Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Archív aktualít
videokronika2 Videokronika

Kvíz o stromoch


Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov (20. október) súťaž pre žiakov I. stupňa základných škôl Banskobystrického kraja. Svoje vedomosti si zmeralo 453 riešiteľov zo 41 základných škôl. Vo veľkej konkurencii sa darilo našim žiakom Jakubovi Bajovi a Linde Cuperovej zo 4. A, ktorí získali 1. miesto. Kvíz sa im, ako jediným zo súťažiacich, podarilo vyriešiť bez jedinej chyby. Do kvízu sa zapojili aj ďalší naši štvrtáci. Ceny, ktoré do súťaže venovala Slovenská agentúra životného prostredia a SHP Harmanec, prišli škole a víťazom odovzdať zástupkyne týchto organizácii.


Súťaž "Viem, čím budem a prečo"


Aliancia priemyselných zväzov v spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA a portálom s www.skola.sk vyhlásila 1. ročník súťaže "Viem, čím budem a prečo", do ktorej sa mohli zapojiť žiaci a študenti ZŠ, SŠ a gymnázií. Úlohou súťažiacich bolo zaslať slovný opis, týkajúci sa predstáv o ich budúcom povolaní a dôvodov, ktoré ich voľbu ovplyvňujú. Naša žiačka Diana Deáková z 9. B s poslal do súťaže svoju slohovú prácu o tom, že sa chce stať lekárkou a misionárkou v krajinách tretieho sveta. Práca oslovila hodnotiacu komisiu a Diane udelila 2. mieste vo svojej kategórii. Okrem diplomu získala aj hodnotné ceny, ktoré jej na ceste k jej povolaniu budú prínosom.


Vynikajúce úspech našich žiakov v rámci regiónu aj Slovenska

Víťazi: Jakub Bajo
 a Linda Cuperová

Do súťaže sa zapojili aj ďalší naši žiaco zo 4.A a 4.B

Ceny od organizátorov súťaže odovzdali Diane Deákovej Mgr. D.Gálik, riaditeľ školy a Mgr. L. Havlíčková, triedna učiteľka

Video z odovzdávanie cien víťazom si môžete pozrieť v našej videokronike