Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd trieda s RV TSV časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

NP Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

Darujte 2% škole

Pravidelné aktivity

Projekt MODULY - CHEER JE COOL

2023-2024

zapis2024-2.jpg tsv

Voľbou povolania

rozhodujeme o svojej budúcnosti


Preto je dôležité nad svojou budúcnosťou, a teda stredoškolským štúdiom, rozmýšľať už na základnej škole. Žiaci vyšších ročníkov sa v týchto dňoch zúčastňujú poradenstva, ktoré im môže pomôcť zorientovať sa v možnostiach ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce. Viac o podujatí porozprávala Mgr. Monika Bečkeiová, kariérová poradkyňa Centra poradenstva a prevencie: „V týždni od 18. 3. do 22. 3. 2024 realizujeme v spolupráci so ZŠ Vsevoloda Čechoviča „Dni povolaní”. Cieľom podujatia je spájať stredné a základné školy a prepájať ich s trhom práce. Aktivity v tomto týždni sa realizujú pre žiakov 5. až 9. ročníka. Pozvali sme pedagógov a študentov zo Spojenej školy v Modrom Kameni, ktorí nám prostredníctvom tvorivých dielní prezentovali učebné a študijné odbory, do ktorých sa žiaci môžu prihlásiť. Stretnutia sa zúčastnila aj pracovníčka firmy PAZZ, s. r. o. Táto firma spolupracuje so Spojenou školou v Modrom Kameni a participuje na duálnom vzdelávaní. V spomínanom týždni sa v triedach organizovali činnosti na sebapoznávanie. S cennými informáciami prišli tiež kolegyne z Regionálneho centra kariéry v Lučenci. V piatok 22. 3. 2024 budú mať žiaci možnosť vyskúšať si „zelené zručnosti“ a „zelené povolania“, keďže očakávame návštevu  zo SOŠ Želovce.”

Viac o Spojenej škole v Modrom Kameni povedala pani učiteľka Ing. Darina Červenáková:„Spojená škola v Modrom Kameni má dve organizačné zložky - Strenú odbornú školu obchodu a služieb a Obchodnú akadémiu. Obchodná akadémia ponúka štvorročné odbory ukončené maturitou – odbor obchodná akadémia a odbor logistika. V tomto odbore sa študenti učia, ako riešiť rôzne technicko-ekonomické problémy a hľadať logické riešenia. SOŠ obchodu a služieb ponúka 4 -ročný študijný odbor obchodný pracovník a služby v cestovnom ruchu. Na študijné odbory je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. Škola ponúka tiež dvojročné a trojročné učebné odbory: čašník - servírka, kuchár, cukrár, stolár, murár, krajčír. Na učebné odbory sa prijímacie skúšky nerobia. Žiaci končia záverečnou skúškou a dostanú výučný list. Škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania, máme rozvinutú spoluprácu so zamestnávateľmi, kde žiaci chodia na prax. Po ukončení vzdelávania žiaci nachádzajú uplatnenie v rámci okresu, ale aj mimo okresu, či v zahraničí. Maturanti majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách.”

S redakčným fotoaparátom sme zašli aj do školskej kuchynky, v ktorej prezentovali kuchárske umenie študentky  odboru kuchár. Do prípravy jedál sa zapojili aj naši žiaci. Pod vedením šikovných študentiek sa darilo rovnako dobre dievčatám aj chlapcom. O chvíľu boli na stole pekne upravené tácky s jednohubkami. Pohladili oko aj žalúdok. Nie každý má vzťah k vareniu, ale dobré jedlo sotva niekto odmietne. Aký vzťah ku kuchyni majú študentky?

