Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Školský rok 2015-2016

sa úspešne skončil

30. jún je dňom, kedy sa končia školské povinnosti a hodnotí sa, ako sme sa po celý absolvovaný rok snažili. Predtým, ako žiaci dostali v triedach vysvedčenia, zišli sme sa na nádvorí školy. Pán riaditeľ žiakov a pedagógov oboznámil s výsledkami, ktoré sme dosiahli. Udelil pochvaly žiakom, ktorí si ich zaslúžili za svoj prospech alebo reprezentáciu školy.  Aj v tomto roku sa nám veľmi darilo. Z celkového počtu žiakov 413 prospelo s vyznamenaním 177 a veľmi dobrých prospech dosiahlo 55 žiakov. Pochvaly triednym učiteľom získalo 33 žiakov a pochvaly riaditeľom 154 žiakov. Pochválených žiakov podľa ročníkov si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie. Pochvaly a diplomy boli udelené tiež našim športovcom a športovkyniam za ich umiestnenie na prvých priečkach vo futbale, florbale a volejbale. Aj v tomto roku sme vyhlásili jedného žiaka, ktorý patrí medzi najlepších žiakov školy. Tradične to býva deviatak alebo deviatačka. Naj žiačkou v tomto školskom roku sa stala Soňa Šárközyová. Úspešne reprezentovala školu v rôznych vedomostných súťažiach, bola členkou športových družstiev, mala počas celého štúdia výborný prospech a bola aktívna v mnohých školských aktivitách. Interview so Soňou si môžete prečítať v školskom časopise Amosko, do ktorého tiež prispievala svojimi článkami.Posledný deň v triede


Veľa sme sa naučili,

stojíme tu v tejto chvíli

plní lásky, plní vďaky

ako rozkvitnuté maky,

aby sme vám povedali,

ako sme vás radi mali,

že váš úsmev, vaše slová,

ktorými ste vždy a znova

roztvárali naše oči

ako kvety na úbočí.

Za to všetko, čo už vieme,

s láskou vám dnes ďakujeme.

O tej láske všetkých detí

nech vám vravia naše kvety.


Vaša žiačka Katuška Gabúľová, 2. B

Prajeme vám krásne letné dni.
Načerpajte mnoho pozitívnej energie a v septembri vás opäť radi všetkých privítame na nádvorí školy.

Školský rok sa teda skončil a čakajú nás dni oddychu a pestovania svojich záľub. Peknou básničkou sa so svojou triednou učiteľkou rozlúčila druháčka Katka:

Kúzelný karneval

Karneval s kúzelníkom Wolfom si škola užila aj v minulých rokoch. Žiaci sa tešili, že im prinesie nové triky a mnoho skvelej zábavy. Nesklamali sa.


Vzduchom lietal toaletný papier

Program bol plný zaujímavých nápadov, pri ktorých bolo potrebné aj technické vybavenie. Napríklad "zbraň" z fúkača na lístie a valčeka na maľovanie. Pri troche fantázie pripomínala samopal zo Star Wars. Muníciou bol toaletný papier. Takáto zbraň sa pokojne môže zaradiť medzi najbezpečnejšiu výzbroj armády. V domácich podmienkach sa však treba najskôr dohodnúť, kto ten papier po streľbe uprace.

V telocvični sa " rozpršalo"

Išlo však len o zvukovú ilúziu. Stačilo zavrieť oči a bola dokonalá. Kúzelník Wolf ukázal deťom ako dlaňami a prstami napodobniť šum dažďa a padajúce kvapky. Deti imitovali aj burácajúce hrmenie. Napriek nie veľmi vyhovujúcej akustike v telocvični, chvíľami sa dostavilo podvedomé nutkanie vytiahnuť dáždnik.

Deti nespoznávali svoje pani učiteľky

Kúzelník Wolf úzko spolupracuje so svojim publikom. Partnermi pri kúzlach sú žiaci, ktorí sa dobrovoľne prihlásia alebo si ich vyberá z publika. Občas však zapojí do programu aj pedagógov. Vo svojom novom čísle maskami zmenil výzor učiteliek na pódiu, dal im nové hlasy a z ich úst zneli vety, nad ktorým sa samé čudovali... a smiali. No najväčší smiech znel z publika. Žiakov náhla zmena učiteliek a ich prejav prekvapil a veľmi pobavil.  To všetko bez toho, aby mal niekto dôvod uraziť sa.

Kúzelník - bruchovravec. Ako to len robí?

