Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa každý rok koná slávnostné stretnutie pedagógov. Na slávnosti primátor mesta ocení vybraných pedagóg a pedagogičky Plaketou J. A. Komenského za ich prácu v školstve. Keďže v marci, kedy je Deň učiteľov, neboli na organizáciu takéhoto podujatia priaznivé podmienky, slávnosť sa uskutočnila v júni.

Pedagogičky ocenené Plaketou Jána Amosa Komenského

Za našu školu získali plaketu J.A. Komenského pani učiteľky: Ing. Iveta Bindzárová, Bc. Heidi Schmidtová, Mgr. Jana Beláková a Mgr. Andrea Lajková.

Mgr. Andrea Lajková

Pani učiteľka Mgr. Andrea Lajková je učiteľkou na prvom stupni. Okrem štandardných predmetov, ktoré sa vyučujú v 1. až 4. ročníku, učí tiež odborne informatiku. Vďaka jej kvalitnému pedagogickému pôsobeniu jej žiaci získavajú veľmi dobrý vedomostný základ, na ktorom stavajú neskôr na druhom stupni. Intenzívne sa zameriava aj na čitateľskú gramotnosť. Via o nej a o jej práci sa dozviete z rozhovoru.


Pani učiteľka Mgr. Jana Beláková je učiteľkou na 2. stupni. Vyučuje matematiku a anglický jazyk. Ocenenie získala za humánno - tvorivý podiel vo výchovno – vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výuky cudzích jazykov a matematiky, uplatňovanie inovatívnych metodologických postupov vo výchovno - vzdelávacej činnosti. Naši redaktori ju požiadali o rozhovor. Odpovede pani učiteľky si môžete pozriteť vo videokronike.


Mgr. Jana Beláková

Ing. Iveta Bindzárová

Pani učiteľka, prečo ste sa rozhodla pre prácu v školstve a čo predchádzalo vášmu pôsobeniu v našej škole?

Už ako malá som chcela byť učiteľkou matematiky. Ale po strednej škole ma zlákala Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave (dnešná STU). Avšak kladný vzťah k vyučovaniu sa prejavil aj počas tohto štúdia, zabsolvovala som pedagogické vzdelávanie na fakulte. Umožnilo mi vyučovanie odborných predmetov na stredných odborných školách. A táto možnosť a skúsenosti z praxe ma doviedli k pôsobeniu na Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši , známej viac ako TIS-ka. Pôsobila som tam od roku 1995 do roku 2014. Počas tohto obdobia som si dopĺňala vzdelanie nielen v odborných predmetoch, ale som absolvovala aj učiteľstvo predmetu matematika pre stredné a základné školy. Vďaka tomuto kroku som mohla učiť aj na základných školách a tak som sa dostala aj na našu školu, ktorá je tiež mojou alma mater. Výhodou vyučovania matematiky na základnej škole je šanca pracovať aj s deťmi, ktoré sú talentované na matematiku.

Na hodinách informatiky rozvíjate u žiakov bežné digitálne zručnosti, ako napríklad práca na internete, práca s textovými, či grafickými editormi, ale vediete žiakov aj k tomu, aby žiaci mali predstavu  o tom ako fyzicky vyzerajú počítačové komponenty. Tiež majú možnosť na vašich hodinách učiť sa používať programovací jazyk. Majú žiaci záujem aj o takéto rozšírené poznatky z oblasti počítačovej techniky?Pani učiteľka Ing. Iveta Bindzárová učí v našej škole od roku 2017. Vyučuje matematiku a informatiku. Ocenenie dostala za profesionálny prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti informačných technológií a v matematike, za výrazný podiel na príprave a výsledkoch Testovania 9 v predmete matematika. Poprosili sme ju o rozhovor. Ochotne nám na naše otázky odpovedala.  

Popri matematike učím aj informatiku. Žiaci získavajú bežné zručnosti na týchto hodinách. So šikovnejšími a staršími (7. a 8. ročník) som sa tohto roku rozhodla vyskúšať programovanie v programovacom jazyku Python. Technickú prípravu počítačov zabezpečil náš technik, pán K. Cicko. Ôsmaci, ale aj siedmaci v tomto období oboznamujú s prvými príkazmi tohto jazyka, skúšajú vytvárať svoje prvotiny a ide im to celkom dobre. Vytvoriť program znamená pre programátora nielen radosť z výsledku, ale táto činnosť ho vedie k trpezlivosti, k  presnosti a  aj k logickému rozmýšľaniu.

