na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Čo budeme jesť?

Prinesieme  kuchárkam 
vlastné  recepty?

Rezort školstva prišiel s projektom pre podporu ”domáckej” stravy...

stravovanie
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Ako každý rok, aj v tomto usporiadala Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši okresnú súťaž "Grafity". Jej cieľom je povzbudiť deti, aby tvorili a trávili menej času za počítačom a s mobilom a zároveň sa zlepšovali v kreslení a rozvíjali svoju kreativitu. Zapojili sa do nej mnohé základné i umelecké školy v našom okrese. Medzi nimi aj naša. Traja naši žiaci boli dokonca aj ocenení. Ján Krajčík zo 6.B získal Čestné uznanie v 1. kategórii, rovnako Ružena Oláhová z 5.B získala Čestné uznanie v 1. kategórii a Alexandra Močárová z 8.A dosiahla 1. miesto v 2. kategórii. Práce hodnotila trojčelenná porota v zložení: Mgr. T. Gonda, Mgr. B. Kolová a Mgr. I. Lešková. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 28. apríla v priestoroch koncertnej sály ZUŠ. Zúčastnil sa ho aj primátor mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkoš, ktorý osobne odovzdal Cenu primátora mesta.

Ak si sa do tejto súťaže zapojil aj ty, ale nepodarilo sa ti umiestniť, nevešaj hlavu a skús to budúci rok. A. Močárová, 8.A


Grafity 2016

Ocenení žiaci:
Ján Krajčík, 6.B, Alexandra Močárová, 8.A, Ružena Oláhová. 5.B

Matematický klokan


Dňa 21.3.2016 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž “Matematický klokan“ pod vedením pani učiteľky Mgr. A. Krahulcovej. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov z 1. stupňa (1. – 4. ročník). Vyhodnotenie súťaže: Najlepšie sa umiestnil žiak Damian Litavský z 1. B triedy, ktorý vo svojej kategórii bol prvý zo 454 žiakov. Stal sa úspešným riešiteľom. Diplom školského šampióna a úspešného riešiteľa získala žiačka Korina Ďuricová z 3. B triedy. Všetci ostatní žiaci dostali účastnícky diplom, nálepku a záložku. Všetkým gratulujeme! Ďakujem žiakom 1.- 4. ročníka, ktorí boli zapojení  do matematickej súťaže za ich spoluprácu a teším sa opäť v budúcom školskom roku 2016/2017.

Mgr. A. Krahulcová


Kedy 
Flóra a fauna 
školského areálu