Kúzelník Wolf si aj tentoraz zo sebou priniesol kamaráta so svojej crazy show. Ovládal ho rukou a hovoril za neho bruchom. Rozprávka v podaní poblázneného plyšiaka bola smiešne popletená. Popri smiechu deťom vŕtala v hlavách otázka: "Ako to ten kúzelník robí, že bábka na jeho ruke rozpráva?!"

Bez poriadnej tancovačky nemôže byť karneval

Po dvojhodinovej rozosmiatej show prišiel čas na rozhýbanie tela. Tanečným majstrom bol opäť kúzelník Wolf. Naučil deti niekoľko tanečných krokov a naučenú choreografiu si hneď vyskúšali na známych diskotékových hitoch. Nie všetkým deťom išli tanečné kroky perfektne. Niektoré pridali k choreografii aj vlastné prvky. O umelecký dojem však nešlo. Dôležitý bol pohyb, zábava a dobrá nálada. To sa do bodky vyplnilo.


Kúzelník Wolf (Mgr. Daniel Karpinský) ovláda mnoho pódiových trikov, no asi najlepšie mu ide vyčarovanie smiechu u svojho publika.


Kúzelník Wolf má kúzla rád, ale spolieha sa na tvrdú prácu

Po programe sme pána kúzelníka poprosili o krátky rozhovor. Ochotne nám vyhovel.

Dozvedeli sme sa, čo si kúzelník Wolf myslí o kúzlení v škole a aké kúzlo by pomohlo nášmu školstvu. Rozhovor je v závere videa o kúzelnom karnevale. Nájdete ho v našej videokronike

Jar patrí k dôležitým obdobiam roka. Je časom prebúdzania prírody, pokračovaním produktívneho života rastlín a zvierat, ktoré oddychovali zimným spánkom. V živote ľudí bola jar obdobím prác na poli, ale tiež tradičných sviatkov, ktoré patrili ku kultúrnemu dedičstvu. Hoci v dnešnej dobe čas prichádzajúcej jari nevnímame tak intenzívne ako v minulosti, tradície sú nám stále blízke. S témou "Jar v Honte" navštívili našu školu pracovníčky Hontiansko-ipeľského osvetového strediska riaditeľka Mgr I. Lešková a Mária Brlošová. Porozprávali našim štvrtákom o ľudových zvykoch v minulosti a o jarných zvykoch v Honte. Zaujímavým doplnením ich rozprávania bol film Hontianska jar, ktorý žiakom priblížil život na dedine v minulosti. Podujatie bolo spojené s praktickými ukážkami maľovania veľkonočných kraslíc voskovou technikou a sadením zrniek obilia do mokrej vaty. Misky s obilím si žiaci mohli vziať so sebou do tried. Budú sa obilie starať a pozorovať ho ako klíči a rastie.

Podujatie bolo príjemným spestrením vyučovacieho dňa. Deti získali nové vedomosti a uvedomili si neoddeliteľnú spojitosť človeka s prírodou. Ďakujeme pracovníkom Hontiansko-ipeľského osvetového strediska za ich cennú návštevu.


Jar v Honte

V dňoch 30. marca -1. apríla nás navštívili
deti z krtíšskych materských škôl


Stretnutia hostí - deti materských škôl v doprovode svojich vychovávateliek a hostiteľov - štvrtákov a štvrtáckych pani učiteliek bolo rozprávkové. Deti si vypočuli známe rozprávky a potom si obrázky o nich mohli vymaľovať. Nemaľovalo sa na papier. Keďže stretnutia sa konali v počítačových učebniach, škôlkari maľovali v počítačoch prostredníctvom detských výukových programov. Deti majú radi rozprávky a tiež prácu s počítačom, teda sa nik nenudil. Škôlkari boli veľmi zruční, práca s myšou a klávesnicou im išla od ruky. Ak sa niečo celkom nevydarilo, štvrtácki asistenti radi pomohli.


Na záver stretnutia si deti z materských škôl odniesli počítačový certifikát budúceho prváka. V našej škole sa výpočtová technika využíva často na všetkých vyučovacích hodinách. Takéto zručnosti sa budúcim prvákom určite zídu. Veríme, že sa s mnohými z nich stretneme v septembri.

