na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
AMOSKA
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
casopis2 exkurzia

Tentoraz so žiakmi a pedagógmi z 2. stupňa


Opäť sme sa zabávali na karnevale

Po vydarenom kúzelníckom karnevale, ktorí si užili žiaci na 1. stupni, sa v zaujímavých maskách predstavili starší žiaci. Po úvodnej promenáde kreativity žiakov nasledovali zábavno-súťažné úlohy. Prvou disciplínou bol tanec dvojíc s balónom. Aj druhá disciplína súvisela s tancom. Táto súťaž je známa ako "stoličkový tanec" , no my sme namiesto stoličiek použili polystyrénové bloky.  Tretia disciplína bola veľmi originálna. Súťažná dvojica dostala liter mlieka a jej úlohou bolo vypiť tento zdravý nápoj v čo najkratšom čase. Vyhrala najrýchlejšia dvojica. Deťom mlieko chutilo a nielen im. Do súťaže sa zapojili aj niektorí pedagógovia. Odmenu a ocenenie získali víťazi v jednotlivých disciplínach, ale tiež najkreatívnejšie masky. V kategóriách vtipná maska, originálna maska a strašidelná maska dostali najúspešnejší žiaci diplomy. Svoju tvorivosť prejavili i v tomto roku tiež pedagógovia. v kostýmoch lienok zatancovali moderný tanec, čím prekvapili a potešili celú karnevalovú spoločnosť.


Pozrite si video

Prečítajte si

Projekt


„Zachytenie

a využitie

dažďovej

vody na ZŠ na Ul.J.A.

Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


ďakujeme Vám za poskytnutie 2% podielu zaplatenej dane v minulých zdaňovacích obdobiach, ktoré sme použili za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu kúpou rôznych pomôcok, ako napr. softvérov na 1.stupeň, knižné odmeny pre deti, sladkosti na Mikuláša a MDD a rôzne iné pomôcky.

Budeme Vám vďační za Vašu podporu 2% podielu vami zaplatenej dane z príjmu i v tomto zdaňovacom období.


Naše údaje:

obchod.meno: Rodičovské združenie pri ZŠ,

sídlo: Komenského 4, Veľký Krtíš

Právna forma: občianske združenie

IČO: 17319617292


Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane je k dispozícii u triednej p.učiteľky,  na riaditeľstve školy alebo si ho môžete stiahnuť tu.


Ďalšie dokumenty:
Požiadavky na školský rok 2014-2015
Výdavky ZRŠ v školsom roku 2013-2014

Vážení rodičia,