Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Vyšiel nový 
Archív aktualít
videokronika2 Krása pozbieraná
v areále školy
Videokronika
casopis2 casopis2 casopis2

Už len pár dní a prázdninám odzvoní. Keď prvýkrát v septembri zazvoní školský zvonec, bude každému jasné, že prázdninám je koniec. Dva mesiace ubehli rýchlo, dúfame, že ste si stihli dostatočne oddýchnuť od školských povinností, načerpali ste nové sily, bez ťažkostí sa zas nastavíte na skoré vstávanie a nový školský rok sa môže začať.
Máme to už za pár....

Do nového školského roka pribudlo aj niekoľko noviniek, ktoré sa týkajú vzhľadu školy. Počas prázdnin sa zrekonštruovali niektoré priestory školských budov. Po vynovení a zmodernizovaní tried a školského klubu, ktorému sme sa tešili cez minulý školský rok, prišli na rad aj priestory zborovne a manažmentu školy. Bola vymenená podlaha, zárubne a dvere. Zrenovovali sa tiež priestory vstupu do obidvoch budov. V súvislosti s rekonštrukciou väčšina zamestnancov strávila ostatné prázdninové dni v škole, pretože bolo potrebné prenášať nábytok, vybavenie a tiež urobiť rôzne finálne remeselné úpravy.  Priestory zborovne a kancelárií sú teraz oveľa krajšie a útulnejšie.

Aj pedagógovia sa musia občas vzdelávať alebo aspoň školiť. Koncom augusta absolvovali povinné školenie o ochrane pred požiarmi.

Všetko sa stihlo načas, takže školský rok 2014-2015 môžeme spokojne otvoriť.....


Slávnostné otvorenie

školského roka 2014-2015

sa uskutoční

v utorok 2. septembra 2014

o 8.00 hod. na nádvorí školy.


Tešíme sa na Vás!