Internet je bohatým zdrojom informácií. Žiaľ, nie všetky sú korektné a overiteľné. Užívateľ sa ľahko môže ľahko v nich stratiť. Čo radíte žiakom, aby sa dokázali v množstve informácií orientovať a nenechali sa zmiasť alebo dokonca podviesť?

Súčasťou vyučovania na hodinách informatiky je aj zdôrazňovanie bezpečnosti pri práci, hlavne na Internete. Bezpečnosť na Internete predstavuje pre všetkých ľudí, nielen žiakov, širokú škálu nástrah, rizík a nebezpečenstiev. Rozhovory o týchto problémoch so žiakmi a o ich skúsenostiach sú v podstate upozorneniami pre všetkých. Okrem toho, že žiaci si musia dávať pozor na seba, zdôrazňujem aj ich morálne správanie sa na sieti.

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa úspechov pri rozvíjaní poznatkov a počítačovej zručnosti žiakov.

Bc. Heidi Schmidtová pracuje v našej škole ako vychovávateľka v školskom klube detí od roku 2009.

Pani vychovávateľka, čo vás priviedlo na našu školu?

Už ak dieťa som chcela pracovať v školstve. Vyštudovala som vychovávateľstvo a na vysokej škole som študovala inklúznu pedagogiku. Mojim prvým pôsobiskom bola škola v Dolnej Strehovej, kde som učila nemčinu a telesnú výchovu. Pracovala som tam aj ako vychovávateľka. Žiaľ musel som do práce dochádzať, po dvadsiatich rokoch v spomínanej škole sa mi naskytla príležitosť zamestnať sa v mieste bydliska, teda vo Veľkom Krtíši, v škole, kde teraz pracujem.


Bc. Heidi Schmidtová

Ako prebieha bežný deň v ŠKD?

Po skončení vyučovania žiakov odvediem na obed a po obede nasleduje oddych a relaxačná činnosť. Deti si po náročnom dni potrebujú odpočinúť. Hrávajú spoločenské hry, skladajú stavebnice alebo si niečo kreslia. Potom nasleduje tvorivá činnosť tematicky zameraná na aktuálne spoločenské udalosti, sviatky alebo ročné obdobie. Pripravili sme napríklad súťaže v rámci Európskeho týždňa športu.

Keďže je jeseň, zhotovovali sme šarkanov a vonku v areáli školy sme ich púšťali. Keď to počasie dovolí, chodievame vonku pravidelne. Deti sa hrajú na lúke, ihrisku a najnovšie sa hrajú na nových preliezačkách a hojdačkách. Pohyb na vzduchu je pre deti dôležitý a radi si ho užívajú. Po návrate do ŠKD sa venujeme vzdelávacej činnosti, deti si píšu domáce úlohy a pripravujú sa na ďalší vyučovací deň. Cieľom všetkých činností v ŠKD je  získavať nové poznatky,  zručnosti a rozvíjať záujmy detí.

Keď porovnáte správanie a postoje detí, ktoré navštevovali v ŠKD pri vašom nástupe do školy a postoje súčasných detí, pozorujete nejaké zmeny?

Deti v súčasnosti majú viac možností, ako sa realizovať. Majú k dispozícii množstvo aktivít, ktorými vypĺňajú svoj voľný čas. Predtým boli deti šťastnejšie a bezstarostnejšie. Moderné technológie ich izolujú. Čo sa týka správania, vždy sa našli poslušné a aj menej poslušné deti.

Aké sú vaše záľuby vo voľnom čase?

Voľný čas rada trávim so svojimi najbližšími v kruhu rodiny. Starám sa o nášho psíka. Rada si prečítam dobrú knihu. Venujem sa aj športovým aktivitám – rýchla chôdza, beh a pravidelné cvičenie.

Pani vychovávateľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa energie do ďalšej práce.

Všetko je inak


O koľkých veciach môžeme povedať, že sú skutočne také, ako ich vidíme?  Kde je hranica medzi realitou a predstavami. Vieme všetko o našom svete? Sú aj iné svety? To sú otázky, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpovede.