Alexandra, študentka trojročného odboru kuchár:Práca v kuchyni ma baví. V škole sa učíme pripravovať rôzne jedlá studenej a teplej kuchyne. Zúčastňujeme sa rôznych spoločenských akcií, kde tieto jedlá pripravujeme. Je to pre mňa zaujímavé a poučné.“

Lucia, študentka štvorročného odboru kuchár:Už ako malá som sa zaujímala o varenie a pečenie. Rada pri príprave pokrmov využívam svoju kreativitu. Tejto profesii by som sa chcela venovať aj po ukončení štúdia. Neviem, čo budúcnosť prinesie, ale nebránila by som sa ani vlastnému podnikaniu v tomto odbore.“

V ďalšej miestnosti sa tvorilo s iným materiálom. Žiaci sa snažili vytvoriť jednoduché stavby z drevených dielov skladačiek, ktoré priniesla pani učiteľka odboru murár.  Tento odbor v súčasnosti navštevujú výlučne chlapci a zdá sa, že mnohí sa v tomto remesle našli. Čo odbor murár študentom prináša? Vysvetlila pani učiteľka

Bc. Lenka Ďurišová: V odbore murár sa žiaci naučia pracovať s materiálmi, ktoré sa v stavebníctve často používajú. Naučia sa murovať, omietať, zatepľovať a všetky ďalšie základné stavebné úkony. Tieto vedomosti im vieme odovzdať, no samozrejme, každý žiak potrebuje získať aj potrebnú prax. Naši žiaci sú prirodzene manuálne zruční a svoju zručnosť si ďalej rozširujú v školských priestoroch a na praxi u zamestnávateľa. Svoju šikovnosť si otestovali aj na rôznych súťažiach. Zúčastnili sme sa napríklad  medzinárodnej súťaže v Nitre, kde sa naši dvaja chlapci umiestnili na 4. mieste zo 14 družstiev a boli vybraní na súťaž Skill Slovensko. Po ukončení štúdia majú murári široké uplatnenie.  Môžu sa zamestnať v niektorej firme alebo si založiť vlastnú firmu.“

Lukáš, žiak odboru murár, je so svojim výberom povolania spokojný:V rámci odborného výcviku som získal veľa nových zručností. Praxujeme aj mimo školy na rôznych pracoviskách. Pracujeme s rôznym stavebným materiálom, učíme sa, aké má vlastnosti a ako ho správne použiť. Zaujímavá pre mňa bola účasť v súťažiach, súťažili sme napríklad v stavaní komína. Myslím si, že ako murár, budem mať dostatok možností zamestnať sa.”

Zamestnanie, robota, povolanie, funkcia... našli by sme aj ďalšie synonymá označujúce pracovnú činnosť, ktorá nám môže zabezpečiť živobytie. Nech už je to v akomkoľvek odvetví a odbore, práca by nemala poskytovať len živobytie, ale predovšetkým pocit uspokojenia, užitočnosti a odovzdania svojich schopností a tvorivosti. Ten, komu jeho práca napĺňa nielen peňaženku, ale aj vnútorné potreby, má zo svojej práce viacnásobnú radosť. Je vynikajúce, že žiaci, deti, ktoré sa v množstve povolaní orientujú len veľmi ťažko, majú možnosť získať informácie o ďalšom štúdiu a povolaniach, kde by sa mohli uplatniť. O dobrých odborníkov a zanietených pracovníkov bude vždy záujem. Držíme žiakom a študentom palce, nech svoju budúcnosť úspešne naštartujú.

K.Cicko

Dnes naši deviataci mali veľký deň. Overovali si svoje vedomosti, ktoré načerpali počas deviatich rokov a snáď zúročili na dnešnom testovaní. (Mgr.Lívia Klátiková)

Deň vody


Dnes, ku svetovému DŇU VODY 22.3., sme podnikli rôzne aktivity na oslavu tohto dôležitého dňa. Naši starší žiaci mali divadelné predstavenie, zatiaľ čo sa mladší venovali skupinovým projektom a pokusom. Výchovný koncert Živá voda zaujal a pobavil žiakov od šiesteho do deviateho ročníka. Žiaci 5. A pracovali na tvorbe vodných fontán bez elektrickej energie a žiaci 5. B vytvorili nádherné projekty. Na prvom stupni sa žiaci aktívne zapájali do rôznych aktivít so svojimi pani učiteľkami, vytvorili krásne plagáty a získali nové poznatky o vode. Dokonca jedna trieda oslávila dnešný Deň VODY vo vode.                        Mgr. L. Klimentová

