Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Vnútorný poriadok školy

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Tlačivo

Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2019/2020

Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

2% zo svojich daní môžete venovať aj na vzdelávanie svojich detíPozn.: Tlačivo ”Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” určené zamestnancom sa na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane tohoto času nenachádza. Je však uvedené, že je možné použiť aj minuloročné tlačivo. Takéto tlačivo, doplnené o údaje školy je tu.


 Ďakujeme.

Informácie k nástupu do školy od 22. 02. 2021


viac informácií

Milí rodičia,


oznamujeme Vám, že  od 22. 2. 2021 nastupujú na prezenčnú formu vyučovania žiaci 1. stupňa  ZŠ.

Podmienkou nástupu do školy je:


-  negatívny test  jedného zákonného zástupcu žiaka na ochorenie COVID  19,

-  čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (Tlačivo k stiahnutiu tu).


Negatívny test nemôže byť starší ako 7 dní.

 

Kontrola testov a čestného prehlásenia sa uskutoční pred nástupom do školy 22. 2. 2021  pred vstupom do budovy.

Pri vyučovaní  je povinné používať rúško.Od 22. 2. 2021 nastupujú na prezenčnú formu vyučovania aj žiaci 2. stupňa  ZŠ,  ktorí sa nemôžu učiť dištančne.

Podmienkou nástupu do školy je:


-  negatívny test žiaka a  jedného zákonného zástupcu žiaka na ochorenie COVID  19,

-  čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (Tlačivo k stiahnutiu tu).


Vyučovanie pokračuje ako pred jarnými prázdninami.
Trvalo rok, kým sme zozbierali materiál pre jeho obsah. Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa celé školstvo nachádza, pekné tradičné aktivity sa v našej škole realizovať nedali, vlastne nebolo s kým. Vzdelávanie a život školy sa ale nezastavil, len prešiel do pomalšieho tempa.  Do Amoska sme zahrnuli aj udalosti z minulého školského roka a tiež články o dištančnom vzdelávaní. Nájdete v ňom rozhovory s významnými ľuďmi – pánom riaditeľom Mgr. D. Gálikom, pani učiteľkou Mgr. E. Záhorskou a tiež s Leou Krapkovou, vynikajúcou bývalou žiačkou. Amosko ponúka zaujímavé články z prostredia školy, ale aj z online vyučovania.

Ďakujeme všetkým, ktorí do obsahu prispeli. Niektoré mená sa pod článkami objavujú častejšie. Títo autori významnou mierou prispeli k tomu, že nové číslo Amoska mohlo vzniknúť. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Havlíčkovej, ktorá si vzala na starosť korektúry namiesto pani učiteľky Mgr. E. Záhorskej, ktorá v tomto čase spomína na našu školu na dôchodku. Možno poteší aj vizuálne online spracovanie. Amoska si môžete teraz prelistovať – pomocou myši alebo prstom na mobile. Prajeme príjemné čítanie.


Amosko 2021-1

Vyšiel nový Amosko

Návrat do školy 8. februára


Na rozhodnutie nastúpiť do školy sme museli nejaký čas počkať. Napokon sa triedy otvorili pre 1. stupeň a žiakov 2. stupňa, ktorí nemali podmienky pre dištančné vzdelávanie. Bolo potrebné dodržať všetky protipandemické opatrenia ako dezinfekcia pri vstupe do budovy a meranie teploty. Podmienkou vstupu do školy bol tiež negatívny test rodiča a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Triedy na 1. stupni sa teda zaplnili a prezenčné vzdelávanie sa mohlo rozbehnúť. Bolo čo doháňať. Žiaci sa pri online vzdelávaní veľmi snažili, no bezprostredný kontakt s pani učiteľkou v triede je nenahraditeľný...


Pre prvákov je precvičovanie písania a čítania pod dozorom pani učiteľky naozaj veľmi potrebné.


Škola nie je len záležitosťou vzdelávania, patria k nej aj takéto pekné chvíle.

 

Už si asi chýbali...  


Biologická olympiáda


Dňa 14.1. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. Biológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom prírody. Je to veda náročná, ale aj zaujímavá a zábavná. Do školského kola kat. C (8. a 9. ročník) sa zapojili 4 žiaci a prebiehalo online formou cez Edupage.

Výsledky školského kola :

1. miesto : Martin Varga

2. miesto : Miroslav Bokroš, Martin Kmeť

3. miesto :  Samuel Krajčík

Martin Varga a Miroslav Bokroš postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo online 8.2.2021, kde boli opäť úspešní. Martin Varga sa umiestnil na 2. mieste a Miroslav Bokroš na 3. mieste.