Dnes ráno sa mnohým žiakom stávalo z postele ťažšie než počas uplynulých mesiacov. Budíky sa opäť ujali velenia a vyhnali nás do školy. Na nádvorí sme sa stretli s priateľmi, ktorých sme takmer celé leto nevideli. Bolo o čom rozprávať, prázdninových zážitkov má každý veľa. September je výnimočným období hlavne pre prvákov. Stali sa žiakmi naozajstnej školy a ešte nevedia, čo ich čaká. V tomto roku sme otvorili tri prvácke triedy. Hoci najmenší školáci majú v hlave veľa nezodpovedaných otázok, na školu sa tešia. Pár ich našlo odvahu a na nádvorí zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, za čo si vyslúžili čokoládu od pána riaditeľa. V triedach sa zoznámili so svojou pani učiteľkou a usadili sa v lavici. Dnes pri nich stáli mamy alebo otcovia, no od zajtra už budú sedieť v lavici samé. Zmena nastala aj pre piatakov. Postúpili na druhý stupeň, do druhej budovy, do novej triedy. Budú mať novú triednu učiteľku a ďalšie pani učiteľky, ktoré ich v minulých ročníkoch neučili. Druhý september by ste teda mohli nazvať aj dňom zmien. Pre niekoho väčších, pre iných menších. No pre všetkých školákov a zamestnancov škôl  je najdôležitejšie, že sme začali niečo nové. Sme na štarte ďalšieho úseku cesty vzdelávania a každodenné povinnosti nás neminú. Nech sa nám teda počas školského roka 2015-2016 darí.....

Pozrite si videozáznam..


Školský rok 2015/2016 sa začal

Od roku 2001 sa každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sa v Európe konajú rôzne podujatia, akcie a aktivity so zámerom spoznávať cudzie jazyky a prehlbovať jazykové schopnosti Európanov.

Zaujímavú aktivitu pripravili aj naše pani učiteľky a žiaci 2. stupňa. V uliciach mesta Veľký Krtíš oslovovali náhodných okoloidúcich. Zaujímalo ich, na akej úrovni sú jazykové a geografické vedomosti našich obyvateľov. Pýtali sa ich napríklad na hlavné mestá európskych štátov, na mená predstaviteľov jednotlivých krajín, rieky, pohoria, vlajky.... zazneli aj otázky typu: „Ako by ste do ruštiny preložili vetu: Bývam v Moskve?“ Alebo: „Preložte do angličtiny: Moje meno je...?“ Ako náš malý prieskum medzi obyvateľmi Veľkého Krtíša dopadol, dozviete sa v budúcom článku.


Skúmali sme jazykové vedomosti Krtíšanov

Prieskum v uliciach mesta

Cudzie jazyky a krajiny sme prezentovali

aj v našej škole

K Európskemu dňu jazykov sme pripravili poznávacie aktivity aj v priestoroch našej škole. V jedálni žiaci pod vedením pani učiteliek oboznámili spolužiakov z jednotlivých ročníkov a tried nielen s jazykmi, ktoré sa v našej škole vyučujú, ale i s krajinami, kde je tento jazyk úradnou rečou. Žiaci si mohli vypočuť prezentácie v slovenčine, angličtine, nemčine a ruštine. Mladším ročníkom takáto aktivita určite pomôže pri výbere voliteľného cudzieho jazyka. Na otázku: "Ktorý z prezentovaných cudzích jazykov sa vám najviac páči?" Bolo jednoznačne najviac počuť odpoveď: "Ruština." Myslím, že sympatie k príbuznému slovanskému jazyku nie sú prekvapením.


Európsky deň jazykov  - video

Viac fotografií.......

Dňa 7. októbra sa na našej základnej škole konala akcia v rámci európskeho projektu prípravy žiakov  základných škôl na budúce povolanie pod názvom Včelia kráľovstvo. Žiakom 6.B triedy predstavil život včiel a profesiu včelára pán Jozef Fukáč. Deti mali možnosť naživo vidieť mnoho pomôcok, ktoré používajú pri práci so včelami. Zaujímavá bola ochutnávka viacerých druhov medu. Deti spolu s rodičmi ochutnali medový čaj a výborné zákusky z medu, ktorí pripravili na túto akciu mamičky, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Na záver žiaci vypracovali pracovné list, čím sa zapojili do súťaže o najveselší včelí úľ.

Mgr. Eugénia Zrubcová

Včelie kráľovstvo

Pozrite si video...

