Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Zápis do 1. ročníka

Edukačné linky

Veľa užitočných liniek

na zaujímavé stránky

s výučbou, hrami, rozprávkami a videami. Doporučujeme!

Formy záverečného hodnotenia žiakov

Prihlášky na SŠ

Dodatok k Prevádzkovému poriadku


Školská  jedáleň pri Základnej škole, Komenského 4, Veľký Krtíš

„Podmienky poskytnutia teplej stravy  počas mimoriadnej situácie”


Dňa 16.03.2020 sa zavreli brány školy, ale nezavreli sa brány vedomostí a vyučovania. Ocitli sme sa v situácii, ktorá bola a aj stále je pre nás novou a je zároveň pre nás všetkých výzvou. Ak píšem, že pre nás všetkých, tak mám na mysli žiakov, rodičov, učiteľov, asistentov. Interakcia medzi nami všetkými musí fungovať na 100% a my učitelia robíme všetko pre to, aby vyučovací proces prebiehal nielen drilom a zapisovaním si poznámok ale aj zábavou. Uvedomujeme si, že okolnosti nás hodili do šíreho mora a všetci sme sa museli ihneď naučiť plávať. A naučili sme sa. Museli sme. Chceli sme. Žiaci našej školy nadobúdajú vedomosti, zručnosti a návyky i počas karantény. Nech sa páči: ponúkam vám náhľad niektorých žiackych prác v karanténe. Svoje výtvory, postrehy, dojmy z prečítaných kníh žiaci 7. ročníka vložili do prezentácií a tak vznikli zaujímavé rozbory literárnych diel detektívky, dobrodružnej literatúry, westernu.

Pozor na svoje želania!


Čo to? Čo to? Učenie? A z domu?

Prvý deň to vidím na pohromu.

Potom druhý, tretí deň...

Aj si zvyknem, to mi ver!


Každé ráno len čo preberiem sa,

k počítaču poberiem sa.

„Dobré ráno, krásny deň!”

zdraví ma vždy edupage.

Edupage, to je láska naša

na učenie v triede ponáša sa.


Na učiteľky ja myslím stále,

 pripomínajú sa mi v každej správe.

Potom v rámci kontroly,

dešifrujem symboly.


Dodržiavať termíny – to je príkaz zhora,

prihlásiť sa heslom ráno bola nočná mora.

Avšak učím sa ja veľmi rád,

s IKT som kamarát.

Filip Ďuriš, Daniel de Foe - Robinson Crusoe, dobrodružná Literatúra


L. Kolimárová, Rudyard Kipling, dobrodružná Literatúra, Maugli

Michaela Kubová,

Western Karl May,

Winnetou

Sara Tuhárska,

Arthur Conan Doyle,

Pes Baskervillský

Vyučovanie slovenského jazyka, literatúry a slohu počas karantény

Mgr. Lucia Havlíčková

Vzdelávanie (aj hravou formou) detí počas karantény

Aktuálna situácia dáva zabrať každému jednému z nás, no ak máte deti, tak je to ešte vyšší level skúšky, ktorá vás i nás každý deň preverí na 100%.

Viete ako sa hovorí, všetko sa dá, len treba chcieť. Vieme, že rodičia to s deťmi aktuálne nemajú vôbec ľahké, nakoľko školy kvôli opatreniam štátu nefungujú, čo je správne riešenie, no učiť sa s nimi treba aj napriek týmto opatreniam. Každý rodič asi rozumie tomu, že toto nie sú prázdniny, ale núdzový stav, v ktorom sa treba prestaviť na iný „mód“ a zmeniť zaužívané postupy.

Väčšina žiakov (aj rodičov) svedomite online spolupracuje s pedagógmi, vďaka čomu vzdelávanie našich žiakov napreduje. Spočiatku prevládala nervozita z chaosu, z neznámeho, žiaci sa strácali vo víre informácií, ale napokon, takmer každý si našiel spôsob, ako bez problémov vyriešiť zadané úlohy.

Piataci, ktorých učím geografiu a biológiu pracujú svedomito, usilovne ako včeličky. Hodiny geografie a biológie sme museli vymeniť za samoštúdium, online vzdelávanie cez rôzne dostupné stránky, prezentácie, videá, ale aj napriek tomu nestrácajú na chuti do učenia. Práve naopak, vymýšľajú rôzne projekty. Geografia a biológia žiakov baví, učia sa ju radi, veď každý z nás má rád  prírodu, zvieratá, cestovanie, spoznávanie nových miest. Hodiny nemajú byť len náučné, ale aj zábavné. Na hodinách geografie sme sa učili o počasí, tak sme si vymysleli, že si vyrobíme zrážkomer a anemometer. Žiaci sa tejto výzvy zhostili bravúrne. Poslali fotky, videá svojich prác od výmyslu sveta.

Ďakujem rodičom za pochopenie, podporu a pomoc pri tomto nezvyčajnom spôsobe vyučovania, ďakujem vedeniu školy a kolegyniam, že zvládajú tento obrovský nápor práce a v neposlednom rade ďakujem aj žiakom, ktorí sa snažia plniť zadané úlohy, ktorí dokonca aj pomáhajú svojim rovesníkom, a tým pádom aj nám, pedagógom. Som presvedčená, že ak si naďalej budeme pomáhať a podporovať sa navzájom, zdoláme všetky prekážky!

Mgr. Gabriela Výbochová

Základná škola J.A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Pozrite si video…

Učíme sa na diaľku

Ako sa hovorí: Ak Mohamed nejde k hore, musí hora k Mohamedovi!


Aj žiakov 8. A triedy našej školy, donútila pandémia ostať doma a učiť sa na diaľku. Veľa učiva zvládli sami a pekne pracovali. Avšak sú zadania,  ktoré nie vždy sa dajú zvládnuť samostatne a keďže ôsmaci sa chcú učiť, potom musíme využiť moderné technológie dnešnej doby. A vďaka aplikácii Zoom sme sa mohli spojiť, vidieť, porozprávať a spoločnými silami zvládnuť náročné učivo.

Mgr. Lívia Klátiková


Návrat do školy      Tlačivo je tu:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf


Ďalej treba zabezpečiť dieťaťu na každý deňV zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020 bol vypracovaný Dodatok k Prevádzkovému poriadku ZŠ  Ul. J. A. Komenského 4, podľa ktorého sa bude realizovať výchovno-vzdelávací proces v mesiaci jún. 


Zaželajme si spoločne pokojný a radostný návrat do školských lavíc! 


Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, budú učitelia poskytovať základné pracovné materiály na stránke našej školy. Žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

 
Vážení rodičia,


Základná škola Ul. J. A. Komenského 4 sa otvára 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka. Na základe prejaveného záujmu sa žiaci budú učiť vo svojich triedach (v pôvodných kolektívoch). Pri  prvom nástupe do školy (V zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020) je nevyhnutné odovzdať učiteľovi:

 

Niektoré ročníky sa už chystajú do školy, no väčšina žiakov zostáva doma. Vyučovacie voľno využívajú rôzne. Čas, keď nepracujú na školských úlohách, venujú svojim záľubám alebo len tak oddychujú. Piatačka Lívia Klátiková sa s nami o svojich zážitkoch z domácej izolácie podelila prostredníctvom videa. Nájdete ho vo videokronike.