Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Opäť v škole...

Slávnostné otvorenie školského roka býva tradične na školskom dvore. Takto sa zároveň lúčime s poslednými dotykmi letného slnka. V tomto roku však namiesto slnečných lúčov zalial školský dvor dážď. Leto teda odchádza bez rozlúčky, ale ako povedal pán riaditeľ - aj dážď je náš priateľ, pretože napája všetko živé.

Školský rok 2016 - 2017 sme teda otvorili v suchu, pod strechami. Úvodné slovo zaznelo zo školského rozhlasu a následne program pokračoval v jednotlivých triedach.

Pani učiteľky privítali žiakov a poskytli im základné inštrukcie, čo ich v najbližších dňoch čaká. Tento deň osobitne prežívali prváci. Prvýkrát zasadli do školských lavíc a na ich tváričkách boli vidieť zmiešané pocity. Čas ukáže nakoľko sa ich očakávania naplnili. V tomto školskom roku budú prváci rozdelení do troch tried. Triednymi učiteľkami sú Mgr. S. Verešová, Mgr. A. Krahulcová a Mgr. L. Cudzišová. Prvákom, rovnako ako aj ostatným žiakom školy, prajeme skvelý štart, dobrú výdrž, ale aj veľa pekných chvíľ a príjemných zážitkov. Cieľ je zatiaľ v nedohľadne, no dobrý štart je základom úspechu. Nech sa nám všetkým darí!


Pestré jesenné lístie, ktoré krášlilo koruny stromov, zhodil nočný chlad na zem. Povaľuje sa po chodníkoch alebo sa naháňa s vetrom. Lístie to už má spočítané, no pár listov predsa dostalo druhú šancu. Šikovné deti ho pozbierali a na výtvarnej výchove vytvorili zaujímavé kompozície. Lístie opäť ožilo v zvieratkách. Vtáčiky, sovy, zajačiky, ježkovia potešili ich tvorcov a isto potešia aj vaše oči...

Lístie dostalo druhú šancu

Výtvarné práce žiakov 4.A

Nina Kovaľová

Michaela Kubová

Lucia Kolimárová

Jaroslava Čižmárová

Patrícia Zemčíková

Tamara Uhrínová

Sára Godová

Jeseň vplýva nielen na výtvarné cítenie, ale prebudila v žiakoch aj cit pre poéziu. Takéto básničky vymysleli žiaci v 3.B

Počasie ako vyšité


Budík zvoní, čajník plný.

Húf detí sa do školy vlní.

Vystrčil som z okna prst,

vtom začalo pršať

a desať psov vrčať.

Zmokol som skrz-naszkrz.

Bez dáždnika to bol krst.

Teraz stojím ako tĺk,

odkvapom som fŕk a fŕk.

Maroš Uderian, 3.BVeselé básničky


Počul som v piatok,

že bude sviatok.

Do knižnice ideme,

čítať si budeme.

Vzal som si opičku

a sadol si na stoličku.

Veselo sa smiala

a so mnou sa hrala.

S. Vlkolenský, 3.B


Básnička o rodine


Naša rodina je veľká.

Mama, otec, traja bratia

a jedna dievka.

Je nás teda dosť

Mamine a ocovi pre radosť.

Tobias Petráš, 3.B


Písať na internete o zdravých účinkoch jablka na ľudský organizmus by bolo nosením dreva do hory. Google vám pomôže nájsť, aké vitamíny a prospešné látky toto ovocie obsahuje, ba ponúkne aj chutné recepty, či dokonca rady, ako ho využiť v kozmetike. Jablko si právom zaslúži svoj obdiv a deň v kalendári. Pre našich žiakov bolo inšpiráciou pre výtvarné kreácie a ďalšie jablkové aktivity.  


