Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Veríme, že skoré ranné vstávanie je jedna z najnepríjemnejších vecí na svete. Že pripravovať sa do školy a robiť domáce úlohy je otrava. Že nie všetky vyučovacie predmety sme si obľúbili...


No niektoré máme celkom radi. V škole stretávame mnoho kamarátov a spolužiakov, s ktorými sa dá zažiť kopec zábavy. A získať nové poznatky je tiež užitočná vec. Takže, škola nemusí byť strašidlo. Dokonca sa dá vypozorovať, že v prvý deň v škole je vidieť viac usmiatych tvárí, než v posledný.
Tešíte sa do školy?

Školský rok 2018-2019 začneme v pondelok 3. septembra 2018 o 8.00 na nádvorí školy. Ak by sa chcel prísť na nás pozrieť aj dážď, skryjeme sa pred ním do tried. Obedy sa pre žiakov v pondelok vydávať nebudú. Žiaci sa môžu stravovať až od utorka 4.9.2018.


Príďte oddýchnutí, usmiati a plní pozitívnej energie. My sa na vás tešíme....

Ilustračné foto

Načali sme školský rok

2018-2019

Slávnostné otvorenie školského roka spestrili básničky a pesničky mladších žiakov

Pre prvákov bol 3. september veľmi

výnimočným dňom


V prvý deň mali prváci v triede aj svojich rodičov,

všetky ďalšie dni už budú len so svojou pani učiteľkou.

Dôležitá zmena nastala aj pre piatakov. Postúpili na druhý stupeň, kde ich čaká vyššia náročnosť a väčšia samostatnosť.

Breza


Vzdychla si breza v záhrade školy.

Jeseň už prichádza, prečeše stromy.

Jej účes zelený, hustý a svieži

pomaly uvädá, v duši jej sneží.


Vietor jej nanáša krikľavé líčidlo,

o pár dní spraví z nej farebné strašidlo.

Smutná je brezička i slzu vyroní,

v tichúčkom kútiku na školskom nádvorí.


Tu zrazu s výskotom odkiaľsi priletí

Kŕdliček prvákov, vysmiatych detí.

Sadne si pod brezu do mäkkej trávy,

na slnko cez lístie s úžasom hľadí.


Aj pani učiteľka rada si posedí,

zvedavá Evička s otázkou k nej beží.

Lístie sú zo zlata a vzácnych kameňov,

povedzte, prosím vás, aký tu rastie strom.


Brezou sa nazýva, jej lístie lieči.   

Pod ňou sa roky už hrávajú deti.

Evička nadšená pohladí konáre,

do listov pošepne: Tá breza krásna je.

K.C.


Zastalo slniečko nad školskou strechou,

že si tu oddýchne pred dlhou cestou.

Na rannú hygienu práve bol čas.

Úsmev si naleští, upraví vlas.

Prstami lúčov do rosy načrelo,

útržky nočných snov z očí si zotrelo.

Napokon do mlák na streche pozrelo,

vidiac sa schystané, ďalej sa pobralo.
Slnko nad strechou
našej školy

Zastav sa, slniečko, aj druhýkrát,

keď bude na rannú hygienu čas.

Malých i dospelých hneď z rána potešíš,

školákom na cestu do školy posvietiš.

Text a foto: K. C.

Okná sú oči každej stavby. Ich prostredníctvom môžeme vidieť, čo sa deje vonku a vďaka svetlu, ktoré prichádza z vonkajšieho prostredia do miestnosti, vidíme na seba a na predmety v miestnosti, bez toho, aby sme použili umelé osvetlenie. Nebude náhoda, že slová „oko” a „okno” sa na seba tak podobajú.

Okná našej telocvične, nazývanej „malá”, už doslúžili. Počas letných prázdnin boli vymenené za nové, ktoré zabezpečia dostatok svetla a manipulácia s nimi je jednoduchšia. Viac sa dozviete z videa. Niekoľko informácií o rekonštrukcii poskytol pán riaditeľ školy Mgr. D. Gálik.

Nové okná

pre malú telocvičňu

V piatok 28. septembra 2018 sme v našej škole organizovali účelové cvičenie. V rámci neho sa konali rôzne športové a turistické aktivity. Zúčastnili sme sa tiež výletov do prírody v okolí mesta Veľký Krtíš. Svoje zážitky z výletu opísala žiačka piateho ročníka.


Bol krásny piatkový deň. A hurá, namiesto učenia nás pani učiteľka zobrala na výlet. Išli sme na kopec na Poľnú ulicu. Keď sme tam prišli, rozprestreli sme si deky a posilnili sa desiatou pred napínavým dňom. Pani učiteľka pre nás pripravila super hru, ktorá sa volá Revolúcia. Hrali sme sa ju až do nášho odchodu. Bolo super prežiť taký pekný deň so spolužiakmi a oddýchnuť si od učenia. Takýto deň by sme mohli mať častejšie.

Katarína Gabúľová, 5.B


Účelové cvičenie

Foto: D. Šurinová

Spomínam na jeseň, farebný čas,

na mliečne ranné hmly a vetra hlas,

pavúčie leto a rastúci mráz,

vo vzduchu blysol sa strieborný vlas.


Na jeseň v záhrade voňajú jablká.

Gaštany pod stromom zvliekli sa z kožucha.

Leto si s jeseňou podali ruky.

Deti sa radujú z farebnej sprchy.


Strýc Ráno mešká a ded Večer chodí skôr.

Pán školník zametá cestu i dvor.

Aj prvák pozná už tú cestu spamäti.

V septembri s bázňou šiel, teraz je usmiaty.


Sviečky pre anjelov, zlým duchom Halloween.

Zdravíčko z ovocia, priezračnú pravdu z vín.

Všetkého dostatok, keď dozrie jeseň.

Ani tvor najmenší nemáva tieseň.


Spomínam na jeseň, farebný čas.

Čo vlani odišla, vyhnal ju mráz.

V parku sa prechádzam, vtom čujem hlas,

v lístí to zašumí – už som tu zas.

K.C.


Jeseň prichádza

Foto: Mgr. D. Račková

Niekto ho má rád červené, iný zas postrúhané v závine. V našom školskom klube si deti pochutnali na pečených jablkách.


Jablko je výnimočné ovocie. Nachádza sa nielen v ovocných sadoch, ale aj v rôznych piesňach, prísloviach a receptoch. Významné miesto mu patrí dokonca aj v najznámejšej knihe sveta – v biblii. Pani vychovávateľka Mgr. D. Račková sa rozhodla, že pri príležitosti Dňa jablka priblíži deťom toto ovocie v menej známej podobe – upečené v rúre. Ako sa pečenie vydarilo, môžete si pozrieť vo videu.


Pečené jabĺčko v rúre mám…

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. V Európe sú usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Aj naša škola sa zapojila do tejto iniciatívy a žiaci z vyšších ročníkov pripravili zaujímavé prezentácie a kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Samozrejme, nevynechali ani slovenský jazyk a nárečia, ktorými sa na Slovensku hovorí. Viac vám napovie video.


Ľudová múdrosť hovorí: Jedno jablko denne zaženie každé ochorenie...


Aj tento rok sme si v našej škole opäť pripomenuli DEŇ JABLKA, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Tento rok sme vyhlásili súťaž o najkrajšie jabĺčko. Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov z druhého stupňa  so 45 jabĺčkami. Od najmenšieho po najväčšie, od žltého po tmavo červené. Následne žiaci mali možnosť hlasovať, ktoré jabĺčko sa im páči. Výhercami sa stali:

1. miesto Richard Galamb 9.A,

2. miesto Hanka Suchánska 7. A Lukáš Hrubčo 9. B,

3. miesto Lea Krapková 8. A.