V Želovciach učia

ako podukovať krásu a príjemné chute


Dni povolaní pokračovali v piatok 22. marca návštevou pedagógov a študentov Strednej odbornej školy v Želovciach. Škola sa zameriava na vzdelávanie v oblasti záhradníctva – vinohradníctva, ovocinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva a floristiky, včelárstva a sadovníckej tvorby. Štúdium ponúka v trojročných učebných odboroch s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. V sieti škôl má zaradené aj štvorročné študijné odbory. SOŠ Želovce v našej škole odprezentovala zaujímavé praktické ukážky toho, čomu sa študenti počas štúdia venujú. Mladí záhradníci predviedli, ako pestovať rastliny formou hydropónie, teda bez prírodnej pôdy. Rastlinky, študenti priviezli kríčky paradajok, sú zasadené v minerálnej vlne a polievajú sa živným roztokom. Hoci je takýto spôsob pestovania náročnejší – je potrebné presne dávkovať živiny, môže priniesť väčšie výnosy a úroda nie je ohrozená škodcami.

No i klasické pestovanie na poli robia v Želovciach s využitím moderných prístupov. Na školskom dvore si naši žiaci pozreli, ako pri príprave pôdy pomáhajú moderné technológie. Mobilný sympatický pracant je riadený minipočítačom a dokáže pracovať na poli celú pracovnú smenu - 8 hodín. Vyorie brázdu, zaseje  alebo urobí iný úkon podľa technického zariadenia, ktoré sa k nemu primontuje. Dá sa ovládať diaľkovým ovládaním a jeho výkon v terénne je obdivuhodný.

Výkon, z ktorého žasneme, dokonca tak, že vzniklo zaužívané prirovnanie, podávajú aj malé včielky. Usilovný ako včela – s takýmto podobenstvom prišli ľudia, ktorí pozorovali činnosť medodarcov. Vždy, keď počúvame o oddanosti včely k svojmu úľu, o nepretržitej práci pri zbere peľu a starostlivosti o potomstvo, žasneme nad ich vytrvalosťou. Mladík zo želovskej odbornej školy žiakom pútavo a odborne porozprával nielen o včeľom pracovnom živote, ale aj o stavbe tela včielky, o tom ako tento drobný hmyz vidí, vníma okolie a reaguje na rôzne podnety.  Ľudia, ktorí majú radi prírodu a zaujímajú sa o chov včiel, môžu sa tešiť zo sladkej odmeny za svoju prácu. Doslova.

SOŠ v Želovciach pripravuje na povolanie ľudí, ktorí sa budú venovať činnostiam spojeným s našou stravou a výživou. Vývoj technológií každým rokom postupuje nesmierne rýchlo. Žijeme víziami o umelej inteligencii, no môžeme rátať s tým, že aj v ďalekej budúcnosti sa bez chleba každodenného a ďalších dôležitých potravinových produktov nezaobídeme.

Aktivity, ktoré sa realizovali v rámci Dni povolaní pripravovala a koordinačne riadila kariérová poradkyňa Centra poradenstva a prevencie pani Mgr. Monika Bečkeiová. Okrem návštev zo stredných škôl organizovala besedy s našimi žiakmi, zisťovala ich záujmy a preferencie prostredníctvom dotazníkov, bola nápomocná pri poskytovaní informácií a rád ohľadom škôl a zamestnávateľov. Všetky tieto činnosti sú veľmi nápomocné pri výbere strednej školy. Oceňujeme prácu pani Bečkeiovej a ďakujeme jej za spoluprácu.