Deň jablka

Nelka Rimóciová, 4.B

Skupinová práca - 1.A

Skupinová práca - 3.B

Nela Mináriková, 3.B

David Bertýn, 4.C

Jarka Čižmárová, 4.A

L. Kolimárová, 4.A

Školský rok má dve časti. Prvú časť školského roka 2016-2017 už máme za sebou. Po piatich mesiacoch učenia a skúšanie poznáme výsledky svojej práce. Väčšina žiakov môže byť so svojim vysvedčením spokojná, už tradične majú u nás prevahu žiaci s veľmi dobrými výsledkami. Úspešne naštartovali aj prváci, ktorí slávnosť odovzdávania vysvedčenia absolvovali po prvýkrát. O jednotkárov nebola núdza medzi prvákmi , ale ani vo vyšších ročníkoch. Máme pred sebou ďalších päť mesiacov roka 2017. Držme si palce, nech sa nám darí udržať si výsledky, prípadne napraviť, čo nám v prvom polroku nevyšlo.


Vyhodnotili sme školský polčas

Prvé vysvedčenie - prváci ho s radosťou prevzali a ukázali svojim rodičom

Občas sa stáva, že triedu navštevujú dvojičky. Ich podobnosť býva príčinou humorných situácií. V 1.A sa nám stretli až tri takéto páry, ktoré sa na seba podobajú ako vajce vajcu. Zámena mien a popletené situácie sú tu na dennom poriadku.

Žiaci štvrtého ročníka sa na slovenskom jazyku učia aj to, ako pripraviť a viesť interview. Za domácu úlohu dostali nájsť vhodnú osobu a urobiť s ňou krátky rozhovor. Mnohí žiaci splnili túto žurnalistickú úlohu na jednotku. Rozhodli sme sa zverejniť interview dvoch žiakov, ktorých nás najviac zaujali. Martin Mika zo 4. A stretol v Haliči herca Jožka Pročka, využil príležitosť  a položil mu pár otázok. Leo Aspi zo 4. A si pre rozhovor vybral svoju prastarú mamu Máriu Mózerovú. Interview s ňou nás obohatí o zaujímavé informácie z čias mladosti našich prarodičov.


Herec Jožko Pročko

Kde ste sa narodili?

Pochádzam z obce Halič, ale narodil som sa v Lučenci, keďže tam je najbližšia pôrodnica.

Kde ste študovali?

Absolvoval som Gymnázium v Lučenci a po maturite som študoval herectvo na vysokej škole.

Ste známy predovšetkým z televíznym relácií. V akej televízii ste účinkovali?

V STV, v Televízii Markíza a v TV JOJ.

Aké to boli relácie?

Je to možné?! Slávici na ulici, Jožko Pročko pokúša. V súčasnosti som na voľnej nohe.

A čo dosky, ktoré znamenajú svet? V akom divadle ste hrali?

Hral som v Divadle Jána Palárika v Trnave, v Divadle Nová scéna Bratislava a v bratislavskom Divadle West.

Haliči zrejme zostávate verný. Viem, že tu trávite veľa času.

Áno. Mám tu trvalý pobyt a som obecným poslancom. V starej haličskej zbrojnici som urobil cool reštiku a robím tu rôzne akcie.

Poznáme vás ako zábavného a kreatívneho človeka, čo si o sebe myslíte sám?

Že som blázon...

Ďakujem za rohovor.

Interview pripravil: Martin Mika


Pani Mária Mózerová
Koľko máte rokov? Osemdesiatsedem.

Aké práce ste vykonávali počas svojho života?

Mnoho času som venovala práci na poli. Zamestnaná som bola vo výskumnom ústave.

Dnešné deti trávia veľa času tým, že sa hrajú s mobilnými telefónmi. Čo ste robievali vy, ako dieťa, vo svojom voľnom čase?

Voľného času sme mali oveľa menej. Keď sme neboli v škole, pomáhali sme rodičom na poli.

A čo večer, bez televízie.....?

Nepotrebovali sme ju. V obci sme hrávali divadlo alebo prišli rómski muzikanti a bolo o zábavu postarané. Mládež aj starší si radi zatancovali.

Čo si myslite o dnešnej modernej dobe?