Prváci sa stali novými obyvateľmi „Kráľovstva Amoskovo”


Pamätáte si na svoj prvý deň v základnej škole? Niektorí z nás si možno povzdychnú, že odvtedy ubehlo mnoho rokov. V spomienkach nám však zaiste zostal silný pocit veľkej zmeny, ktorú sme ako prváci prežívali. Svet rozprávok ustúpil do úzadia a pred nami sa naplno otvorila realita života.

Príchod nových žiakov je dôležitý nielen pre nich samotných, ale aj pre školu. Prváci sa stávajú novými členmi spoločenstva, ktoré tvoria žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy. Deviataci zo základnej školy na Ul. J. A. Komenského sa rozhodli, že prvákov na chvíľu pozvú do obľúbených rozprávok a nazvali školské spoločenstvo „Kráľovstvo Amoskovo“. Spolu s triednymi učiteľkami Mgr. J. Belákovou a Mgr. E. Porubskou pripravili rozprávkový scenár, rozprávkovo vyzdobili telocvičňu a obliekli si kostýmy rozprávkových bytostí. Podujatie uvádzal Harry Potter a jeho priateľka Hermiona. Ďalšie fantastické bytosti pomáhali prvákom plniť rôzne úlohy, napríklad zostavovanie číselného radu alebo upratanie tašky s cvičebným úborom. Kráľ a kráľovná prvákov za pekné výkony pochválili a začalo sa slávnostné pasovanie:  

Ja, kráľ Komenius 6., ťa slávnostne pasujem za prváka kráľovstva Amoskovo.“ Prváci si prevzali dekrét a s hrdosťou sa vrátili k svojimi triednym učiteľkám. V závere sa organizátorom a prítomným rodičom prihovoril riaditeľ školy Mgr. D. Gálik. Poďakoval deviatakom a ich pedagógom za pekne pripravené podujatie a rodičom za účasť.

Sme radi, že dieťa, škola a rodič tvoria trojuholník, ktorého cieľom je kvalitná výchova a vzdelávanie žiakov. Aktivity konané za účasti rodičov sú pre tento cieľ prínosom. Prváčikom prajeme do ďalších rokov na našej škole veľa energie a radosť z dosiahnutých úspechov.  


,,Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata

My máme to šťastie, že bývame v tej časti sveta, kde nám príroda pripravila jednu prekrásnu šou farieb a zaujímavých plodov predtým, ako sa uloží na zimný spánok. Naša škola sa pohrala s farebnou ponukou jesene a v triedach na 1. stupni sme tieto dary jesene využili ako pestrú dekoráciu. Svoju fantáziu, šikovnosť a zručnosť uplatnili deti pri výrobe jesennej výzdoby zo širokej palety plodov – tekvíc, gaštanov, žaluďov, šípok a pestrofarebných listov. Detskej fantázií sa medze nekladú, čoho výsledkom sú panáčiky, rozprávkové bytosti a rôzne zvieratká.

...a zdobí nám školské triedy.”

Farebná pani  JESEŇ,  ďakujeme  za Tvoje dary, ktorými si nás obdarila!!!

Mgr. J.Kušická, Mgr. D.Petríková

Pozrite si video z podujatia...

Spoločnosť Lidl pred časom modernizovala svoju predajňu vo Veľkom Krtíši. Pri jej znovuotvorenízorganizovala akciu na podporu základných škôl v meste Veľký Krtíš. V deň otvorenia zmodernizovanej predajne išlo z každého nákupu v hodnote nad 10€ pre podporu základných škôl 50 centov. Takto sa vyzbieralo 882€. Spoločnosť Lidl sa rozhodla, že túto čiastku ešte navýši a podporila každú zo základných škôl sumou 3000€. Spolu teda darovala školám 9000€. Po dohode s vedením jednotlivých škôl spoločnosť LIDL zakúpila v tejto sume vyučovacie pomôcky.


Základná škola na UL. J. A. Komenského získala interaktívnu tabuľu a športové potreby. Darodovzdala osobne projektová manažérka Mgr. Zuzana Sobotová v  telocvični školy dňa 1.12. 2015 za prítomnosti riaditeľa školy, pedagógov a žiakov. Pani Z. Sobolová vo svojom príhovore povedala, že súčasťou spoločenskej zodpovednosti je pre Lidl aj snaha byť dobrým susedom. Poskytnutím športových a didaktických pomôcok Lidl dlhodobo podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti predajní, čím prispieva k zlepšeniu  školských a mimoškolských aktivít žiakov. Riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik poďakoval za podporu a poprial spoločnosti Lidl veľa ďalších úspechov pri realizovaní podobných projektov.