Víťazom blahoželáme.


Po súťaži sa jabĺčka nakrájali a nasledovala ochutnávka. (Mgr. Klátiková, Mgr. Výbochová)

 


Predmetom súťaže bolo jablko aj v 3.C triede. Žiaci priniesli do školy jablká, pri ktorých sa hodnotil nielen vzhľad, ale aj veľkosť. Diplom za najkrajšie jablko dostali Mirka Bendíková, Leo Ďurač a Karina Kolimárová, ktorá priniesla aj najmenšie jablko. Najväčšie jablko patrilo Igorovi Slávikovi.


Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

V školskom roku 2018/2019 na všetkých základných školách v SR prebehlo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Toto testovanie sa realizovalo na našej základnej škole v dňoch 12.10. 2018 a 15.10. 2018 a v tomto školskom roku to bola 1.A a 1.B trieda. Niektorí žiaci testovanie zvládli úspešne, niektorí menej úspešne. Disciplíny a najlepší žiaci v ročníku boli tieto:

1. Výška a hmotnosť

2. Predklon v sede s dosahovaním – Lajtoš Leo: 15

3. Opakovaná zostava s tyčou – Kišš Marko Alex: 15,8 s

4. Výdrž v zhybe nadhmatom – Kačová Lívia: 24,8 s

5. Skok z diaľky z miesta – Lajtoš Leo: 145 cm

6. Ľah – sed – Kišš Marko Alex: 31

7. Kotúľanie 3 lôpt – Penksa Bruno: 18,5 s

8. Člnkový beh 4x10m – Kišš Marko Alex: 11,3 s

9. Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m – Kišš Marko Alex: 41 úsekov

10. Vlajková naháňačka – Baloghová Zuzana: 14

Mgr. J. Juchová

Máme novú pani učiteľku


Začiatkom septembra sa medzi žiakmi rýchlo rozšírila správa, že do učiteľského zboru pribudla nová pani učiteľka. Najskôr boli všetci zvedaví, ako vyzerá, potom ich zaujímalo, v akých triedach bude učiť a aké predmety vyučuje. Každá zmena v učebnom procese prináša so sebou určité očakávania a v prípade personálnych zmien je potrebné tiež budovať vzájomné vzťahy. Po dvoch mesiacoch pôsobenia pani učiteľky Mgr. Gabriely Výbochovej v našej škole je o jej práci a prístupe počuť len pozitívne hlasy. Žiaci, ktorých učí, ju už mali možnosť spoznať. Ostatní žiaci a návštevníci našej webovej stránky sa o nej čo – to dozvedia z rozhovoru, ktorý pre nás poskytla. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.  


Pani učiteľke prajeme veľa tvorivých síl a príjemný pocit uspokojenia z pedagogickej práce.

Mgr. Gabriela Výbochová

Október – mesiac úcty k starším


Dňa 19. októbra sme si žiaci 1. A a 1. B triedy pripravili slávnostný program pre našich drahých príbuzných. Touto cestou sme im chceli vyjadriť úctu a vďačnosť za všetko dobré, čo počas svojho života pre nás vykonali.  

Koho ľúbime? My to vieme!

A radi vám to rozpovieme.

Ľúbime ocka, mamičku,

aj bračeka a sestričku.

V našom srdiečku je veľa miesta

aj pre babičku a nášho dedka.


Potešili sme ich básničkami z prípravného obdobia, pesničkami, zdramatizovanou rozprávkou, tančekom a ukázali sme im, ako sa vieme hrať už s naučenými písmenkami.  

Pesnička Tancovala babka s dedkom vyčarovala úsmev na tvárach starých rodičov. Rovnako básničky nám išli veľmi dobre, čo potvrdili svojimi úsmevmi a povzbudzovali nás počas vystúpenia potleskom.

Na záver sme mali párty s občerstvením.

Triedne učiteľky: Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. Petríková


Noví žiaci sú prijatí do kráľovstva Amoskovo


Pasovanie sa uskutočnilo v telocvični školy. Prváci sa tu stretli s kráľom a kráľovnou kráľovstva Amoskovo, ktorí sa už na nich tešili. Spolu s nimi pripravili pre deti rozprávkový program deviataci v kostýmoch postavičiek z rozprávok. Malú scénku zahrali Medveď a jeho nezbedná kamarátka Máša. Prváci plnili rôzne úlohy, v ktorých predviedli svoju zručnosť a šikovnosť. Všetkým sa darilo a po absolvovaní sľubu nasledovalo slávnostné pasovanie. Každá dobrá slávnosť má mať veselý koniec. Taká bola aj pasovačka. Deti si zatancovali spolu s princeznou ElzouPopoluškou. Dokonca aj kráľ s kráľovnou mali sólo. Prváci sa za pekný program poďakovali básničkou. Napokon sa prvákom, prítomným pedagógom a rodičom prihovoril pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik. Poďakoval organizátorom a poprial prvákom veľa úspechov vo vzdelávaní. Podujatie moderovali deviatačky Dominika Ďuricová a Nikoleta Beláková. Organizačne ho viedli pani učiteľky Mgr. Z. KováčováMgr. G. Žuk-Olszevská.


Pozrite si video

Dňa 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo vo vybíjanej. Zúčastnilo sa 5 základných škôl: I.ZŠ, II.ZŠ, III.ZŠ, ZŠ Hrušov a ZŠ Veľká Čalomija. Po vylosovaní sa hralo systémom každý s každým. Náš tím zbieral postupne body, ani jeden zápas neprehral a s II.ZŠ sa dostavila remíza. Keďže naše skóre bolo vyššie, tak sme vyhrali a boli prví v poradí. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: I.ZŠ, 2. miesto: II.ZŠ, 3. miesto: ZŠ Veľká Čalomija. Výhercovia v zostave: Kelner Lukáš, Gazdík Samuel, Šúth Vladimír, Ádam Richard, Suja Richard, Murín Kristián, Klátiková Lívia, Luptáková Eliška, Deáková Ema, Oračková Vanessa, Barcíková Petra postúpili na regionálne kolo v Poltári. Toto kolo sa konalo ešte ten istý týždeň 23.11.2018 v Poltári a všetci žiaci už v uvedenej zostave sa veľmi tešili na hru. Všetky školy boli veľmi vyrovnaní súperi, každý zápas bol náročný, ale aj napriek tomu sme skončili na peknom 3. mieste. Každý žiak dostal medailu, vrátili sme sa domov unavení, ale o to spokojnejší. Výhercom gratulujeme. Mgr. J. Juchová


Naši žiaci uspeli vo vybíjanej

Zvyklo sa hovoriť, že „Vianoce už klopú na dvere". V modernom predvianočnom čase  by sme mali povedať, že Vianoce zvonia pri dverách a mladej generácii by skôr pristalo, že „Vianoce už poslali email alebo esemesku". Tak ako kuriér, keď sa k nám blíži s balíkom. V každom prípade, balíčky pod darčekom potešia vždy a každého. Darček však nemusí byť iba materiálneho charakteru. Potešiť blízkeho človeka môžeme aj pekným slovom, úsmevom, či pesničkou alebo tancom. Obdariť rodičov a starých rodičov takýmto spôsobom sme sa rozhodli aj v našej škole. Pani učiteľky pripravili so žiakmi pestrý predvianočný program.

Vianočný program

Účasť návštevníkov bola nad očakávania. Telocvičňa školy bola plná ľudí. Program bol naozaj bohatý a podľa ohlasov rodičov, aj veľmi pekný. Sme radi, že sa nám podarilo spríjemniť predvianočnú atmosféru a potešiť našich blízkych. Video z vianočného programu si môžete pozrieť vo videokronike.