Že je pochabá.

Ďakujem za rohovor.

Interview pripravil: Leo Aspi

Mladí novinári

Karneval a kúzelník Wolf

Karneval a kúzelník Wolf patria už niekoľko rokov v našej škole neoddeliteľne k sebe. Pre deti na 1. stupni je to dvojnásobné potešenie. Tešia sa, že sa poobliekajú do kostýmov a na jeden deň sa stanú niekým iným  - krajším, záhadnejším alebo strašidelnejším. Tešia sa aj na Wolfa, kúzelníka, ktorý dá karnevalu tú pravú mágiu. Predviedol nám svoj nový program. Zabavil deti a dospelákov, prekvapil zaujímavými trikmi. Predstavil novú hovoriacu postavičku Skunkyho zo svojej skupiny SrandaBanda. Deti nadšene tlieskali, zabávali sa a niektoré pri čarovaní aj asistovali. Po kúzelnej časti kúzelník roztancoval všetky karnevalové bytosti. Naučil ich ďalšie tance a najlepší tanečníci dostali odmeny.

Už po minulé roky nám vŕtalo v hlave, ako to kúzelník Wolf robí, že jeho zvieratká rozprávajú. Náš redaktor Maximilián Medveď ho po predstavení oslovil a poprosil ho, či by nám toto tajomstvo nevyzradil. Kúzelníkovu odpoveď si môžete vypočuť vo videu z karnevalu.


Pred blížiacimi sa Vianocami sa v triedach uskutočnili vianočné besiedky a jedličkové slávnosti. Pani učiteľky nacvičili so svojimi žiakmi kultúrny program pre rodičov. Program bol samozrejme zameraný na vianočnú tému a v po vyučovaní ho s radosťou prezentovali svojim rodičom. Zaujímavý program pripravili aj tretiacke pani učiteľky, ktoré s deťmi zahrali divadielko o Mrázikovi a Nastenke. Vďaka jednej z mamín, pani D. Šurinovej, ktorá predstavenie nahrala, si môžete divadielko pozrieť v našej videokronike.    


Dňa 21. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo výchovno-vzdelávacie  podujatie zamerané na zimné zvykoslovie a historické Vianoce v Honte. Podujatie organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Metodička Bc. Anna Brlošová prezentovala žiakom film Vianoce na Honte, ktorý je autentickým dokumentom o ľudových zvykoch v tomto regióne. Žiaci si tiež mohli vyskúšať, ako sa v minulých časoch vyrábali ozdoby na vianočný stromček. Do farebného papiera balili oriešky a dekoráciu previazali špagátom.


Koniec kalendárneho roka sa má osláviť v dobrej nálade. Vedenie školy sa rozhodlo, že prispeje k tejto nálade a zároveň dá svojim žiakom malý darček pod vianočný stromček. Zorganizovalo diskotéku, na ktorej sa mohli žiaci 2. stupňa vytancovať a vyskákať do sýtosti. Žiaci sa radovali o to viac, že ich čakali dni oddychu a pokoja v kruhu rodiny.


Vianoce na Honte


Vianočný program

Veselá rozlúčka so starým rokom

Vzdelávanie je vážna vec, ale prečo si ho občas nespríjemniť? Osobitne najmenší žiaci sa potešenia všetkému, čo so súvisí s fantáziou a rozprávkami, ktoré sú im blízke. A tak má naša škola aj svoju rozprávkovú podobu  - je sídlom kráľovstva Amoskovo. Každý rok slávnostne prijíma nových obyvateľov – prváčikov. Tohtoročné pasovanie sa konalo koncom októbra. Podujatie pripravili deviatacke triedne učiteľky Mgr. L. Kázmerová Mgr. I. Krajčíková. Deviataci v kostýmoch rozprávkových bytostí previedli prvákov rôznymi úlohami, ktoré ako obyvatelia Amoskova mali zvládnuť. Prvákom sa darilo a tak ich po slávnostnom sľube mohli kráľ (Lukáš Taldík) a kráľovná (Ema Natália Beľová) pasovať za prvákov a obyvateľov Amoskova.

