na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Projekt:  Zachytenie a využitie dažďovej vody

na ZŠ na ul. J. A. Komenského č.4 vo Veľkom Krtíši


Naša škola