Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Archív aktualít

Vianočné trhy na základnej škole

boli  spojené s pomocou


Základná škola na  Komenského ulici, ovládnutá vianočným duchom, sa rozhodla zorganizovať v priestoroch areálu školy Vianočné trhy.

Zamerané boli na ponuku a predaj jedinečných, originálnych a vlastnoručne vyrobených produktov a vianočných ozdôb. Na trhoch sa zúčastnili všetky ročníky. Každá trieda mala svoje predajné miesto, kde žiaci predávali svoje výrobky ako napr. ikebany, sviečky, vianočné oblátky, medovníčky, výrobky z dreva, mydielka a iné. Vianočné výrobky kupovali žiaci, učitelia a tiež okoloidúca verejnosť.

K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí punč a vianočné piesne. My sme si samozrejme uvarili teplý čajík, ktorý nás zahrial v tomto zimnom období.
Množstvo peňazí z predaných výrobkov nás veľmi milo prekvapilo, a tak sme namiesto jednej rodiny, mohli pomôcť hneď šiestim vybraným rodinám. Pre každú rodinu sme v hodnote približne 100€ zakúpili základné potraviny, drogériu a veríme, že sme im aspoň takto spríjemnili toto krásne vianočné obdobie.

       Mgr. Gabriela Výbochová,

Mgr. Lívia Klátiková


Zhodnotili sme prvý polrok školského roka 2019/2020


Zhodnotili, pochválili usilovných, rozdali vysvedčenia. Polrok máme teda za sebou, no nebolo to vždy jednoduché. Mnohí žiaci ešte po vianočných prázdninách museli zabrať, aby čísla na vysvedčení boli čo najnižšie. Dúfame, že všetci napokon odišli na krátke polročné prázdniny spokojní.


Bolo to len nedávno, čo si prváci prvýkrát sadli do lavíc. Dnes a už tešia zo svojich výsledkov. Urobili nesmierny kus práce, pre prvákov naozaj náročnej. Odmenou im je prvé vysvedčenie a uznanlivé slová pani učiteliek.


Dôležitou zmenou vo vzdelávaní prešli aj piataci. Navštevujú 2. stupeň, patria teda medzi starších žiakov a kladú sa na nich väčšie nároky. Prechod zvládli bez problémov, niektorí s dokonca s čistými jednotkami na vysvedčení.


Deviataci si dávali na polročných výsledkoch záležať asi najviac. Tieto výsledku sú pre nich dôležité pri prijímacie konania na stredné školy. Každý urobil, čo je v jeho silách, o pár mesiacov, sa s našou školou budú lúčiť..


Baletná rozprávka Ferdo mravec

Dňa 29. 01. 2020 sa žiaci tretieho a piateho ročníka zúčastnili baletnej rozprávky v dvoch dejstvách Ferdo mravec v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

Akciu zorganizovala naša triedna pani učiteľka Mgr. Lucia Havlíčková na počesť roka  2020, ktorý je rokom slovenského divadla.

Rozprávka na motívy Ondřeja Sekory Ferdo mravec mala podobu baletného muzikálu. A veru, nebola len taká obyčajná rozprávka, pretože sme mali jedinečnú možnosť vidieť nielen balet, ale aj  orchester Štátnej opery. Po príchode do budovy divadla nás privítali uvádzačky, ktoré nás odprevadili do šatní, kde sme si ako vážení hostia odložili vetrovky. Už to bola predzvesť toho, že nie sme len v kultúrnom dome ale v inštitúcii, kde sa musíme slušne správať a kde má etika svoje miesto. Na naše milé prekvapenie nás pani uvádzačky usadili na balkón, do logii. Bol to pre nás zážitok, hlavne pre tých, ktorí mali strach z výšky  . Usadením na balkóne sme mali jedinečnú príležitosť vidieť priamo aj orchester Štátnej opery. Niektorí však nevedeli či majú skôr sledovať členov baletu alebo na rozvášneného pána dirigenta, či hľadieť s úžasom na orchester a všetky tie hudobné nástroje.

Po vystúpení nasledovala klaňačka hercov, umelcov, ktorí zožali veľký potlesk.

Baletná rozprávka sa nám veľmi páčila, pretože scéna na pódiu a kostýmy boli naozaj ako z rozprávky. A to dokresľovalo celý zážitok z tohto predstavenia.

