ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy

Žiakom ZŠ Ul. J. A. Komenského

vo Veľkom Krtíši záleží na našom meste


Projekty

Projekt „Príroda nám, my prírode”

V novembri minulého roka sa žiaci 7. B triedy ZŠ na Ul. J. A. Komenského 4 vo Veľkom Krtíši prihlásili do súťaže „Tatranskí rytieri“. Usporiadateľom, resp. objednávateľom súťaže sú spoločnosti Essence communications, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici a Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Pod heslom „Príroda nám, my prírode“ má projekt za cieľ viesť k zodpovednému správaniu sa k prírode nielen žiakov ZŠ a SŠ, ale pomocou odkazu v ich výtvoroch a dielach túto myšlienku sprostredkovať ešte ďalej.

Žiaci 7. B triedy sa venujú v tomto školskom roku rôznym aktivitám súvisiacich s ekológiou, biodiverzitou a separovaním odpadov nielen počas vyučovania, ale aj počas mimoškolských aktivít.

Jednou z povinných aktivít projektu je účasť na Ekohliadke, kde žiaci priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu. My sme sa rozhodli, že pomôžeme našej Horičke.

10. 4. 2017 sme sa vybrali do nášho mestského parku Hôrka. Horička, ako ju väčšina občanov mesta nazýva, už dlhé roky neplní funkciu mestského parku. Vzali sme si vrecia a rukavice na odpad a rozdelili sme sa do niekoľkých skupín. Každá skupina mala za úlohu vyčistiť od odpadkov určitú časť parku. Čistenie parku nám trvalo niekoľko hodín. Veľmi sme sa čudovali, čo všetko sú schopní niektorí ľudia vyhodiť. Okrem veľkého množstva fliaš z plastu a skla, starých kusov textilu a iného odpadu sme našli aj tri televízory, monitor od počítača, pneumatiku či starý veľký cestovný kufor.

Zo spomienok našich rodičov a starých rodičov vieme, ako vyzerala Horička v minulosti. Bolo by to krásne, keby do parku zavítali naši najmenší a ich mamičky a mohli sa v parku pohrať a poprechádzať. Oživenie parku by iste privítali aj naši starí rodičia, ktorí by si tu pod korunami stromov mohli oddýchnuť. A samozrejme by sme sa sem chceli chodiť hrávať i my „násťroční“ tak, ako kedysi naši rodičia.

      

      Žiaci 7. B triedy a Mgr. Pavel Demeter   


Fotografie

Mapa mesta Veľký Krtíš

Detailný pohľad na Horičku

Naša trieda

Mapa Horičky – projekt

Pozostatky detských preliezačiek

Kaplnka v parku

Naša predstava o Horičke
- brainstormingSúčasný stav parku

Naše práce z hodín výtvarnej výchovy

Naše aktivity na hodinách geografie

Ekohliadka 1

Ekohliadka 2

Naša predstava o Horičke


Videa