Riaditeľ ZŠ  na   UL. J. A. Komenského Mgr. D. Gálik prevzal od projektovej manažérky  Mgr.  Z. Sobotovej  učebné pomôcky  v hodnote 3 000€.

Lidl daroval krtíšskym školákom 9 000€


Športovci sa tešia z nových športových potrieb a dresov.

Piatakom pribudlo do triedy nová interaktívna tabuľa.

Vianočné tvorivé dielne


K mesiacu december neodmysliteľne patrí téma Vianoc. Stredná odborná škola v Želovciach prijala pozvanie a zrealizovala v priestoroch našej školy tvorivé dielne zamerané na výroby vianočných dekorácií. Navštívili nás majstri odborného výcviku a študenti odboru záhradník, aby našim žiakom ukázali ako sa z rôzneho materiálu dajú vyrobiť krásne ozdoby aj sladké pochúťky na vianočný stôl. Žiaci mali možnosť nielen vidieť, ale si aj sami vyskúšať, ako sa zdobí vianočný perník, ako sa vyrábajú vianočné trubičky, ako sa vyrába sviečka zo včelích medzistienok, ako sa aranžujú dekorácie zo sušených kvetov. Školská kuchynka, v ktorej sa tvorivé dielne konali, rozvoniavala perníkom a oblátkami. Hoci bol len prvý december, atmosféra jasne naznačovala, že Vianoce už k dverám nemajú ďaleko.

Dňa 18.11.2015 sa konalo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok a žiakov prvého stupňa ZŠ pre školský rok 2015/2016, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR- Sloenská asociácia športu na školách. Túto súťaž organizovala naša ZŠ Komenského 4, Veľký Krtíš. Riaditeľom turnaja bol Mgr. Gálik Dušan a hlavným rozhodcom Mgr. Dula Ľubomír. Do tejto súťaže sa zapojilo 5 škôl. ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, ZŠ Poľná Veľký Krtíš, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, ZŠ Balog na Ipľom, ZŠ Hrušov. Keďže toto bola prvá väčšia súťaž pre žiakov I. stupňa ZŠ, žiaci boli trošku vyľakaní, ale potom začali zdravo a dravo súťažiť medzi sebou. Súťaž prebiehala systémom, že hral každý s každým a na základe získaného skóre postupovali žiaci ďalej do finále. Výsledky zápasov boli nasledovné:

1. miesto - ZŚ Balog nad Ipľom

2. miesto - ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

3. miesto - ZŚ Hrušov

4. miesto - ZŠ Komenského Veľký Krtíš

5. miesto - ZŠ Poľná Veľký Krtíš

Výherca postupuje do ďalšieho kola, ktoré sa koná v Poltári. Výhercom a všetkým zúčastneným gratulujeme. Mgr. J. Juchová


Obvodné kolo vo vybíjanej

Mikuláš – usmiaty obézny starček v červenom kostýme, ktorý už po stáročia prináša deťom darčeky. Žil pred 1800 rokmi. Kým sme Mikulášovi boli sotva po pás, verili sme, že žije dodnes. Neskôr sme zistili, že v tom červenom plášti bol oblečený náš ocko alebo niekto známy. Ďalej však všetci hráme tú milú hru na čarovnú bytosť. Čaro totiž nie je v osobe Mikuláša, ale v radosti z darčekov a hlavne v radosti z obdarúvania. V našej škole Mikuláš vykonával svoje poslanie po 3 dni. V pondelok 7. decembra rozdával darčeky našim žiakom 1. - .4. ročníka, v utorok a v stredu obdaroval deti z krtíšskych predškolských zariadení. Pred tým ako deti dostali balíčky so sladkosťami, zapojili sa do zábavných hier. Pre škôlkarov bol Mikuláš naozaj kúzelnou tajomnou bytosťou, no naši žiaci tušili, že v kostýme sa ukrýva niekto zo zamestnancov školy. Kto ním bol neprezradíme. Trochu toho čarovného tajomstva k Mikulášovi predsa patrí.


