Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

casopis

Vyšiel nový

Slovo „mama”, označuje osobu, ktorá dieťa porodila a od útleho veku sa o neho stará. Nájdeme ho s malými obmenami vo všetkých jazykoch sveta. Kto vlastne dal mame toto pomenovanie? Vraj samotné deti. Spoluhláska „m” patrí k prvým hláskam, ktoré dieťa vysloví a v spojení so samohláskou „a” je prvé slovko na svete. Označenie „mamma“ znamená v latinčine „prsia” a mammalia sú cicavce. Takže, ak dieťa začne vydávať zvuk „ma” znamená to, že je hladné.
Mama však nie je len zdrojom potravy. Mamy sú pre nás najbližšou osobou aj dlho potom, ako si vieme zaobstarať potravu sami. Veď nielen mliekom, či chlebom je človek živý. Medzinárodný deň matiek je tiež oslavou každodennej starostlivosti a lásky našich mám.

Vo štvrtok 15. mája 2018 povedali veľké “ĎAKUJEM“ žiaci našej školy svojim mamám, ktoré si prišli pozrieť kultúrny program. Každé dieťa miluje svoju mamu a najkrajšie, ako jej to dať vedieť, je zaspievať pesničku, zarecitovať básničku alebo zatancovať len pre ňu. Pani učiteľky pomohli deťom otvoriť srdiečka a vypustiť prúdy lásky smerom k mamám. Program, ktorý deti predviedli v telocvični školy bol veľmi bohatý a maminy odchádzali s pocitmi hrdosti na svoje deti. Podujatie organizovala tradične  pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková, ktorá vytvorila scenár a program režírovala. Účinkujúcim ďakujeme za príjemný zážitok a návštevníkom za hojnú účasť.                    Foto: Mgr. D. Račková

Mama nám dáva nielen jesť

den-matiek1.jpg den-matiek2.jpg den-matiek3.jpg den-matiek5.jpg den-matiek8.jpg den-matiek9.jpg den-matiek10.jpg den-matiek11.jpg den-matiek12.jpg den-matiek13.jpg den-matiek14.jpg den-matiek16.jpg den-matiek17.jpg den-matiek18.jpg den-matiek19.jpg den-matiek20.jpg den-matiek21.jpg den-matiek4.jpg

Klikni na foto pre zväčšenie

Stroj na jednotky je program vyvinutý pre domáce zážitkové učenie sa žiakov základných škôl. Motivuje deti pravidelne si precvičovať učivo zo Slovenčiny, Matematiky a Anglického jazyka zábavnou formou. Program zostavili odborníci z oblasti vzdelávania spolu s učiteľmi z internetového  portálu zborovňa.sk a tvorcami učebníc vydavateľstva Taktik.

Počas školského roka žiaci každého ročníka absolvujú 16 súťažných kôl. Za každú vyriešenú úlohu získa žiak body, ktoré ho posúvajú v rebríčku vyššie. Výsledky sú hneď viditeľné na internete po skončené každého súťažné kola. Do súťaže sa zapojilo aj mnoho žiakov našej školy, vynikajúci úspech sa podarilo dosiahnuť tretiakovi Nikolasovi Demeterovi, ktorý úspešne absolvoval všetky doterajšie kolá a umiestnil sa na 2. mieste zo 7467 žiakov v celej Slovenskej republike. Požiadali sme ho o rozhovor. Rozhovor si môžete pozrieť vo videokronike.


