Vitajte na našej stránke

Testovanie PISA

Video: Ako si vyrobiť slíz

Na novom detskom kanále

Diktáty a písanie ypsilonov, či mäkkých „i”, sú občas hlavolamom pre nejedného žiaka. Spoločnosť LEXIKON, s.r.o. z Košíc sa rozhodla ukázať žiakom, že gramatika a slovenský jazyk nemusia byť pre nich strašiakom, ale tiež tvorivou a zábavnou činnosťou. Pripravila súťaž s názvom Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže bolo tiež zbaviť deti negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu. Zaujímavou motiváciou bola 1. cena v každej kategórii – smartfón.  Súťaž prebehla v decembri minulého roka.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 12 žiakov z 1. stupňa. Prváci Matias Keťko a Ivan Vonkomer, tretiaci Ema Chrienová, Ema Deáková, Nicolas Demeter, Adam Richard, Ján Furák, Patrik Krajčík, Ema Vengrínová a štvrtáci Emma Legényová, Dominika Šurinová, Karolína Tuhárska.

Našim žiakom sa v súťaži darilo. Ôsmi z nich dosiahli viac ako 90% - nú úspešnosť a Ján Furák z 3. B dokonca 100% - nú úspešnosť. Získal 1. miesto vo svojej kategórii a tým sa stal najúspešnejším žiakom spomedzi tretiakov v celej Slovenskej republike. Vynikajúco prezentoval svoje vedomosti, svoju školu aj mesto Veľký Krtíš. Viac sa dozviete z videa, kde si môžete pozrieť aj rozhovor s Jankom Furákom.

Predškoláci v počítačových učebniach

Začiatkom marca navštívili našu školu deti z krtíšskych materských škôl. V doprovode svojich pani učiteliek si prišli pozrieť školské počítačové učebne. Prečo sme ich pozvali práve do týchto učební? Informačné technológie využívame v škole takmer v každom vyučovacom predmete. Počítač, projektor a interaktívna tabuľa sú súčasťou nielen špeciálnych učební, ale aj každej triedy. Škôlkari si teda mohli pozrieť, ako sa moderne vyučuje a zároveň si otestovať svoju počítačovú zručnosť. Štvrtácke pani učiteľky pre nich pripravili úlohy, ktoré deti ľahko zvládli a ešte sa pri nich zabavili. Spoznali, že počítače sa dajú využiť nielen na hranie hier, ale aj na získavanie nových poznatkov. Viac o návšteve predškolákov sa dozviete zo záznamu vo videokronike.


Prvý polrok sme zakončili karnevalovou zábavou. Žiaci 2. stupňa sa obliekli do pestrých kostýmov a v telocvični školy predviedli svoju nápaditosť a tvorivosť. Masky boli naozaj zaujímavé a väčšinu z nich si žiaci vyrobili svojpomocne doma. Ich kreativitu hodnotila porota zložená z pedagógov. Ocenila masky v kategóriách: strašidelná maska, vtipná maska, originálna maska a kolektívna maska. K veselej nálade prispeli zábavné úlohy a záverečná diskotéka. Vo februári nás čaká ďalší karneval, v ktorom sa vyšantia mladší žiaci. A vraj príde aj kúzelník...

Video z karnevalu si môžete pozrieť vo videokronike.


Žiaci z 2. stupňa sa zabávali na karnevale

Prevalil sa ako vlna smiechu, radostného kriku, tanca a zábavy do popuku. Kto raz zažil vystúpenie kúzelníka Wolfa vie, že také naozaj býva. Kúzelník Wolf je už tradičným hosťom, či skôr spoluorganizátorom nášho karnevalu. Pre deti z 1. stupňa je karneval dvojnásobnou radosťou. Tešia sa, že sa poobliekajú do kostýmov a na jeden deň sa stanú niekým iným  - krajším, záhadnejším alebo strašidelnejším. Tešia sa aj na Wolfa - kúzelníka, ktorý dá karnevalu tú pravú mágiu. Dňa 13. februára priniesol do školy zo sebou plyšových kamarátov - obludu Korkyho a opicu Turbo. Tieto postavičky z kúzelníkovej srandybandy dokážu rozosmiať nielen deti, ale aj dospelákov. Samozrejme, prostredníctvom Wolfa, ktorý nie je len kúzelník, ale aj bruchovravec. Robí to tak dokonale, že mnohí len ťažko uverili, že za plyšové zvieratká hovorí  sám.  Smiechu sa nezdržali ani najprísnejšie pani učiteľky. Ak sa Vám fotografie zdajú trocha rozmazané, ospravedlňujem sa. Smiechom sa mi chveli ruky... V tomto roku si kúzelník pripravil pre žiakov „Talent show". Deti si v nej vyskúšali, aké je stáť pred obecenstvom a zahrať divadelnú rolu alebo predviesť kúzelnícky trik. Žiaci si s úlohami ľahko poradili, trému z nich kúzelník akoby odčaroval. Po kúzelnej časti roztancoval všetkých prítomných. Naučil deti pár tanečných krokov a postaral sa o to, aby ani noha nezaháľala.