Video z podujatia si môžete pozrieť vo videokronike.


Noví prváci sa stali obyvateľmi nášho kráľovstva Amoskovo

Mikuláš v našej škole


Mikuláš „úradoval“ v našej škole od 6.12. do 8.12.. Mal veľa práce. V utorok rozdal darčeky našim žiakom od 1. až po 4. ročník, v stredu a vo štvrtok sa z jeho darčekov tešili deti z krtíšskych materských škôl. Mikuláša sprevádzali anjeli a čerti. Pomohli mu nielen s rozdávaním darčekov, ale tiež pripravili pre deti zábavný program a súťažné hry. Kto mal na sebe kostým Mikuláša, Vám neprezradíme, no môžeme Vám prezradiť, že podujatie pripravila pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková s našimi ôsmačkami.


Mikulášske videa si môžete pozrieť vo videokronike

Dňa 17.10.2016 sme žiaci 4.A a 4.B boli na výlete v Levickej Hvezdárni, Atlantise a Brhlovciach-múzeum kamennej dedinky. Ráno o ôsmej sme nastúpili do autobusu. Cesta nám pripadala ako večnosť lebo sme sa nevedeli dočkať čo to bude zač. Keď sme rozdelili sme sa na dve skupiny na triedy A a B. Ja som patrila do skupiny A tam sme boli všetci z triedy A. Kým nám ukazovali prezentáciu v skupine B im ukazovali vesmír potom sme sa vymenili to, že sme boli vo hvezdárni nám pomohlo, pretože sa o vesmíre budeme učiť. Potom sme nastúpili do autobusu. Šli sme teda do Atlantisu tam sme si mohli vyskúšať obleky astronautov. Z našej triedy si obleky mohli vyskúšať: Leonardo Aspi a Jarka Čižmárová. Hrali sme sa rôzne hry ale nič netrvá večne aj Brhlovce boli tiež zaujímavé dozvedeli sme sa o živote našich predkov. Skala v ktorej bývali bola ručne vytesaná. Bol tam aj domček z 19. storočia, ktorý bol ručne maľovaný. Keď sme  si všetko pozreli nastúpili sme do autobusu a cestovali sme domov. Sara Tuhárska, 4.A

Školský výlet do Levíc

Dňa 19. januára 2017 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši uskutočnilo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl. Z našej školy súťažila v I. kategórii (2.-3. ročník) žiačka Dominika Šurinová z 3. A a v III. kategórii (6. – 7 . ročník) zabojovala siedmačka Sarah Šáliová. Dievčatá sa na recitáciu svedomito pripravovali a ich prednes vysoko hodnotila aj porota. Dominika si so svojou povesťou o Bielej panne a Ľubkovi odniesla 3. miesto a Sarah zaujala porotu povesťou o Rytierke. Získala 1. miesto vo svojej kategórií a postupuje do krajského kola. Dievčatám gratulujume a Sarah držíme palce!


Úspechy v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko

Všetkovedko ponúka deťom jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko už o svete vedia. Naše deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť. Práve v tejto súťaži  bravúrne preukázali svoje vedomosti, kde objavili prepojenie všetkého s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli. Do súťaže sa zapojilo 17 500 žiakov z celého Slovenska.

Výsledky vedomostnej súťaže nám prezrádzajú najúspešnejších žiakov z našej školy.


