Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Na novom detskom kanále

Ochrana osobných údajov

Archív aktualít

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva vo Veľkom Krtíši organizuje skupinový program kariérneho poradenstva pre žiakov 6. - 9. ročníkov DNI POVOLANIA. Viac informácii nájdete tu.

Predškoláci v počítačových učebniach

Začiatkom marca navštívili našu školu deti z krtíšskych materských škôl. V doprovode svojich pani učiteliek si prišli pozrieť školské počítačové učebne. Prečo sme ich pozvali práve do týchto učební? Informačné technológie využívame v škole takmer v každom vyučovacom predmete. Počítač, projektor a interaktívna tabuľa sú súčasťou nielen špeciálnych učební, ale aj každej triedy. Škôlkari si teda mohli pozrieť, ako sa moderne vyučuje a zároveň si otestovať svoju počítačovú zručnosť. Štvrtácke pani učiteľky pre nich pripravili úlohy, ktoré deti ľahko zvládli a ešte sa pri nich zabavili. Spoznali, že počítače sa dajú využiť nielen na hranie hier, ale aj na získavanie nových poznatkov. Viac o návšteve predškolákov sa dozviete zo záznamu vo videokronike.


V našej škole v mesiaci marec prebehol 5. ročník súťaže Knižní pátrači. Všetci žiaci dostali odpovedné hárky, pátrali v knihách a odpovede zapisovali. Celá súťaž mala 3 kolá. Po treťom kole musel byť rozstrel, nakoľko až 38 žiakov malo rovnaký počet bodov.

Vyhodnotenie súťaže je nasledovné:

1. ročník: 1.miesto - Pekárová Žofka - 1.A, 2.miesto - Beňová Dorotka - 1.A, 3. miesto - Andoková Kristínka - 1.A

2. ročník: 1.miesto - Šarkozy Riško - 2.A, 2.miesto - Eckerová Nellka - 2.A, 3.miesto - Kaziová Ninka - 2.B

3. ročník: 1.miesto - Klátiková Lívia - 3.B , 2.miesto - Čačková Nelka - 3.A, 3.miesto - Kókayová Kajka - 3.B

4. ročník: 1.miesto - Legényová Ema - 4.A, 2.miesto - Šurinová Dominika - 4.A

Všetci žiaci dostali diplom aj knižné odmeny. Mgr. J. Juchová


Knižní pátrači

Dňa 28.3. bola ďalšia súťaž Dobšinského rozprávky. Po prečítaní zadaných rozprávok pre 1. a 2.ročník štyri rozprávky a 3. a 4. ročník osem rozprávok mali žiaci nájsť vhodné dvojice v čo najkratšom čase. Najrýchlejší žiaci z ročníkov prvý a druhý sú: 

1. Oláhová Terezka - 2.C, 2. Červenáková Vivien - 2.B, 3. Zagrapan Johann - 2.B, 4. Uderian Martin - 2.B, 5. Čapla Alex - 2.B. Najrýchlejší žiaci z ročníkov tretí a štvrtý sú:

1. Andok Martin - 4.B, 2. Deáková Emka - 3.A, 3. Oláh Samuel - 4.B, 4. Pompa Patrik - 4.B, 5. Oláh Jakub - 4.A.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže dostali diplom a vecné odmeny podľa vlastného výberu, ktoré sponzorovalo ZRŠ a vedenie školy. Mgr. J. Juchová


Dobšinského rozprávky

Škultétyho Zornička

V tomto roku sa konal 27. ročník v umeleckom prednese poézie a prózy Škultétyho Zornička. V školskom kole súťažili za1. stupeň: Simona Gubricová z 2. B, Igor Slávik z 2. C, Nela Čačková, Ema DeákováVanesa Oračková z 3. A, Stella Rusnáková, Ema Vengrínová a Lívia Klátiková z 3. B, Dominika Šurinová zo 4. A a Zara Krnáčová zo 4. B. Medzi súťažiacimi boli recitátorskí nováčikovia aj skúsenejší recitátori. Do okresnej súťaže poslala porota Stellu Rusnákovú, Emu Vengrínovú, Zaru Krnáčovú a Dominiku Šurinovú. Za starších žiakov nás reprezentovali Marko Kováč, Ema KrnáčováViktória Fajčíková. Žiaci nesklamali a v silnej konkurencii niekoľko desiatok súťažiacich sa dostali na popredné priečky. Emka Vengrínová sa umiestnila na 3. mieste v kategórii „próza” a Stellke Rusnákovej patrilo 2. miesto za umelecký prednes poézie. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka, ktorá reprezentovala ZUŠ (mimochodom tiež žiačka našej školy)  - Karolína Kokayová. Naše dievčatá do ďalšieho kola nepostupujú, no i tak dokázali, že ich umelecký prednes je na vysokej úrovni a na svoj úspech môžu byť právom hrdé. Gratulujeme a držíme im palce v ďalších recitačných súťažiach.  