Téma alternatívnej reality zaujala tím nášho mediálneho krúžku. Nepokúšali sa nájsť odpovede, no naštartovali svoju fantáziu, spojili ju s chuťou vytvárať videá a byť na chvíľu hercami. Vytvorili audiovizuálne dielko, ktoré by mohlo osloviť divákov. Video vznikalo v priebehu minulého školského roka. Zapojilo sa do neho mnoho žiakov našej školy, pomohli aj pedagógovia a ďalší zamestnanci, za čo všetkým ďakujeme. Video nájdete vo videokronike.

Tmavým sklíčkom hľadí Táňa.

"Čože je to, pánajána!?

Kus zo slnka kamsi zmizol,

že by si bol niekto hryzol?"


Beátka sa zasmiala.

"Žiadna veľká záhada.

Mesiac sa s ním trochu hral,

na chvíľu mu zakryl tvár."


Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

Hrôza v škole na Komenského


Nad školou sa usadil démon, v triedach mali sabat čarodejnice, bosorky, kostlivci a strašidlá každého druhu. V telocvični sa rozliezli zombíci. Hrôza trvala dopoludnia, potom sa žiaci a pani učiteľky vyzliekli z kostýmov a zas boli z nich príjemní a sympatickí ľudia. Vlastne, aj tá hrôza nebola vôbec desivá, skôr čarovná a zábavná. Tak ako to v čase Halloweenu má byť.

 


Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Tak, ako aj po minulé roky, tak aj tento školský rok sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C – žiaci 8. a 9. ročníka. V školskom kole o svoje prvenstvo zabojovalo až 19 žiakov. Olympiáda bola realizovaná online formou a pozostávala zo samotného testu, tvorby textu a z rečníckeho prejavu.

Žiačka 9. A, Tamara Blažeková, sa dostala do vedenia pri transformácii textu, čím sa  stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa  na 1. mieste. Týmto víťazstvom si vybojovala postup do okresného kola, ktoré ju čaká 10. 11. 2022. Lívia Klátiková z 8. B sa umiestnila na 2. Mieste. Stella Rusnáková z 8. B sa umiestnila na 3. mieste.

Dievčatám srdečne blahoželáme! Žiakov na olympiádu pripravovali pani učiteľky Mgr. Lucia Havlíčková Mgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Záložka do knihy spája školy


Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.

Tohtoročná téma znela: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými ZŠ a osemročnými gymnáziami a samotná podpora čítania. Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku v ČR. Žiaci našej školy v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami na 1. stupni, s pani vychovávateľkami, asistentkami a vyučujúcimi SJL, VYV na 2. stupni prispeli množstvom farebných záložiek, ktoré zdobili úryvky poézie, prózy, ilustráciií a citátov. Každá záložka bola jedinečná, výnimočná. Sprievodným programom pri výrobe záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania. Za projekt a za výmenu záložiek bola zodpovedná p. uč. L. Havlíčková. Za výber záložiek, ktoré pocestovali do ZŠ J. K. Tyla v Písku bol pani učiteľke nápomocný pán riaditeľ Mgr. D. Gálik. Takže záložky prešli odborným, výtvarným okom pána riaditeľa. Do rúk našich českých kamarátov pocestovali naozaj len tie najlepšie a najkrajšie spracované záložky. Okrem záložiek však do ČR cestovali aj darčeky, ktoré boli zhotovené na hodinách TECH. Žiakov našej partnerskej školy sme okrem žiackych záložiek potešili vlastnoručne vyrobenými drevenými ozdobami, školským časopisom Amosko a milým pozdravom. My sme zase na oplátku dostali ako darček časopisy Tyláček, srdiečka pre šťastie, ktorým prispejeme do dielne technickej výchovy a pozdrav  s textom:

Dobrý den, milá paní učitelko!


Děkujeme za balíček s krásnými záložkami, školním časopisem a dárečkem. Děti se již Vašich záložek nemohly dočkat. Včera jsem jim je rozdala a všem se moc líbily. Váš školní časopis jsem předala mému kolegovi a tímto předávám jeho díky za inspiraci k tvorbě našeho školního časopisu Tyláček.

Mějte se moc hezky a posílám Vám i Vašim kolegům krásný slunečný den z Písku, Eva Hralová. (učiteľka SJL v ZŠ J. K. Tyla, Písek)

Mgr. Lucia Havlíčková

Okresné kolo OSJL


Dňa 10. 11. 2022 sa na celom Slovensku konali okresné kolá 15. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazka školského kola Tamarka Blažeková z 9. A reprezentovala našu školu v okresnom kole súťaže v CVČ vo VK. Tamarka zvládla testovaciu časť, transformáciu textu a slávnostný prejav s umiestnením na 3. mieste v rámci okresu.

