Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd trieda s RV TSV časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

NP Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

Pravidelné aktivity

Projekt MODULY - CHEER JE COOL

2023-2024

Deň otvorených dverí a otvorených sŕdc


V piatok 5. apríla sa otvorili dvere našej školy pre budúcich prvákov a ich rodičov. Názov našej školy, pomenovanej podľa Vsevoloda Čechoviča, sa už dostal do povedomia obyvateľov mesta, no možno ešte nie každý vie, kto Vsevolod Čechovič bol. Deň otvorených dverí sa niesol v duchu kúzelníckeho sveta Harry Pottera. Hoci meno Vsevoloda Čechoviča znie zaujímavo až tajomne, nebol to ani náhodou riaditeľ nejakej čarodejníckej fakulty v Čechách, ani na Slovensku a vo Veľkom Krtíši si ho ctíme pre iné zásluhy. Viac sa dozviete z videa. Dozviete sa tiež, ako to na dni otvorených dverí u nás vyzeralo, z čoho sa mohli návštevníci tešiť a čo zažiť.

Zamestnanci školy vytvorili v niektorých učebniach školy skutočne čarovné prostredie. Riaditeľstvo im vyšlo v ústrety, no kúzelné paličky im dať nemohlo. Usilovné pani učiteľky a ďalší pracovníci, zapojil sa hádam každý, opäť naplno prejavili svoju bezhraničnú kreativitu a precíznosť, s akou sa vždy pustia do práce. Prečo toľko námahy, príprav a strávené času pre rozprávku? Zrejme preto, že chceli urobiť deťom radosť, že stále nezabudli na svet, ktorý je deťom blízky, ba je ich ďalšou realitou. Kto má otvorené srdce, nie sú mu potreby, ani sny iných, cudzie.  

K.Cicko

Olympijský odznak všestrannosti


Dnes sa naša škola zúčastnila na prestížnom krajskom kole v Olympijskom odznaku všestrannosti. V Banskej Bystrici nás reprezentovalo 8 športovcov: Dávid, Ema, Zuzana, Sebastián, Samuel, Andrea, Laura a Lukáš. V piatich disciplínach sme si odmerali svoje sily so žiakmi z ďalších 30 škôl. Po finalnom spočítaní bodov sme sa umiestnili na 18. mieste! Tento prvotný úspech nás motivoval ešte viac a už teraz sa tešíme na ďalší rok, kedy sa opäť zúčastníme takejto skvelej športovej súťaže. Gratulujeme všetkým zúčastneným a dávame palec hore za ich úžasnú snahu a odhodlanie! Spoločnú cestu, súťaženie a vzájomné fandenie sme si užili spolu so žiakmi a kamarátmi zo ZŠ A. H . Škultétyho VK, ZŠ Poľná VK, ZŠ s MŠ Dolná Strehová a ZŠ s MŠ Senohrad.

Mgr. L.Klimentová, Mgr. M. Greguš

Zápis do prvého ročníka


V dňoch 12. 4. a 13. 4. 2024 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Pre každú základnú školu je to dôležitá udalosť, keďže od nej sa bude odvíjať ďalší školský rok. Bez žiakov by nebola škola, preto sa pedagógovia na prvákov veľmi tešia a vážia si rozhodnutie rodičov priniesť dieťa práve k nim. Pred samotným zápisom sa v školách uskutočnili Dni otvorených dverí, kde si budúci prváci a ich rodičia mohli pozrieť priestory, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, ale tiež priestory, ktoré s ním bezprostredne súvisia, napríklad školskú jedáleň, školský klub detí, či chodby s odkladacími skrinkami. Škola organizuje tiež mnoho aktivít, ktoré majú spoločenský, športový alebo iný charakter zameraný na všeobecné poznanie žiakov a rozvíjanie ich vedomostí a postojov. Voľba základnej školy je dôležitá aj pre rodičov, nakoľko ovplyvní dochádzku a výučbu žiaka na ďalších deväť rokov. Určite svoje rozhodnutie nenechávajú len na Deň otvorených dverí, ale sledujú činnosť a aktivity základných škôl vo svojom okolí po celý školský rok. Zostáva veriť, že ich rozhodnutie bolo starostlivo uvážené.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zveriť svoje dieťa do pedagogickej starostlivosti našej školy.

