Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Vnútorný poriadok školy

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Tlačivo

Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

Aktivity 2019-2020

Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je od pondelka 12.10.2020 nosenie ochranných rúšok pre 1. aj 2. stupeň základných škôl povinné. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili pre svoje dieťa 2 ks rúšok na každý vyučovací deň.

Ďakujeme.


Školská redakcia je pripravená priniesť vám zaujímavé udalosti„Vitajte pri aktualitách z našej školy”. Takouto vetou sme v minulých rokoch začínali naše videospravodajstvo. Po dlhšej odmlke sme opäť s kamerou a mikrofónom pripravení monitorovať dôležité udalosti v škole. Takže opäť „Vitajte, ....” hoci len pri krátkej upútavke, aby sme predstavili našich redaktorov. Malú novinku si však určite všimnete. Zmenili sme intro, dúfame, že nesklame....


videokronika

Naši malí, veľkí čitatelia

Z našich malých druháčikov sa v septembri stali veľkí čitatelia. V Hontiansko-novohradskej knižnici boli slávnostne, rozprávkovo pasovaní za právoplatných čitateľov. Hoci nám to pandémia korony v prvom ročníku prekazila, tento rok sme to už spoločne s pani knihovníčkami zvládli. Žiaci boli nadšení a veľmi sa im v knižnici páčilo. Samozrejme, všetci odišli so svojím vlastným čitateľským preukazom a požičanou knižkou. Veríme, že im toto nadšenie vydrží čo najdlhšie.

 

PaedDr. Beáta Rusnáková

Jazyky nám umožňujú lietať


Už niekoľko dní zdobia vestibul budovy 2.stupňa nádherné farebné krídla. Vytvorili ich žiaci v rámci aktivít k Európskemu dňu jazykov, ktorý si každoročne na našej škole pripomíname.

Krídla sú symbolom voľnosti a pohybu. V spojitosti s učením sa cudzích jazykov krídla znázorňujú neobmedzené možnosti, ktoré môžeme ovládaním cudzích jazykov získať: lepšie zamestnanie, zážitky z cestovania, spoznávanie iných kultúr, krajín a nových ľudí.

Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní,  v práci na internete, otvára nové pracovné príležitosti, prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.  Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí, že učenie sa cudzích jazykov je veľmi dôležité, pretože jazyky nám dávajú krídla. Jazyky nám umožňujú lietať.

V súčasnosti je bežné, že jeden človek ovláda okrem svojho materinského jazyka aj viacero cudzích jazykov. Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, to znamená, že hovorí dvoma alebo viacerými jazykmi. Možnosť učiť sa viac cudzích jazykov naraz  majú aj žiaci našej školy.

Cieľom aktivít k Európskemu dňu jazykov nebolo len pripomenúť si dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, ale aj uvedomiť si rôzne hodnoty v živote každého z nás. Preto bolo úlohou žiaka vyrobiť pierko a napísať naň obľúbené slovíčko alebo myšlienku v cudzom jazyku, niečo, čo si vo svojom živote cení, čo ho motivuje.

Hodnoty ako rodina, priateľstvo, láska, zdravie sa na pierkach objavovali najčastejšie a v rôznych jazykoch. Pozornosť si zaslúžia aj krásne motivačné citáty, ktoré sú hlavne teraz, v tejto pre nás všetkých zložitej situácii akýmsi svetielkom nádeje: „Nikdy sa nevzdávaj. Mysli pozitívne. Život je krásny. Nikdy nehovor nikdy.”

Mgr. Lenka Kováčová


Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?


OZNAM PRE RODIČOV


S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. až 9. ročníku. Pre žiakov týchto ročníkov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.Žiaci 1. stupňa (ročníky 1. – 4. ) naďalej pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Prevádzka školského klubu (ŠKD) je zabezpečená za nezmenených podmienok.
 Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách

v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.