casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

prazdniny zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality Základná škola Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Kontakt

stravovanie radaskoly

Rada školy

Vitajte na našej stránke

Z roka len krajec,

čerstvý je marec.

Ospalý biely svet,

pod snehom drieme kvet.

Na starej čerešni

havran sa usadil,

čiernymi očami

na spevavce gánil.

—---------------

Ponáhľaj sa, slnko,

z tej diaľky vesmírnej.

Vzbuď radosť v dušičke,

to, čo je milé v nej.

Zasej v nás dobrú zvesť,

čo rýchlo letí,

nech nádej ohreje

starcov i deti.


Ponáhľaj sa, slnko,

roztopiť ľady,

stromom daj pre zmenu

zelené háby.

Vyčaruj púpavky
na celú lúku,

za úsmev od detí

od ucha k uchu.

Volanie jari

Poskytnutie
2% z dane

Diktáty a písanie ypsilonov, či mäkkých „i”, sú občas hlavolamom pre nejedného žiaka. Spoločnosť LEXIKON, s.r.o. z Košíc sa rozhodla ukázať žiakom, že gramatika a slovenský jazyk nemusia byť pre nich strašiakom, ale tiež tvorivou a zábavnou činnosťou. Pripravila súťaž s názvom Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným poslaním bolo propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže bolo tiež zbaviť deti negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu. Zaujímavou motiváciou bola 1. cena v každej kategórii – smartfón.  Súťaž prebehla v decembri minulého roka.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 12 žiakov z 1. stupňa. Prváci Matias Keťko a Ivan Vonkomer, tretiaci Ema Chrienová, Ema Deáková, Nicolas Demeter, Adam Richard, Ján Furák, Patrik Krajčík, Ema Vengrínová a štvrtáci Emma Legényová, Dominika Šurinová, Karolína Tuhárska.

Našim žiakom sa v súťaži darilo. Ôsmi z nich dosiahli viac ako 90% - nú úspešnosť a Ján Furák z 3. B dokonca 100% - nú úspešnosť. Získal 1. miesto vo svojej kategórii a tým sa stal najúspešnejším žiakom spomedzi tretiakov v celej Slovenskej republike. Vynikajúco prezentoval svoje vedomosti, svoju školu aj mesto Veľký Krtíš. Viac sa dozviete z videa, kde si môžete pozrieť aj rozhovor s Jankom Furákom.

Náš žiak ovláda tretiacku slovenčinu najlepšie na Slovensku

Profesionáli tvrdia, že streľba vo filme alebo v akčných hrách má málo spoločné so skutočnou streľbou. V našej škole pracuje strelecký krúžok pod vedením pána Jaroslava Fľašku. Jeho zverenci dosahujú vynikajúce výsledky v rámci okresných aj krajských súťaží. K takým úspechom sa dopracovali vďaka pevnej vôli a pravidelnému poctivému tréningu. Viac sa dozviete z videa, ktoré sme v streleckom krúžku natočili.

Večerný televízny program sa nezaobíde bez akčného filmu. Čím akčnejší, tým lepší. Čím viac sa v ňom strieľa, tým viac upúta pozornosť. Poriadnu dávku akcie poskytujú aj počítačové hry. Vyzerá to jednoducho, stačí uchopiť zbraň, krátko zacieliť a protivník je eliminovaný. Skutočne je to také jednoduché?


Strelci

Z našej školy

Predškoláci v počítačových učebniach

Začiatkom marca navštívili našu školu deti z krtíšskych materských škôl. V doprovode svojich pani učiteliek si prišli pozrieť školské počítačové učebne. Prečo sme ich pozvali práve do týchto učební? Informačné technológie využívame v škole takmer v každom vyučovacom predmete. Počítač, projektor a interaktívna tabuľa sú súčasťou nielen špeciálnych učební, ale aj každej triedy. Škôlkari si teda mohli pozrieť, ako sa moderne vyučuje a zároveň si otestovať svoju počítačovú zručnosť. Štvrtácke pani učiteľky pre nich pripravili úlohy, ktoré deti ľahko zvládli a ešte sa pri nich zabavili. Spoznali, že počítače sa dajú využiť nielen na hranie hier, ale aj na získavanie nových poznatkov. Viac o návšteve predškolákov sa dozviete zo záznamu vo videokronike.