na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Videoarchív
2014-2015

2013-2014

2012-2013

2015-2016

Otvorenie školského roka 2014-2015

Európsky deň jazykov

Pasovanie prvákov

Úspechy v súťažiach

Moja škola

Zápis do 1. ročníka

Karneval

Morena

Let's Buy Presents

Záver školského roka 2014/2015