Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Rada školy

Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. J. A. Komenského č. 4 Veľký Krtíš


Vážení rodičia,
ďakujeme Vám za poskytnutie 2% podielu zaplatenej dane v minulých zdaňovacích obdobiach, ktoré sme použili za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu.


Budeme Vám vďační za Vašu podporu 2% podielu vami zaplatenej dane z príjmu i v tomto zdaňovacom období.

Naše údaje:


Obchod.meno: Rodičovské združenie pri ZŠ
sídlo:                Komenského 4, Veľký Krtíš

Právna forma: Občianske združenie

IČO:                 17319617292


Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby je k dispozícii u triednej p.učiteľky, na riaditeľstve školy alebo tu.

Členovia rady školy


Predseda:  Mgr.Lívia Klátiková

Podpredseda: PaeDr.Beata Rusnáková

Za nepedagogických zamestnancov: Katarína Fridrichová

Za rodičov: Jarmila Párišová, Peter Koreň, Ing. Andrea Bánovská, Mgr. Monika Krajčíková

Delegovaný zástupcovia zriaďovateľa: Augustín Janíček, Ing. Štefan Strhársky, Lucia Zvarová, Ing. Jaromír Žaloudek.

Zoznam triednych dôverníkov

na ZŠ na Ul. Komenského 4 vo Veľkom Krtíši

v školskom roku 2018/2019


1. A  Renáta Adamová

1. B Alexandra Penksová

2. A Martina Babiarová

2. B Vlasta Nagyová

3. A  Annamária Bobálová

3. B Tatiana Barcajová

3. C Michaela Kolimárová

4. A Mgr. Pavol Demeter

4. B Mgr. Lívia Klátiková

5. A Mgr. Darina Račková

5. B Erika Haufová

6. A Eva Ďurišová

6. B Daniela Belkovičová

7. A Mgr. Monika Krajčíková

7. B Renáta Backová

8. A Jana Šinková

8. B M. Martinčoková

9. A Jarmila Párišová

9. B Mgr. Zuzana Kiapešová

Správa o výdavkoch ZRŠ v šk. roku

2017/2018


Výdaj z pokladne bol nasledovný:

   

- Školské potreby

- Výzdoba školy

- Recitačná súťaž

- Odmeny na turnaj vo vybíjanej

- USB kľúč

- Notár 2%

- Strelecká súťaž

- Komparo

- Kalkulačky na MAT

- Knihy z anglického jazyka

- Vybavenie streleckého krúžku – pištoľ

- Zápis do 1.ročníka  - výzdoba

- Knihy do školskej knižnice

- Knihy pre 9.ročník

- Cestovné náklady na DEJ olymp.

- Knihy na koniec školského roka

- Divadelné predstavenie Rumcajs 1.-2.st.

- Škola v prírode

- Plavecký výcvik

- Cestovné náklady floorbal

- Rozlúčková pre 9.roč.

- Cestovné náklady

- Free style show - MDD

- Medaily na koniec šk. roka


Spolu       3.042,06.-


Výdavky z účtu SLSP  boli nasledovné:


- Výukový softvér

- Členský príspevok do SRRZ  

- Knižné odmeny na koniec roka

Spolu           826,19.-

RODIČOVSKÁ RADA

PRI ZŠ – KOMENSKÉHO 4 VO VEĽKOM KRTÍŠI

 POŽIADAVKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

(poskytnutie financií z príspevkov ZRŠ a  2%)

pomôcky na TSV

Registrácia 2% na notárstve

Knižné odmeny na konci šk. roka

Pre žiakov 9.ročníka

Divadelné – kultúrne predstavenie

Zápis prvákov

Cestovné výdavky na súťaže

Odmeny za účasť na mimoškol. súťažiach

Odmeny za účasť v školských súťažiach

Príspevok za činnosť SRRZ

Škola v prírode 4.A. 3.A

Plavecký výcvik 4.A a 3.A

Rozlúčková pre 9.ročník

KOMPARO

Učebnice AJ 5.ročník

Kúzelný karneval 1.st.

Školská knižnica – nákup kníh

Karneval 2.st.

Olympijský festival 1.st.

Výukový softvér na geografiu

Školské pečiatky  

Materiál na výzdobu školy

Pasovanie prvákov

Strelecký krúžok – kabáty, púzdra, broky

Výzdoba školy

Logico karty

Kancelárske potreby

 

                                          SPOLU:   5 149.-