K.Cicko


Týždeň boja proti rasizmu


Slovensko bolo dlhé stáročia križovatkou kultúr a rozličných národnostných skupín, krajinou, v ktorej vedľa seba žili Židia, Rómovia, Nemci, Ukrajinci a iné etniká. V súčasnosti sa oveľa častejšie stretávame s ľuďmi z iných národov a kultúr, ktorí sa medzi sebou líšia svojimi tradíciami, kultúrou, zvykmi, náboženstvom, či dokonca typom postavy, tvarom lebky alebo farbou pleti. Hoci sme každý iný, naše vzájomné spolužitie má byť založené na princípoch rovnosti, tolerancie, rešpektu a spolupráce. To znamená, že všetci sme si rovní a zaslúžime si rovnaký rešpekt od všetkých. Tak ako chceme aby sme my boli tolerovaní, tak isto by sme sa mali snažiť tolerovať ostatných, bez ohľadu na to, k akej skupine patria, aké majú tradície, zvyky, či farbu pokožky.

21. marec uznalo Valné zhromaždenie OSN za Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Týždeň, v ktorom sa nachádza 21. marec je vyhlásený za Európsky týždeň proti rasizmu. Každý rok sa konajú rôzne podujatia v celej Európe - ich cieľom je zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Aj Slovensko sa už tradične pripája k tejto akcii. Po celom Slovensku sa konajú aktivity najrozmanitejšieho charakteru. Na našej škole si každoročne pripomíname Európsky týždeň boja proti rasizmu v duchu obľúbenej olympijskej tradície. Olympijské kruhy sú symbolom rozmanitosti a zároveň aj spolupatričnosti jednotlivých kontinentov a tým aj rôznych národov, rás a kultúr. Vzájomnú spolupatričnosť  a rovnosť vyjadrujeme tým, že si obliekame oblečenie podľa farieb olympijských kruhov. V pondelok to bola farba čierna – farba afrického kontinentu, v utorok červená - farba amerického kontinentu. V stredu si žiaci 1. stupňa obliekli žlté oblečenie vo farbe Ázie. Žiaci 2. stupňa prišli do školy v žltom až vo štvrtok, tiež si mohli obliecť oblečenie zelenej farby – farby Austrálie. K tomu sme si obuli farebné ponožky, aby sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. Aktivitu sme zakončili v modrom oblečení – vo farbe Európy.

Aj keď korene rasizmu siahajú hlboko do histórie ľudstva, nenechajme ho zakoreniť v našich srdciach. Najlepšími a najsilnejšími zbraňami proti rasizmu sú zaručene láska, priateľstvo, porozumenie, tolerancia.

Mgr. Lenka Kováčová, koordinátor prevencieAký deň je pre učiteľa najlepší?

Deň 28. marec je dňom narodenia Veľkého učiteľa J. A. Komenského. Vzhľadom na jeho celoživotné dielo a reformy vo vzdelávaní je tento deň skutočne šťastným dňom pre školstvo. J. A. Komenský zaviedol materskú školu, povinnú školskú dochádzku pre všetky deti a napríklad aj „Školu hrou”.

Aj dnes majú učitelia neľahkú úlohu. Vedú žiakov k osvojovaniu si veľkého množstva vedomostí, získavaniu nových informácií o obraze okolitého sveta a spoločnosti (dielo Svet v obrazoch - Orbis pictus napísal J. A. Komenský v roku 1658). Učia ich orientovať sa v tom, čo im spoločnosť ponúka. Dávajú im kompas, aby nezablúdili v labyrinte sveta a zároveň zostali čestnými a morálnymi ľuďmi. (Labyrint sveta a raj srdca, dielo J. A. Komenského vyšlo v roku 1631).

Každoročne si Deň učiteľov pripomíname aj v našej škole. Žiaci, členovia školského parlamentu, navštívili všetky triedy a pedagógov obdarovali slovami vďaky a kvetmi. Hoci príprava na vyučovanie  býva pre žiakov občas náročná, je milé, keď si uvedomujú, že je to cesta k poznávaniu a pedagóg je na nej sprievodcom.