Titul „VŠETKOVEDKO“  získali:

Stella Rusnáková z 2.B (16.miesto)

Korina Ďuricová zo 4.B (40.miesto)


Titul „VŠETKOVEDKO ŠKOLY“ získal:

Maroš Uderian z 3.B (10.miesto)

Koordinátorka: Mgr. Denisa Petríková


8. ročník súťaže
v šk. r. 2016/2017


Všetkovedko

V dňoch 27. - 29. marca navštívili našu školu deti z materských škôl vo Veľkom Krtíši. Pani učiteľky ich pozvali, aby si spríjemnili deň pri počítačoch v školských učebniach. Deti mohli loviť digitálne rybičky, ako udica im slúžila počítačová myš, zahrali sa počítačové pexeso, vyfarbovali rozprávkové omaľovánky. Deti sa zoznámili s našimi učebňami a zistili, že počítače sa dajú využívať aj na získavanie nových vedomostí. Väčšina týchto detí už má s prácou na PC alebo notebooku skúsenosti, takže zručnosť im nechýbala a malú škúšku počítačovej gramotnosti hravo zvládli. Pri obsluhe softvéru im poradili aj naši štvrtáci. Za svoju šikovnosť boli škôlkari odmení počítačovými certifikátmi budúceho štvrtáka.

Už o pár mesiacov ich čaká nástup do základnej školy a zručnosť pri práci s počítačom sa im naozaj zíde. V naše škole sa výukový softvér využíva na každom vyučovacom predmete. Redaktorky Dominika Šurinová a Karin Brudňáková natočili s deťmi malú anketu. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Hravé ”testovanie” budúcich prvákov Všetci boli úspešní

Koncom marca navštívili škôlkari naše počítačové učebne. O niekoľko dní sme ich privítali znova v telocvični. Pani vychovávateľky z ŠKD pre nich pripravili program plný tanca a pohybu. Deti si zatancovali na pieseň  Mira Jaroša  - Poď cvičiť! Predcvičovali im naše štvrtáčky Tamarka Čopová a Nelka Rimóciová. Niektoré deti radšej skáču a pobehujú, než tancujú. Aj tie si prišli na svoje. Po tanci nasledovali rôzne športové disciplíny – kop loptou na bránku, slalomový beh, šplh po rebrinách. Šport je pre škôlkarov predovšetkým zábava, no vedia, že je pre zdravie dôležitý. Zistili sme to prostredníctvom malej ankety, pozrieť si ju môžete vo videokronike. Za svoju snahu dostali deti medaily a my sa tešíme, že sa s niektorými zídeme aj po tretí krát  – v septembri.


Deti z materských škôl opäť v našej škole

Zápis do 1. ročníka

V dňoch 21.- 22. 4. 2017 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Video zo zápisu si môžete pozrieť vo
videokronike.

Našu školu navštevuje aj nemálo žiakov, ktorí dosahujú významné úspechy v mimoškolskej činnosti – v športových, umeleckých, či vedomostných súťažiach. Často sú títo žiaci nenápadní a skromní. O ich úspechoch sa dozvedáme prostredníctvom médií. Radi by sme týchto talentovaných žiakov prezentovali aj na našej školskej internetovej stránke. Do provizórneho videoštúdia sme si pozvali plavca Matúša Mátyáša z 3.A, ktorí sa môže pochváliť viac ako 20-timi medailami, prevažne zlatými. Získal ich v rôznych plaveckým súťažiach v okresných, krajských aj celoslovenských kolách. Jeho spolužiačky Dominika ŠurinováKarin Brudňáková sa ujali redakčného mikrofónu a pripravili si pre neho niekoľko otázok. Interview si môžete pozrieť vo videokronike.


Matúš vo vode ryžuje zlato

Ako každý rok aj tento nebol výnimkou a spoločne sme oslávili životodarnú tekutinu VODU. Naši žiaci mali za úlohu namaľovať obrázky z témou voda. Mohli zobraziť všetko, čo sa vody týka podľa vlastnej fantázie. Maľoval celý druhý stupeň a vznikli nádherné obrázky. Najkrajšie budú zdobiť našu chodbu. A toho roku sme sa rozhodli, že z vybraných výtvorov si urobíme pexeso, ktoré bude pamiatkou na tento deň. Zahrať si ho môžete na stránke http://www.pexeso.net a nájdete ho vo vyhľadávači pod názvom deň vody 2017.   