Obidvom chlapcom srdečne blahoželáme a Maťkovi Vargovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Gabriela Výbochová


Geografická olympiáda


Dňa 8.12.2020 sa vybraní žiaci II. stupňa zapojili do školského kola Geografickej olympiády. Cieľom tejto olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Obsahom súťaže je testovanie vedomostí a zručností z geografie. Školské kolo pozostáva z monotematickej a teoretickej časti, kde žiaci pracujú bez atlasu a druhá časť je praktická, kde využívajú aj atlas, buzolu, kalkulačku, rysovacie pomôcky. Jednotlivé kolá sa konali online cez Edupage.

Výsledky školského kola:

1. miesto  Martin Varga   VIII.B

2. miesto Miroslav Bokroš IX. A

3. miesto Lenka Dudášová IX. A

Obidvaja chlapci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo  5. 2. 2021, kde sa im opäť vynikajúco darilo a nesklamali naše očakávania.

Výsledky okresného kola:

1. miesto Martin Varga   VIII. B  

3. miesto Miroslav Bokroš  IX. A

Blahoželáme obidvom k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Gabriela Výbochová


Martin Varga,

víťaž školského

aj okresného kola

Projekty z biológie počas dištančného vzdelávania


Biológia počas dištančného vzdelávania je náročná, ťažká, ale aj zaujímavá, zábavná a veľmi poučná. Žiaci sa môžu prezentovať počas online vzdelávania aj takýmito krásnymi projektami. O ich krásne výtvory sa s Vami rada podelím.

Mgr. Gabriela VýbochováDamián Balga

Damián Balga

Dominik Sivok

Eliška Vargová

Stella Rusnáková

Lívia Klátiková

Matúš Višniar

Michaela Kováčová

Richard Šárközy

Ema Vengrinová

Informácie pre žiakov končiacich základnú školu

Ďeň otvorených dverí na SZŠ v Lučenci


V dňoch 22.-26. februára 2021 môžu žiaci základných škôl navštíviť virtuálny deň otvorených dverí stredných škôl. Môžu si pozrieť Strednú zdravotnícku školu v Lučenci prostredníctvom linku:

  https://www.kamnastrednu.sk/kam-po-strednej

alebo navštíviť našu FB stránku, či web https://szslucnalc.sk/. 

Pozvánka na online Deň otvorených dverí

SOŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici/ PROGRAMÁTORSOŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici Vás, Vašich deviatakov aj rodičov srdečne pozýva na Online deň otvorených
dverí.

        * Budeme hovoriť o tom prečo by mal žiak/ žiačka študovať IT technológie a programovanie.
        * Aká je perspektíva tohto povolania teraz aj v budúcnosti.
        * Povieme si o vývoji pracovného trhu, ktorý smeruje k tomu, že už aj v bežných povolaniach bude o 10 rokov dôležité mať IT zručnosti a prečo je to tak.
        * Prečo sú IT zručnosti základom takmer všetkých povolaní, ktoré budú terajší študenti v dospelosti vykonávať.
        * Ako našim študentom IT štúdium otvorí iné možnosti v porovnaní so študentmi, ktorí IT zručnosti mať nebudú.
        * Prečo budú naši absolventi lepšie pripravený na štúdium na VŠ technického zamerania

V online diskusii sa dozviete aj o

        * zaujímavom, perspektívnom študijnom odbore informačné a sieťové technológie PROGRAMÁTOR
        * štúdiu samotnom, robotike, grafickom designe, 3D tlači, informatike, fyzike a matematike na gymnaziálnej úrovni, medzinárodných súťažiach ( Brazília, Čína, Chorvátsko...), vyučovaní v škole aj online výučbe, praxi počas online výučby
        * uplatnení študenta po skončení školy
        * duálnom vzdelávaní v nadnárodnej spoločnosti CONTINENTAL a štipendiu
        * možnostiach trávenia voľnočasových aktivít v historickej Banskej Štiavnici, ktorá disponuje nespočetným množstvom možností športového, ale aj intelektuálneho vyžitia
        * prihláškach a prijímacích skúškach

Odporúčame pozrieť si aj krátke videá o škole a študijných predmetoch uvedené na

https://www.kamnastrednu.sk/stredna-odborna-skola-sv-frantiska-assiskeho

po kliknutí na jeden z nižšie uvedených linkov a potom na stránke cez tlačidlo „webstránka podujatia“ sa prenesiete priamo do
virtuálneho priestoru našej školy, kde sa budú na online diskusiu s Vami tešiť naši vyučujúci.


23.02.2021 (utorok) od 11.00 do 12.00 a od 17.00 do 18.00
https://www.kamnastrednu.sk/online-den-otvorenych-dveri-0 


a 25.02.2021 (štvrtok) od 11.00 do 12.00 a od 17.00 do 18.00
https://www.kamnastrednu.sk/online-dni-otvorenych-dveri 

Online Burza stredných škôl v okrese Veľký Krtíš

2. marca 2021 od 10,00 - 14,00


pozvánka