V popoludňajších hodinách sa pedagógovia zišli na spoločnom posedení, kde strávili príjemné chvíle pri rozhovoroch nielen o svojej práci, ale tiež o iných veciach, na ktoré počas vyučovacieho procesu nie je čas. Stretnutia sa zúčastnil aj pán primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš. Bol nielen hosťom, ale aj delegátom, ktorý odovzdal riaditeľovi ZŠ Vsevoloda Čechoviča Mgr. Dušanovi Gálikovi Plaketu J. A. Komenského. Pán riaditeľ vedie túto školu už mnoho rokov, stal sa synonymom školy, má na jej rozvoji hlavnú zásluhu. Jeho ocenenie prítomní potvrdili súhlasným potleskom. Hodnotné na stretnutí je tiež to, že pozvaní boli aj nepedagogickí zamestnanci. Bez nich by sa chod školy nezaobišiel. Sú dôležitou súčasťou tímu zamestnancov.


Aký deň je teda pre učiteľa najlepší? Myslím, že mi pedagógovia dajú za pravdu, ak napíšem, že takým je deň, keď z vyučovania odchádzajú s pocitom, že žiakom úspešne odovzdali nové poznatky a žiaci ich s pochopením prijali. Deň, keď pozorujú, že za ich pedagogickú úsilie prejavujú úctu žiaci, ale aj ich rodičia a celá spoločnosť.

K. Cicko

Uplatňoval metódu primeranosti a postupnosti vzdelávania. Hoci jemu samému osud neprial – bol prenasledovaný a mor mu zahubil ženu a deti, nevzdával sa a vytrvalo pokračoval vo svojom zámere zmeniť pohľad na školu. Deň, keď sa narodil, bol vyhlásený za Deň učiteľov.den_ucx.jpg

Výsledky našich skvelých žiakov

na Okresnom kole dejepisnej olympiády


Žiaci našej školy dosahujú každoročne vynikajúce výsledky na veľmi náročnej - Okresnej dejepisnej olympiáde. Potvrdili svoje skvelé vedomosti, úsilie a hlavne záujem o históriu aj tento rok!!! Ich umiestnenie bolo nasledovné:
 9. roč. Lívia Klátiková - 2. miesto a postup na Krajské kolo, Ema Vengrínová- 6. miesto 
 8. roč. Karin Kolimárová - 2. miesto a postup na Krajské kolo, Martin Uderian - 6. miesto
 7. roč. Andrea Klátiková - 3. miesto, Matias Keťko - 6. miesto


Srdečne gratulujeme Vám všetkým!!! Držte Livke Klátikovej a Karinke Kolimárovej palce 19. 4. 2024 na Krajskom kole v Banskej Bystrici.

Mgr. Zuzana Kiapešová

V čítaní nás nezastavia!


Našim žiakom sa snažíme ponúkať všetky dostupné zdroje na čítanie. Okrem triednych knižníc, návštev školskej a mestskej knižnice a rôznych čitateľských aktivít sme postúpili ďalej. Naša škola zakúpila prístup všetkým žiakom do digitálnej knižnice Kubo. Digitálna knižnica je otvorená nonstop pre všetkých. Každé dieťa si môže kedykoľvek a kdekoľvek otvoriť svoju obľúbenú knihu a začítať sa. Potrebuje len počítač, tablet alebo mobilný telefón. S KUBO EDU si školáci osvojujú digitálne zručnosti bezpečne a okrem digitálnej gramotnosti si zlepšujú aj tú čitateľskú. Knihy si vyberajú podľa svojich záujmov. Je to výborná príležitosť pracovať s textom aj na vyučovaní. Tak dočítania priatelia…

Mgr. A.Lajková


Deň otvorených dverí a otvorených sŕdc


V piatok 5. apríla sa otvorili dvere našej školy pre budúcich prvákov a ich rodičov. Názov našej školy, pomenovanej podľa Vsevoloda Čechoviča, sa už dostal do povedomia obyvateľov mesta, no možno ešte nie každý vie, kto Vsevolod Čechovič bol. Deň otvorených dverí sa niesol v duchu kúzelníckeho sveta Harry Pottera. Hoci meno Vsevoloda Čechoviča znie zaujímavo až tajomne, nebol to ani náhodou riaditeľ nejakej čarodejníckej fakulty v Čechách, ani na Slovensku a vo Veľkom Krtíši si ho ctíme pre iné zásluhy. Viac sa dozviete z videa. Dozviete sa tiež, ako to na dni otvorených dverí u nás vyzeralo, z čoho sa mohli návštevníci tešiť a čo zažiť.