Tohtoročný karneval máme za sebou. Bol taký, aký má správny karneval byť – pestrý,  plný zaujímavých masiek, smiechu, zábavy a tanca. Opäť sa potvrdilo, že do čoho sa pustí kúzelník Wolf, nemôže dopadnúť inak, než báječne magicky. Video z karnevalu si môžete pozrieť vo videokronike.


Školou sa prevalil karneval

Zvyklo sa hovoriť, že „Vianoce už klopú na dvere". V modernom predvianočnom čase  by sme mali povedať, že Vianoce zvonia pri dverách a mladej generácii by skôr pristalo, že „Vianoce už poslali email alebo esemesku". Tak ako kuriér, keď sa k nám blíži s balíkom. V každom prípade, balíčky pod darčekom potešia vždy a každého. Darček však nemusí byť iba materiálneho charakteru. Potešiť blízkeho človeka môžeme aj pekným slovom, úsmevom, či pesničkou alebo tancom. Obdariť rodičov a starých rodičov takýmto spôsobom sme sa rozhodli aj v našej škole. Pani učiteľky pripravili so žiakmi pestrý predvianočný program.

Vianočný program

Účasť návštevníkov bola nad očakávania. Telocvičňa školy bola plná ľudí. Program bol naozaj bohatý a podľa ohlasov rodičov, aj veľmi pekný. Sme radi, že sa nám podarilo spríjemniť predvianočnú atmosféru a potešiť našich blízkych. Video z vianočného programu si môžete pozrieť vo videokronike.


Vyšiel nový Amosko


amosko2018-1.pdf

Máme za sebou prvú polovicu školského roka 2017 - 2018. Je čas na hodnotenie výsledkov našej práce. Dokladom úspešnosti  v jednotlivých vyučovacích  predmetoch je vysvedčenie. Odzrkadľuje snaženie žiakov a ich záujem o vzdelanie. Okrem výchovno- vzdelávacej činnosti však škola žije aj rôznymi kultúrnymi, spoločenskými, či športovými udalosťami, ktoré priamo nesúvisia s výchovno- vzdelávacou činnosťou, no nepriamo určite áno. Tieto aktivity učia žiakov, že človek je súčasťou ľudského spoločenstva, ktoré má úctu k tradíciám, umeniu, športu a aj k súťaženiu. Zrkadlom aktivít, ktoré školské aktivity odzrkadľujú je školský časopis Amosko. V jeho najnovšom čísle si môžete prečítať napríklad o pasovaní prvákov, aktivitách zameraných na jesenné plody a zdravú výživu, o školských  výletoch a exkurziách, vianočných besiedkach, výsledkoch v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach a nájde tu v ňom aj vlastnú umeleckú tvorbu žiakov.

Prajeme vám príjemné čítanie.  


Vyhodnotenie súťaže v prednese slovenskej povesti

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Dňa 26. januára 2017 v priestoroch CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dve žiačky - najlepšie recitátorky školského kola - Karolínka Kókayová a Dominika Šurinová. Obidve predviedli krásny výkon. Karolínka Kókayová svojím prednesom tak očarila odbornú porotu, že sa umiestnila na 1. mieste a náš okres bude reprezentovať aj na krajskom kole súťaže.
Obidvom dievčatám blahoželáme a želáme ďalšie úspechy


Okresnému kolu predchádzalo školské kolo. Jeho výsledky sú tu:

I. kategória - 1. miesto Karolína Kókayová
                   2. miesto Nela Čačková
                   3. miesto Lívia Klátiková

II.kategória   1. miesto Dominika Šurinová
                   2. miesto Ema Legényová


PaedDr. Beáta Rusnáková

Mikuláš rozdával darčeky

(A čo vlastne robí v lete?)


Ešteže začiatkom decembra napadlo dosť snehu. Mikuláš mal príjemnejšiu cestu, jeho sane sa ľahko kĺzali. Cesta k deťom je veľmi dlhá a na rozdávanie darčekov nemá veľa času. Odkiaľ vlastne prichádza? Čo o Mikulášovi vedia súčasné deti? V našej škole Mikuláš rozdával darčeky tri dni. V prvý deň potešil žiakov 1. stupňa a ďalšie dva dni obdaril predškolákov z krtíšskych materských škôl. Starší žiaci – ôsmaci pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. I Kračíkovej veselý program s tancom, pesničkami a zábavnými úlohami.


Strelci z našej školy

Večerný televízny program sa nezaobíde bez akčného filmu. Čím akčnejší, tým lepší. Čím viac sa v ňom strieľa, tým viac upúta pozornosť. Poriadnu dávku akcie poskytujú aj počítačové hry. Vyzerá to jednoducho, stačí uchopiť zbraň, krátko zacieliť a protivník je eliminovaný. Skutočne je to také jednoduché?

Profesionáli tvrdia, že streľba vo filme alebo v akčných hrách má málo spoločné so skutočnou streľbou. V našej škole pracuje strelecký krúžok pod vedením pána Jaroslava Fľašku. Jeho zverenci dosahujú vynikajúce výsledky v rámci okresných aj krajských súťaží. K takým úspechom sa dopracovali vďaka pevnej vôli a pravidelnému poctivému tréningu. Viac sa dozviete z videa, ktoré sme v streleckom krúžku natočili.

Náš žiak ovláda tretiacku slovenčinu najlepšie na Slovensku

V telocvični školy bola aj poriadna guľovačka a sánkovačka. Nie, nenasnežilo nám do telocvične, gule boli polystyrénové a ako sánky poslúžila plachta. Snehuliaci boli z kartónu, stromčeky z plastu, no dobrá nálada, úsmevy aj čokoláda od Mikuláša boli stopercentne pravé. Deťom sa pri plnení úloh darilo, ak bolo treba pomôcť, ochotní anjelici a čertíkovia boli vždy nablízku. Každé dieťa dostalo darček a odmenilo sa pesničkou alebo básničkou, takže potešený bol aj Mikuláš. Počas podujatia stihli redaktori nášho mediálneho krúžku urobiť s deťmi anketu o Mikulášovi. Žiaci aj škôlkari zapojili svoju fantáziu a skúsili nájsť odpoveď na otázky: Čo robí Mikuláš v lete a kde býva? Niektorí sa zamysleli aj nad sebou a zhodnotili, či si darčeky naozaj zaslúžia. Video zo stretnutia s Mikulášom si môžete pozrieť vo videokronike.


K mikulášovskej atmosfére prispeli aj nafukovací Mikulášovia, ktoré do školy priniesol ôsmak Ľubo Čeman.

Archív aktualít

V našej škole v mesiaci marec prebehol 5. ročník súťaže Knižní pátrači. Všetci žiaci dostali odpovedné hárky, pátrali v knihách a odpovede zapisovali. Celá súťaž mala 3 kolá. Po treťom kole musel byť rozstrel, nakoľko až 38 žiakov malo rovnaký počet bodov.

