ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015-16

Plán práce v školskom roku 2016-2017

Kedy
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Projekt

Príroda nám,
my prírode

Znakom dnešnej doby je rozvoj informačných technológií. Avšak bez manuálnej práce a manuálnej zručnosti sa ani moderná doba nezaobíde. Na základných školách je na 2. stupni povinný vyučovací predmet Technická výchova. Jej výučba prináša určité nároky na vybavenie školských dielní, na pracovnú náplň, náradie a materiál. A vraj, dnešným deťom k manuálnej práci chýba aj samotný vzťah. Naša redakcia sa vybrala do školský dielní zistiť, ako je to v našej škole...

Musíme sa priznať, že určité očakávania sme už mali. Pred návštevou dielní sme si pozreli výstavku prác, ktoré naši žiaci na technickej výchove vyrobili. Ako vidieť aj na fotografiách, vytvorenie takýchto výrobkov si vyžaduje mnoho úsilia, trpezlivosti a predovšetkým kvalitnú prípravu a organizáciu práce. Čo sme sa dozvedeli, môžete si pozrieť vo videokronike.

Technická výchova

Dobrý majster, šikovný učeň...

Potulky po našom regióne

25. máj 2017 sa stal pre nás, žiakov piateho a šiesteho ročníka, veľmi zaujímavým, pretože sme sa zúčastnili exkurzie „Poznávame náš región“.

Naše poznávanie začalo v Stredných Plachtinciach, kde nás privítal miestny pán farár. Ukázal nám evanjelický kostol a pútavo porozprával o histórii jeho vzniku a súčasnosti. Pri kostole sa nachádza Múzeum Samuela Godru, v ktorom sme videli veľa predmetov svedčiacich o spôsobe života našich prastarých a starých rodičov. Cestou z kostola nás upútal pamätník, postavený známemu hercovi Júliusovi Pántikovi, o ktorom sme sa učili na hodinách regionálnej výchovy ako o významnej osobnosti pochádzajúcej práve zo Stredných Plachtiniec.

Naša ďalšia zastávka bola v Sklabinej, v múzeu spisovateľa Kálmána Mikszáta. Videli sme zariadenie z obdobia jeho života aj ukážky literárnych diel, ktoré vytvoril. Pani sprievodkyňa porozprávala o jeho živote a tvorbe. Najzaujímavejšie pre nás boli dobové hračky. Mohli sme sa s nimi pohrať a preniesť sa do čias dávnej minulosti.

Poslednou zastávkou bola obec Muľa. Nachádza sa v nej jedinečný secesný kostolík. Hneď po príchode nás zaujal svojou majestátnosťou a nezvyčajnou krásou.  Prezreli  sme si všetky časti kostola, od oltára, kazateľnice, organu, na ktorom si zahrala aj naša pani učiteľka, až po hrobku a sochy anjelov zdobiace vonkajšie steny kostola,  ktoré prísnymi pohľadmi vystríhajú   ľudí, aby nekonali zlo.

Plní zážitkov a dojmov sme sa vrátili z exkurzie. Sme radi, že nám  umožnila spoznať zaujímavé miesta nášho regiónu a stráviť pekný deň s našimi spolužiakmi. Liana Andoková, VI. A trieda

    


Amoska

V dňoch 12. 6 až 16. 6. 2017 sa triedy 3. A, 3. B4. C s zúčastnili plaveckého výcviku v krásnom prostredí kúpaliska Aquatermal Dolná Strehová. Mali sme k dispozícii dva bazény a v posledný deň všetky tobogány.

Žiaci boli rozdelení na štyri skupiny. Pod vedením skvelých pedagógov: Mgr. L.Dulu, Mgr. D.Petríkovej, Mgr. Z.Krýzovej a Mgr. M.Krajčíkovej  sa naši žiaci nielen naučili plávať, ale zažili aj kopec zábavy.    

Mgr. M. Krajčíková


Plavecký výcvik