Mgr. Lívia Klátiková22. marec 2017 - Svetový deň vody

Karneval patrí k tradíciám, ktorých korene siahajú k pohanským obradom. Napriek tomu, že  v dnešnej dobe vieme o prírodných dejoch a ich súvislostiach viac, než ľudia pred stovkami rokov, tradíciám starej mágie zostávame verní. A to bez ohľadu na zemepisnú lokalitu, či vierovyznanie. Mať na sebe kostým rohatého, vodníka, bosorky, či inej mátohy nám umožňuje sa na chvíľu odosobniť a zahrať si malú divadelnú úlohu. Pre žiakov v školách je to príležitosť pre ich tvorivosť. Zvlášť pre tých, ktorí sa rozhodnú vytvoriť si svoju masku svojpomocne. Deti si za svoje masky často volia postavičky z rozprávok, či filmov. Tie nežnejšie povahy sa obliekajú do kostýmov princov, princezien, anjelov alebo zvieratiek. Najkrajší karneval je ten najpestrejší karneval. K nemu patrí veselosť, zábava, hudba, a tanec. Po kúzelnom karnevale v našej škole, ktorý si užili žiaci 1. stupňa sa do karnevalového šantenia zapojili aj starší žiaci. Masky boli skutočne nápadité. Tie najkrajšie získali ocenenie. Malú ukážku kostýmov si môžete pozrieť na fotografiách.

Karneval na 2. stupni

Šaliansky Maťko

8. marec 2O17 nebol len Medzinárodným dňom žien, ale bol to deň, kedy sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala v Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve. Náš okres v tretej kategórii zastupovala víťazka okresného kola Sarah Šáliová žiačka 7.B triedy. Aj keď sa neumiestnila na niektorom z popredných miest, jej prednes zaujal porotu a aj obecenstvo.


Sme veľmi radi, že u nás v škole je veľa talentovaných žiakov, ktorí ešte stále radi čítajú a každoročne dosahujú v umeleckom prednese výborné výsledky.  Zapájame sa s nimi  do viacerých recitačných súťaží. V mesiacoch marec až máj sme sa zúčastnili súťaže „Škultétyho Zornička“, v ktorej žiaci mohli prednášať ľubovoľnú prózu alebo poéziu a „Rozprávkové vretienko“, kde žiaci môžu recitovať ľubovoľnú rozprávku. Do školského kola sa zapojilo veľa žiakov, vyhrať ale mohli len najlepší a ich umiestnenie bolo nasledovné:

Škultétyho Zornička – školské kolo

1.miesto – Zara Krnáčová, 4.B /poézia/, Nela Čačková, 2.B /próza/

2.miesto – Viktória Morongová, 2.A /poézia/, Lívia Klátiková, 2.B /próza/

3.miesto – Stella Rusnáková, 2.B /poézia/

Rozprávkové vretienko – školské kolo

1.miesto -  Marko Kováč, 4.B

2.miesto – Nela Rimóciová, 4.B

3.miesto – Lívia Klátiková, 2.B, Dominika Šurinová, 3.A

Hneď na druhý deň sa v Hontiansko-novohradskej knižnici konalo mestské kolo súťaže, kde naši žiaci opäť obsadili všetky tri oceňované miesta:

1.miesto – Dominika Šurinová, 3.A

2.miesto – Lívia Klátiková, 2.B

3.miesto – Marko Kováč, 4.B

Na okresnom kole, ktoré sa  konalo 4. mája sme opäť obsadili krásne miesta:

2.miesto -  Lívia Klátiková, 2.B

3.miesto -  Marko Kováč, 4.B

Výhercom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri úspechov pri ďalšej  reprezentácii našej školy.                                      PaedDr. Beáta Rusnáková
Recitačné súťaže

