na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Vyšiel nový
casopis2 casopis2 casopis2

Školský rok 2015-2016

sa úspešne skončil


30. jún je dňom, kedy sa končia školské povinnosti a hodnotí sa, ako sme sa po celý absolvovaný rok snažili. Predtým, ako žiaci dostali v triedach vysvedčenia, zišli sme sa na nádvorí školy. Pán riaditeľ žiakov a pedagógov oboznámil s výsledkami, ktoré sme dosiahli. Udelil pochvaly žiakom, ktorí si ich zaslúžili za svoj prospech alebo reprezentáciu školy.  Aj v tomto roku sa nám veľmi darilo. Z celkového počtu žiakov 413 prospelo s vyznamenaním 177 a veľmi dobrých prospech dosiahlo 55 žiakov. Pochvaly triednym učiteľom získalo 33 žiakov a pochvaly riaditeľom 154 žiakov. Pochválených žiakov podľa ročníkov si môžete pozrieť vo fotogalérii nižšie. Pochvaly a diplomy boli udelené tiež našim športovcom a športovkyniam za ich umiestnenie na prvých priečkach vo futbale, florbale a volejbale. Aj v tomto roku sme vyhlásili jedného žiaka, ktorý patrí medzi najlepších žiakov školy. Tradične to býva deviatak alebo deviatačka. Naj žiačkou v tomto školskom roku sa stala Soňa Šárközyová. Úspešne reprezentovala školu v rôznych vedomostných súťažiach, bola členkou športových družstiev, mala počas celého štúdia výborný prospech a bola aktívna v mnohých školských aktivitách. Interview so Soňou si môžete prečítať v školskom časopise Amosko, do ktorého tiež prispievala svojimi článkami.Flóra a fauna 
školského areálu

Posledný deň v triede


Veľa sme sa naučili,

stojíme tu v tejto chvíli

plní lásky, plní vďaky

ako rozkvitnuté maky,

aby sme vám povedali,

ako sme vás radi mali,

že váš úsmev, vaše slová,

ktorými ste vždy a znova

roztvárali naše oči

ako kvety na úbočí.

Za to všetko, čo už vieme,

s láskou vám dnes ďakujeme.

O tej láske všetkých detí

nech vám vravia naše kvety.


Vaša žiačka Katuška Gabúľová, 2. B

Prajeme vám krásne letné dni.
Načerpajte mnoho pozitívnej energie a v septembri vás opäť radi všetkých privítame na nádvorí školy.

Školský rok sa teda skončil a čakajú nás dni oddychu a pestovania svojich záľub. Peknou básničkou sa so svojou triednou učiteľkou rozlúčila druháčka Katka: