Vitajte na našej stránke

Tlačivo
Vyhlásenie
o bezpríznakovosti

Tlačivo
Oznámenie o výnimke z karantény

Naša Zem potrebuje pomoc. Nestačí si na ňu spomenúť len 22. apríla, v Deň Zeme. Každý deň a každý človek môže niečo urobiť preto, aby bola zemeguľa zdravšia a my s ňou.

Naša škola sa zapojila do projektu Ekoalarm. Jeho zámerom je viesť žiakov k tomu, aby triedili odpad, vznikajúci v škole počas vyučovacieho procesu. Získali sme nádoby, v ktorých môžeme separovať papier, plast a bioodpad. Spolu s nádobami, ktoré už na chodbách máme, budeme mať dostatok možností, aby sme odpadový materiál triedili a umožnili jeho recykláciu. Nezabudni si pozrieť video. TÝKA SA AJ TEBA.

Nehádž všetko do jedného vreca

Od začiatku školského roka uplynuli takmer tri mesiace.  Po prázdninách sme sa vrátili do známeho prostredia a pokračujeme vo vzdelávaní. Inak vnímajú začiatok školského roka prváci. Všetko je pre nich nové. Nové prostredie, noví ľudia, nové pravidlá. V priebehu uplynulých týždňov si už na život v škole zvykli, získali mnoho vedomostí, sú z nich skutoční žiaci. Tradíciou v našej škole je, že prváci prechádzajú slávnostným obradom – pasovaním. V tomto roku ho absolvovali v priestoroch Mestského úradu vo Veľkom Krtíši.


Prvákom prajeme veľa úspechov vo vzdelávaní. Nech v laviciach našej školy získajú dobrý základ pre svoje budúce štúdium a povolanie.  Video Pasovanie prvákov.

Pasovanie prvákov

Ďakujeme, starkí a starké

Jeseň, ako roční obdobie, sa často spája s jeseňou ľudského života. Čas, keď všetko živé dozrelo a hoci už nie je plné energie, nosí v sebe hodnoty získané prežitým časom. Tak aj človek. Hoci ľudské telo v jeseni svojho života slabne, bohatstvo duše a láskyplné srdce je nesmiernym zdrojom energie pre najbližších.  Starí rodičia a vnúčatká stoja na opačných stranách ľudského roka, ako jar a jeseň. Predsa majú k sebe blízko, kvitnú im kvety lásky a vďaky.

Žiaci 1. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. A. Lajkovej pripravili program pre svojich starých rodičov, ktorým chceli povedať, ako ich majú radi a ako sú pre nich dôležití. Určite si im to podarilo. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Archív 2021-2022