Vyhodnotenie súťaže je nasledovné:

1. ročník: 1.miesto - Pekárová Žofka - 1.A, 2.miesto - Beňová Dorotka - 1.A, 3. miesto - Andoková Kristínka - 1.A

2. ročník: 1.miesto - Šarkozy Riško - 2.A, 2.miesto - Eckerová Nellka - 2.A, 3.miesto - Kaziová Ninka - 2.B

3. ročník: 1.miesto - Klátiková Lívia - 3.B , 2.miesto - Čačková Nelka - 3.A, 3.miesto - Kókayová Kajka - 3.B

4. ročník: 1.miesto - Legényová Ema - 4.A, 2.miesto - Šurinová Dominika - 4.A

Všetci žiaci dostali diplom aj knižné odmeny. Mgr. J. Juchová


Knižní pátrači

Dňa 28.3. bola ďalšia súťaž Dobšinského rozprávky. Po prečítaní zadaných rozprávok pre 1. a 2.ročník štyri rozprávky a 3. a 4. ročník osem rozprávok mali žiaci nájsť vhodné dvojice v čo najkratšom čase. Najrýchlejší žiaci z ročníkov prvý a druhý sú: 

1. Oláhová Terezka - 2.C, 2. Červenáková Vivien - 2.B, 3. Zagrapan Johann - 2.B, 4. Uderian Martin - 2.B, 5. Čapla Alex - 2.B. Najrýchlejší žiaci z ročníkov tretí a štvrtý sú:

1. Andok Martin - 4.B, 2. Deáková Emka - 3.A, 3. Oláh Samuel - 4.B, 4. Pompa Patrik - 4.B, 5. Oláh Jakub - 4.A.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže dostali diplom a vecné odmeny podľa vlastného výberu, ktoré sponzorovalo ZRŠ a vedenie školy. Mgr. J. Juchová


Dobšinského rozprávky

Škultétyho Zornička

V tomto roku sa konal 27. ročník v umeleckom prednese poézie a prózy Škultétyho Zornička. V školskom kole súťažili za1. stupeň: Simona Gubricová z 2. B, Igor Slávik z 2. C, Nela Čačková, Ema DeákováVanesa Oračková z 3. A, Stella Rusnáková, Ema Vengrínová a Lívia Klátiková z 3. B, Dominika Šurinová zo 4. A a Zara Krnáčová zo 4. B. Medzi súťažiacimi boli recitátorskí nováčikovia aj skúsenejší recitátori. Do okresnej súťaže poslala porota Stellu Rusnákovú, Emu Vengrínovú, Zaru Krnáčovú a Dominiku Šurinovú. Za starších žiakov nás reprezentovali Marko Kováč, Ema KrnáčováViktória Fajčíková. Žiaci nesklamali a v silnej konkurencii niekoľko desiatok súťažiacich sa dostali na popredné priečky. Emka Vengrínová sa umiestnila na 3. mieste v kategórii „próza” a Stellke Rusnákovej patrilo 2. miesto za umelecký prednes poézie. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka, ktorá reprezentovala ZUŠ (mimochodom tiež žiačka našej školy)  - Karolína Kokayová. Naše dievčatá do ďalšieho kola nepostupujú, no i tak dokázali, že ich umelecký prednes je na vysokej úrovni a na svoj úspech môžu byť právom hrdé. Gratulujeme a držíme im palce v ďalších recitačných súťažiach.  


Účastníci školského kola a členky poroty Mgr. L. Cudzišová a PaedDr. B. Rusnáková

Víťazi školského kola v kategórii ”próza”.
zľava: Ema Deáková, Dominika Šurinová, Ema Vengrínová

Víťazi školského kola v kategórii ”poézia”:
Zľava: Igor Slávik, Zara krnáčová, Stella Rusnáková

Žiaci, ktorí nás reprezentovali v okresnom kole.


Ema Vengrínová a Stella Rusnáková so svojou triednou učiteľkou, ktorá ich na súťaž pripravovala.

zapis2018.jpg

Dokumenty na stiahnutie


Inštrukcie k zápisu…

Zápisný lístok ..

Žiadosť o povolenie plniť školskú dochádzku v zahraničí

Chcete vedieť o našej škole viac?


- prečítajte si články o školských aktivitách,

- aktivity z minulých školských rokov nájdete v archíve,

- viac ako písané slovo, či obrázok vám napovie video,

- a najviac sa dozviete, keď našu školu navštívite osobne.Kliknite pre zväčšenie

V dňoch 23.4 až 27.4. 2018 budú dvere našej školy otvorené pre rodičov budúcich prvákov, ktorí majú záujem pozrieť si priestory školy, prípadne získať viac informácií od pani učiteliek. Ste vítaní.

Zápis do 1. ročníka

– nie je dôležité vyhrať, ale dosiahnuť úspech!