Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Vitajte na našej stránke

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Zmeny vo výške príspevkov za stravovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2022

Preplatky za stravu - školský rok 2021/2022

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zelená otvoreným školám

Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu

zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Deň bezpečného internetu


”Buďme v bezpečí nielen dnes, ale každý deň.”


Vážení učitelia, rodičia, žiaci a študenti,

pri príležitosti ,,Dňa bezpečného internetu“ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši Vás touto cestou informuje o súčasnej vážnej problematike, ktorá sa týka našich detí, žiakov a študentov, ktorí sú denne vystavení rizikám on-line sveta. Za účelom preventívneho pôsobenia Vám prinášame dôležité odporúčania.

Si dostatočne obozretný a opatrný pri každodennom používaní internetu? Je to otázka hlavne rodičov a učiteľov v dobe, keď sú deti denne viac hodín  pripojené na internet najmä za účelom vyplnenia svojho voľného času. Internet ponúka širokú škálu možností ako sa zabaviť. Naše deti je potrebné denne upozorňovať na riziká internetu.

Ako zostať v bezpečí na internete ?


Nekomunikujem s ľuďmi, ktorých nepoznám.

Nikomu neposielam svoje osobné údaje.

Nezapájam sa do súťaží, lebo sa môžem stať obeťou podvodu.

Každú podozrivú aktivitu nahlásim rodičom  alebo niekomu dospelému.

Mám obmedzený čas strávený na internete.

Neposielam a nezverejňujem svoje fotografie na internete.

Keď potrebujem poradiť alebo pomôcť, zavolám na bezplatnú anonymnú Linku Detskej Istoty 116 11.

V naliehavých prípadoch volám Linku tiesňového volania 112 alebo políciu 158.

Karneval – 1. stupeň


Dňa 13. februára sme v našej škole zorganizovali karneval pre žiakov prvého stupňa. Pozvali sme naň aj Sašku Bašku, o ktorej je známe, že sa dokáže postarať o poriadnu zábavu. Svojim programom rozveselila deti, zaspievala im a spolu s jej plyšovým kamarátom Čumilom, roztancovala všetkých prítomných. Po jej programe nasledovala diskotéka, ktorú pripravili naše pani učiteľky. Karnevalová veselica trvala až do obeda. Hoci sa dá očakávať, že na druhý deň sa ozvú unavené nohy, kvôli pekným spomienkam na karneval podujatie určite za to stálo.

Karneval – 2. stupeň


Valentínky

boli doručené adresátom


Valentínskych pozdravov sa v našej škole nazbieralo naozaj veľa. Dokazuje to, že v kolektíve malých aj väčších ľudí, ktorí sa stretávajú pod strechami školských budov, prevládajú pekné vzťahy. Niektorí obľúbení človiečikovia dostali valentíniek za plné dlane. Možno ani netušili, koľko spolužiakov ich považuje za svojich dobrých priateľov. Funkcie valentínskych poštárov sa ujali deviataci. Dostať milý pozdrav od vyfešákovaných usmiatych chlapcov a dievčat bolo o to príjemnejšie.

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota …

(Pavol Országh Hviezdoslav)


Z príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka sme sa dnes, 21. 2. 2023, so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili prednášky o Štúrovcoch v Literárno- hudobnom múzeu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Dozorkonajúce pani učiteľky boli Mgr. Lucia Havlíčková a Mgr. Lenka Klimentová. Štúrovcami nás sprevádzal pán muzeológ, ktorý besedou o literárnych a zároveň politických osobnostiach rozšíril vedomostný rozhľad našich žiakov. Diskusia o revolučných rokoch 1848 - 1849 pána muzeológa prekvapila s rozhľadom vedomostí žiakov natoľko, že si "chcel odskočiť na kávu a vrátiť nám vstupné". Stredobodom záujmu boli Ján Botto, Andrej Sládkovič, Samo Chalupka. "Rozpitvali" sme aj vznik slovenskej hymny a dozvedeli sme sa, že nielen v literatúre, ale aj v politickom pozadí Štúrovcov išla ruka v ruke a všetko malo svoj dôvod, význam. Utvrdili sme sa v tom, že za náš povestný "Y" nemôže Ľudovít Štúr, ale Martin Hattala. Náš literárny program sa vlastne odohral v stoličnej sieni bývalého župného domu, kde 5. 2. 1849 Ľudovít Štúr vystúpil na zhromaždení s prejavom "aký Banská Bystrica ešte nikdy nepočula" a v susedstve Jána Bottu.

Po tomto náučnom posedení sme sa so žiakmi odviezli do banskobystrickej Európy, kde si každý prišiel na svoje. Plní zážitku a dobrého pocitu sme sa bezpečne, v zdraví vrátili domov. Tešíme sa na ďalšie aktivity. Mgr. L. Havlíčková

Usmernenie k externému testovaniu žiakov základnej školy

v školskom roku 2022/2023

Rada školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, ul. J.A. Komenského 4, Veľký Krtíš


Pozvánka na zasadnutie


Pozývame Vás na zasadnutie Rady školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča, J.A. Komenského 4, Veľký Krtíš,

ktoré sa uskutoční:


dňa 28. 3. 2023 o 16.00 hod.

v priestoroch IX. A triedy ZŠ.


Program:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Prerokovanie a schválenie nového štatútu rady školy

4. Informácie o prebiehajúcich aktivitách školy

5. Návrhy, pripomienky, diskusia

6. Záver
S pozdravom  Mgr. Lenka Klimentová

predseda Rady školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča


Vo Veľkom Krtíši, 13.3.2023

Šachový turnaj jednotlivcov
- školský prebor

- kategória - I. stupeň ZŠ

Termín - február 2023


Systém súťaže - každý s každým v skupinách 2 x 10 min

Výsledky

- dievčatá

1. Resutíková Alexandra 4. A - 7,5 b.  

2. Bečkeiová Karin 4. A -  6 b.  

3. Ballová Bianka 2. B -  5,5 b.  

4. Hrehušová Vanesa 3. A - 4,5 b.  

5. Eremiášová Eliška 4. A -  4 b.  

6. Bagdalová Vivien 2. B  - 3 b.  

7. Paľovová Táňa 4. B  - 2,5 b.  

8. Hrehušová Michaela 3. A -  1 b.  

9. Belajová Zuzka 2. B - 0,5 b.  


- chlapci   

1. Ivanič Filip 4. A -  7 b.  

2. Prachár Ján 4. B -  5 b. SB koef. 13,50

3. Baltazár Mikuláš 4. A  - 5 b. 11,00

4. Jánov Peter 4. A  - 3 b. 5,00

5. Zaťko Gabriel 5. A  - 3 b. 4,75

6. Gluch Miroslav 4. A  - 2,5 b. 4,25

7. Petrovský Tomáš 4. B  - 2,5 b. 1,25

8. Kindernay Samko l. A  - 1 b.  


Ľubomír Frčka