na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
exkurzia

Projekt

„Zachytenie a využitie

Dažďovej vody na

ZŠ na Ul.J.A. Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Vyšiel nový
casopis2 casopis2

Dňa 22. júna 2015 sa  žiaci 1. stupňa ZŠ Komenského 4, už štvtý krát zapojili sa do športového podujatia Olympijské festivaly Slovenska (OFS), v duchu hesla: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.“

Olympijský festival sa začal slávnostným nástupom jednotlivých družstiev na plochu ihriska a slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika.

Po vztýčení vlajky festivalu a zapálení olympijského ohňa nasledoval sľub účastníkov a rozhodcov OFS.

Olympiády sa zúčastnilo 172 žiakov z 1. stupňa ZŠ, ktorí boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií:  Olympijské hviezdičky /1.-2. Roč./ A Olympijské nádeje /3.-4. roč./

Malí športovci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 120 m, hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, prekážková dráha, preskakovanie švihadla, kolky a preťahovanie lanom.

Na regulérnosť súťaží dohliadali rozhodcovia pani učiteľky a páni učitelia z II.stupňa -Mgr.Ľubomír Dula, Mgr. Valéria Kmeťová, Ing.Ondrej Trebula, Mgr. Gabriela Žuk-Olszevska, Mgr.Ľudmila Kaziová, Mgr. Pavel Demeter.


Víťazi v jednotlivých disciplínach a kategóriách:


Disciplína

Olympijské hviezdičky

Olympijské nádeje

Beh  na 60 m

(120m)

1. Timur Gatial  II.B

1. Miroslav Baláž III.B

2. Patrik Pompa II.B

2. Adam Ostrihoň IV.B

3. Magdalena Pölhöšová II.B

3. Patrik Kukučka IV.B


Hod tenisovou

loptičkou

1. Martin Rác I.A   

1. Lukáš Bartoš III.B

2. Nikolas Oláh II.C  

2. Ján Prešinský III.A

3. Rado Oláh II.A

3. Peter Jonáš III.BSkok do diaľky

z miesta

1. Dávid Bertýn II.C

1. Sára Oláhová IV.B

2  Mirka Kováčová II.C

2. Litavszká Vivien IV.B

3. Veronika Belová II.B

3. Géciová Zuzana IV.A


Prekážková dráha

1. Timur  Gatial  II.B


2. Matúš Mátyáš I.A


3. Martin Rác I.APreskakovanie

švihadla


1. Zuzana Géciová IV.A


2. Adam Baláž  III.A


3. Žofia Rišová IV.A


Preťahovanie lanom

Víťaz I.ročníka     I.B

Víťaz III.ročníka     III.B

Víťaz II.ročníka  II.A

Víťaz IV.ročníka     IV.A

Najlepší športovci boli odmenení medailami, ktoré im na stupni víťazov odovzdal pán riaditeľ.

Olympijský festival prebiehal za ideálneho počasia, v príjemnej a veselej atmosfére. Pri organizácii pomáhali aj žiaci IX.A.  Po zhasnutí olympijského ohňa sa všetci účastníci tešili z príjemne stráveného športom naplneného dňa.

Mgr.Janka Kušická        

Olympijský oheň sa rozhorel aj v našej škole

Fotografie z podujatia