Mikuláš rozdával darčeky

(A čo vlastne robí v lete?)


Ešteže začiatkom decembra napadlo dosť snehu. Mikuláš mal príjemnejšiu cestu, jeho sane sa ľahko kĺzali. Cesta k deťom je veľmi dlhá a na rozdávanie darčekov nemá veľa času. Odkiaľ vlastne prichádza? Čo o Mikulášovi vedia súčasné deti? V našej škole Mikuláš rozdával darčeky tri dni. V prvý deň potešil žiakov 1. stupňa a ďalšie dva dni obdaril predškolákov z krtíšskych materských škôl. Starší žiaci – ôsmaci pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. I Kračíkovej veselý program s tancom, pesničkami a zábavnými úlohami.


V telocvični školy bola aj poriadna guľovačka a sánkovačka. Nie, nenasnežilo nám do telocvične, gule boli polystyrénové a ako sánky poslúžila plachta. Snehuliaci boli z kartónu, stromčeky z plastu, no dobrá nálada, úsmevy aj čokoláda od Mikuláša boli stopercentne pravé. Deťom sa pri plnení úloh darilo, ak bolo treba pomôcť, ochotní anjelici a čertíkovia boli vždy nablízku. Každé dieťa dostalo darček a odmenilo sa pesničkou alebo básničkou, takže potešený bol aj Mikuláš. Počas podujatia stihli redaktori nášho mediálneho krúžku urobiť s deťmi anketu o Mikulášovi. Žiaci aj škôlkari zapojili svoju fantáziu a skúsili nájsť odpoveď na otázky: Čo robí Mikuláš v lete a kde býva? Niektorí sa zamysleli aj nad sebou a zhodnotili, či si darčeky naozaj zaslúžia. Video zo stretnutia s Mikulášom si môžete pozrieť vo videokronike.


K mikulášovskej atmosfére prispeli aj nafukovací Mikulášovia, ktoré do školy priniesol ôsmak Ľubo Čeman.

Vyšiel nový Amosko


amosko2018-1.pdf

Máme za sebou prvú polovicu školského roka 2017 - 2018. Je čas na hodnotenie výsledkov našej práce. Dokladom úspešnosti  v jednotlivých vyučovacích  predmetoch je vysvedčenie. Odzrkadľuje snaženie žiakov a ich záujem o vzdelanie. Okrem výchovno- vzdelávacej činnosti však škola žije aj rôznymi kultúrnymi, spoločenskými, či športovými udalosťami, ktoré priamo nesúvisia s výchovno- vzdelávacou činnosťou, no nepriamo určite áno. Tieto aktivity učia žiakov, že človek je súčasťou ľudského spoločenstva, ktoré má úctu k tradíciám, umeniu, športu a aj k súťaženiu. Zrkadlom aktivít, ktoré školské aktivity odzrkadľujú je školský časopis Amosko. V jeho najnovšom čísle si môžete prečítať napríklad o pasovaní prvákov, aktivitách zameraných na jesenné plody a zdravú výživu, o školských  výletoch a exkurziách, vianočných besiedkach, výsledkoch v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach a nájde tu v ňom aj vlastnú umeleckú tvorbu žiakov.

Prajeme vám príjemné čítanie.  


Vyhodnotenie súťaže v prednese slovenskej povesti

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Dňa 26. januára 2017 v priestoroch CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dve žiačky - najlepšie recitátorky školského kola - Karolínka Kókayová a Dominika Šurinová. Obidve predviedli krásny výkon. Karolínka Kókayová svojím prednesom tak očarila odbornú porotu, že sa umiestnila na 1. mieste a náš okres bude reprezentovať aj na krajskom kole súťaže.
Obidvom dievčatám blahoželáme a želáme ďalšie úspechy


Okresnému kolu predchádzalo školské kolo. Jeho výsledky sú tu:

I. kategória - 1. miesto Karolína Kókayová
                   2. miesto Nela Čačková
                   3. miesto Lívia Klátiková

II.kategória   1. miesto Dominika Šurinová
                   2. miesto Ema Legényová


PaedDr. Beáta Rusnáková

Prvý polrok sme zakončili karnevalovou zábavou. Žiaci 2. stupňa sa obliekli do pestrých kostýmov a v telocvični školy predviedli svoju nápaditosť a tvorivosť. Masky boli naozaj zaujímavé a väčšinu z nich si žiaci vyrobili svojpomocne doma. Ich kreativitu hodnotila porota zložená z pedagógov. Ocenila masky v kategóriách: strašidelná maska, vtipná maska, originálna maska a kolektívna maska. K veselej nálade prispeli zábavné úlohy a záverečná diskotéka. Vo februári nás čaká ďalší karneval, v ktorom sa vyšantia mladší žiaci. A vraj príde aj kúzelník...

Video z karnevalu si môžete pozrieť vo videokronike.


Žiaci z 2. stupňa sa zabávali na karnevale

Prevalil sa ako vlna smiechu, radostného kriku, tanca a zábavy do popuku. Kto raz zažil vystúpenie kúzelníka Wolfa vie, že také naozaj býva. Kúzelník Wolf je už tradičným hosťom, či skôr spoluorganizátorom nášho karnevalu. Pre deti z 1. stupňa je karneval dvojnásobnou radosťou. Tešia sa, že sa poobliekajú do kostýmov a na jeden deň sa stanú niekým iným  - krajším, záhadnejším alebo strašidelnejším. Tešia sa aj na Wolfa - kúzelníka, ktorý dá karnevalu tú pravú mágiu. Dňa 13. februára priniesol do školy zo sebou plyšových kamarátov - obludu Korkyho a opicu Turbo. Tieto postavičky z kúzelníkovej srandybandy dokážu rozosmiať nielen deti, ale aj dospelákov. Samozrejme, prostredníctvom Wolfa, ktorý nie je len kúzelník, ale aj bruchovravec. Robí to tak dokonale, že mnohí len ťažko uverili, že za plyšové zvieratká hovorí  sám.  Smiechu sa nezdržali ani najprísnejšie pani učiteľky. Ak sa Vám fotografie zdajú trocha rozmazané, ospravedlňujem sa. Smiechom sa mi chveli ruky... V tomto roku si kúzelník pripravil pre žiakov „Talent show". Deti si v nej vyskúšali, aké je stáť pred obecenstvom a zahrať divadelnú rolu alebo predviesť kúzelnícky trik. Žiaci si s úlohami ľahko poradili, trému z nich kúzelník akoby odčaroval. Po kúzelnej časti roztancoval všetkých prítomných. Naučil deti pár tanečných krokov a postaral sa o to, aby ani noha nezaháľala.

Tohtoročný karneval máme za sebou. Bol taký, aký má správny karneval byť – pestrý,  plný zaujímavých masiek, smiechu, zábavy a tanca. Opäť sa potvrdilo, že do čoho sa pustí kúzelník Wolf, nemôže dopadnúť inak, než báječne magicky. Video z karnevalu si môžete pozrieť vo videokronike.


Školou sa prevalil karneval

Len nedávno skončili Vianoce, zima je iba v polovici. Práve preto príde vhod malé oteplenie, ktoré umožní zhodiť zo seba nejakú vrstvu odevu a potešiť sa zo spevu vtáčikov. Príroda takúto zmenu ihneď využije. Spevavce v korunách stromov privolávajú jar a prvé kvietky sa derú spod snehu.


Foto: Dominika Šurinová

Jarný kvietok začiatkom februára? Príroda niekedy prekvapí. Krehká snežienka si vybojovala cestu k svetlu.  

