kontakt Vsevoloda Čechoviča

Vitajte na našej stránke

Tlačivo
Vyhlásenie
o bezpríznakovosti

Tlačivo
Oznámenie o výnimke z karantény

Naša Zem potrebuje pomoc. Nestačí si na ňu spomenúť len 22. apríla, v Deň Zeme. Každý deň a každý človek môže niečo urobiť preto, aby bola zemeguľa zdravšia a my s ňou.

Naša škola sa zapojila do projektu Ekoalarm. Jeho zámerom je viesť žiakov k tomu, aby triedili odpad, vznikajúci v škole počas vyučovacieho procesu. Získali sme nádoby, v ktorých môžeme separovať papier, plast a bioodpad. Spolu s nádobami, ktoré už na chodbách máme, budeme mať dostatok možností, aby sme odpadový materiál triedili a umožnili jeho recykláciu. Nezabudni si pozrieť video. TÝKA SA AJ TEBA.

Nehádž všetko do jedného vreca!

PYTAGORIÁDA v školskom roku 2021/2022


V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka a na našej škole sa teší veľkej obľube. Tento rok školské kolo prebehlo online formou, každý žiak obdržal vlastný vygenerovaný kód, ktorým sa pripojil do súťaže či už z prostredia školy alebo z domu. Z tretieho ročníka sa zapojilo 13 žiakov, zo štvrtého ročníka 14 žiakov, z piateho ročníka 11 žiakov, zo šiesteho ročníka 10 žiakov a zo siedmeho ročníka 3 žiaci. Spolu 51 žiakov. 

Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia: Tomáš Petrovský 3. B, Adam Baláž 3. B, Sofia Ondrejková 3. A, Richard Nyifor 3. B, Eliana Krajčíková 3. B, Filip Ivanič 3. A, Táňa Paľovová 3. B, Karin Bečkeiová 3. A, Ján Prachár 3. B, Melánia Pelčová 3. A, Sofia Kuviková 3. A, Maxim Tomšů 4. B, Andrea Klátiková 5. A, Dávid Végh 5. B a Michal Jardek 6. B.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 29. a 30. marca 2022. Mgr. J. Beláková

Archív 2021-2022