Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Vitajte na našej stránke

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

Zelená otvoreným školám

Základná škola

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

Darujte 2% škole

Vianočný turnaj


Vianočný turnaj priniesol športovú radosť, bojovnosť a kolektívneho ducha medzi našimi športovcami. Piataci a šiestaci si zmerali sily vo vybíjanej. Dievčatá od siedmačiek po deviatačky v basketbale. Starší chlapci sa zapojili do futbalového zápolenia. Atmosféra v telocvični bola plná vzrušenia, fantastických výkonov, radosti z výhry, sklamania z prehry a skvelého povzbudzovania od spolužiakov a pani učiteliek. Takto sme spoločne a športovo uzavreli náš ŠPORTOVÝ ADVENTNÝ KALENDÁR.

Tento rok budú putovné poháre zdobiť triedy V. A za vybíjanú, ôsmačky si odniesli výhru v basketbale a vo futbale si vybojovali prvé miesto chlapci z VIII.B. Víťazom blahoželáme a máme obrovskú radosť z toho, že každá jedna trieda mala zastúpenie v turnaji.

 Mgr. L.Klimentová a Mgr. M. Greguš


Pomôž mi pochopiť tvoj svet


Hontiansko – novohradská knižnica v spolupráci s banskobystrickým samosprávnym krajom a Nadáciou Orange realizuje v našej škole projekt s názvom Pomôž mi pochopiť tvoj svet. Projekt je zameraný na kyberbezpečnosť a ochranu mládeže pred radikalizáciou a dezinformáciami. Je to systémový vzdelávací projekt, ktorého dsúčasťou je séria besied so žiakmi 7. – 9. ročníka. Hosťami besied budú odborníci z rôznych oblastí - psychologička, influencerka, novinár, kybernalytik, knihovník. Prvá beseda so psychologičkou PhDr. Annou Balgovou sa konala 12. januára 2024 v priestorch našej školy. Žiaci sa oboznámili so zámermi projektu a získali informácie ohľadom nebezpečia, s ktorým sa na internete môžu stretnúť. Počas besedy sa zúčastnili vyplnenie dotazníka, ktorý anonymne zisťoval, aké názory a skúseností majú žiaci v tejto oblasti.

Predkladateľom projektu je Hontiansko – novohradská knižnica, ktorá, ako inštitúcia, môže mládeži poskytnúť alternatívu získavania zdrojov informácií, ktoré sú, na rozdiel od internetu, spoľahlivo overené. Koordinátorom projektu je PhDr. Jaroslav Hanko. Okrem vzdelávacieho a výchovného cieľa prišiel s myšlienkou vytvoriť filmový dokument, ktorý bude mapovať aktivity projektu a ktorý by mal byť zároveň materiálom pre ďalšiu prácu v oblasti digitálnej bezpečnosti. V tomto smere bude v projekte nápomocná aj Katedra filmovej dokumentárnej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici.Naša lyžiarska expedícia 2024 do Krahúľ - Stredu Európy bola nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov a učiteľov našej školy. Skvelá partia lyžiarov a aj žiakov, ktorí sa s lyžami stretli prvýkrát, prejavila svoje schopnosti nielen na svahu, ale aj v spoločne strávenom čase. Každý žiak sa úspešne naučil lyžovať, čo predviedol v súťažnom slalome. Najlepšími lyžiarmi LVVK sa stali Charlottka Kadišová a Alex Čapla, obaja z VIII.B. Atmosféra bola plná športu, smiechu a pohody. K dokonalému zážitku nám chýbalo iba  poriadne slniečko.

 Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Marek Greguš

Lyžiarsky výcvik

Žiaci V. A aktívne využívajú ľadovú plochu zimného štadióna. Každú stredu počas ich dvojhodinovej telesnej a športovej výchovy odchádzajú s korčuľami v ruksakoch na ľad. V rámci tohto času si užívajú korčuľovanie, rôzne hry, sútaže a štafety, čím sa podporuje nielen ich fyzická zdatnosť, ale aj kolektívna spolupráca. 

Mgr. L. Klimentová

Piataci si užívajú korčuľovanie

Poľnohospodári by nad takýmto titulkom mohli krútiť hlavou. No, keďže my sme školáci, vieme, že sa nezbieralo obilie, ale plody práce žiakov za uplynulý polrok. Trochu to máme s tými poľnohospodármi posunuté. Kým žiaci na jeseň začínajú „siať”, poľnohospodári zbierajú úrodu. V januári my žneme, zatiaľ čo poľnohospodári oddychujú. Z dobrých výsledkov sa mohli tešiť žiaci, ktorí od septembra neotáľali a usilovne sa venovali svojim povinnostiam každý deň. Kto len sedel na medzi /v lavici/ a čakal, že múdrosť v hlave rozkvitne sama, úspechu sa nedočkal. Môžeme však konštatovať, že veľká väčšina našich žiakov si svoje úlohy plnila svedomito, ba urobila veľa práce navyše. Svedčí o tom aj viac ako 120 pochvál riaditeľom školy a mnoho ďalších pochvál triednou učiteľkou. Sú to pochvaly za výborný prospech alebo reprezentáciou v rôznych súťažiach a olympiádach.

Osobitnú pochvalu si zaslúžia prváci, ktorý zasadili prvé malé, ale dôležité semienka vedomostí. Ujali sa výborne, sú dobrým základom pre ďalšie vzdelávanie. Od zajtra začíname ďalšiu sezónu vyučovacieho procesu, nech sa nám v ňom darí aspoň tak, ako doteraz!  