Hmyz stále zimuje, sýkorky však hladné nie sú. Vďaka ľuďom, ktorí myslia na ich brušká.


Slniečko je ešte rozospaté. Konáriky sajú jeho lúče a pradú z nich mäkké púčiky.

Na skutočnú jar si ešte musíme počkať, ale potešme sa aj z malej ukážky.Ypsilon – slovina hrou


Tento ročník bol pre našu školu opäť veľmi úspešný. Až 90% zúčastnených žiakov získalo za svoje vedomosti diplom so zlatou medailou. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu a tým zábavnou formou motivujú žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Všetkým súťažiacim gratulujeme.


PaedDr. Beáta Rusnáková – koordinátorka súťaže


O tom, že slovenský jazyk a literatúra môžu byť aj zábavné, sa znovu presvedčili žiaci 1. až 4. ročníka. Po veľkom minuloročnom úspechu sme sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej súťaže YPSILON, v ktorej si žiaci overujú vedomosti s rovesníkmi z celého Slovenska. Počas jednej vyučovacej hodiny žiaci riešili rôzne úlohy – doplňovačky, tajničky, prešmyčky ale aj vytvárali príbehy a básne.

Len nedávno bol september. Ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvý polrok. Urobili sme kus práce a naše snaženie sa odrazilo na vysvedčení. Popri učení sme organizovali aj veľa ďalších aktivít, možno preto sa nám zdá, že 5 mesiacov tak rýchlo ubehlo. V Amoskovi prinášame prehľad udalostí, ktoré sa stali súčasťou histórie našej školy. Prajeme Vám príjemné čítanie.

casopis

Vyšiel nový

Amosko

casopis casopis

Amosko 2019-1

V dňoch 12. a 13. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka a na našej škole sa teší veľkej obľube, o čom svedčí vysoká účasť žiakov. Z tretieho ročníka sa zapojilo 24 žiakov, zo štvrtého ročníka 12 žiakov, z piateho ročníka 4 žiaci, zo šiesteho ročníka 5 žiakov, zo siedmeho ročníka 7 žiakov a z ôsmeho ročníka 7 žiakov. Spolu teda 68 žiakov. Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia a to:

Samuel Krajčík 7.A, Martin Kmeť 7.B, Sebastián Vlkolenský 5.A, Dominika Šurinová 5.A, Damián Litavszký 4.B, Nikolas Demeter 4. A, Ema Deáková 4.A, Eliška Luptáková 4.A, Peter Dudáš 3. C, Martina Barcajová 3.B.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 26. a 27. marca 2019.

Ďalšou matematickou súťažou je matematická olympiáda. V tomto školskom roku sa zúčastnili okresného kola dvaja žiaci 5. ročníka – Dominika Šurinová Sebastián Vlkolenský. Dominika Šurinová bola jedinou úspešnou riešiteľkou okresného kola. Blahoželáme jej.

Mgr. J. Beláková, Ing. I. Bindzárová

Úspechy v matematických súťažiach

Dominika Šurinová sa prebojovala do okresného kola, ktoré absolvovala ako úspešná riešiteľka.

Niektorí tvrdia, že oslavovať sv. Valentína darčekmi a pozdravmi je nezmysel. Veď predsa, ak máme niekoho radi, dávame mu to najavo po celý rok, nečakáme na 14. február. Samozrejme, ak ide o fungujúci vzťah je to tak prirodzené. Deň sv. Valentína je však príležitosťou aj pre tých, ktorí dobré rodinné, priateľské, či pracovné vzťahy berú ako samozrejmosť a nie vždy si uvedomujú, aké sú dôležité. 14. február je dňom, kedy si navzájom môžeme poďakovať, prejaviť úctu, náklonnosť, či sympatie k niekomu, koho radi vidíme. Neobávať sa pritom, že budeme konať nevhodne. Naopak, vhodnejšia príležitosť ako sv. Valentín, nemusí prísť. Často sa v médiách stretávame s prejavmi hnevu a nenávisti, prejavovať pozitívne city by malo byť prirodzenejšie. Pozrite si, ako sme sv. Valentína prežili u nás v škole.  Video

Sv. Valentín
Koľko lásky vieme rozdať?

Geografická olympiáda


Každoročne sa žiaci školy zapájajú do rôznych postupových súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani tento rok v predmete geografia. Poznávanie zaujímavostí našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách, či ľuďoch, ktoré ich obývajú, je isto veľmi zaujímavé. Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných „geohlavolamov” dá zabrať nejednej šikovnej hlavičke. Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať aj doma samostatne. Do školského kola sa zapojilo 9 žiakov v kat. F.  Na 1. mieste sa umiestnil Mirko Bokroš (7.A), 2. miesto získala Lenka Dudášová (7.A)  a 3. miesto obsadil Maťko Varga (6.B). Všetci traja žiaci postúpili do okresného kola, kde sa k nim pripojila aj Zuzka Balážová, žiačka 9.A triedy.

Najlepšie sa darilo Mirkovi Bokrošovi, ktorý aj v tomto kole získal nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11.4.2019. Jeho usilovné štúdium a príprava sa podpísali na výslednom úspechu.      Mgr. Gabriela Výbochová


Biologická olympiáda


Dňa 12.2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili 4 žiačky našej školy, a to Marika Vargová, Simona Resutíková, Lucia Klimonová, ktoré úspešné riešiteľky.

Lea Krapková, žiačka 8.A triedy svoje vedomosti využila naozaj ukážkovo a obsadila nádherné 1. miesto v okresnom kole.

Všetkým žiačkam srdečne blahoželáme a Lei budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20.3.2019.

Mgr. Gabriela Výbochová

Ďalšie úspechy našich žiakov v olympiádach

Naši žiaci obsadili 3 prvé miesta. Miroslav Bokroš (vpravo) bol prvý v školskom aj okresnom kole. Čo sa mu podarí na kraji?

Tri úspešné riešiteľky biologickej olympiády.

Lea Krapková, najlepšia v okrese. Pripravujeje sa na krajské kolo.

Starší žiaci sa zamaskovali hneď na druhý deň – 1. marca. Väčšina si dala na kostýmoch a maskách naozaj záležať. Videli sme mnoho nových netradičných masiek. Nápaditosť deťom nechýba a okrem nej majú tiež šikovné ruky. Veľa masiek bolo vyrobených vlastnoručne doma. Pochvala patrí aj ich rodičom, ktorí im s kostýmami pomáhali. Oproti minulému roku sa predstavilo viac skupinových masiek. Nechýbali zábavné súťaže, kde sa tancovalo, jedlo a pilo. V závere prišlo prekvapenie, aké si vedia vymyslieť len naše pani učiteľky. Ste zvedaví aké?  Pozrite si na vlastné oči....

Karneval  - 2 stupeň

Pôvodne bol karneval plánovaný na začiatok februára a mal prísť kúzelník, ktorého sme u nás radi vítali po minulé roky. Zaúradovala však chrípka a spôsobila, že karneval sa musel preložiť na koniec mesiaca. Kúzelník neprišiel, program zorganizovali pani učiteľky. Tiež trochu kúzlili a podarilo sa im pripraviť naozaj zaujímavé a veselé podujatie. Mladší žiaci odprezentovali svoje masky a pustili sa do zábavných úloh. „Popasovali“ sa s medveďom, zneškodňovali bombu, hrali tenis s balónmi, niektorí sa tvárili ako múmie a všetci kŕmili šaša. Medzi masky sa zamiešala aj usilovná včielka z 2. stupňa – Nika Beláková. Prezradili sme vám skoro všetko. Atmosféra sa však nedá opísať, tú si treba pozrieť - vo videokronike.  


