Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Časový rozpis vyučovacích hodín
Archív aktualít
videokronika2 Videokronika
na predkladanie ponúk

Sv. Mikuláš mal v našej škole práce neúrekom. S rozdávaním darčekov začal v pondelok 8.decembra, kedy rozdal darčeky žiakom prvého stupňa. Skôr než si od Mikuláša vzali sladkú odmenu, museli splniť niekoľko úloh. Presnejšie, zapojili sa do pohybovo - zábavných hier, ako triafanie loptičky do terča, slalom s badmingtonovou raketou, spustenie sa po šmykľavke, triafanie do florbalovej bránky.  Rovnaké úlohy čakali aj na deti z krtíšskych materských škôl, ktoré sme k nám na stretnutie s Mikulášom pozvali. Ani títo malí predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali, že sú šikovní a obratní. Mikuláš ich tiež rád obdaril darčekmi. Bez svojich pomocníkov, anjelov a čertov, by mal tento postarší pán ťažkú prácu, no naši čertovskí a anjelskí deviataci boli vždy po ruke. Podujatie zorganizovali pani učiteľky Mgr. I. Krajčíková, Mgr. J.Beláková, pán učiteľ Mgr. P. Demeter a s prípravou telocvične pomohli tiež pani učiteľky prvého stupňa. Na Mikuláša sa deti tešia každý rok. S príjemným pocitom a darčekom odchádzali deti od Mikuláša aj v tomto roku.


Mikuláš u nás rozdával darčeky tri dni