Poctivá a dôsledná príprava priniesla našej Tamarke zaslúžené ovocie. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej základnej školy. Zároveň jej prajeme aj naďalej veľa odhodlania, chuti do učenia a želáme ešte veľa úspechov!

Mgr. Lucia Havlíčková


Exkurzia v Banke lásky,

v zážitkovom dome Sládkovičovej Maríny

+ mineralogická expozícia


Dňa 18.11.2022 sme si pre žiakov naplánovali literárnu exkurziu a mineralogickú výstavu v priamom historickom centre krásneho mesta - Banská Štiavnica. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 8., 9. ročníka a dve žiačky 6. ročníka.

Cieľom tejto exkurzie bolo pochopenie nenaplnenej lásky A. Sládkoviča a jeho Maríny prostredníctvom jedinej Banky lásky na svete. Takže sme navštívili celosvetový unikát. Zažili sme interaktívnu ukážku tohto príbehu o láske a o najdlhšej zamilovanej básni na svete – Maríny. Vžili sme sa do hlavných postáv cez hovoriace obrazy, čarovné madlá lásky, interaktívne oživovanie veršov. Vyskúšali sme si unikátny láskomer, videli sme nebo lásky a tajne uchovávaný rukopis tejto básne. Zimomriavky, ba dokonca aj slzy, dojatie ... to boli pocity, ktoré v nás prevládali.

Po tomto interaktívnom zážitku sme zašli do Slovenského banského múzea na mineralogickú expozíciu - Berggericht, výstavu minerálov. Videli sme obrovské množstvo minerálov, ktoré sa chvália miestom svojho prvého popisu na svete práve u nás – na Slovensku. Prešli sme sa aj štôlňou Michal v tvare podkovy. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s horninovým prostredím a banskými vozíkmi „huntíkmi”. Pán sprievodca s hrdosťou pri svojom výklade spomenul aj naše banícke mesto Veľký Krtíš.

Za exkurziu boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lucia HavlíčkováMgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Slnečná sústava

na školskej chodbe


A nielen jedna. V chodbe je vystavených množstvo modelov časti vesmíru, v ktorej sa nachádza aj naša planéta. Štvrtáci sa na prírodovevede učia aj o slnečnej sústave a svoje vedomosti zhmotnili do krásnych projektov. Mnohí žiaci ich pekne odprezentovali spolužiakom. Inšpiráciou im určite bola tiež návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorú nedávno absolvovali. Pozrite si planetárne video.

Člnkový behPri príležitosti Týždňa boja proti drogám aj tento školský rok prebehol na našej škole člnkový beh, na ktorom sa zúčastnili žiaci z nasledovných tried: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Z každej triedy boli vybraní najlepší bežci: traja chlapci a tri dievčatá. Ich časy sa spočítali a vyhodnotili sa najlepšie triedy. Osobitne sa hodnotili žiaci prvých - druhých ročníkov a žiaci tretích – štvrtých ročníkov. Víťazné triedy v jednotlivých kategóriách dostali putovné poháre, ostatní diplomy.

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1.-2. ročník:

1. miesto: 2.A

2. miesto:  1.B

3. miesto:  2.B

Kategória 3.-4. ročník:

1. miesto:  4.B

2. miesto: 4.A

3. miesto:  3.B

Súťaž jednotlivcov:

Kategória 1.-2.ročník:

Tašký Marcel /2.A/  – 22,47 s

Horváthová Anna /2.A/  – 21,87 s

Kategória 3.-4. ročník:

Havrila Jakub /4.A/  – 19,44 s

Baráthová Charlotte /4.B/  – 19,42 s

Výhercom gratulujeme.