Karneval – 1. stupeň

Diktáty a písanie ypsilonov, či mäkkých „i”, sú občas hlavolamom pre nejedného žiaka. Spoločnosť LEXIKON, s.r.o. z Košíc sa rozhodla ukázať žiakom, že gramatika a slovenský jazyk nemusia byť pre nich strašiakom, ale tiež tvorivou a zábavnou činnosťou. Pripravila súťaž s názvom Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže bolo tiež zbaviť deti negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu. Zaujímavou motiváciou bola 1. cena v každej kategórii – smartfón.  Súťaž prebehla v decembri minulého roka.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 12 žiakov z 1. stupňa. Prváci Matias Keťko a Ivan Vonkomer, tretiaci Ema Chrienová, Ema Deáková, Nicolas Demeter, Adam Richard, Ján Furák, Patrik Krajčík, Ema Vengrínová a štvrtáci Emma Legényová, Dominika Šurinová, Karolína Tuhárska.

Našim žiakom sa v súťaži darilo. Ôsmi z nich dosiahli viac ako 90% - nú úspešnosť a Ján Furák z 3. B dokonca 100% - nú úspešnosť. Získal 1. miesto vo svojej kategórii a tým sa stal najúspešnejším žiakom spomedzi tretiakov v celej Slovenskej republike. Vynikajúco prezentoval svoje vedomosti, svoju školu aj mesto Veľký Krtíš. Viac sa dozviete z videa, kde si môžete pozrieť aj rozhovor s Jankom Furákom.

Strelci z našej školy

Večerný televízny program sa nezaobíde bez akčného filmu. Čím akčnejší, tým lepší. Čím viac sa v ňom strieľa, tým viac upúta pozornosť. Poriadnu dávku akcie poskytujú aj počítačové hry. Vyzerá to jednoducho, stačí uchopiť zbraň, krátko zacieliť a protivník je eliminovaný. Skutočne je to také jednoduché?

Profesionáli tvrdia, že streľba vo filme alebo v akčných hrách má málo spoločné so skutočnou streľbou. V našej škole pracuje strelecký krúžok pod vedením pána Jaroslava Fľašku. Jeho zverenci dosahujú vynikajúce výsledky v rámci okresných aj krajských súťaží. K takým úspechom sa dopracovali vďaka pevnej vôli a pravidelnému poctivému tréningu. Viac sa dozviete z videa, ktoré sme v streleckom krúžku natočili.

Náš žiak ovláda tretiacku slovenčinu najlepšie na Slovensku

Škultétyho zornička je recitačná súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie. Po úspešnom školskom kole nás na okresnom kole reprezentovali v 1. kategórii žiačky Stellka Rusnáková, Emka Vengrinová a Lívia Klátiková zo 4.B triedy a Ivanko Vonkomer z 2.A triedy. V 2. kategórii nás reprezentovali Dominika Šurinová a Sára Tuhárska.


Vo veľmi veľkej konkurencii sme dosiahli popredné umiestnenia. V umeleckom prednese prózy sa Emka Vengrinová umiestnila na krásnom 2. mieste a v umeleckom prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Stellka Rusnáková, ktorá bude náš okres reprezentovať začiatkom mája na krajskom kole v Banskej Bystrici.

PaedDr. B. Rusnáková

Úspešní sme boli aj na Škultétyho zorničke

V dňoch 12. a 13. apríla sa v našej škole konal zápis detí do 1. ročníka.

Ďakujeme rodičom, ktorí zápísaním

svojho dieťaťa vyjadrili dôveru našej škole.  

Marec – mesiac knihy

V ročníkoch 5. – 9. bol počas mesiaca Marec – mesiac knihy zrealizovaný literárny kvíz, ktorý pozostával z 2 častí. Prvá časť bola zameraná na tému knižnica, rozprávka, ľudová slovesnosť, povesti. Druhá časť kvízu pozostávala z tajničky, v ktorej žiaci pátrali po literárnych pojmoch s vysvetlením. Týmto si precvičili, osvojili poznatky o umeleckom texte, lyrickej a epickej tvorbe. „Kniha, základ poznania“, bol zakódovaný odkaz, s ktorým si hravo poradili všetci žiaci.

Všetci riešitelia boli odmenení diplomom do každej triedy a sladkou odmenou.


Na 1. mieste sa umiestnili triedy 5.A, 6.A, 8.A, 8.B, 9.A

Na 2. mieste sa umiestnili triedy 6.B a 7.B

Na 3. mieste sa umiestnila 9. B

Na 4. mieste sa umiestnila 5.B

Na 5. mieste sa umiestnila trieda 7.A


Zároveň počas tohto mesiaca pod vedením  pani učiteľky Mgr. Evky Záhorskej v spolupráci so žiakmi a kolegami „pribudla“ na našu chodbu nástenka s témou KNIHA,KTORÁ MI ZMENILA ŽIVOT. Takže nám vzniklo zaujímavé čitateľské okienko z pohľadu žiaka, učiteľa a pána riaditeľa. Pri tomto spoločnom diele sa pozastavili nielen žiaci, ale aj učitelia a veru, .... bolo to zaujímavé čítanie s odporúčaním na diela, ktoré nám aspoň v maličkostiach zmenili život.


Diela a ich „recenzenti“ :O) :

Do školy – Ľudmila PodjavorinskáMgr. Dušan Gálik

Nebo nie je výmysel – Todd Burpo, Lynn VincentováMgr. Lucia Havlíčková

Pipi Dlhá Pančucha – Astrid Lindgrenová - Mgr. Lenka Kováčová

Mengeleho dievča – Viola Stern FischerováMgr. E. Zrubcová

Zbojnícka mladosť – Ľudo OndrejovMgr. Eva Záhorská

Maliny v daždi – Marika SyrováMgr. Gabriela Výbochová

Beštia – Dominik DánSimona Resutíková 9.A

Miles a Niles - Mac Barnet, Jory JoshDominik Kubiňa 6.B

Traja pátrači - Alfred HitchcokMaximilián Medveď 5.B

Charlieho malé tajomstvá – Stephen Chbosky – Lucia Klimonová 9.A

Osvietenie – Stephen KingMarko Kováč 6.B

Text a foto: Mgr. Lucia Havlíčková


Pri príležitosti Dňa Zeme sme v našej škole organizovali rôzne aktivity, zámerom ktorých bolo pripomenúť si stav našej planéty. Dnes už každý školák vie, že Zem trpí znečistením a negatívnymi zásahmi človeka. Nedokáže sa sama s nimi vyrovnať, preto je nutné, aby sme jej my, ľudia, pomohli. Nielen preto, že sme tento stav spôsobili, ale aj preto, že chyby, ktorých sme sa dopustili, sa nám vracajú v podobe znečistených zdrojov a v konečnom dôsledku závažných ochorení. Žiaci našej školy vytvárali projekty s ekologickou témou. Každá trieda vytvorila vlastný projekt. Zaujímavou aktivitou bolo vytvorenie obrazca kvapky vody, ktorý vytvorili skupinky žiakov svojimi telami. Všetky aktivity organizovali pani učiteľky Mgr. L Klátiková a Mgr. G. Výbochová.

Snažíme sa správať ekologicky. Triedime odpad, neznečisťujeme prírodu, šetríme energie a vodu. Bude to pre záchranu Zeme stačiť? Pokým sa nebudú ekologicky správať aj nadnárodné podniky a najväčší znečisťovatelia a likvidátori prírody, sú vážne obavy, že planéta, a my s ňou, budeme trpieť naďalej...