Účastníci školského kola a členky poroty Mgr. L. Cudzišová a PaedDr. B. Rusnáková

Víťazi školského kola v kategórii ”próza”.
zľava: Ema Deáková, Dominika Šurinová, Ema Vengrínová

Víťazi školského kola v kategórii ”poézia”:
Zľava: Igor Slávik, Zara krnáčová, Stella Rusnáková

Žiaci, ktorí nás reprezentovali v okresnom kole.


Ema Vengrínová a Stella Rusnáková so svojou triednou učiteľkou, ktorá ich na súťaž pripravovala.

– nie je dôležité vyhrať, ale dosiahnuť úspech!

V dňoch 16. 4 - 18. 4. 2018 navštívili ŠKD predškoláci z krtíšskych materských škôl. Pani vychovávatľky pre nich pripravili zaujímavé pohybové aktivity. Malí návštevníci prešli rôznymi stanovišťami, kde si vyskúšali obratnosť, šikovnosť a vytrvalosť. Všetko zvládli na výbornú. Odmenou za ich výborný výkon bol malý darček, ktorý pripravili pani vychovávateľky. Deti a pani učiteľky z jednotlivých MŠ odchádzali spokojné a tešia sa na ďalšie stretnutie. Vychovávateľka A. KoreňováNávšteva predškolákov v ŠKD

Deň Zeme je venovaný našej planéte. Vychádza z pôvodného sviatku jarnej rovnodennosti a príchody jari. V modernom ponímaní je skôr zameraný na ekológiu a ochranu životného prostredia. Pri tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila do rôznych aktivít, zameraných na ekologické správanie.  Aktivity boli rozdelené do troch základných skupín: tvorba plošných a priestorových výrobkov z odpadového materiálu,  čistenie mestskej zelene,  kreslenie na asfalt.

Na výrobu zaujímavých  predmetov, zvieratiek a robotov boli najčastejšie použité plastové fľaše a vrchnáčiky.  Žiaci využili svoju kreativitu a manuálnu zručnosť. Hotové výrobky sú vystavené na chodbe. Do kreslenia na asfalt sa zapojili všetky triedy. Kreslilo sa na školskom dvore a výtvarné nápady súviseli s ekológiou a našou planétou. Práce sme vyhodnotil. Autori najkrajších prác boli ocenení diplomom.


1. Kategória (1. a 2. ročník): 1. miesto- 2.A, 2. miesto- 2.B, 3. miesto-1.A

2. Kategória (3. a 4. ročník): 1. miesto- 4.B, 2. miesto- 4.A, 3. miesto-3.A, 3.B

3. Kategória (5. a 6. ročník): 1. miesto- 5.A, 2. miesto- 6.B, 3. miesto-6.A

4. Kategória (7., 8. a 9. ročník) 1. miesto- 8.B, 9.B, 2. miesto- 8.A, 3. miesto-7.A


Deň  Zeme skončil. Pôsobenie ľudstva za Zem však pokračuje naďalej. Je potrebné na to myslieť neustále, pri každej činnosti, pri každom rozhodovaní, pri plánovaní. A to každý deň v roku.


Deň Zeme

dz1.jpg dz2.jpg dz3.jpg dz4.jpg dz5.jpg dz6.jpg dz7.jpg dz8.jpg dz9.jpg dz10.jpg dz11.jpg dz12.jpg dz13.jpg dz14.jpg dz15.jpg dz16.jpg dz17.jpg dz18.jpg dz19.jpg

Klik…

V dňoch 27. a 28. apríla 2018 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Táto udalosť je veľmi dôležitá pre každú základnú školu. Žiak je centrom diania a záujmu všetkých zamestnancov školy. Keďže sa v júni lúčime s odchádzajúcimi deviatakmi, nahradia ich noví žiaci, ktorým deväťročný proces vzdelávania v septembri začne. Zápis je významnou udalosťou rovnako aj pre samotných prvákov a ich rodičov. Zapísali sme 36 žiakov, ktorí budú rozdelení do dvoch tried. Triednymi učiteľkami budú Mgr. D. Petríková a Mgr. M. Krajčíková. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Urobíme všetko preto, aby deti získali kvalitné vzdelanie a mali svoju školu radi.Zapísali sme budúcich prvákov

Škola v prírode Kráľová


Na tento týždeň sa celý rok tešili všetci žiaci 3. B a žiaci štvrtého ročníka. V pondelok, 30. apríla 2018, sme sa vybrali do malebnej obci Kráľová pri Zvolene, aby sme tam strávili týždeň školy v prírode. Čakalo nás nádherné prostredie. Hotel Kráľová je situovaný v krásnej prírode a v jeho areáli sa nachádzajú polia pokryté stádami zvierat a lúky s pasúcimi sa koníkmi.

