Triednická desaťminútovka

 07.50 – 08:00
1.   hodina      08:00 – 08:45
2.   hodina      08:55 – 09:40


VEĽKÁ PRESTÁVKA  20 min
3.   hodina      10:00 – 10:45
4.   hodina      10:55 – 11:40
5.   hodina      11:50 – 12:35
6.   hodina      12:40 – 13:25
7.   hodina      14:00 – 14:45
8.   hodina      14:55 – 15:35

Školský klub detí
Pondelok  – piatok
od 06:00 – 07:30, od 11:35 – 17:00


Na základe špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 počas  03.09. 2020 -20.09.2020 bude školský klub otvorený v čase od 11:35 – 17:00.Časový rozvrh vyučovania


legislatíva

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  za šk. rok 2019/2020

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Vnútorný poriadok školy

Ochrana osobných údajov