V súťaži Stroj na jednotky je
náš Nikolas Demeter druhý na Slovensku

Nikolas Demeter s triednou učiteľkou Mgr. J. Juchovou

Každý z nás vie, aké je byť žiakom. Sediac v laviciach sme si neraz povzdychli, prečo sa musíme toľko učiť, prečo musíme poslúchať  a plniť si povinnosti. Neraz nám bolo aj ťažko a pomysleli sme si, ako ľahko je tým „na opačnej strane“ – učiteľom a učiteľkám. Až neskôr sme pochopili, že vzdelávanie je dôležité a jeho cieľom nie je mučenie detí. Aké to skutočne je „na opačnej strane“ vedia najlepšie samotní pedagógovia - kvalitní učitelia, ktorí svojmu povolanie venujú čas nielen strávený v triede, ale aj svoj voľný čas. Učitelia, ktorí sa starostlivo pripravujú na vyučovacie hodiny, hľadajú nové vyučovacie metódy a prostriedky, dokážu žiakov motivovať k prijímaniu vedomostí. Učitelia, ktorí nechcú mučiť, ale žiakov niečo naučiť.

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli vybraní pedagógovia ocenení plaketou J. A. Komenského za svoju pedagogickú činnosť. Z našej školy prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Veľký Krtíš títo pedagógovia: Mgr. Ivona Krajčíková, Mgr. Silvia Verešová a Slavomíra Svetová.

Vychovávateľka Slavomíra Svetová pracuje v našej škole už 33-tí rok. Nastúpila ako 18 ročná po skončení gymnázia. Práca vychovávateľky sa jej zapáčila, preto si diaľkovo urobila Strednú pedagogickú školu v Lučenci. K práci s deťmi má blízko už od mala, pretože obaja jej rodičia pracovali v školstve ako učitelia. K jej záľubám patrí šitie – považuje ho za svoje druhé povolanie.

Pani učiteľku I. Krajčíkovú priťahovala profesia učiteľky od útleho detstva. Často sa hrávala s deťmi zo susedstva na školu a samozrejme, v roli učiteľky bola ona. Po ukončení Gymnázia v Rimavskej Sobote nastúpila na jednoročnú nadstavbovú školu pre učiteľky MŠ do Bratislavy. Potom študovala na Pedagogickej fakulte, terajšej Univerzite Mateja Bela, kombináciu predmetov Ruský jazyk - Hudobná výchova. Neskôr si doplnila vzdelanie akreditáciou z nemčiny a dvojročným štúdiom predmetu psychológia. Veľký Krtíš nie je jej rodné mesto, pôsobí tu od roku 1990 a v našej škole učí devätnásty rok. Vo voľnom čase sa venuje umeniu, spieva v spevokole Nádej, s ktorým absolvuje rôzne vystúpenia doma i v zahraničí (Rumunsko, Maďarsko). Energiu si dobíja v prírode a keď počasie dovolí, záhradkárči. Je to pre ňu nielen práca, ale aj duševný oddych a veľký relax.

Pani učiteľka S. Verešová vyučuje 22 rokov. Prvé dva roky učila v Základnej škole v Plachtinciach. V súčasnosti je triednou učiteľkou v 2.A. Vo svojom voľnom čase pravidelne navštevuje fitness centrum. Zastáva názor, že pre človeka je dôležité rozvíjať rovnako duševnú aj fyzickú stránku svojej osobnosti.

Pedagógom prajeme veľa síl do ďalšej práce a nech ich žiaci nemajú pocit, že sú "na opačnej strane", ale že so svojimi učiteľmi napĺňajú spoločný cieľ. Pripravili sme pre Vás rozhovor s ocenenými pedagogičkami. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.


Ocenenie pre naše pedagogičky

Medzinárodný deň detí

v znamení slovenského rekordu

Tohtoročný 1. jún bol výnimočným dňom nielen pre deti z nášho mesta, ale aj pre samotné mesto Veľký Krtíš. Mesto zorganizovalo stretnutie detí s lietajúcimi dravcami a ich chovateľmi. Podobné stretnutie sa uskutočnilo aj v minulom roku, tentoraz však išlo o niečo výnimočné.

V Nitre v roku 2007 sa podarilo orlovi z chovateľskej stanice v kontrolovaných podmienkach preletieť ponad 491 ľudí. Výkon sa zapísal do Knihy slovenských rekordov. V tomto roku na Deň detí sme sa vo Veľkom Krtíši pokúsili rekord prekonať.  