Mgr. J.Juchová

Prváci prešli chodbou,

ktorá spája svet rozprávok so svetom reality


Takto zhodnotila priebeh pasovania prvákov pani učiteľka Mgr. Lenka Klimentová, organizátorka slávnosti. Vstup do základnej školy je naozaj bránou, ktorá otvára svet, kde skutočnosť prevláda nad fantáziou. Je potrebné pripraviť sa na všetko, čo môžeme vo svete reality očakávať. Vzdelanie pri tom tvorí veľmi dôležitú úlohu. Priebeh pasovania, a tiež priestor telocvične, kde sa udalosť konala, boli rozdelené na dve časti – rozprávkovú časť a časť, ktorá pripomínala vyučovanie v triede. Prváci dokázali, že tak, ako dobre sa orientujú vo svete rozprávok, poradia si aj so školskými záležitosťami. Atmosféru slávnosti si môžete vychutnať prostredníctvom videa. Dodáme len, že na realizácii a prípravách sa okrem pani učiteľky Klimentovej podieľala vo veľkej miere aj pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková a ďalší pedagógovia, ktorí pomáhali s dekoratívnou výzdobou. Veľkú pochvalu si tiež zaslúžia naši deviataci, ktorí si už možno na deň, kedy boli sami pasovaní, nespomínajú, no v kostýmoch rozprávkových zvieratiek boli veľmi zlatí.


INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEVPri príležitosti Týždňa boja proti drogám sme aj tento školský rok pripravili pre našich žiakov tradičný ČLNKOVÝ BEH a INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEV.


Žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily v intervalovom behu - BEEP TEST, kde tak ako u mladších žiakov každú triedu reprezentovali traja chlapci a tri dievčatá.


Výsledky:


5. -6. ročník


1. miesto VI.A (A. Klátiková, M. Ľaučoková, T. Kováčová, L. Bihári, I. Vonkomer a M. Keťko) - žiaci odbehli spolu 193 dĺžok

2. miesto V. B (176 dĺžok)

3. miesto V. A (142 dĺžok)


7. - 9. ročník


1. miesto IX. A (A. Csernoková, N. Zemčíková, D. Vlčková, T. Vachláč, M. Medveď, M. Tomaškin) - žiaci odbehli spolu 276 dĺžok

2. miesto - VII. A (237 dĺžok)

3. miesto - VIII. A ( 211 dĺžok)
Najlepšie výkony: E. Kortišová V. A (40 dĺžok), M. Tomšu V. B (42 dĺžok), D. Vlčková IX. A (42 dĺžok) a D. Oláh VIII. A (90 dĺžok)


Tento rok sú putovné poháre rozdané. Nech víťazom pripomínajú ich triednu tímovú spoluprácu.

Pozdrav deťom so sluchovým postihnutím


Nezvyčajný pozdrav poslali žiaci 2. A deťom, ktoré navštevujú Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu v Lučenci. Nahrali video, v ktorom sa im prihovárajú prostredníctvom posunkovej reči a pridali aj básničku. Základy posunkovej reči ich naučila pani Ľubica Šarinová, ktorá s deťmi a ich triednou učiteľkou Mgr. A. Lajkovou už dlhší čas spolupracuje. S pozdravom bude k deťom zo spomínanej školy putovať aj veľká krabica s prekvapením. Keďže je to prekvapenie, neprezradíme čo sa v nej nachádza, naznačíme len, že je plná darčekov od dobrosrdečných rodičov žiakov 2. A. Dúfame, že sa obdarovaní potešia.


SOS BIRDLIFE


Naša škola sa zapojila do výzvy SOS BIRDLIFE...už samotný názov naznačuje, že naše deti vedieme k ochrane našej planéty, našej prírody a živočíchov v nej. Vďaka projektu škola získala nálepky, ktoré majú zabrániť náletom vtákom do okien a tak zachrániť ich život. Na hodinách biológie sa učíme o ochrane vtákov a aj to, že ich nálety do okien sú pre nich mnohokrát smrteľné. A tak sme dnes teóriu ochrany nechali teóriou a vlastnými rukami sa pričinili k nalepovaniu nálepiek na okná. Nálepky sú oranžové a žlté, podľa výskumov by malo ísť o najlepšie zachytiteľné farby vtáčím okom. Tak dúfame, ze naša snaha zachráni mnoho vtáčikov nášho okolia.

Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Gabriela VýbochováKeď geografia baví…


23.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. V kategórii G boli úspešní dvaja naši piataci, a to Maxim Tomšu a Júlia Klátiková. V kategórii F Andrea Klátiková a Lívia Havlíčková, žiačky šiesteho ročníka. Všetci štyria postupujú do okresného kola,ktoré sa bude konať 31.3.2023. Prajeme im veľa úspechov a hlavne, aby vždy našli ten správny smer.

