na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
exkurzia

Projekt

„Zachytenie

a využitie

dažďovej

vody na ZŠ na Ul.J.A.

Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Projekt ”Zachytenie dažďovej vody...”

Krása pozbieraná
v areále školy

Pri príležitosti Dňa matiek pripravili pani učiteľky so svojimi žiakmi popoludňajšie podujatia. Nacvičili program, vyrobili darčeky a nechýbalo ani občerstvenie. Pozvanie na milé stretnutia prijali maminy, ale aj ockovia, či starí rodičia. Deti svojim najbližším zatancovali, zaspievali, zarecitovali a potešili ich kvietkami. Aj takýmto spôsobom dali najavo, ako svojich najbližších majú radi. Byť mamou je krásna, ale aj neľahká úloha. Slová lásky a vďaky sú pre mamy tou najmilšou odmenou.Potešili svojich najbližších

Viac fotografií nájdete vo fotoarchíve.

Na návšteve v špeciálnej škole


Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši otvorila dňa 22. apríla svoje dvere a pozvala návštevníkov na prehliadku priestorov školy. Žiaci zo 4. B spolu s triednou učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou pozvanie radi prijali. Vidieť na vlastné oči, ako to v špeciálnej škole funguje, sa im nenaskytne každý deň. Tých špecifických rozdielov oproti bežnej základnej škole, ktorú dobre poznajú, je viac. Triedy sú menšie, prispôsobené na menší počet žiakov. Pedagógovia tu musia ku každému žiakovi pristupovať osobne a osobitne. V tomto zmysle malo bývalé označenie takéhoto typu školy  - "osobitná škola" svoje opodstatnenie. Bez pomocnej ruky pedagóga sa žiaci nezaobídu. V niektorých prípadoch to platí doslova, keďže špeciálnu školu navštevujú aj žiaci s pohybovými ťažkosťami. Náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu je teda kompenzovaná nižším počtom žiakov v triedach. Užitočnou pomocou je aj výpočtová technika a interaktívne tabule. Robia vyučovanie zaujímavejším a pre žiakov viac prínosným ako klasické učebnice. Našim deťom sa veľmi páčila relaxačná miestnosť vybavená vodnou pohovkou, hojdacou sieťou, esteticky veľmi útulne upravená a osvetlená. Podobný "kútik oddychu" by prijali aj na svojej škole. Žiaci postrehli, že dôležitú úlohu vo výučbe detí špeciálnej školy tvorí rozvíjanie manuálnej zručnosti. V drevospracujúcej dielni boli vystavené výrobky z dreva, ktoré pri svojej tvorbe vyžadovali veľa trpezlivosti a šikovnosti. Dievčatá sa zas lepšie cítia v školskej kuchynke. Pri našej návšteve boli na stoloch pripravené plechy, takže sa dalo tušiť, že sa bude niečo dobré piecť. Nad zručnosťou a estetickým cítením detí zo špeciálnej školy sme žasli aj pri prezeraní výstavky ich prác v presklenej spojovacej chodbe.
Naši štvrtáci sa v jednej z tried stretli so svojim bývalým spolužiakom, ktorý s nimi chodil do 1. ročníka. Zarecitoval im peknú básničku a povedal, že sa v súčasnej škole cíti veľmi dobre. Tešili sme sa s nim. Učivo je prispôsobené jeho schopnostiam, pani učiteľka mu vždy všetko trpezlivo vysvetlí, takže hoci po menších krôčikoch, ale predsa môže napredovať zažívať pocit úspechu.
Teda takto to v špeciálnej škole funguje. Špeciálne triedy, špeciálni pedagógovia, špeciálne pomôcky a špeciálne metódy. No v konečnom dôsledku je cieľ vzdelávania rovnaký ako v bežnej základnej škole - žiak, ktorý sa teší zo svojich výsledkov a bude ich vedieť v budúcnosti uplatniť.