1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Videoarchív
2013-2014

2013-2014

2012-2013

Aktuality - Vianoce

Aktuality - Pasovanie prvákov

Aktuality - Kontinuálne vzdelávanie

Aktuality - Slnečné hodiny

Aktuality - Jesenné šarkany

Aktuality - Mikuláš

Aktuality - Zápis do 1. ročníka

Aktuality -Škôlkari

Aktuality - Karneval

Aktuality - Školský klub detí

Aktuality - Deň učiteľov

Aktuality - Mama na baterky

2014-2015