Mgr. Gabriela Výbochová


Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča,

J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš


Dňa 30. 11. 2022 sa konali zasadnutia Rady rodičov, ktorých úlohou, okrem iného, bolo zvoliť štyroch zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Voľby otvoril Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy. Prítomných oboznámil s programom, dôvodom konania volieb a so spôsobom volieb.


Do rady školy za rodičov žiakov školy boli zvolení:


1. Mgr. Lenka Ivičičová   

2. PaeDr. Viera Radošová

3. Zlatica Bečkei Sujová  

4. Bc. Jana KoreňováDňa 01. 12. 2022 sa konali voľby do Rady školy zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Do  rady školy za pedagogických zamestnancov školy boli zvolené:


1.  Mgr. Lenka Klimentová   

2.  Mgr. Janka Kušická


Do  rady školy za nepedagogických zamestnancov školy bola zvolená:


1. Katarína Fridrichová  


Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci.


Mária Murárová, predseda volebnej komisie

Tak, toto sú naši noví prváci.

 A toto naši „starí prváci" po ôsmych rokoch

(deviataci).

Dosť nám za ten čas vyrástli. Na to, ako sa zmenil ich vonkajší výzor, škola podiel nemá. Ale veľký podiel má na tom, ako sa zmenili ich rozumové a poznávacie schopnosti. Získali veľkú databázu vedomostí. Pre svoj ďalší život ju budú potrebovať.

Žiak, ako po schodíkoch, postupuje z jedného ročníka do druhého. Otvorenie nového školského roka je vlastne taký hromadný krok žiakov na vyšší schodík. Vďaka priaznivej situácii, a tiež peknému počasiu, sme mohli nový školský rok otvoriť na nádvorí školy. Okrem tradičného príhovoru pána riaditeľa Mgr. D. Gálika sme si mohli vypočuť pár milých slov aj od nášho hosťa – primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkoša. Po slávnostnom otvorení sa žiaci a pedagógovia presunuli do svojich tried.

Vzdelávací proces sa opäť rozbieha. Poprajme si, nech sa nám v ňom darí a nech sa rozširuje nielen databáza vedomostí, ale aj databáza príjemne strávených chvíľ v škole.

Remeslo minulosti


V piatackej technike sa učíme aj o remeslách. Niekedy je 100x lepšie vidieť, zažiť, vyskúšať ako počuť. Preto sme k nám pozvali milé dámy z Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, aby nám ukázali krásu čipky. Pani Š. Selská, K. Hanková a M. Matiašová doniesli kroje, čipky, valce a ukázali nám tajomstvo tohto starodávneho remesla ČIPKÁRSTVA.

Deti sa o čipkárstve veľa dozvedeli, pozreli si hotové výrobky a dokonca si čipkovanie mohli aj vyskúšať. Musíme uznať, že sa im všetkým darilo. Ďakujeme pani čipkárkam za veľmi zaujímavú prednášku, za vlastné skúsenosti a za to, že posolstvo našej remeselnej minulosti zachovávajú.

Mgr. L. Klimentová

Deň srdca + Deň jablka


Dňa 7. 10. 2022 sme si na 2. stupni pripomenuli dva významné dni. A to Svetový deň srdca, ktorý WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila na 29. 9. a Deň jablka, ktorý pripadá na 21. 10. Babie leto nám umožnilo zrealizovať aktivity k tomuto veľkolepému dňu, kedy žiaci učebnice a zošity nechali odpočívať doma. Vstupenkou na tento deň bolo jedno jablko, ktoré otvorilo brány do sveta srdca a jablka.

Na úvod nás poučila a zároveň zabavila Mgr. Simona Sabinovská, ktorá si svojou pútavou prednáškou o srdci a o prvej pomoci získala srdcia nielen žiakov, ale aj srdcia pani učiteliek. No a potom nasledovalo plnenie desiatich disciplín v rámci nášho mesta. Témou samozrejme bolo srdce a jablko. Disciplíny boli nasledovné: Sebaláska, Zamilovaný Balaša, Heart/apple, Stavba srdca, Kardio, Srdcovka, Kresba na asfalt, Pieseň Jabĺčko, Stôl zdravého srdca, Súťaže s jablkom.Cieľom tohto dňa bolo:

Čo však bolo pre nás najdôležitejšie, bolo upevňovanie dobrých priateľských vzťahov, budovanie súdržnosti triednych kolektívov, zábava a sebarealizácia žiakov.

