Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Archív aktualít

Okná sú oči každej stavby. Ich prostredníctvom môžeme vidieť, čo sa deje vonku a vďaka svetlu, ktoré prichádza z vonkajšieho prostredia do miestnosti, vidíme na seba a na predmety v miestnosti, bez toho, aby sme použili umelé osvetlenie. Nebude náhoda, že slová „oko” a „okno” sa na seba tak podobajú.

Okná našej telocvične, nazývanej „malá”, už doslúžili. Počas letných prázdnin boli vymenené za nové, ktoré zabezpečia dostatok svetla a manipulácia s nimi je jednoduchšia. Viac sa dozviete z videa. Niekoľko informácií o rekonštrukcii poskytol pán riaditeľ školy Mgr. D. Gálik.

Nové okná

pre malú telocvičňu

V piatok 28. septembra 2018 sme v našej škole organizovali účelové cvičenie. V rámci neho sa konali rôzne športové a turistické aktivity. Zúčastnili sme sa tiež výletov do prírody v okolí mesta Veľký Krtíš. Svoje zážitky z výletu opísala žiačka piateho ročníka.


Bol krásny piatkový deň. A hurá, namiesto učenia nás pani učiteľka zobrala na výlet. Išli sme na kopec na Poľnú ulicu. Keď sme tam prišli, rozprestreli sme si deky a posilnili sa desiatou pred napínavým dňom. Pani učiteľka pre nás pripravila super hru, ktorá sa volá Revolúcia. Hrali sme sa ju až do nášho odchodu. Bolo super prežiť taký pekný deň so spolužiakmi a oddýchnuť si od učenia. Takýto deň by sme mohli mať častejšie.

Katarína Gabúľová, 5.B


Účelové cvičenie

Foto: D. Šurinová

Spomínam na jeseň, farebný čas,

na mliečne ranné hmly a vetra hlas,

pavúčie leto a rastúci mráz,

vo vzduchu blysol sa strieborný vlas.


Na jeseň v záhrade voňajú jablká.

Gaštany pod stromom zvliekli sa z kožucha.

Leto si s jeseňou podali ruky.

Deti sa radujú z farebnej sprchy.


Strýc Ráno mešká a ded Večer chodí skôr.

Pán školník zametá cestu i dvor.

Aj prvák pozná už tú cestu spamäti.

V septembri s bázňou šiel, teraz je usmiaty.


Sviečky pre anjelov, zlým duchom Halloween.

Zdravíčko z ovocia, priezračnú pravdu z vín.

Všetkého dostatok, keď dozrie jeseň.

Ani tvor najmenší nemáva tieseň.


Spomínam na jeseň, farebný čas.

Čo vlani odišla, vyhnal ju mráz.

V parku sa prechádzam, vtom čujem hlas,

v lístí to zašumí – už som tu zas.

K.C.


Jeseň prichádza

Foto: Mgr. D. Račková

Niekto ho má rád červené, iný zas postrúhané v závine. V našom školskom klube si deti pochutnali na pečených jablkách.


Jablko je výnimočné ovocie. Nachádza sa nielen v ovocných sadoch, ale aj v rôznych piesňach, prísloviach a receptoch. Významné miesto mu patrí dokonca aj v najznámejšej knihe sveta – v biblii. Pani vychovávateľka Mgr. D. Račková sa rozhodla, že pri príležitosti Dňa jablka priblíži deťom toto ovocie v menej známej podobe – upečené v rúre. Ako sa pečenie vydarilo, môžete si pozrieť vo videu.


Pečené jabĺčko v rúre mám…

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. V Európe sú usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Aj naša škola sa zapojila do tejto iniciatívy a žiaci z vyšších ročníkov pripravili zaujímavé prezentácie a kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Samozrejme, nevynechali ani slovenský jazyk a nárečia, ktorými sa na Slovensku hovorí. Viac vám napovie video.


Ľudová múdrosť hovorí: Jedno jablko denne zaženie každé ochorenie...


Aj tento rok sme si v našej škole opäť pripomenuli DEŇ JABLKA, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Tento rok sme vyhlásili súťaž o najkrajšie jabĺčko. Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov z druhého stupňa  so 45 jabĺčkami. Od najmenšieho po najväčšie, od žltého po tmavo červené. Následne žiaci mali možnosť hlasovať, ktoré jabĺčko sa im páči. Výhercami sa stali:

1. miesto Richard Galamb 9.A,

2. miesto Hanka Suchánska 7. A Lukáš Hrubčo 9. B,

3. miesto Lea Krapková 8. A.

Víťazom blahoželáme.


Po súťaži sa jabĺčka nakrájali a nasledovala ochutnávka. (Mgr. Klátiková, Mgr. Výbochová)

 


Predmetom súťaže bolo jablko aj v 3.C triede. Žiaci priniesli do školy jablká, pri ktorých sa hodnotil nielen vzhľad, ale aj veľkosť. Diplom za najkrajšie jablko dostali Mirka Bendíková, Leo Ďurač a Karina Kolimárová, ktorá priniesla aj najmenšie jablko. Najväčšie jablko patrilo Igorovi Slávikovi.


Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

V školskom roku 2018/2019 na všetkých základných školách v SR prebehlo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Toto testovanie sa realizovalo na našej základnej škole v dňoch 12.10. 2018 a 15.10. 2018 a v tomto školskom roku to bola 1.A a 1.B trieda. Niektorí žiaci testovanie zvládli úspešne, niektorí menej úspešne. Disciplíny a najlepší žiaci v ročníku boli tieto:

1. Výška a hmotnosť

2. Predklon v sede s dosahovaním – Lajtoš Leo: 15

3. Opakovaná zostava s tyčou – Kišš Marko Alex: 15,8 s

4. Výdrž v zhybe nadhmatom – Kačová Lívia: 24,8 s

5. Skok z diaľky z miesta – Lajtoš Leo: 145 cm

6. Ľah – sed – Kišš Marko Alex: 31

7. Kotúľanie 3 lôpt – Penksa Bruno: 18,5 s

8. Člnkový beh 4x10m – Kišš Marko Alex: 11,3 s

9. Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m – Kišš Marko Alex: 41 úsekov

10. Vlajková naháňačka – Baloghová Zuzana: 14

Mgr. J. Juchová

Máme novú pani učiteľku


Začiatkom septembra sa medzi žiakmi rýchlo rozšírila správa, že do učiteľského zboru pribudla nová pani učiteľka. Najskôr boli všetci zvedaví, ako vyzerá, potom ich zaujímalo, v akých triedach bude učiť a aké predmety vyučuje. Každá zmena v učebnom procese prináša so sebou určité očakávania a v prípade personálnych zmien je potrebné tiež budovať vzájomné vzťahy. Po dvoch mesiacoch pôsobenia pani učiteľky Mgr. Gabriely Výbochovej v našej škole je o jej práci a prístupe počuť len pozitívne hlasy. Žiaci, ktorých učí, ju už mali možnosť spoznať. Ostatní žiaci a návštevníci našej webovej stránky sa o nej čo – to dozvedia z rozhovoru, ktorý pre nás poskytla. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.  


Pani učiteľke prajeme veľa tvorivých síl a príjemný pocit uspokojenia z pedagogickej práce.

Mgr. Gabriela Výbochová

Základné informácie o testovaní T5-2018


Október – mesiac úcty k starším


Dňa 19. októbra sme si žiaci 1. A a 1. B triedy pripravili slávnostný program pre našich drahých príbuzných. Touto cestou sme im chceli vyjadriť úctu a vďačnosť za všetko dobré, čo počas svojho života pre nás vykonali.  

Koho ľúbime? My to vieme!

A radi vám to rozpovieme.

Ľúbime ocka, mamičku,

aj bračeka a sestričku.

V našom srdiečku je veľa miesta

aj pre babičku a nášho dedka.


Potešili sme ich básničkami z prípravného obdobia, pesničkami, zdramatizovanou rozprávkou, tančekom a ukázali sme im, ako sa vieme hrať už s naučenými písmenkami.  

Pesnička Tancovala babka s dedkom vyčarovala úsmev na tvárach starých rodičov. Rovnako básničky nám išli veľmi dobre, čo potvrdili svojimi úsmevmi a povzbudzovali nás počas vystúpenia potleskom.

Na záver sme mali párty s občerstvením.

Triedne učiteľky: Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. Petríková


Noví žiaci sú prijatí do kráľovstva Amoskovo


Pasovanie sa uskutočnilo v telocvični školy. Prváci sa tu stretli s kráľom a kráľovnou kráľovstva Amoskovo, ktorí sa už na nich tešili. Spolu s nimi pripravili pre deti rozprávkový program deviataci v kostýmoch postavičiek z rozprávok. Malú scénku zahrali Medveď a jeho nezbedná kamarátka Máša. Prváci plnili rôzne úlohy, v ktorých predviedli svoju zručnosť a šikovnosť. Všetkým sa darilo a po absolvovaní sľubu nasledovalo slávnostné pasovanie. Každá dobrá slávnosť má mať veselý koniec. Taká bola aj pasovačka. Deti si zatancovali spolu s princeznou ElzouPopoluškou. Dokonca aj kráľ s kráľovnou mali sólo. Prváci sa za pekný program poďakovali básničkou. Napokon sa prvákom, prítomným pedagógom a rodičom prihovoril pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik. Poďakoval organizátorom a poprial prvákom veľa úspechov vo vzdelávaní. Podujatie moderovali deviatačky Dominika Ďuricová a Nikoleta Beláková. Organizačne ho viedli pani učiteľky Mgr. Z. KováčováMgr. G. Žuk-Olszevská.


Pozrite si video