Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Zápis do 1. ročníka

Edukačné linky

Veľa užitočných liniek

na zaujímavé stránky

s výučbou, hrami, rozprávkami a videami. Doporučujeme!

Formy záverečného hodnotenia žiakov

Prihlášky na SŠ

Informácie ohľadom prihlášok na stredné školy

Do emailových schránok rodičov budúcich stredoškolákov boli zaslané prístupové heslá na stránku https://skolakom.edupage.org/.


- Rodičia sa prihlásia svojou emailovou adresou a zaslaným heslom.

- Po prihlásení je potrebné kliknúť na odkaz „Prijímačky 2020 –vyplňte prihlášku na SŠ”.

- Po prečítaní inštrukcií kliknite na „vytvoriť prihlášku”.

- Pridáte školu a odbor, kde chcete svoje dieťa prihlásiť. Školy a odbory sú postupne aktualizované pridávané, ak sa vaša škola v zozname neobjavila, skúste neskôr.

- Po pridaní školy vyplňte ďalšie potrebné údaje a prihlášku odošlite.


Prihlášku je potrebné odoslať do 15.mája 2020. Škola má prehľad o odoslaných prihláškach. V prípade, že prihlášku do termínu neodošlete, urobí tak škola. Všetky potrebné údaje, vrátane záujmu o SŠ má výchovná poradkyňa k dispozícii.

Upozornenie


Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom  Krtíši sa v zozname stredných škôl na uvedenom odkaze nenachádza z dôvodu, že táto škola používa iný systém. Prihlášky na osemročné a štvorročné štúdium na Gymnáziu vo Veľkom Krtíši odošle namiesto rodičov pani výchovná poradkyňa.