Svetový deň Zeme

Pri pohľade z vesmíru na našu Zem nie je vidieť stavby, cesty, ba ani veľké mestá. Pri skúmaní zemského povrchu prostredníctvom google maps stačí sa „vzniesť“ niekoľko kilometrov a všetky produkty ľudskej činnosti sa stratia v zeleni lesov a tmavej farbe hôr. Akoby Zem nebola ľuďmi obývaná. Na tele Zeme sú ľudia malí ako vírusy. Žiaľ, často sa ako škodlivé vírusy aj správame. Znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vôd dosiahlo také rozmery, že naša Matka Zem má vážne zdravotné problémy. Nezdravé prostredie samozrejme spätne negatívne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Svetový deň Zeme by mal byť pre nás dňom, kedy sa nad stavom Zeme zamyslíme a urobíme konkrétne skutky, ktoré by mohli situáciu zlepšiť alebo aspoň nezhoršiť. Nie je nutné ísť do americkej džungle protestovať proti vyklčovaniu lesov, pozitívne kroky môžeme urobiť aj vo svojom okolí.

Naša škola sa zapojila do projektu Mesta Veľký Krtíš a niektoré triedy vyšli do ulíc, aby pomohli pri očiste mestskej zelene. Myšlienku úcty k Zemi a potreby jej ochrany sme pretvorili do malých výtvarných diel. Asfalt na nádvorí školy sa stal miestom, kde výtvarné nápady dostali zelenú, ale aj modrú, červenú, bielu...a ďalšie farby. Všetky tie pestré práce si môžete pozrieť tu.

Považujeme sa za inteligentne tvory. Žiaľ, niekedy svojou priemyselnou činnosťou spôsobíme veľa škody. No chyby, ktoré sa dejú, nenapravia rastliny, ani zvieratá. Musíme to urobiť my - ľudia.


Naši grafici vyhrali

Pri príležitosti Svetového dňa grafiky zorganizovala Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši výtvarnú súťaž na tému Jar a jej krásy. V kategórii Základné školy sa ZŠ na ulici J.A. Komenského podarilo získať prvé tri miesta.

Aj keď sa môže na prvý pohlaď zdať, že prírodné prostredie a výpočtová technika stoja v protiklade, nemusí to byť tak. Spájať ich môže napríklad výtvarné umenie. Počítačová grafika našla uplatnenie nielen v priemyselnom dizajne a propagácii, ale tiež v umení. Dobrým príkladom je filmová produkcia, ktorá počítačovú grafiku a vizuálne efekty vo veľkej miere využíva.

Výtvarná tvorba na počítači má svoje špecifiká a oproti manuálnej tvorbe určité nevýhody, aj výhody. Do spomínanej súťaže sa zapojili žiaci stredných a základných škôl. Osobitný význam mala pre mladších účastníkov, ktorí s takouto tvorivosťou nemajú veľké skúsenosti. Téma súťaže však bola tak podnetná, že elán pri tvorbe nikomu nechýbal.

Dňa 27. apríla 2017 v priestoroch SOŠ vo Veľkom Krtíši prevzali víťazi súťaže diplomy a pekné ceny. V kategórii Základné školy získala Karin Notová 1. miesto, Jaroslava Čižmárová 2. miesto a Vanessa Mészárosová 3. miesto. Svoj výtvarný talent prezentujú na výtvarnej výchove, úspech v súťaži ukázal, že rovnako dobre im ide aj kreslenie na počítači.


Gratulujeme im a prajeme ďalšie úspechy v tvorbe.


Víťazky súťaže: K. Notová, J. Čižmárová, V. Mészárosová

Karin Notová - víťazná práca - 1.miesto

Jaroslva Čižmárová - víťazná práca - 2.miesto

Vanessa Mészárosová - víťazná práca - 3. miesto

Pochvalu za výtvarnú prácu získali aj ďalší naši žiaci: Dominika Šurinová, Natália Zemčíková, Kristína Husárová, Vanesa Tonhajzerová, Nina Kovaľová, Korina Ďuricová, Vanesa Chorvátová, Marko Kováč.

