Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Zápis do 1. ročníka

Edukačné linky

Veľa užitočných liniek

na zaujímavé stránky

s výučbou, hrami, rozprávkami a videami. Doporučujeme!

Formy záverečného hodnotenia žiakov

Prihlášky na SŠ

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Faktúry - objednávky

Faktúry

Objednávky

2018

január

február

marec

apríl

jún

máj

júl

august

september

december

november

október

2019

január

február

marec

apríl

máj

jún

august

september

október

november

december

2018

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

december

november

október

2019

január

február

marec

apríl

máj

jún

august

september

október

november

december

2020

január

február

marec

2020

január

február

marec

apríl

máj

apríl

máj