Záverom tohto dňa bol stôl naaranžovaný dobrotami, ktoré nám ponúka sama príroda. Ako osvieženie nám veľmi dobre padli jablká, hrozno, hrušky, ktorými sme si osladili a spestrili deň.

Za prípravu a organizáciu boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lenka Klimentová a Mgr. Gabriela Výbochová. A  za samotnú realizáciu všetkých aktivít boli zodpovedné všetky pani učiteľky, pán asistent a pani asistentka. Každý priložil ruku k dielu, a tak sa nám podarilo prežiť deň, na ktorý budeme dlho spomínať. Mgr. Lucia Havlíčková

Výlet do vesmíru


Jednou z hlavných tém vo štvrtáckej prírodovede je učivo o vesmíre a slnečnej sústave. Keďže priniesť Slnko do triedy, ako učebnú pomôcku, by bolo nerealizovateľné, rozhodli sme sa, že si túto hviezdu a okolitý vesmír pôjdem pozrieť naživo. Zorganizovali sme exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Pohľad cez ďalekohľad fascinoval všetkých. Vďaka peknému počasiu bola dobrá viditeľnosť a pred našim očami sa ukázal vesmír v celej svojej kráse. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií.

Zatiaľ stále nie je jasné, či sme vo vesmíre ojedinelé inteligentné bytosti, no jasné je, že Zem je vzhľadom na rozsiahlosť vesmíru, maličká ako zrnko piesku na pláži. Malá, ale naša. Pohľadom na vesmír sme sa utvrdili v tom, že doma je predsa len najlepšie.

PaedDr. Beáta Rusnáková


Beseda so spisovateľom

Petrom Gajdošíkom


Hontiansko – novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši často organizuje pre žiakov základných škôl besedy s populárnymi slovenskými spisovateľmi. V mesiaci október táto knižnica pozvala žiakov štvrtého ročníka na stretnutie s autorom kníh pre deti Petrom Gajdošíkom. Jeho tvorba je medzi žiakmi známa, mnohí prečítali viacero jeho kníh, takže do besedy sa aktívne zapájali. Pán Gajdošík rozprával deťom nielen o hrdinoch svojich publikácií, ale aj o tom ako jeho knihy vznikajú, kde berie námety. Žiakov zaujímalo tiež to, ako samotné knihy prichádzajú na svet - od prvotnej myšlienky v hlave autora až po miesto na poličkách v kníhkupectvách.

Timravina studnička

A jej svieže pramienky z našej školyTimravina studnička je súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. Jej cieľom je viesť deti a mládež k poznávaniu slovenskej literatúry a objavovať krásu umeleckého slova a rodnej reči.

Do školského kola sa zapojili žiaci: Nela Košičiarová 4. B, Richard Nyifor 4. B a Sabína Kováčová 4. A. Všetci recitátori majú s podobnými súťažami skúsenosti a ich výkony mali veľmi dobrú úroveň. Do okresného kola však bolo možné vybrať iba dvoch. Postup si vyrecitovali Nela Košičiarová a Richard Nyifor. Obaja súťažili v I. kategórii. Do okresného kola postúpila aj žiačka 8. ročníka Stella Rusnáková.

V konkurencii žiakov ostatných krtíšskych škôl, naši žiaci výborne obstáli. Nela Košičiarová svojim recitovaním oslovila porotu tak, že jej udelila 1. miesto vo svojej kategórii. Richard Nyifor bol na 3. mieste.  Hviezdou III. kategórie sa stala naša Stella Rusnáková - 1. miesto. Žiaci  sa na súťaž vynikajúco pripravili, bezchybne zvládli text a podali ho zaujímavo a pútavo. Sme na nich hrdí. Držíme im palce, nech zažiaria aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 19. októbra v Lučenci.

PaedDr. Beáta Rusnáková

Deti majú bohatú fantáziu, možno niektoré z našich štvrtákov raz napíšu svoje knihy a potešia tak budúcich školákov. Veľký svetový spisovateľ Maxim Gorkij raz napísal: „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihám." Knihy teda poskytujú nielen informácie, ale tiež formujú osobnosť človeka. Dobrých kníh nikdy nebude priveľa.

PaedDr. Beáta Rusnáková

Archív 2022-2023