V piatok sme sa my, šikovní siedmaci, vybrali pozrieť k našim hasičom. Exkurzia sa diala v Modrom Kameni, kde sme išli v sprievode našich učiteľov. Cesta nám trvala takmer hodinu, keďže sme to spojili so zdravotnou prechádzkou. Keď už sme konečne unavení dorazili, privítali nás usmiati hasiči. Na úvod nám povedali  pár organizačných pokynov. Následne sme sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o ich ťažkom povolaní. Neskôr si nás rozdelili do menších skupín. Každej skupine sa venoval jeden z hasičov a išli sme k jednému z hasičských áut. Keďže každé auto bolo trochu iné, vždy nám ochotne poukazovali všetky časti áut, zvnútra aj z vonka. Mohli sme ísť aj na strechu auta. Na streche sa nachádzali rôzne pomôcky na hasenie požiaru. Nachádzala sa tam aj nádrž na vodu. Hasiči nám prezradili, že sa tam zmestí až osemsto litrov vody. Keď jedna zo skupín zliezla dole vymenili sme sa. Naši žiaci si pri autách vyskúšali rôzne pomôcky. Mohli sme si vyskúšať aj „vak“ na menšie uhasenie požiaru. Chlapci namiesto hasenia umývali s tým pneumatiky auta. Postupne sa všetky skupiny vystriedali aj pri člne. Keď sme si všetko poriadne poobzerali, vyskúšali, podarilo sa nám ich presvedčiť, aby sa aspoň jeden z nich spustil po tyči, ako keď je ohlásený skutočný požiar. Na exkurzii sa našim mladým možno budúcim hasičom veľmi páčilo. Sme radi, že páni hasiči si na nás našli chvíľu čas. Ďakujeme. (Heňa a Zuzka, 7.A)


Možno budem hasičom

Deň matiek

Pri príležitosti Dňa matiek sme v našej škole zorganizovali dňa 18. mája 2017 podujatie s názvom „Vďaka mama“. Pozvali sme naň mamičky našich žiakov.  Potešili sme ich kultúrnym programom, v ktorom si mohli vypočuť pesničky, básničky, pozrieť si tance a nechýbala ani divadelná scénka. Organizátori podujatia mysleli nielen na potešenie dušičiek hosťujúcich mamičiek, ale tiež pripravili zaujímavé aktivity pre krásu a zdravie ich postáv, napríklad cvičenie s Maťou, prezentácia prípravkov Tian De, diagnostika, líčenie so Zuzanou a Adrianou. Dobre padlo aj malé občerstvenie. Program sa mamičkám páčil a my sme radi, že sme im aj takouto formou dali najavo, aké sú pre nás dôležité. Viac sa dozviete z videozostrihu.


Dňa 20.03. 2017 sa v našej škole uskutočnila matematická súťaž „Matematický klokan“ pod vedením pani učiteľky Mgr. A. Krahulcovej. Do tejto súťaže sa zapojilo 45 žiakov z 1. - 2. stupňa. Piati žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi: Michal Jardek - 1.B, Peter Dudáš - 1.C, Lívia Klátiková - 2.B, Dominika Šurinová - 3.A, Korina Ďuricová - 4.B.

Diplom školského šampióna a úspešného riešiteľa získala žiačka Dominika Šurinová z 3. A triedy. Všetci ostatní žiaci získali účastnícky diplom, klokanský perostojan, kocku Hocima. Všetkým srdečne gratulujeme!

Ďakujem žiakom 1—5. ročníka, ktorí boli zapojení do matematickej súťaže za ich spoluprácu a teším sa opäť v budúcom školskom roku 2017/2018. Mgr. A. KrahulcováMatematický klokan

Dominka Šurinová, školský šampión


Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov, prevažne  z 1. stupňa.

Úspeční riešitelia: zľava - K. Ďuricová, D. Šurinová, P. Dudáš, L. Klátiková. Úspešní bol aj M. Jardek.

Archív aktualít

Rok 2019-2020

Rok 2018-2019

Rok 2017-2018

Rok 2016-2017

Rok 2015-2016

Rok 2014-2015

Rok 2013-2014