ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
 

ZÁPIS bez prítomnosti detí

narodených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015

 do 1. ročníka 

na školský rok 2021/2022Elektronickú prihlášku na zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka si môžete podať na:


https://skolakom.edupage.org/register/

Po kliknutí na link nastane presmerovanie na stránku edupage. Stačí kliknúť na „Vytvoriť novú prihlášku” a môžete vyplniť formulár. Formulár je po vyplnení potrebné odoslať. Do riadku „Kód formulára” nepíšete pri prvom zadávaní údajov nič. Kód sa vygeneruje až po odoslaní formulára a slúži na prípadnú neskoršiu zmenu zadaných údajov.


Žiadosť o plnenie PŠD v zahraničí

V prípade nejasností volajte

na telefónne číslo: 0908 902 611

zapis2021.jpg

video o našej škole