ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015-16

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Kedy

Plán práce v školskom roku 2016-2017

Dňa 19. januára 2017 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši uskutočnilo Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl. Z našej školy súťažila v I. kategórii (2.-3. ročník) žiačka Dominika Šurinová z 3. A a v III. kategórii (6. – 7 . ročník) zabojovala siedmačka Sarah Šáliová. Dievčatá sa na recitáciu svedomito pripravovali a ich prednes vysoko hodnotila aj porota. Dominika si so svojou povesťou o Bielej panne a Ľubkovi odniesla 3. miesto a Sarah zaujala porotu povesťou o Rytierke. Získala 1. miesto vo svojej kategórií a postupuje do krajského kola. Dievčatám gratulujume a Sarah držíme palce!


Úspechy v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko

Všetkovedko ponúka deťom jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko už o svete vedia. Naše deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť. Práve v tejto súťaži  bravúrne preukázali svoje vedomosti, kde objavili prepojenie všetkého s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli. Do súťaže sa zapojilo 17 500 žiakov z celého Slovenska.

Výsledky vedomostnej súťaže nám prezrádzajú najúspešnejších žiakov z našej školy.


Titul „VŠETKOVEDKO“  získali:

Stella Rusnáková z 2.B (16.miesto)

Korina Ďuricová zo 4.B (40.miesto)


Titul „VŠETKOVEDKO ŠKOLY“ získal:

Maroš Uderian z 3.B (10.miesto)

Koordinátorka: Mgr. Denisa Petríková


8. ročník súťaže
v šk. r. 2016/2017


Všetkovedko

Školský rok má dve časti. Prvú časť školského roka 2016-2017 už máme za sebou. Po piatich mesiacoch učenia a skúšanie poznáme výsledky svojej práce. Väčšina žiakov môže byť so svojim vysvedčením spokojná, už tradične majú u nás prevahu žiaci s veľmi dobrými výsledkami. Úspešne naštartovali aj prváci, ktorí slávnosť odovzdávania vysvedčenia absolvovali po prvýkrát. O jednotkárov nebola núdza medzi prvákmi , ale ani vo vyšších ročníkoch. Máme pred sebou ďalších päť mesiacov roka 2017. Držme si palce, nech sa nám darí udržať si výsledky, prípadne napraviť, čo nám v prvom polroku nevyšlo.


Vyhodnotili sme školský polčas

Prvé vysvedčenie - prváci ho s radosťou prevzali a ukázali svojim rodičom

Občas sa stáva, že triedu navštevujú dvojičky. Ich podobnosť býva príčinou humorných situácií. V 1.A sa nám stretli až tri takéto páry, ktoré sa na seba podobajú ako vajce vajcu. Zámena mien a popletené situácie sú tu na dennom poriadku.

Žiaci štvrtého ročníka sa na slovenskom jazyku učia aj to, ako pripraviť a viesť interview. Za domácu úlohu dostali nájsť vhodnú osobu a urobiť s ňou krátky rozhovor. Mnohí žiaci splnili túto žurnalistickú úlohu na jednotku. Rozhodli sme sa zverejniť interview dvoch žiakov, ktorých nás najviac zaujali. Martin Mika zo 4. A stretol v Haliči herca Jožka Pročka, využil príležitosť  a položil mu pár otázok. Leo Aspi zo 4. A si pre rozhovor vybral svoju prastarú mamu Máriu Mózerovú. Interview s ňou nás obohatí o zaujímavé informácie z čias mladosti našich prarodičov.


Herec Jožko Pročko

Kde ste sa narodili?

Pochádzam z obce Halič, ale narodil som sa v Lučenci, keďže tam je najbližšia pôrodnica.

Kde ste študovali?

Absolvoval som Gymnázium v Lučenci a po maturite som študoval herectvo na vysokej škole.

Ste známy predovšetkým z televíznym relácií. V akej televízii ste účinkovali?

V STV, v Televízii Markíza a v TV JOJ.

Aké to boli relácie?

Je to možné?! Slávici na ulici, Jožko Pročko pokúša. V súčasnosti som na voľnej nohe.

A čo dosky, ktoré znamenajú svet? V akom divadle ste hrali?

Hral som v Divadle Jána Palárika v Trnave, v Divadle Nová scéna Bratislava a v bratislavskom Divadle West.

Haliči zrejme zostávate verný. Viem, že tu trávite veľa času.

Áno. Mám tu trvalý pobyt a som obecným poslancom. V starej haličskej zbrojnici som urobil cool reštiku a robím tu rôzne akcie.

Poznáme vás ako zábavného a kreatívneho človeka, čo si o sebe myslíte sám?

Že som blázon...

Ďakujem za rohovor.

Interview pripravil:  Martin Mika


Pani Mária Mózerová
Koľko máte rokov? Osemdesiatsedem.

Aké práce ste vykonávali počas svojho života?

Mnoho času som venovala práci na poli. Zamestnaná som bola vo výskumnom ústave.

Dnešné deti trávia veľa času tým, že sa hrajú s mobilnými telefónmi. Čo ste robievali vy, ako dieťa, vo svojom voľnom čase?

Voľného času sme mali oveľa menej. Keď sme neboli v škole, pomáhali sme rodičom na poli.

A čo večer, bez televízie.....?

Nepotrebovali sme ju. V obci sme hrávali divadlo alebo prišli rómski muzikanti a bolo o zábavu postarané. Mládež aj starší si radi zatancovali.

Čo si myslite o dnešnej modernej dobe?

Že je pochabá.

Ďakujem za rohovor.

Interview pripravil: Leo Aspi

Mladí novinári

Karneval a kúzelník Wolf


Karneval a kúzelník Wolf patria už niekoľko rokov v našej škole neoddeliteľne k sebe. Pre deti na 1. stupni je to dvojnásobné potešenie. Tešia sa, že sa poobliekajú do kostýmov a na jeden deň sa stanú niekým iným  - krajším, záhadnejším alebo strašidelnejším. Tešia sa aj na Wolfa, kúzelníka, ktorý dá karnevalu tú pravú mágiu. Predviedol nám svoj nový program. Zabavil deti a dospelákov, prekvapil zaujímavými trikmi. Predstavil novú hovoriacu postavičku Skunkyho zo svojej skupiny SrandaBanda. Deti nadšene tlieskali, zabávali sa a niektoré pri čarovaní aj asistovali. Po kúzelnej časti kúzelník roztancoval všetky karnevalové bytosti. Naučil ich ďalšie tance a najlepší tanečníci dostali odmeny.

Už po minulé roky nám vŕtalo v hlave, ako to kúzelník Wolf robí, že jeho zvieratká rozprávajú. Náš redaktor Maximilián Medveď ho po predstavení oslovil a poprosil ho, či by nám toto tajomstvo nevyzradil. Kúzelníkovu odpoveď si môžete vypočuť vo videu z karnevalu.