na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky

Projekt eTwinning

Partnerstvá škôl v Európe


Projekty

Čo je eTwinning?

eTwinning je virtuálnym a obľúbeným projektom a skutočným prínosom pre moderné vzdelávanie v 21. storočí.

Program  sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou sa môžu realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko, eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností nielen medzi žiakmi, ale aj medzi učiteľmi z celej Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.


Čo je eTwinning?


eTwinning je virtuálnym a obľúbeným projektom a skutočným prínosom pre moderné vzdelávanie v 21. storočí.

Program sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou sa môžu realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko, eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností nielen medzi žiakmi, ale aj medzi učiteľmi z celej Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.


Ako sme sa stali súčasťou eTwinningu?


V školskom roku 2014/2015 sa aj naša škola, zapojila do medzinárodného projektu eTwinning. Do projektu sa zapojila pani učiteľka PaedDr. Beáta Rusnáková so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka. Predchádzalo tomu samozrejme odborné vzdelávanie a získanie certifikátu, ktorý učiteľa oprávňuje zapojiť sa do programu v medzinárodnom kontexte.  Projekt má spájať školy z rôznych krajín.  My sme vytvorili partnerstvo s dvomi základnými školami v Poľsku. Jedna škola sa nachádza v meste Wroclaw a druhá základná škola je v Gdansku. Našou úlohou a témou na spoluprácu bolo vytvoriť veľkonočné pohľadnice a vinše, samozrejme všetko v anglickom jazyku. Na internetovej stranke projektu sa všetci žiaci a pani učiteľky mohli virtuálne stretnúť, pozdraviť. na túto stránku sme vkladali všetky fotografie o tom, ako sa učíme, ako vyrábame pohľadnice, ale sme si aj poposielali fotky o  sebe. Aj pomocou nich sme zoznámili sa so zahraničnými žiakmi a ich učiteľmi. Precvičili sme si angličtinu a získali nové vedomosti.

Program elektronických partnerstiev škôl je súčasťou programu Comenius a je otvorený pre všetky typy škôl. Podporuje spoluprácu žiakov a učiteľov v rámci Európy. Ide o dlhodobý projekt, v ktorom sa dve a viac škôl z rôznych krajín môžu kedykoľvek zapojiť do realizácie ľubovoľných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom moderných komunikačných technológií.

Viac na https://twinspace.etwinning.net/7217/home