Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
 za šk. rok 2019/2020

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Vitajte na našej stránke

Dôležité oznamy

Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

2. stupeň


Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

1. stupeň


Zápis do 1. ročníka

Archív aktualít

Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo obvodné (okresné) kolo dejepisnej olympiády. Aj v tejto dobe dištančného vzdelávania sa naše 2 žiačky: Tamara Blažeková (7.A) a Sara Tuhárska (8.A) usilovne pripravovali na online formu testu. Ich úspech je fantastický! Tamara Blažeková v kat.E (7.r.) získala 1. miesto. Sara Tuhárska v kat. D (8.r.) získala 1. miesto. Obe žiačky postupujú do krajského kola online dejepisnej olympiády. Gratulujeme Vám, sme na Vás hrdí! Prajeme veľa úspechov aj v ďalšom postupovom kole! Mgr. Z Kiapešová

Vynikajúce výsledky v dejepisnej olympiáde

Ako urobiť zo znečistenej vody čistú?
Pokus z prvouky

Opačne to ide jednoducho – ľudstvo má bohaté skúsenosti v tom, ako čistú vodu znehodnotiť. Našťastie, samotná príroda, ale aj ekologicky zmýšľajúci ľudia poznajú spôsob, ako vodu zas vyčistiť. Už druháci na základnej škole sa učia o dôležitosti vody pre našu planétu aj život človeka. V rámci výučby robili žiaci druhého ročníka zaujímavý pokus s vodou. Pekné domáce video o filtrácii nám poslal Janko Prachár z 2. B.  Video nájdete vo videokronike.Pozn.: Tlačivo ”Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” určené zamestnancom sa na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane tohoto času nenachádza. Je však uvedené, že je možné použiť aj minuloročné tlačivo. Takéto tlačivo, doplnené o údaje školy je tu.

 Ďakujeme.


viac informácií

2% zo svojich daní môžete venovať aj na vzdelávanie svojich detí

VŠETKOVEDKO – celoslovenská súťaž


Dňa 1. decembra 2020 sa odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími žiakmi, kde mali šancu zažiť pocit výnimočnosti. Druháci (10), tretiaci (12) a štvrtáci (6) sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, kde prepojili vedomosti všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a mali možnosť zistiť čo sa naučili. Preukázali svoje schopnosti a zručnosti testom, kde zodpovedali na 24 až 30 otázok. Pri každej otázke boli ponúknuté štyri možnosti, pričom len jedna bola správna. Otázky boli zo všetkých oblastí – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika a dopravná výchova. Účastníci naplno predviedli čítanie s porozumením. Opodstatnenosť bola  viditeľná  v tom, že žiaci získali skúsenosť vo vypĺňaní testových odpoveďových  hárkov a zároveň si mali možnosť uvedomiť, že v živote je užitočné mať prehľad a vedomosti o všetkom.

Titul VŠETKOVEDKO získali:Nyifor Richard z 2.B, Legényová Lea z 3.A, Klátiková Andrea zo 4.A, Vonkomer Ivan zo 4.A,


Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali: Barcajová Sofia 2.A, Ďurišová Henrieta 2.A, Kuviková Sofia 2.A, Mugele Michael Daniel 2.A, Ondrejková Sofia 2.A, Resutíková Alexandra 2.A, Krajčíková Eliana 2.B, Bánik Lukáš 3.A, Klátiková Júlia 3.A, Oláhová Elena 3.A, Zaťko Gabriel 3.A, Bacsaová Laura 3.B, Moravčík Michal 3.B, Tašká Bianka 3.B, Tomšu Maxim 3.B, Beňová Dorota 4.A, Mátyás Michal 4.B, Uramová Lara 4.B

Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú spomienku na súťaž. Koordinátorka Mgr. Denisa Petríková gratuluje šťastným výhercom a všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže (www.talentida.sk).  Mgr. Denisa Petríková

Titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala: Mya Mbaye z 3.B   

3.B

4.B

2.A

4.A

2.B

3.A

Zápis do 1. ročníka


V dňoch 16. a 17. apríla 2021 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa zápis uskutočnil bez prítomností detí, zúčastnili sa ho len rodičia. Prihlášku bolo možné vyplniť osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom online formulára. Túto možnosť využil väčší počet rodičov. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa budú doručené začiatkom júna.


Ďakujeme všetkým rodičom,

ktorí nám prejavili dôveru

a svoje dieťa zapísali do našej školy.


Zápis nových detí do komunity školy citlivo vnímajú aj naši súčasní žiaci. Štvrtáci si uvedomujú, že na budúci školský rok postúpia na druhý stupeň a triedna učiteľka, ktorá ich učila štyri roky, privíta v ich bývalej triede nových prvákov. Z vlastných skúsenosti vedia, že vzťah žiak – učiteľ sa formuje postupne a charakterizujú ho ťažké aj pekné chvíle. Zrejme tie pekné chvíle u súčasných štvrtákov prevažujú, keďže svojej pani učiteľke prajú čo najmenej starostí a držia jej palce, ako sa dá čítať z obrázka, ktorý spontánne nakresli cez prestávku na tabuľu...


Žiaci zo 4.B prajú svojej pani učiteľke

Mgr. J. Kušickej dobrých prváčikov.

Knižní pátrači


V marci a v apríli sa v našej škole uskutočnila literárna súťaž Knižní pátrači. Aj keď tento rok boli podmienky trochu horšie a súťaž sa natiahla aj na apríl, z každej triedy sa zapojili žiaci s radosťou. Nadviazali sme na vlaňajší ročník tejto zaujímavej súťaže. V troch kolách opäť deti pátrali po správnych odpovediach na dané otázky a lístky s odpoveďami odovzdávali triednej učiteľke. Všetky informácie boli aj na centrálnej nástenke na dolnej chodbe. Do súťaže sa zapojilo 119 žiakov a všetkými tromi kolami bez chyby prešlo 51 pátračov. Títo žiaci museli preto postúpiť do rozstrelového kola, z ktorého vyšiel jeden víťaz z každého ročníka.

Víťazi jednotlivých ročníkov :


1. ročník

 1. miesto: Gerbáčová Lea – 1.A

 2. miesto: Solská Eliška – 1.A

 3. miesto: Michalov Tobias – 1.A

2. ročník

 1. miesto: Paľovová Táňa – 2.B

 2. miesto: Nyifor Riško – 2.B

 3. miesto: Hrušková Katarína – 2.B

3. ročník

 1. miesto: Maslaňák Michal – 3.A

 2. miesto: Tomšu Maxim – 3.B

 3. miesto: Tašká Bianka – 3.B

4. ročník

 1. miesto: Pekárová Žofka – 4.A

 2. miesto: Nagyová Diana – 4. B

 3. miesto: Klátiková Andrea – 4.A

Všetci úspešní žiaci boli odmenení knižnými odmenami, nezabudlo sa ani na ostatných žiakov, ktorí dostali nálepky a pekné diplomy. Súťaž zorganizovala školská knižnica pod vedením jej vedúcej.

Mgr. Jana Juchová

Pravidlá pri nástupe od 3.5.2021

nastup-pravidla.jpg

Opäť v školských laviciach

Po mesiacoch dištančného vzdelávania sa žiaci základných škôl, vrátane druhého stupňa, opäť vrátili do školských lavíc. Tradičnú prezenčnú formu vzdelávania uvítali pedagógovia, rodičia aj samotní žiaci. Ako návrat do školy vyzeral v ZŠ na Ul.  J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši?

Pozrite si video