Na štadióne sa zišli deti zo základných a materských škôl. Na trávnik si tesne vedľa seba ľahlo 537 detí. Na pokyn sa orol vzniesol z ruky svojho chovateľa, mal priamočiaro letieť ponad deti a pristáť na ruke druhého chovateľa. Nad regulárnosťou pokusu o rekord bdel zástupca Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. Čo myslíte, podarilo sa vo Veľkom Krtíši rekord prekonať? Odpoveď nájdete vo videu.

Text a foto: K.Cicko

Sokoliarska skupina zo Štiavnických Baní priviedla so sebou aj takýchto krásavcov.

Deti zaujal aj iný lietajúci objekt - dron, snímajúci prelet dravca.Vyhrajte O2 Športovú akadémiu

Mateja Tótha pre našu školu
Hlasujte za ňu na:

https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1329
Každá základná škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa možnost mať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde a v rámci nej vedenie 20-člennej skupiny detí na celý školský rok zadarmo.Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?


Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vztah k pohybu.


Ako ju môžete získať?


Po zaregistrovaní základnej školy na stránke www.dobravec.o2.sk za ňu stačí hlasovať. Sútaž trvá do 30. 6. 2018 a v každom kraji vyhrá akadémiu päť základných škôl, ktoré získajú v priebehu trvania sútaže najviac hlasov.Telocvikári na základných školách majú osobitné postavenie v učiteľskom zbore. Vídavame ich častejšie v športovom oblečení a aj podľa postavy sú zvyčajne ľahko rozpoznateľní. Predovšetkým, starajú o rozvoj inej, než rozumovej stránky osobnosti žiakov– telesnej kondície. Telocvikárov nebýva toľko ako slovenčinárov, či matematikárov, no ich úloha je rovnako nezastupiteľná. Veď telesný pohyb a šport je pre dieťa veľmi dôležitý. Dokonca mnohí majú práve telesnú výchovu najradšej. Popri výučbe tohto predmetu sa telocvikári venujú organizovaním športových súťaží a podujatí. Nie je to ľahká úloha, tieto súťaže prebiehajú nielen na lokálnych školách, ale aj v rámci okresov, krajov alebo celého Slovenska. Jedným z úspešných športových organizátorov je aj náš pán učiteľ Mgr. Ľubomír Dula. Za svoju prácu získal v apríli tohto roku na Celoslovenskom sneme Slovenskej asociácie športu na školách bronzovú medailu Ivana Zocha. Poprosili sme ho o rozhovor. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Náš telocvikár získal slovenskú bronzovú medailu

Mgr. Ľubomír Dula

Školský rok 2017-2017 sa dostal k svojmu záveru a nastal čas bilancovania. Ak by sme mali hodnotiť výsledky školy ako celku, myslím, že by dostala výbornú. Podarilo sa nám dosiahnuť veľa pekných úspechov. Píšeme o nich aj na stránkach školského časopisu. Výborné umiestnenie získali žiaci aj v netradičných celoslovenských súťažiach, napríklad Stroj na jednotky alebo súťaž Ypsilon. Významné ocenenia získali tiež naši pedagógovia pro príležitosti Dňa učiteľov alebo v oblasti športu. Veríme, že spokojnosť so svojim výkonom pociťuje každý žiak, veď príležitosť dobré výsledky poskytujú nielen súťaže, ale aj samotné vzdelávanie. Dobré vysvedčenie je rovnako cenné a možno aj cennejšie ako diplom. Nech teda končíme tento školský rok s dobrým pocitom. Prajeme krásne prežitie letných prázdnin.

Hurá na prázdniny!!!

Viac ako 90% prvákov prospelo s vyznamenaním

Na školskom dvore boli odovzdané pochvaly za úspechy vo vedomostných, umeleckých  a športových súťažiach.

Na konci každého školského roka vyhlasujeme najúspešnejšieho žiaka školy. V tomto roku sa ním stal Filip Balta z 9. B

Archív aktualít

Školský rok 2017/2018 sa skončil…