Ako dozorkonajúce pani učiteľky boli Mgr. Gabriela Výbochová a Mgr. Janka Kušická.

Žiaci V.A triedy


V tomto polroku sa 11. raz odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Druháci, tretiaci a štvrtáci sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, kde prepojili vedomosti všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Preukázali svoje schopnosti a zručnosti testom a odpoveďovým hárkom, kde naplno predviedli čítanie s porozumením.

Titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala: Andrea Klátiková z 3.A

Titul VŠETKOVEDKO získali: Maxim Tomšủ z 2.B, Lea Legényová z 2.A, Lívia Havlíčková z 3.B

Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali: Bánik Lukáš 2.A, Klátiková Júlia 2.A, Mbaye Mya 2.B, Čóryová Patrícia 2.B, Zrubec Lukáš 3.A, Pekárová Žofia 3.A, Keťko Matias 3.A, Koreň Matej 3.B, Uramová Lara 3.B, Černý Martin 4.A, Palman Márk 4.A, Bániková Petra 4.B, Kaziová Nina 4.B, Barcajová Martina 4.B.

Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú spomienku na súťaž. Koordinátorka Mgr. Denisa Petríková gratuluje šťastným výhercom a aj súťažiacim.   Mgr. Denisa Petríková


VŠETKOVEDKO

Celoslovenská súťaž YPSILON


V našej škole je už pravidlom, že sa spolu so žiakmi pravidelne zapájame do rôznych vedomostných súťaží. Jednou z nich je aj súťaž v slovenskom jazyku - YPSILON. Žiaci v testoch vidia, že úlohy zo slovenčiny môžu byť aj zábavné. Riešia rôzne doplňovačky, prešmyčky a tajničky, ale starší žiaci napríklad vymýšľajú aj báseň.

Tak, ako každý rok, aj tento ročník bol pre našu školu veľmi úspešný. Z 55 prihlásených žiakov získalo až 45 žiakov diplom so zlatou medailou. Najúspešnejším žiakom sa stal Maxim Tomšů, ktorý spomedzi všetkých druhákov na celom Slovensku získal 3. miesto a vyhral balíček vecných cien. Blahoželáme všetkým úspešným, ale aj menej úspešným žiakom, pretože hlavné je do súťaží sa zapájať a rozvíjať si tvorivosť, originalitu, ale aj riešenie problémových úloh a tým sa stať oveľa úspešnejším v riešení ďalších testov a skúšok.

PaedDr. Beáta Rusnáková – koordinátorka súťaže

Vyšiel nový Amosko

Hoci obálka aktuálneho Amoska má zimný motív, nakoľko časopis vyšiel koncom januára, jeho obsah nie je zameraný len na zimné témy. Opäť sme zhrnuli aktivity a činnosť v našej škole počas celého obdobia prvého polroka. Začíname od otvorenia školského roka, keď ešte bolo vonku teplúčko, nosili sa tričká a ľahké šatôčky. Tak ako sa menilo počasie, tak rástli naši žiaci a okrem centimetrov im pribúdali aj vedomosti. Popri učení sme zorganizovali mnoho zaujímavých aktivít, zapájali sme sa do súťaží a prežívali drobné radosti a starosti, ktoré už ku vzdelávaniu tradične patria. Tak, nech sa páči, prejdite na nasledujúcich stránkach stručnou rekapituláciou nášho školského života počas 1. polroka v školskom roku 2019/2020. Príjemné čítanie!

Redakcia


Amosko 1 -2020

Ponuka zamestnania

Sviatok svätého Valentína má už niekoľko storočí. Kým spočiatku bol sviatkom prevažne dvojíc, ktorých spájala láska, dnes má širšie pôsobenie. Valentínskym pozdravom, či darčekom prejavujeme svoju náklonnosť alebo vďačnosť príbuzným, ale aj priateľom, kolegom....., jednoducho komukoľvek, ku komu máme priaznivý vzťah a chceme mu to dať najavo. V škole sme mali pre túto príležitosť pripravenú valentínsku poštu – krabice, do ktorých mohli záujemci odovzdať svoj pozdrav. Valentínski poštári – žiaci siedmeho ročníka, poštu doručili adresátom. Aj v tomto roku sa zozbieralo niekoľko stoviek milých pozdravov pre deti, ale aj zamestnancov školy.


Valentín

nielen pre zaľúbených