Podarí sa nám zachrániť Zem?

dz3.jpg dz4.jpg dz6.jpg dz7.jpg dz8.jpg dz9.jpg dz10.jpg dz11.jpg dz12.jpg dz13.jpg dz14.jpg dz15.jpg dz16.jpg dz17.jpg dz19.jpg dz18.jpg dz2.jpg dz1.jpg

Zem je najkrajšia práve na jar. O jari a jarných zvykoch v našom regióne nám prišli porozprávať pracovníci z Hontiansko - ipeľského osvetového strediska pán Juraj Matiaš a  Mgr. Mária Beňová.

Klik pre zväčšenie

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 29. marca 2019 sa v priestoroch krtíškej starej slobodárne konalo slávnostné stretnutie pedagógov. Primátor mesta Veľký Krtíš ocenil vybraných pedagógov a pracovníkov školstva plaketou Jána Ámosa Komenského. Z našej školy získali ocenenie učiteľka PaedDr. Beáta Rusnáková, učiteľka Mgr. Lenka Kováčová a pedagogický asistent Koloman Cicko. Rozhovor s pani učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou si môžete pozrieť vo videokronike.


Ocenení pedagógovia

Pri príležitosti Dňa učiteľov získala Mgr. Lenka Kováčová ocenenie J. A. Komenského za humánno - tvorivý podiel na výchovno-vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výučby cudzích jazykov, prípravu žiakov a ich výrazné úspechy v súťažiach a za uplatňovanie inovatívnych metodických postupov vo výchovno-vzdelávacej činnosti a tvorivý prístup v organizovaní aktivít školy. Pani učiteľku sme poprosili o rozhovor. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.

Jazyky už nie sú strašiakom

Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. L. Kováčovou

Vyhodnotenie súťaže Družstiev mladých zdravotníkov


Dňa 10.05.2019 sa pod Záštitou Územného spolku Slovenského Červeného kríža uskutočnila okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnilo 6 členné družstvo z II.stupňa, 7.B triedy – Jakub Backa (veliteľ), Martin Kmeť, Lenka Vlčková, Karin Turčanová, Viktória Martinská, Viktória  Gergelyová pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucii Havlíčkovej.

Naši zdravotníci súťažili v 4 disciplínach. Prvou z nich boli vedomosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci a Slovenskom Červenom kríži, kde mali 100%nú úspešnosť. V druhej disciplíne zachraňovali život človeka kardiopulmonálnou resuscitáciou KPR, ktorej sa zúčastnil každý člen hliadky. Tretia disciplína pozostávala z poranení – otras mozgu (cranio cerebri) a   bodné poranenie hrudníka (pneumothorax). Hravo si poradili aj s týmito úrazmi, avšak na víťazstvo to nestačilo. Po tejto skúsenosti sú žiaci odhodlaní bojovať o titul mladého zdravotníka aj budúci školský rok.

Poznatky, vedomosti a praktické zručnosti obohatili ich všeobecný rozhľad. Sme radi, že naši žiaci rastú v ľudskosti, múdrosti a v súťaži plne využili svoj potenciál. Svojím príkladom ukazujú aj ostatný deťom, ako sa stať lepším človekom a ako sa dá zachrániť ľudský život poskytnutím prvej pomoci, darovaním krvi, či pomocou ľuďom v núdzi.


Pripravila: Mgr. L. Havlíčková


V šk. r. 2018/2019 sa zapojilo do matemat. súťaže MAKSÍK 12 žiakov (žiaci 2., 3., 4. ročníka) a do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 41 žiakov (žiaci 1., 2., 3., 4. ročníka) pod vedením p. uč. Mgr. Krahulcovej A. Dňa 29.5. 2019 prebehlo vyhodnotenie žiakov za ich matematické – logické vedomosti. Najúspešnejšou žiačkou sa stala Nina Kaziová z 3. B triedy, ktorá získala 2 diplomy – titul „Úspešný riešiteľ“ sa v medzinárodnej súťaži zaradila medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR! A diplom „Školského šampióna“, kde sa umiestnila najlepšie z celej školy! Taktiež aj žiak Ivan Vonkomer z 2. A triedy získal diplom Úspešného riešiteľa. Ostatní žiaci boli odmenení účastníckymi diplomami a dostali darčeky – zvýrazňovače. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a želáme krásne letné prázdniny. Teším sa na stretnutie s nimi v budúcom šk. roku.

Mgr. Krahulcová Andrea


Matematický klokan

Banskobystrický samosprávny kraj Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši nás v rámci projektu  KNIŽNIČNÝ KALEIDOSKOP  nás  1. A a 1. B pozval  dňa  5. júna  na zaujímavé podujatie. V komunitnej miestnosti knižnice nám herec Roman Sorger predviedol vynikajúcu dramatizáciu rozprávky O stratenom slniečku. Všetkých žiakov zapájal do deja rozprávky, kde hrali počasie, rôzne zvieratká a kvety. Napodobňovali rôzne zvuky. Hľadali stratené slniečko a jabĺčko. Pánovi Romanovi Sorgerovi sa podarilo vytvoriť úžasnú, hravú a veselú atmosféru, za čo mu veľmi pekne v mene prvákov a triednych učiteliek ĎAKUJEME. Zároveň ďakujeme aj vedeniu Hontiansko-novohradskej knižnici za pozvanie.

Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. Petríková

 


Žiaci prvého ročníka sa dňa 30.05.2019 zúčastnili školského výletu na hrade Modrý Kameň. Nielenže mali možnosť spoznávať náš najbližší hrad, ale zúčastnili sa aj dobrodružnej výpravy. Vyslobodzovali zakliatu hradnú pani z jej pýchy. Hľadali indície, dobýjali hrad, strieľali z luku a bojovali s mečom. Otestovali si svoju odvahu, spoluprácu, rýchlosť, sústredenosť, vedomosti, trpezlivosť, pri čom ich sprevádzali: alchymista, kuchárky, ornitológ, žoldnier, záhadná pani v pivnici a nezabudnuteľná šľachtičná Dáša.

Expozíciou hračiek a bábok nás previedla princezná, ktorá zaujímavou formou žiakom priblížila hračky a bábky z dávnej minulosti, až po súčasnosť.

V tvorivých dielňach žiaci vyrábali bábky a mali možnosť zahrať si divadlo O červenej čiapočke svojim spolužiakom. Výborne zvládli aj tieňové divadlo, bájku Havran a líška. Vyslobodená veľkomožná hradná pani z Modrého Kameňa všetkých najodvážnejších žiakov pasovala za rytierov a šľachtičné RÁDU ZLATÉHO SLNKA.

Ďakujeme pani riaditeľke hradu Modrý Kameň Mgr. Helenke Ferencovej - starkej Miška Moravčíka za skvelú organizáciu aj v čase nepriaznivého počasia. Ďakujeme aj pani Penksovej – Brunkovej maminke za nákladný sponzorský dar, zabezpečila nám autobusovú prepravu na hrad Modrý Kameň.   Mgr. D. Petríková, Mgr. M. KrajčíkováDEŇ KREATIVITY

s hercom ROMANOM SORGEROM


Prváci a školský výlet v Modrom Kameni

V júni slnko silno hreje

Horúco je deťom v triede

Vybehli si pod stromy

Neďaleko od školy.


Z pohybu a tepla vzduchu

Nejednému vyschne v krku

Vodu, džúsy, minerálky

Núka bufet u Natálky.


Máj bol mokrý, sychravý

Vysial huby do trávy

Prišli deti, čudujú sa,

Obávajúc otravy.


Odtrhnúť ich, uvariť?

Nemôže nám zle z nich byť?

