na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Pestré jesenné lístie, ktoré krášlilo koruny stromov, zhodil nočný chlad na zem. Povaľuje sa po chodníkoch alebo sa naháňa s vetrom. Lístie to už má spočítané, no pár listov predsa dostalo druhú šancu. Šikovné deti ho pozbierali a na výtvarnej výchove vytvorili zaujímavé kompozície. Lístie opäť ožilo v zvieratkách. Vtáčiky, sovy, zajačiky, ježkovia potešili ich tvorcov a isto potešia aj vaše oči...

Lístie dostalo druhú šancu

Výtvarné práce žiakov 4.A

Nina Kovaľová

Michaela Kubová

Lucia Kolimárová

Jaroslava Čižmárová

Patrícia Zemčíková

Tamara Uhrínová

Sára Godová

Jeseň vplýva nielen na výtvarné cítenie, ale prebudila v žiakoch aj cit pre poéziu. Takéto básničky vymysleli žiaci v 3.B

Počasie ako vyšité


Budík zvoní, čajník plný.

Húf detí sa do školy vlní.

Vystrčil som z okna prst,

vtom začalo pršať

a desať psov vrčať.

Zmokol som skrz-naszkrz.

Bez dáždnika to bol krst.

Teraz stojím ako tĺk,

odkvapom som fŕk a fŕk.

Maroš Uderian, 3.BVeselé básničky


Počul som v piatok,

že bude sviatok.

Do knižnice ideme,

čítať si budeme.

Vzal som si opičku

a sadol si na stoličku.

Veselo sa smiala

a so mnou sa hrala.

S. Vlkolenský, 3.B


Básnička o rodine


Naša rodina je veľká.

Mama, otec, traja bratia

a jedna dievka.

Je nás teda dosť

Mamine a ocovi pre radosť.

Tobias Petráš, 3.B


Kedy

Nina Kovaľová

Písať na internete o zdravých účinkoch jablka na ľudský organizmus by bolo nosením dreva do hory. Google vám pomôže nájsť, aké vitamíny a prospešné látky toto ovocie obsahuje, ba ponúkne aj chutné recepty, či dokonca rady, ako ho využiť v kozmetike. Jablko si právom zaslúži svoj obdiv a deň v kalendári. Pre našich žiakov bolo inšpiráciou pre výtvarné kreácie a ďalšie jablkové aktivity.  


Deň jablka

Nelka Rimóciová, 4.B

Skupinová práca - 1.A

Skupinová práca - 3.B

Nela Mináriková, 3.B

David Bertýn, 4.C

Jarka Čižmárová, 4.A

L. Kolimárová, 4.A