Prišiel k nám Mikuláš

Vianočné besiedky a rozlúčka s rokom 2015


Pred odchodom na vianočné prázdniny sa v jednotlivých triedach našej školy uskutočnili vianočné besiedky. Žiaci za pomoci svojich pedagógov si vyzdobili triedy a pripravili pekné sviatočné programy. Žiaľ, nepodarilo sa nám dostať s kamerou do každej triedy, vo videu vám ponúkame ukážku aspoň niektorých programov. A tradične - nechýbala ani diskotéka. Do Vianoc chýbalo len pár dní a tak ich už bolo cítiť v ovzduší. Všetci sa tešili nielen na sviatky obdarúvania a pohody, ale aj na prázdniny, ktoré si počas troch týždňov budú užívať.

Prajeme úspešný Nový rok a príjemný zvyšok prázdnin. Pripomíname, že do školy sa nastupuje v pondelok 11. januára 2016.
Video nájdete vo videokronike

Stavebný materiál meškal,
no malí projektanti sa predsa dočkali

Čakali ho už pred tromi týždňami. Plánovali, že vianočné prázdniny využijú na realizáciu svojich studených projektov - stavby iglú a guľatých pánov s mrkvou namiesto nosa. Nebolo by tiež od veci trochu sa tou bielou hmotou poobhadzovať, tak ako sa to robí so šľahačkou v starých groteskách. Žiaľ, materiál "nedoviezli". Deti začali mať podozrenie, že snehové oblaky si tiež vyberajú vianočné prázdniny, veď podobne to bolo aj v minulom roku. Napokon sa však predsa obloha umúdrila. Prvýkrát posypala školu a školský dvor snehom v piatok 15.1.2016. A poriadne. Biele projekty v celom meste dostali zelenú.

Dospelí, ktorým už studení páni ani sneh za golierom potešenie neprinášajú, občas pohundrú, že im mráz štípe nos a po chodníkoch treba chodiť opatrne, lebo zemská príťažlivosť môže zabolieť. No aká by to bola zima bez snehu? Čudná - ako svadba bez nevesty, to napokon uznajú všetci. Okrem toho, že pod bielou perinou si príroda potrebuje pospať, pohľad na zasnežené stromy očarí každého. Pokojne strpíme aj trochu mrazu a nejaký ten nečakaný kontakt so zemou...  


Karneval 2016

V piatok sa v maskách predviedol 2. stupeň


Karneval patrí k prvým celoškolským aktivitám v novom kalendárnom roku. Žiaci sa tešia na pestrofarebnú zábavu a väčšina si na túto príležitosť pripraví zaujímavý kostým a masku. Starší žiaci svoju kreativitu prezentovali v piatok 29. januára. Po promenáde masiek sa niektorí aktívni žiaci zapojili do zábavno - súťažných úloh. Samozrejme, tu išlo viac o zábavu ako o súťaž, kto je lepší. Porota sa viac sústredila na to, ako si žiaci dali záležať na príprave svojich masiek. Hodnotilo sa podľa rôznych kategórií: najoriginálnejšia maska, najvtipnejšia maska, najstrašidelnejšia maska a udelili sa tiež dve ceny poroty. Výsledky vyhlásil riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik. Potešila nás bohatá účasť žiakov a ich fantázia pri príprave masiek. Akciu zorganizovala pani učiteľka Mgr. Ivona Krajčíková a podujatie moderovali deviataci Dominika Havranová a Patrik  Mirga.


Video si môžete pozrieť vo videokronika

Hodina so slovníkmi OXFORD


Vo štvrtok 17. marca 2016 mali žiaci ôsmeho ročníka možnosť zúčastniť sa netradičnej hodiny angličtiny so slovníkmi Oxford. Túto možnosť nám ponúklo vydavateľstvo cudzojazyčnej literatúry Oxford University Press, ktoré na Slovensku zastupuje Oxford Bookshop v Banskej Bystrici. Mgr. Martin Škarba predstavil žiakom rôzne druhy slovníkov. Okrem toho, že si žiaci precvičili angličtinu, naučili sa v slovníkoch rýchlejšie orientovať a vyhľadávať rôzne informácie. Zistili, že mať kvalitný slovník je skvelá vec. Aj keď, povedzme si pravdu, na vyučovaní je najlepším a najrýchlejším slovníkom pani učiteľka.  Mgr. Lenka Kázmérová


