na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
exkurzia

Projekt

„Zachytenie

a využitie

dažďovej

vody na ZŠ na Ul.J.A.

Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Projekt ”Zachytenie dažďovej vody...”

Na návšteve v špeciálnej škole


Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši otvorila dňa 22. apríla svoje dvere a pozvala návštevníkov na prehliadku priestorov školy. Žiaci zo 4. B spolu s triednou učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou pozvanie radi prijali. Vidieť na vlastné oči, ako to v špeciálnej škole funguje, sa im nenaskytne každý deň. Tých špecifických rozdielov oproti bežnej základnej škole, ktorú dobre poznajú, je viac. Triedy sú menšie, prispôsobené na menší počet žiakov. Pedagógovia tu musia ku každému žiakovi pristupovať osobne a osobitne. V tomto zmysle malo bývalé označenie takéhoto typu školy  - "osobitná škola" svoje opodstatnenie. Bez pomocnej ruky pedagóga sa žiaci nezaobídu. V niektorých prípadoch to platí doslova, keďže špeciálnu školu navštevujú aj žiaci s pohybovými ťažkosťami. Náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu je teda kompenzovaná nižším počtom žiakov v triedach. Užitočnou pomocou je aj výpočtová technika a interaktívne tabule. Robia vyučovanie zaujímavejším a pre žiakov viac prínosným ako klasické učebnice. Našim deťom sa veľmi páčila relaxačná miestnosť vybavená vodnou pohovkou, hojdacou sieťou, esteticky veľmi útulne upravená a osvetlená. Podobný "kútik oddychu" by prijali aj na svojej škole. Žiaci postrehli, že dôležitú úlohu vo výučbe detí špeciálnej školy tvorí rozvíjanie manuálnej zručnosti. V drevospracujúcej dielni boli vystavené výrobky z dreva, ktoré pri svojej tvorbe vyžadovali veľa trpezlivosti a šikovnosti. Dievčatá sa zas lepšie cítia v školskej kuchynke. Pri našej návšteve boli na stoloch pripravené plechy, takže sa dalo tušiť, že sa bude niečo dobré piecť. Nad zručnosťou a estetickým cítením detí zo špeciálnej školy sme žasli aj pri prezeraní výstavky ich prác v presklenej spojovacej chodbe.
Naši štvrtáci sa v jednej z tried stretli so svojim bývalým spolužiakom, ktorý s nimi chodil do 1. ročníka. Zarecitoval im peknú básničku a povedal, že sa v súčasnej škole cíti veľmi dobre. Tešili sme sa s nim. Učivo je prispôsobené jeho schopnostiam, pani učiteľka mu vždy všetko trpezlivo vysvetlí, takže hoci po menších krôčikoch, ale predsa môže napredovať zažívať pocit úspechu.
Teda takto to v špeciálnej škole funguje. Špeciálne triedy, špeciálni pedagógovia, špeciálne pomôcky a špeciálne metódy. No v konečnom dôsledku je cieľ vzdelávania rovnaký ako v bežnej základnej škole - žiak, ktorý sa teší zo svojich výsledkov a bude ich vedieť v budúcnosti uplatniť.

Deň Zeme


Najcennejšie veci si obyčajne začneme vážiť až vtedy, keď ich strácame. Známym a asi najlepším príkladom môže byť zdravie. Rovnako dobrým príkladom môže byť Zem - planéta, ktorá je našim domovom. Aj keď je veľká a zdanlivo neohroziteľná, je tomu práve naopak. Žiaľ, veľkou hrozbou pre náš domov sme práve my, ľudia. Svojou činnosťou ohrozujeme zdravie planéty a teda aj naše zdravie a životy..... a dostali sme sa opäť na začiatok článku, kde sa spomínajú najcennejšie veci.
Deň Zeme si pripomíname, aby sme nezabudli na dôležitosť ochrany našej planéty a prírody. V triedach sme uskutočnili rôzne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Žiaci tvorili obrázky aj priestorové modely z rôzneho materiálu, napríklad z plastových vrchnáčikov fliaš, kameňov, plastového odpadu. Starší žiaci sa zapojili do vedomostného kvízu zameraného na životné prostredie. Nezostalo však len pri teórii. Niektoré triedy sa vybrali do terénu a pomohli očistiť prírodu od odpadu. Tradíciou sa  stalo maľovanie na asfalt. Maľby na školskom dvore už vybledli, no galériu tohtoročných zaujímavých dielok so môžete pozrieť  vo
fotoarchíve.  Nájdete tu aj fotografie z iných aktivít, ktoré sme zrealizovali pri príležitosti dňa Zeme.


Krása pozbieraná
v areále školy