Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Archív aktualít

Mikuláš, Mikuláš čože pre nás máš?


Aj tento rok  našu školu navštívil Sv. Mikuláš. Za pomocníkov si povolal našich ôsmakov, ktorí sa premenili v tento čarovný deň na anjelikov a čertíkov. Pripravili pre našich najmenších pekný program obohatený súťažami. Deti sa mohli guľovať, sánkovať a skladať obrázky. Mikuláš ich následne obdaroval sladkou odmenou.

(Mgr. Klátiková Lívia, Mgr. Beláková Janka a réžia Mgr. Krajčíková Ivona)
pozrite si video

Amoskovo na bežných mapách nehľadajte. Nachádza sa iba v rozprávkových mapách sveta fantázie. Ako orientačný bod slúži Základná škola na Ul. J. Amosa Komenského vo Veľkom Krtíši. Práve tu sa dňa 22.11.2019 uskutočnila rozprávková udalosť. Pán riaditeľ školy na jeden deň prenechal svoju funkciu kráľovi a kráľovnej. Deviataci sa zmenili na bytosti z rozprávok a so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pre prvákov čarovné podujatie. Tento deň, deň pasovania za prvákov – obyvateľov Amoskova, mal byť pre najmladších žiakov naozaj výnimočný. Ich prvé kroky viedli na Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, kde  ich predstavitelia mesta slávnostne uviedli do života školákov. Akt samotného pasovania sa uskutočnil v telocvični školy. V scénke, ktorú žiaci zahrali, bola mama so svojimi neposlušnými deťmi. Kde je neplecha, tam musí byť aj striga. Striga zakliala všetky rozprávky, vyslobodiť ich mohli iba prváci svojou šikovnosť. Podarilo sa im to? Samozrejme áno. Malí žiačikovia sú veľmi šikovní a snaživí. Vyslobodili rozprávky, pomohli kráľovstvu a stali sa jeho čestnými obyvateľmi. Zložili prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že budú k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne. Tak, ako v rozprávke, aj v škole bývajú vydarené aj menej vydarené chvíle. Našťastie, aj tu platí, že dobro, múdrosť a trpezlivá snaha sa vyplatí. Držíme prvákom palce! Organizátorom podujatia ďakujeme za príjemné zážitky. Záznam z kráľovstva Amoskovo si môžete pozrieť vo videokronike.   


Kráľovstvo Amoskovo má nových obyvateľov

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať aj doma samostatne. Každoročne sa žiaci školy zapájajú do geografickej olympiády.

Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nejednej šikovnej hlavičke. Dňa 2. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 12 žiakov. V kategórii G súťažilo 11 žiakov z 5. ročníka. Na 1. mieste sa umiestnil Damian Litavszký, 2. miesto obsadila Lívia Klátiková a 3. miesto patrí Jánovi Furákovi. V kategórii E súťažil len Miroslav Bokroš z 8.A triedy. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020.

 Mgr. Gabriela Výbochová


Šaliansky Maťko

Dňa 2. - 3. decembra sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej prózy pre žiakov 2. - 7. ročníka. Táto literárna súťaž už 27. rok nesie názov Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Naše žiačky si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek povesti z rôznych kútov Slovenska. Započúvali sme sa do povestí z nášho krtíšskeho okresu, a to v povesti Hradná holubica (Modrý Kameň) v podaní Nely Čačkovej z 5. A a v povesti Zázračný prameň (Príbelce) v podaní Emy Deákovej tiež z 5. A. S povesťou O zlatej rimavskej kačičke a zbojníkovi nás oboznámila Ema Vengrínová z 5. B. Žilinskou povesťou Vysloboď ma! sa predstavila Žofia Pekárová z 3. A. Turčianskou povesťou Verona nás milo prekvapila Eliška Vargová zo 4. A a v bratislavskej povesti Rybí kráľ v podaní Lívii Havlíčkovej z 3. B sme sa dozvedeli, prečo sa na štedrý deň nemôžu loviť kapry. Keďže všetky žiačky podali výkon hodný recitátora, porota sa rozhodla udeliť dve prvé a dve druhé miesta.V I. kategórii  sa na 1. mieste umiestnila Žofia Pekárová z 3. A a Lívia Havlíčková z 3. B

V II. kategórii sa na 2 . mieste umiestnili Ema Deáková  a Nela Čačková z 5. A

1. mieste umiestnili Eliška Vargová zo 4. A a Ema Vengrínová z 5.B

Žofia Pekárová a Ema Vengrínová nás budú reprezentovať aj v okresnom kole Šalianskeho Maťka, ktoré sa uskutoční 17. decembra. Držíme im palce! Mgr. Lucia Havlíčková

Po troch týždňoch nahrávania obrazu a zvuku, únavných strihačských úprav a nekonečného prepisovania scenára, sa nám podarilo vianočné video spracovať do finálnej podoby. Hoci táto podoba nie je presne taká, ako sme si na začiatku predstavovali, dúfame, že nesklame. V predvianočnom období zaúradovali choroby a deti z krúžku sa nemohli dostaviť na natáčania. Keďže nebol dostatok hercov ani technikov, bolo potrebné improvizovať. Vďaka spolupráci rodičov detí, ktoré sa na tvorbe podieľali, sme sa napokon dobojovali až k záverečným titulkom. Ďakujeme tiež vedeniu školy za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Video si môžete pozrieť tu.

Vianočné video je hotové

Okresné kolo – Šaliansky Maťko

Dňa 17. 11. 2019 sa konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali žiačky Žofia Pekárová z 3.A, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v I. kategórii a Ema Vengrínová z 5. B, ktorá sa tiež umiestnila na 1. mieste v II. kategórii. Obom žiačkám srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.


Vianočné trhy na základnej škole

boli  spojené s pomocou


Základná škola na  Komenského ulici, ovládnutá vianočným duchom, sa rozhodla zorganizovať v priestoroch areálu školy Vianočné trhy.

Zamerané boli na ponuku a predaj jedinečných, originálnych a vlastnoručne vyrobených produktov a vianočných ozdôb. Na trhoch sa zúčastnili všetky ročníky. Každá trieda mala svoje predajné miesto, kde žiaci predávali svoje výrobky ako napr. ikebany, sviečky, vianočné oblátky, medovníčky, výrobky z dreva, mydielka a iné. Vianočné výrobky kupovali žiaci, učitelia a tiež okoloidúca verejnosť.

K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí punč a vianočné piesne. My sme si samozrejme uvarili teplý čajík, ktorý nás zahrial v tomto zimnom období.
Množstvo peňazí z predaných výrobkov nás veľmi milo prekvapilo, a tak sme namiesto jednej rodiny, mohli pomôcť hneď šiestim vybraným rodinám. Pre každú rodinu sme v hodnote približne 100€ zakúpili základné potraviny, drogériu a veríme, že sme im aspoň takto spríjemnili toto krásne vianočné obdobie.

       Mgr. Gabriela Výbochová,

Mgr. Lívia Klátiková