Nerobme to, radšej nie,

Budeme z nich šialené.


Smädný jún

Mokrý máj

k.c.

Aj v tomto školskom roku 2018/2019 prebehla na našej škole matematická súťaž po názvom MAKSÍK pod vedením pani učiteľky Mgr. Krahulcovej. Zapojilo sa do nej 12 žiakov z 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci sa počas súťaži veľa naučili, riešili rôzne zaujímavé úlohy. Všetci žiaci boli za celoročnú prácu a vytrvalosť ocenení. Dostali diplomy a rôzne darčeky (napr. hra LOBO 77, Vikingovia v búrke- hra) i zvýrazňovače s logom SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Hrdý titul „NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK” získali žiaci z 2. A triedy Ivan Vonkomer a Matias Keťko, z 3.B triedy Martin Uderian a zo 4. A triedy Nicolas Demeter. Ostatní žiaci dostali diplomy s titulom MÚDRY MAKSÁČIK (S. Kachmič, L. Havlíčková, M. Koreň, N. Komárová, N. Barcajová, N. Kaziová a S. Mugele) Všetkým srdečne blahoželáme a želáme krásne prázdniny!

Mgr. Krahulcová Andrea


Maksík

Vyhodnotenie súťaže: Naj projekt, model v predmete dejepis


Projekt na našej škole organizovala, pripravila peknú expozíciu a vyhodnotila Mgr. Z. Kiapešová.

Kategória model:

1. miesto- Pyramídy v Egypte Laura Buúšová, Liana Andoková (8.A)

2. miesto- Mumifikácia Jarka Čižmárová (6.A)

3. miesto- Posvätné mačky Egypta- Rebeka Sokolová (6.A)

Kategória písomný projekt:

1. miesto- Egyptský bohovia Barbora Bartošová (6.B)

2. miesto- Kabaret Nika Beláková (9.B)

3. miesto- Gladiátori Peter Pölhöš (6.B)


Pani učiteľka Mgr. Z. Kiapešová vyzdvihla snahu a tvorivosť všetkých žiakov, ktorí projekty vytvorili. Aj v tomto školskom roku zaujímavé projekty zaplnili celé prízemie školskej budovy.

Vybíjaná: Víťaznú trofej si odniesla 4. B


Na Slovensku má veľkú tradíciu vybíjaná, ktorú hrajú žiaci na základných, ale aj stredných školách. Pomocou dobrej telesnej kondície, spoľahlivej techniky, rozvinutého taktického myslenia, hráčskej disciplíny, silnej vôle a hráčskeho zápalu pre hru v kolektíve stáva sa vybíjaná pre žiakov veľmi pútavou športovou hrou, v ktorej sa dobre uplatní jednotlivec, čo musí dať svoje sily v prospech družstva.

Aj na našej škole sa každý rok uskutočňuje školský turnaj vo vybíjanej medzi 3. a 4. ročníkmi. Tento rok si zmerali sily 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B. Všetci žiaci bojovali o putovný pohár, ktorý však mohlo získať len najlepšie družstvo. Výsledky sú nasledovné:

 1. miesto  - 4. B

2. miesto  - 4. A

3. miesto -  3. B

Putovný pohár zároveň získalo družstvo 4. B v zložení: Kelner Lukáš, Králik Artur, Litavszký Damian, Šúth Vladimír, Adam Richard, Vengrinová Emka, Rusnáková Stellka, Kováčová Miška.


Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

Mgr. J Juchová

Najnovšie číslo Amoska má rekordný počet strán


Koniec školského roka je na dosah a v takom čase pravidelne vychádza náš školský časopis. Opäť vám prináša súhrn najdôležitejších udalostí, ktoré sa v škole udiali v druhom školskom polroku. Prečítať si môžete aj o žiakoch, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Nazbieralo sa nám veľa príspevkov, Amosko má 28 strán, čo je najviac v histórii jeho vydávania. A to v ňom nie je ani zďaleka všetko zaujímavé, čo sa u nás uskutočnilo. Budeme radi, keď si ho prečítate a pospomínate si, ako sme žili v školskom roku 2018/19.

Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme za články a verným čitateľom za priazeň. Prajeme Vám krásne prázdniny.

 Redakcia Amoska


amosko2019-2.pdf

Amosko 2019/2

S oneskorením, ale o to s väčšou radosťou, zverejňuje výsledky z okresného kola Biologickej olympiády, kategória D. Súťaž sa uskutočnila dňa 25. 4. 2019. Z našej školy sa jej zúčastnili traja žiaci. Na 2. mieste sa umiestnil Martin Kmeť zo 7. B triedy, 10. miesto patrilo Martinovi Vargovi zo 6. B triedy a 13. miesto obsadila  Lenka Dudášová zo 7. A.

Menovaným  žiakom blahoželáme a veríme, že aj na budúci školský rok sa zapoja do predmetových olympiád a súťaží.

Mgr. Gabriela Výbochová

Martin Kmeť exceloval aj v okresnom kole


Martin Kmeť, 7. B

Ku koncu školského roka sa musíme pochváliť ešte jedným krásnym úspechom našej žiačky Stellky Rusnákovej. Začiatkom mája sa zúčastnila krajského kola Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici. S vtipnou básničkou od Ľubomíra Feldeka sa v umeleckom prednese poézie umiestnila na krásnom 2. mieste. Stellke aj touto cestou gratulujeme a želáme ďalšie recitátorské úspechy.                                         PaedDr. Beáta Rusnáková

Sládkovičova Radvaň

Súťaž významne prispieva k prehĺbeniu literárneho poznania a tvorivosti detí, mládeže

i dospelých, pomáha kultivovať materinský jazyk a pestuje vzťah k jazyku a slovu ako umeleckej hodnote. Zároveň poskytuje priestor na vzájomnú konfrontáciu a prezentáciu recitátorov a v neposlednom rade prostredníctvom tvorivých a hodnotiacich seminárov vedených skúsenými lektormi poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa pre záujemcov o tento umelecký žáner.

http://www.sosbb.sk

Vynikajúca Nika má otvorené dvere

na každej strednej škole

- bez prijímačiek

Ku koncu každého školského roka zvykneme vybrať najlepšieho žiaka školy. Kritériom pri výbere je samozrejme prospech, ale tiež správanie sa a reprezentácia školy v súťažiach. V školskom roku 2018/2019 sa stala najúspešnejšou žiačkou Nikoleta Beláková z 9. B. Nika je všestranné dievča, písali sme o nej mnohokrát na internetovej stránke školy, ako o účastníčke a víťazke rôznych súťaži – vedomostných, športových aj umeleckých. Jej študijné výsledky sú vynikajúce, no nie je to žiadna bifľoška, ktorá nad inými ohŕňa nos. Práve naopak, má príjemné vystupovanie, je empatická, rada pomáha iným. O priateľov núdzu nemá. Čo sme o nej nevedeli, nám prezradila sama.


Tvoja cesta vzdelávaním na základnej škole sa blíži ku cieľu. Viedla si si po nej veľmi úspešne. Prezradíš nám svoj návod ako sa stať jednotkárkou?

-V prvom rade je to vnútorný záujem – vždy som bola zvedavá čo nové a zaujímavé sa budeme učiť. Po ďalšie mám schopnosť ľahko si zapamätať preberané učivo, rozumieť mu a jasne a zrozumiteľne ho porozprávať. Samozrejme, aj domáca príprava je dôležitá – vždy som si prečítala a viackrát povedala, čo sme sa v škole učili.-


Reprezentovala si školu v rôznych súťažiach. Bolo ich naozaj veľa. Môžeš spomenúť najdôležitejšie? Ktoré úspechy si ceníš najviac?