Každý z nás vie, aké je byť žiakom. Sediac v laviciach sme si neraz povzdychli, prečo sa musíme toľko učiť, prečo musíme poslúchať  a plniť si povinnosti. Neraz nám bolo aj ťažko a pomysleli sme si, ako ľahko je tým „na opačnej strane“ – učiteľom a učiteľkám. Až neskôr sme pochopili, že vzdelávanie je dôležité a jeho cieľom nie je mučenie detí. Aké to skutočne je „na opačnej strane“ vedia najlepšie samotní pedagógovia - kvalitní učitelia, ktorí svojmu povolanie venujú čas nielen strávený v triede, ale aj svoj voľný čas. Učitelia, ktorí sa starostlivo pripravujú na vyučovacie hodiny, hľadajú nové vyučovacie metódy a prostriedky, dokážu žiakov motivovať k prijímaniu vedomostí. Učitelia, ktorí nechcú mučiť, ale žiakov niečo naučiť. Žiaľ, nie každý žiak je v procese výchovy a vzdelávania dostatočne aktívny. Sú aj takí, ktorí vzdelanie nepovažujú za svoju prioritu. Napredovať v takomto prostredí je náročné pre žiaka aj pedagóga.

Ján Amos Komenský je autorom aj takéto citátu: "Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby priložili ruku k činu." (Zdroj: http://citaty.nakazdyden. eu). Deň narodenia tohto slávneho učiteľa národov je dňom, kedy si každoročne pripomíname prácu pedagógov. Pri tejto príležitosti boli za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu ocenení aj pedagógovia z nášho okresu. V sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši sa 4. apríla 2016 konalo slávnostné stretnutie pedagógov s primátorom mesta Ing. Daliborom Surkošom, kde prevzali ocenenia aj pedagógovia z našej školy: Mgr. D. Petríková, Mgr. Ľ. Dula a Mgr. Z. Kováčová.

Ocenili prácu pedagógov

Pedagógom prajeme veľa síl do ďalšej práce a nech ich žiaci nemajú pocit, že sú "na opačnej strane", ale že so svojimi učiteľmi napĺňajú spoločný cieľ.


Ocenení pedagógovia. Zľava: Mgr. D. Petríková, Mgr. Ľ. Dula a Mgr. Z. Kováčová

Návšteva  predškolákov z MŠ v školskom klube detí pri ZŠ, Ul.J.A.Komenského vo Veľkom Krtíši


V dňoch 11.,12. a 13. apríla 2016 navštívili ŠKD predškoláci z MŠ. Vychovávateľky ŠKD pripravili pre deti z MŠ zaujímavé aktivity s prírodovednou tematikou. Deti si vyskúšali  svoju obratnosť, šikovnosť a fantáziu. Malí návštevníci prešli viacerými úlohami. Tvorili, súťažili, hádali hádanky a z jednotlivých druhov ovocia pripravovali vitamínové chuťovky. Deti boli šikovné a mali veľkú radosť z jednotlivých aktivít. Každé dieťa bolo odmenené malým darčekom -lienkou na štipčeku, z ktorej mali  všetci veľkú radosť.

Detičky a pani učiteľky  z AT jednotlivých MŠ odchádzali spokojné a tešia sa  na ďalšie spoločné stretnutie.

Vychovávateľka: A. Koreňová


V dňoch 22. a 23 apríla 2016 sme zapísali budúcich prvákov, ktorí budú rozdelení do troch tried. Predškoláci neboli v našej škole po prvýkrát. Stretli sme sa s nimi už v zime, keď im Mikuláš rozdával darčeky. Deti z materských škôl navštívili aj našu počítačovú učebňu a školský klub detí, kde pre nich pani vychovávateľky pripravili zaujímavé hry. Zápis do prvého ročníka je však vážna a dôležitá vec. Pre deti, rodičov aj pre školu. Na budúci školský rok doplnia počet žiakov a nahradia tak deviatakov, ktorí o pár týždňov odídu na stredné školy.

Ďakujeme rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu.

Vynikajúce vzdelávacie výsledky, moderné metódy vzdelávania a úspechy vo vedomostných, umeleckých, či športových súťažiach sú známkou kvality našej školy. Veríme, že dôveru, ktorú rodičia k našej škole majú, nesklameme.


Zápis do 1. ročníka

Zapísali sme viac ako 60 predškolákov

Video zo zápisu si môžete pozrieť vo videokronike

Stav realizácie projektu zhodnotili donori a pracovníci Úrady vlády SR

Aktuality a video z kontrolného dňa

Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne má už svoju dlhú tradíciu. Žiaci našej školy sa jej pravidelne zúčastňujú. V tomto roku si v školskom kole zmerali hlasy speváci v troch kategóriách. Účasť žiakov 1. stupňa bola hojná, na 2. stupni máme slávikov menej, no ich talent porotu zaujal. Porota napokon rozhodla takto:


I. kategória:

Zlate pásmo: Nela Čačková, Patrik Krajčík, Karolína Kokayová, Timur Gatial, Nina Klimentová, Erik Oláh.