Mladí záchranári


Žiaci a žiačky našej školy sa 17. apríla 2024 zúčastnili okresného kola Mladých záchranárov civilnej ochrany v streleckom areáli Príbelce. Ich úlohou bolo v časovom limite 45 minút zvládnuť deväť stanovíšť, ktoré zahŕňali rôzne disciplíny ako streľba zo vzduchovky, zbalenie evakuačnej batohožiny, pohyb a pobyt v prírode, použitie ochrannej masky, improvizačné prostriedky civilnej ochrany, vedomostný test, zdravotnícka pomoc, hasenie malých požiarov a rozoznávanie varovných signálov. Najlepšie zo všetkých tímov sa darilo našemu A družstvu, ktoré zaslúžene obsadilo prvé miesto. Okrem postupu na krajské kolo získali aj putovný pohár na tento rok a skvelé ceny. Gratulujeme víťaznej štvorici - Lívii Klátikovej, Viktórii Morongovej, Michalovi Jardekovi a Martinovi Marčekovi a želáme im veľa úspechov na ďalšej súťaži. Taktiež by sme chceli pogratulovať družstvu B (Daniela Hybská, Martina Barcajová, Alex Čapla a Róbert Oláh), ktoré obsadilo skvelé tretie miesto. Ich odhodlanie a snaha nás všetkých potešili a sme na nich hrdí.

Veľké poďakovanie patrí pánovi J. Flaškovi, ktorý má na našej skole strelecký krúžok a na takejto súťaži naozaj vidieť, ze naši žiaci majú presnú "mušku".

Mgr. L.Klimentová, Mgr. M.Greguš

Pytagoriáda


Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola Pytagoriády a nesklamali. Dokázali, že vedia rýchlo a logicky myslieť a matematika je jeden z ich obľúbených predmetov. V kategórii P3 sme dosiahli nás reprezentovali Marcel Tašky, Zuzana Belajova, Nina Klimentová, Leo Černák, Juraj Mišík, Jozef Diheneščík. V kategórii P4 pre nás získal krásne 2. miesto Alexander Púpala a reprezentovali nás aj Dávid Štefanovič, Max Melišík, Nela Košíková.

V kategórii P5 mám získal 3. miesto Adam Baláž.

Všetkým srdečne blahoželáme.

 Mgr. Lívia Klátiková


Naši slávici si vyštebotali pochvaly

aj postup do okresného kola


V piatok 19. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov z 1. až 3. ročníka – títo súťažili v 1. kategórii. V 2. kategórii spievali traja žiaci zo 4. a 5. ročníka. Porota si od súťažiacich vypočula známe ľudové pesničky a výkon speváčikov ocenila takto:


1. kategória

Zlaté pásmo: Adam Sölský 1. A, Dávid Pavlovkin 1. A

Strieborné pásmo: Samuel Bobiš 1. B, Lea Parkániová 2. B

Bronzové pásmo: Emília Havrilová 2. A, Matej Barčiak 2. B, Nina Klimentová 3. B

2. kategória

Zlaté pásmo: Eliana Krajčíková 5. A

Strieborné pásmo: Kristian Berky 4. B

Bronzové pásmo: Mateo Cina 4. B


Výkony väčšiny súťažiacich boli dosť podobné, preto porota neudeľovala miesta, ale zaradila najlepších do súťažných pásiem. U všetkých sa však prejavila nevítaná tréma. Podľa pani učiteliek, bol pri nácvikoch v triedach jednotlivých speváčikov spev podstatne lepší. Je to pochopiteľné, vo vlastnom hniezde sa slávikom trilkuje najlepšie. Iné je to pred súťažnou porotou. Celkovo sme však s najmladšími speváčikmi spokojní. Potešil aj veľký počet tých najmladších. Do okresného kola postupujú: Adam Sölský 1. A a Eliana Krajčíková 5. A. Držíme im palce, nech sa im v okresnom kole nôti radostne a príjemne. Veríme, že zaujmú aj tamojšiu porotu.                                                                   K.Cicko

Ocenení speváci

Elianka a Adamko si zaspievajú aj v okresnom kole

TOHTOROČNÉ OKRESNÉ KOLO VO FUTBALE MLADŠÍCH ŽIAČOK POZNÁ VÍŤAZA


Dňa 26. marca 2024 sme zažili turnajový deň našich mladších futbalistiek na okresnom kole. Dievčatá odviedli skvelú prácu a reprezentovali našu školu v plnom nasadení. V záverečnom penaltovom rozstrele si dievčatá vybojovali 1. miesto a s ním aj nesmierne cenný postup na krajské kolo.

Tím zložený z Kataríny Hruškovej, Sofie Ondrejkovej, Emy Pištovej, Laury Bacsaovej, Tímei Ilešovej, Melánie Navrátilovej, Nely Košičiarovej, Zoje Kaziovej, Lii Krnáčovej, Diany Hybskej, Kristíny Srniakovej a Viktórie Tomaškinovej dosiahol neuveriteľné víťazstvo, čím nám všetkým ukázal, aká je sila tímovej práce a vzájomnej podpory.

Mgr. L. Klimentová