- Od tretieho ročníka som každý rok reprezentovala školu v Pytagoriáde. Tešilo ma, keď som ako úspešná riešiteľka školských kôl postupovala na okresné kolá, kde som získavala prvé, druhé alebo tretie miesta. Okrem pytagoriády som sa zúčastnila aj geografickej olympiády, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády v anglickom jazyku, chemickej olympiády a taktiež som sa zapájala do výtvarných súťaží. Najviac si cením úspech, ktorý som dosiahla v tomto školskom roku v olympiáde zo SJL. Vyhrala som 1. miesto v školskom kole a postúpila som do okresného kola, kde sme sa stretli deviati najlepší z okresu. Získala som 1. miesto a postúpila som do krajského kola, ktoré sa konalo vo Zvolene, kde sme sa stretli dvanásti najlepší z celého banskobystrického kraja. Tu som dosiahla 2. miesto – svoj najcennejší úspech. Zvládla som to nielen vďaka svojim schopnostiam, ale aj podpore zo strany rodičov, no najmä však vďaka príprave s pani učiteľkou Zlatkou Kováčovou, čo si veľmi cením.-
Zostáva ti nejaký čas na úplné vypnutie, kedy sa môžeš venovať svojim záľubám? Aké sú to?

- No samozrejme. Netrávim nad knihami hodiny, maximálne hodinu (niekedy dve) a aj to len večer. Dovtedy relaxujem. Hneď po vyučovaní rada trávim čas s kamarátmi, do minulého roka som navštevovala ZUŠ – tanečný odbor – to bol môj hlavný zdroj oddychu. Po príchode domov rada pozerám zábavné videá, pri ktorých úplne vypnem, rada si kreslím, počúvam hudbu alebo audioknihu, hrám sa s bratom na dvore, bicyklujeme sa alebo si len tak píšem s kamarátmi prostredníctvom sociálnych sietí.-


Súčasťou života dnešnej mladej generácie sú sociálne siete a virtuálny internetový svet. Staršia generácia takýto spôsob svojej realizácie nechápe a považuje ho za zabíjanie času. Čo si o tom myslíš ty?

- Sociálne siete a internetový svet sa snažím využívať rozumne – na vyhľadávanie informácií potrebných do projektov a na získanie domácich úloh a preberaného učiva v prípade choroby. V určitom zmysle je to aj zabíjanie času, lebo internetový svet, najmä youtube, internetové obchody, množstvo informácií, zdieľaných videí a udalostí Vás celého ľahko pohltia a strácate pojem o čase, ktorý by ste mohli využiť hodnotnejšie aj iným spôsobom.-


Odchádzaš na strednú školu. Kde sa môžu na teba tešiť? Kde by si sa rada videla ty o 15 – 20 rokov?

- O 15-20 rokov by som sa rada videla v stálom zamestnaní v oblasti medicíny, čiže aj výber strednej školy bol jednoznačný – gymnázium. Po dlhom zvažovaní a vyhodnotení plusov a mínusov cestovania a bývania na internáte som si vybrala Gymnázium vo Veľkom Krtíši. Hoci som z našej školy jediná, ktorú prijímajú na ktorúkoľvek strednú školu bez „prijímačiek,“ svoju voľbu by som nezmenila.

Ďakujeme za rozhovor.

Výhra poteší


Žiaci siedmeho ročníka sa v rámci Dňa Zeme zúčastnili na exkurzii v miestnej firme Marius Pedersen, a.s. zaoberajúcou sa zberom a recykláciou odpadov. Súčasťou prehliadky boli rôzne aktivity, do ktorých sa žiaci zapájali. Firma sa rozhodla obdarovať jednu triedu z mnohých zúčastnených. Voľba padla na našu triedu 7. A. Dňa 27. 06. 2019 sme dostali peňažnú výhru a ako symbol toho, že nám všetkým záleží na životnom prostredí sme vysadili darovanú sadenicu borovice v našom areály školy.

Mgr. Lívia Klátiková


Ďalší príbeh získavania vedomostí sa skončil

V septembri sme sa zišli, aby sme začali nový proces vzdelávania a poznávania. Každý žiak ho tvoril podľa svojich schopností, podporil ho vlastnou snahou a pridal pocit zodpovednosti. Rozvíjal svoj príbeh, ktorého hlavnou pointou bolo získať vedomosti  a úspešne postúpiť do ďalšieho ročníka. Pri domácej príprave, na vyučovaní, počas vysvetľovania nového učiva, pri skúšaní, počas prestávok a pri zážitkoch s kamarátmi bol školský príbeh spestrený prozaickými aj poetickými prvkami. Prežili sme všedné dni, ale aj malé drámy, komédie a možno aj trocha romantiky. Náročnosť sa stupňovala, prišli mnohé zvraty a ako každý dobrý príbeh, aj tento skončil vyvrcholením. Vysvedčenie – dôležitú bodku za scenárom, má už každý žiak doma.

Slávnostné ukončenie školského roka sa konalo na nádvorí školy. Vedenie školy rozdalo pochvaly a diplomy žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu alebo dosiahli vynikajúce osobné výsledky. Ocenenie získalo dve tretiny z celkového počtu žiakov. Tento fakt svedčí o tom, že naša škola má mimoriadne kvalitné podmienky pre vzdelávanie.

Rovnako ako vzdelávaním, môže sa škola pochváliť aj úspechmi v športovej oblasti. Reprezentanti si prevzali zaslúžené diplomy.

Svoje prvé „ozajstné” vysvedčenie, teda úradný doklad, dostali prváci. Pre nich bolo vzdelávanie skutočne namáhavý príbeh. Museli si zvykať nielen na pravidelné učenie, ale aj školský režim, ktorý bol pre nich novinkou. Svoju rolu zvládli. Zvykli si na školu, naučili sa čítať a písať. Obdivuhodný výkon pre takých malých človiečikov.

Štvrtáci ukončili svoju prvú kapitolu vzdelávania. Prvý stupeň majú za sebou. V septembri budú pokračovať na druhom stupni, v inej budove, s inými pani učiteľkami.

Pre niektorých piatakov sa príbeh na našej škole skončil. Odchádzajú na osemročné gymnázium, kde začnú iný príbeh, úplne od začiatku. Na našej škole dostali výborný základ, na ktorom budú stavať inde.


Lúčime sa aj s deviatakmi. Ďalšiu školu si vybrali podľa svojich záujmov. Tam budú rozvíjať dej svojho vzdelávania a vlastne písať príbeh svojej budúcnosti. Držíme im palce.

Nasledovalo odovzdávanie vysvedčení v triedach…

Ako už bolo spomínané, väčšina našich žiakov dosiahla pekné úspechy v nejakej oblasti. Len jeden je však „naj...”.

 

Za svoj vynikajúci prospech, vynikajúcu reprezentáciu v mnohých súťažiach, ale aj osobné vlastnosti a prístup ku škole, k učiteľom a spolužiakom, bola za naj žiačku pedagogickým zborom jednohlasne odhlasovaná deviatačka Nikoleta Beláková. Viac sa o nej dozviete v rozhovore nižšie.  

Koniec dobrý – všetko dobré. Nie pre každého bol školský príbeh ako rozprávka, no určitá pozitívna vec sa viaže aj ku školskému roku. Kým na konci rozprávky trvá svadba zvyčajne tri dni a tri noci, prázdniny na konci školy sú dva mesiace. Užite si ich....

Rok 2019-2020

Rok 2018-2019

Rok 2017-2018

Rok 2016-2017

Rok 2015-2016

Rok 2014-2015

Rok 2013-2014