Strieborné pásmo: Stella Rusnáková, Ema Deáková, Ema Vengrínová, Michaela Kováčová, Vanesa Oračková, Michaela Kubová, Patrícia Zemčíková.

Bronzové pásmo: Ema Chrienová, Martin Andok.


II. kategória:

Zlaté pásmo: Samuel Krajčík, Sára Oláhová, Mária Vargová, Norbert Celeng, Ema Klátiková. Strieborné pásmo: Viktória Martinská, Michaela Bevízová, Michaela Folková, Karin Martinčoková.

Bronzové pásmo: Liana Klinčoková, Viktória Gergelyová, Tarama Milová, Vanessa Mészárosová, Natália Bundzáková, Glória Gúgľavová.


III. kategória:

Zlaté pásmo: Ema Natália Beľová.

Do okresného kola postúpili: Timur Gatial, Sára Oláhová a Ema Natália Beľová. Aj okresná porota vysoko ocenila našich spevákov. V rámci svojich kategórií si zo súťaže  odniesol Timur Gatial 2. miesto, Sára Oláhová a Ema Natália Beľová si vyspievali 1. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.


Speváci z 1. stupňa

Speváci z 2. stupňa

Náš Timur Gatial (vpravo) získal v okresnom kole 2. miesto

Ema Natália Beľová (vľavo) je okresná zlatá slávica, rovnako ako Sára Oláhová

Naši "slávici"

si vyspievali zlato


Turnaj vo vybíjanej

Pomocou dobrej telesnej kondície, spoľahlivej techniky, rozvinutého taktického myslenia, hráčskej disciplíny, silnej vôle hráčskeho zápalu pre hru v kolektíve stáva sa vybíjaná pre žiakov veľmi pútavou športovou hrou, v ktorej sa dobre uplatní jednotlivec, čo musí dať svoje sily v prospech družstva.

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 9. júna 2016 dlho očakávaný turnaj vo vybíjanej. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa na tento deň veľmi tešili. Už  mesiace pred termínom sa pripravovali na hodinách telesnej výchovy ako aj na krúžku. Turnaja sa zúčastnili žiaci 3. A, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B triedy. Každé družstvo hralo s každým  a zbierali si body nasledovne: za výhru 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Potom sa body sčítali a vyhralo družstvo, ktoré malo najviac bodov. Víťazné družstvo dostalo putovný pohár, ktorému sa nesmierne potešili. Atmosféra v telocvični bola veselá, diváci aj nehrajúci hráči povzbudzovali všetkých hráčov.


Výsledky v školskom roku 2015/2016 sú:

1. miesto – 4. B

2. miesto – 3. C

3. miesto – 4. A


Víťazné družstvo 4. B triedy bolo v nasledovnom zložení:

Kapitán: Miková Roberta

Hráči: Baláž Miroslav, Szikora Sebastián, Žingor Dávid, Mesároš Šimon, Gergelyová Viktória, Turčanová Karin

Náhradníci:Backa Jakub, Martinská Viktória


Výhercom blahoželáme a pre tretiakov je to výzva do ďalšieho turnaja vo vybíjanej.

Mgr. J. Juchová


Matematický klokan


Dňa 21.3.2016 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž “Matematický klokan“ pod vedením pani učiteľky Mgr. A. Krahulcovej. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov z 1. stupňa (1. – 4. ročník). Vyhodnotenie súťaže: Najlepšie sa umiestnil žiak Damian Litavský z 1. B triedy, ktorý vo svojej kategórii bol prvý zo 454 žiakov. Stal sa úspešným riešiteľom. Diplom školského šampióna a úspešného riešiteľa získala žiačka Korina Ďuricová z 3. B triedy. Všetci ostatní žiaci dostali účastnícky diplom, nálepku a záložku. Všetkým gratulujeme! Ďakujem žiakom 1.- 4. ročníka, ktorí boli zapojení  do matematickej súťaže za ich spoluprácu a teším sa opäť v budúcom školskom roku 2016/2017.

Mgr. A. Krahulcová


Archív aktualít

Rok 2019-2020

Rok 2018-2019

Rok 2017-2018

Rok 2016-2017

Rok 2015-2016

Rok 2014-2015

Rok 2013-2014