Zažili sme týždeň dobrodružstiev, hier, zábavy a najmä rozprávkové jazdenie na koníkoch. V priebehu týždňa sa naučili samostatne jazdiť, naučili sa čo všetko zahŕňa starostlivosť o koníky, dokonca sa mohli prizerať aj starostlivosti o dvojtýždňové žriebätko.

Každý deň sme sa zdokonaľovali v plávaní v hotelovom krytom bazéne. V rámci večerných programov s animátormi sme si zatancovali na privítacej párty, zasúťažili v talentovanej súťaži, hľadali poklad, ale aj riešili kvízové otázky.

Pochvala patrí všetkým detičkám, pretože zvládli celý týždeň bez tabletov, mobilov a  počítačov. A naozaj si na ne ani raz nespomenuli. Nebolo kedy...:)

PaedDr. Beáta Rusnáková


OZNAM

Slovo „mama”, označuje osobu, ktorá dieťa porodila a od útleho veku sa o neho stará. Nájdeme ho s malými obmenami vo všetkých jazykoch sveta. Kto vlastne dal mame toto pomenovanie? Vraj samotné deti. Spoluhláska „m” patrí k prvým hláskam, ktoré dieťa vysloví a v spojení so samohláskou „a” je prvé slovko na svete. Označenie „mamma“ znamená v latinčine „prsia” a mammalia sú cicavce. Takže, ak dieťa začne vydávať zvuk „ma” znamená to, že je hladné.
Mama však nie je len zdrojom potravy. Mamy sú pre nás najbližšou osobou aj dlho potom, ako si vieme zaobstarať potravu sami. Veď nielen mliekom, či chlebom je človek živý. Medzinárodný deň matiek je tiež oslavou každodennej starostlivosti a lásky našich mám.

Vo štvrtok 15. mája 2018 povedali veľké “ĎAKUJEM“ žiaci našej školy svojim mamám, ktoré si prišli pozrieť kultúrny program. Každé dieťa miluje svoju mamu a najkrajšie, ako jej to dať vedieť, je zaspievať pesničku, zarecitovať básničku alebo zatancovať len pre ňu. Pani učiteľky pomohli deťom otvoriť srdiečka a vypustiť prúdy lásky smerom k mamám. Program, ktorý deti predviedli v telocvični školy bol veľmi bohatý a maminy odchádzali s pocitmi hrdosti na svoje deti. Podujatie organizovala tradične  pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková, ktorá vytvorila scenár a program režírovala. Účinkujúcim ďakujeme za príjemný zážitok a návštevníkom za hojnú účasť.                    Foto: Mgr. D. Račková

Mama nám dáva nielen jesť

den-matiek1.jpg den-matiek2.jpg den-matiek3.jpg den-matiek5.jpg den-matiek8.jpg den-matiek9.jpg den-matiek10.jpg den-matiek11.jpg den-matiek12.jpg den-matiek13.jpg den-matiek14.jpg den-matiek16.jpg den-matiek17.jpg den-matiek18.jpg den-matiek19.jpg den-matiek20.jpg den-matiek21.jpg den-matiek4.jpg

Klikni na foto pre zväčšenie

Stroj na jednotky je program vyvinutý pre domáce zážitkové učenie sa žiakov základných škôl. Motivuje deti pravidelne si precvičovať učivo zo Slovenčiny, Matematiky a Anglického jazyka zábavnou formou. Program zostavili odborníci z oblasti vzdelávania spolu s učiteľmi z internetového  portálu zborovňa.sk a tvorcami učebníc vydavateľstva Taktik.

Počas školského roka žiaci každého ročníka absolvujú 16 súťažných kôl. Za každú vyriešenú úlohu získa žiak body, ktoré ho posúvajú v rebríčku vyššie. Výsledky sú hneď viditeľné na internete po skončené každého súťažné kola. Do súťaže sa zapojilo aj mnoho žiakov našej školy, vynikajúci úspech sa podarilo dosiahnuť tretiakovi Nikolasovi Demeterovi, ktorý úspešne absolvoval všetky doterajšie kolá a umiestnil sa na 2. mieste zo 7467 žiakov v celej Slovenskej republike. Požiadali sme ho o rozhovor. Rozhovor si môžete pozrieť vo videokronike.


V súťaži Stroj na jednotky je
náš Nikolas Demeter druhý na Slovensku

Nikolas Demeter s triednou učiteľkou Mgr. J. Juchovou