Zoznam triednych dôverníkov

na ZŠ na Ul. Komenského 4
vo Veľkom Krtíši

v školskom roku 2019/20201. A -Emília Sucháňová

1. B -Mgr. Judita Košičiarová

2. A -Renáta Adamová

2. B -Alexandra Penksová

3. A -Vlasta Nagyová

3. B -Martina Babiarová

4. A -Annamária Bobálová

4. B -Tatiana Barcajová

4. C -Michaela Kolimárová

5. A -Mária Deáková

5. B -Martina Lacková

6. A -Nina Mináriková

6. B -Ester Blažeková

7. A -Eva Ďurišová

7. B -Daniela Belkovičová

8. A -Mgr. Monika Krajčíková

8. B -Renáta Backová

9. A -Patrícia Barcíková

9. B -Mária Martinčoková

Členovia rady školyPredseda:
Mgr.Lívia Klátiková

Podpredseda:
PaeDr.Beata Rusnáková

Za nepedagogických zamestnancov:
Katarína Fridrichová

Za rodičov:
Zlatica Bečkei  Sujová,  Peter  Koreň,  Mgr. Andrea Legényová,  Alexandra Penksová
 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Augustín Janíček, Ing. Božena Vanková, Lucia Zvarová,
Ing. Jaromír Žaloudek

Rada školy