Video: Nezostávaj sám!

Vnútorný poriadok školy

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Tlačivo

Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2019/2020

Faktúry - objednávky

Faktúry

Objednávky

2018

január

február

marec

apríl

jún

máj

júl

august

september

december

november

október

2019

január

február

marec

apríl

máj

jún

august

september

október

november

december

2018

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

december

november

október

2019

január

február

marec

apríl

máj

jún

august

september

október

november

december

2020

január

február

marec

2020

január

február

marec

apríl

máj

apríl

máj

august

august

jún

júl

september

november

december

jún