Zamestnanci školy vytvorili v niektorých učebniach školy skutočne čarovné prostredie. Riaditeľstvo im vyšlo v ústrety, no kúzelné paličky im dať nemohlo. Usilovné pani učiteľky a ďalší pracovníci, zapojil sa hádam každý, opäť naplno prejavili svoju bezhraničnú kreativitu a precíznosť, s akou sa vždy pustia do práce. Prečo toľko námahy, príprav a strávené času pre rozprávku? Zrejme preto, že chceli urobiť deťom radosť, že stále nezabudli na svet, ktorý je deťom blízky, ba je ich ďalšou realitou. Kto má otvorené srdce, nie sú mu potreby, ani sny iných, cudzie.  

K.Cicko

zapis2024.jpg

Elektronická prihláška do 1. ročníka - online formulár.


Vyhlásenie - vyžaduje sa podpis obidvoch rodičov.

Olympijský odznak všestrannosti


Dnes sa naša škola zúčastnila na prestížnom krajskom kole v Olympijskom odznaku všestrannosti. V Banskej Bystrici nás reprezentovalo 8 športovcov: Dávid, Ema, Zuzana, Sebastián, Samuel, Andrea, Laura a Lukáš. V piatich disciplínach sme si odmerali svoje sily so žiakmi z ďalších 30 škôl. Po finalnom spočítaní bodov sme sa umiestnili na 18. mieste! Tento prvotný úspech nás motivoval ešte viac a už teraz sa tešíme na ďalší rok, kedy sa opäť zúčastníme takejto skvelej športovej súťaže. Gratulujeme všetkým zúčastneným a dávame palec hore za ich úžasnú snahu a odhodlanie! Spoločnú cestu, súťaženie a vzájomné fandenie sme si užili spolu so žiakmi a kamarátmi zo ZŠ A. H . Škultétyho VK, ZŠ Poľná VK, ZŠ s MŠ Dolná Strehová a ZŠ s MŠ Senohrad.

Mgr. L.Klimentová, Mgr. M. Greguš

Zápis do prvého ročníka


V dňoch 12. 4. a 13. 4. 2024 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Pre každú základnú školu je to dôležitá udalosť, keďže od nej sa bude odvíjať ďalší školský rok. Bez žiakov by nebola škola, preto sa pedagógovia na prvákov veľmi tešia a vážia si rozhodnutie rodičov priniesť dieťa práve k nim. Pred samotným zápisom sa v školách uskutočnili Dni otvorených dverí, kde si budúci prváci a ich rodičia mohli pozrieť priestory, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, ale tiež priestory, ktoré s ním bezprostredne súvisia, napríklad školskú jedáleň, školský klub detí, či chodby s odkladacími skrinkami. Škola organizuje tiež mnoho aktivít, ktoré majú spoločenský, športový alebo iný charakter zameraný na všeobecné poznanie žiakov a rozvíjanie ich vedomostí a postojov. Voľba základnej školy je dôležitá aj pre rodičov, nakoľko ovplyvní dochádzku a výučbu žiaka na ďalších deväť rokov. Určite svoje rozhodnutie nenechávajú len na Deň otvorených dverí, ale sledujú činnosť a aktivity základných škôl vo svojom okolí po celý školský rok. Zostáva veriť, že ich rozhodnutie bolo starostlivo uvážené.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zveriť svoje dieťa do pedagogickej starostlivosti našej školy.