na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Kedy 
Flóra a fauna 
školského areálu

Turnaj vo vybíjanej

Pomocou dobrej telesnej kondície, spoľahlivej techniky, rozvinutého taktického myslenia, hráčskej disciplíny, silnej vôle hráčskeho zápalu pre hru v kolektíve stáva sa vybíjaná pre žiakov veľmi pútavou športovou hrou, v ktorej sa dobre uplatní jednotlivec, čo musí dať svoje sily v prospech družstva.

Aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 9. júna 2016 dlho očakávaný turnaj vo vybíjanej. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa na tento deň veľmi tešili. Už  mesiace pred termínom sa pripravovali na hodinách telesnej výchovy ako aj na krúžku. Turnaja sa zúčastnili žiaci 3. A, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B triedy. Každé družstvo hralo s každým  a zbierali si body nasledovne: za výhru 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Potom sa body sčítali a vyhralo družstvo, ktoré malo najviac bodov. Víťazné družstvo dostalo putovný pohár, ktorému sa nesmierne potešili. Atmosféra v telocvični bola veselá, diváci aj nehrajúci hráči povzbudzovali všetkých hráčov.


Výsledky v školskom roku 2015/2016 sú:

1. miesto – 4. B

2. miesto – 3. C

3. miesto – 4. A


Víťazné družstvo 4. B triedy bolo v nasledovnom zložení:

Kapitán: Miková Roberta

Hráči: Baláž Miroslav, Szikora Sebastián, Žingor Dávid, Mesároš Šimon, Gergelyová Viktória, Turčanová Karin

Náhradníci:Backa Jakub, Martinská Viktória


Výhercom blahoželáme a pre tretiakov je to výzva do ďalšieho turnaja vo vybíjanej.

Mgr. J. Juchová


Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku ENGLISH STAR. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožníla žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie a prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Minulý rok sme v súťaži dosiahli veľký úspech a to práve so žiakom 1. ročníka. MATÚŠKO TOMAŠKIN získal 1. miesto zo všetkých prvákov na celom Slovensku a v celkovom umiestnení spomedzi všetkých žiakov bol na krásnom 3.mieste.

Tento školský rok sa do súťaže zapojili žiaci zo všetkých ročníkov na 1. stupni. S potešením môžeme konštatovať, že sme boli opäť veľmi úspešní. Umiestnenie našich žiakov si môžete pozrieť v priloženom súbore. Všetkým súťažiacim gratulujeme. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.englishstar.sk.

PaedDr. B. Rusnáková

Vyšiel nový
casopis2 casopis2 casopis2