Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Časový rozpis vyučovacích hodín
Vyšiel nový 
Archív aktualít
videokronika2 Krása pozbieraná
v areále školy
Videokronika
casopis2 casopis2 casopis2

Anglický letný denný tábor sa konal na našej škole v období 14. - 18. júla 2014. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov našej školy vo veku 10 až 13 rokov. Žiaci si mohli overiť svoje doterajšie vedomosti z angličtiny, ale tiež sa zdokonaliť v rôznych jazykových zručnostiach a naučiť sa aj niečo nové. Anglickí lektori Harry Cox a George Roberts zo súkromnej jazykovej školy SIDAS z Košíc si pre nich pripravili naozaj zaujímavý program plný rôznych aktivít a hier, ktoré žiaci ani nevnímali ako výuku. Po absolvovaní kurzu si žiaci prevzali certifikáty.
Mgr. L. Kázmerová

Jazykový letný tábor

Dňa 19.6. 2014 na našej škole prebehol už tretí ročník turnaja vo vybíjanej. Zúčastnili sa na ňom tretie a štvrté ročníky. Pred začatím turnaja si jednotlivé triedy zvolili družstvá aj s kapitánom. Družstvá boli vyvesené na nástenke aj s tabuľkou kto s kým hrá. Každé družstvo hralo s každým družstvom a zbierali body nasledovne: za výhru mali 2 body, za remízu 1 bod a za prehru 0 bodov. Hralo sa v časovom limite 10 minút. Najviac bodov získala 3.B trieda. O tretie miesto bojovali dve triedy na konci turnaja. Vyhodnotenie bolo nasledovné: 1. miesto získala 3.B trieda, 2. miesto získala 4.A trieda a na 3. mieste sa umiestnila 4.C trieda.


Turnaj vo vybíjanej

Výhercom gratulujeme, dostali krásne diplomy a sladké odmeny. Mgr. J. Juchová

Víťazné družstvo 3.B triedy

Oheň olympijského festivalu Slovenska zažiaril aj na ZŠ Komenského


Správa z podujatia

fotogaléria