Dnes bola žatva

Všetkovedko


V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnila vedomostná súťaž pod názvom Všetkovedko, do ktorej sa zapojili žiaci 1. 4. ročníka. Súťažilo sa 28.11.2023. Zúčastnili sa žiaci: 1. A - 10 žiakov, 1. B – 9 žiakov, 2. A –  3 žiaci, 2.B – 4 žiaci, 3.A – 6 žiakov, 3. B – 5 žiakov, 4. A – 6 žiakov, 4. B – 5 žiakov.

Výsledky žiakov sú nasledovné: Každý žiak získal titul a diplom Všetkovedko a cenu /šatku, pravítko, nálepku, peračník, ceruzku/. Najúspešnejší žiaci boli títo: z 1. A – 1. miesto: Jakub Herman, Mária Kadlecová, Barbora Kuviková, Peter Vetrák.  Úspešní žiaci 1. A – Stanislav Kachnič, Michal malinovský, Dávid Pavlovkin, Adam Sȍlský, Dominik Balga. Z 1. B: Pavol Demeter – 1. miesto, Ondrej Suja – 3. miesto, Liliana Svinčáková – 3. miesto. Z 2. A Emília Havrilová, Noémi Zolnayová. Z 2. B: Ela Bernáthová, Beňo Eliáš, Matej Barčiak. Z 3. A: Roman Pelč, Viktória Urdová. Z 3. B: Vivien Bagdalová, Zuzana Belajová, Eliška Hodermanská, Nina Klimentová, Samuel Nyifor. Zo 4. A Lea Gerbáčová

Ostatní súťažiaci získali diplom Všetkovedkov učeň a ceruzku. Všetkým žiakom srdečne gratulujem a teším sa opäť v novom školskom roku.

 Koordinátorka Mgr. A. Krahulcová


Január už niekoľko rokov u nás v škole patrí vyhodnoteniu obľúbenej súťaže zo slovenského jazyka YPSILON - slovina hrou. Opäť sme dosiahli krásne výsledky. Tento rok nás bolo 31 a z toho až 27 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom so zlatou medailou. Mali sme aj žiakov so 100% úspešnosťou a napísať test bez jedinej chybičky nebol pre nich žiadny problém.

100% úspešnosť

1. ročník - Dávid Pavlovkin, Jakub Herman, Barbora Kuviková, Michal Malinovský,

2. ročník - Ela Roháčová, Emma Vargová, Lea Parkániová, Matej Barčiak

3. ročník - Michaela Vetráková

Úspešní riešitelia

2. ročník - Noémi Zolnayová,

3. ročník - Ninka Klimentová, Samuel Nyifor, Viktória Urdová

4. ročník - Mateo Cina, Alex Púpala, Lea Tomšů, Nela Košíková,

5. ročník - Nela Košičiarová, Adam Baláž, Hana Poláková, Richard Nyifor, Mikuláš Baltazár, Sabína Kováčová, Sofia Kuviková, Charlotte Baráthová

7. ročník- Nina Komárová

9. ročník -Stella RusnákováMilí rodičia, veľká vďaka patrí aj vám. Ďakujeme, že vediete a podporujete svoje deti v súťažiach, napriek tomu, že sú častokrát spoplatnené.

PaedDr. Beáta Rusnáková

 - koordinátor súťaže

YPSILON - slovina hrou

Karneval plný farieb a fantázie


Opisovať karneval a karnevalové masky je určite mrhaním času. Lepšie je nazrieť do atmosféry cez fotografie. Spomenieme len, že karneval pre druhý stupeň našej školy sa uskutočnil v piatok 9. februára a zapojili sa do neho nielen žiaci, ale tradične aj pedagógovia. Porota v zložení: Mgr. D. Gálik, Mgr. M. Greguš, Bc. T. Valovič a Mgr. M. Ivaničová ocenila masky podľa stanovený kategórií. Uznanie poroty získali:

 Karnevalová profesia - Peter Gonda VI.A

Karnevalový športovec- Daniel Havrila V.A

Karnevalové strašidlo - Zoja Kaziová V.A

Karnevalová rozprávková postavička - Juraj Havrila V.A

Karnevalový MIX - Nina Kaziová VIII.B

Karnevalová dvojica - Veronika Baltazárová a Ela Pavlovkinova VIII.A

Najviac prekvapila aj očarila maska Niny Kaziovej – Čierna labuť. Maska, podobne ako mnoho iných, bola vyrobená svojpomocne. Nina získala ocenenie Najlepšia karnevalová maska.

Víťazom gratulujeme! Všetci, ktorí sa svojou kreativitou zapojili do karnevalovej parády, si zaslúžia pochvalu a vďaku posielame tým, ktorí podujatie zorganizovali.

Bez-názvu-1.jpg karneval2-1.jpg karneval2-2.jpg karneval2-3.jpg karneval2-4.jpg karneval2-5.jpg karneval2-6.jpg karneval2-7.jpg karneval2-8.jpg karneval2-9.jpg karneval2-10.jpg karneval2-11.jpg karneval2-12.jpg karneval2-13.jpg karneval2-14.jpg karneval2-15.jpg

Veľkokrtíšske Gymnázium A. H. Škultétyho, pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš, usporiadalo turnaj vo vybíjanej pre žiakov a žiačky 4. a 5. ročníka. Naši piataci predviedli fantastický výkon v štyroch zápasoch a suverénne zvíťazili bez jediného zaváhania. Turnaja sa zúčastnilo päť škôl z okresu a víťazný pohár sme si doniesli domov.


Turnaj vo vybíjanej

Gratulujeme víťaznému družstvu v zložení žiakov V. A triedy: Kataríne Hruškovej, Jurajovi Havrilovi, Diane Hybskej, Miroslavovi Gluchovi, Sofii Ondrejkovej, Maximovi Pavlovovi, Viktórii Tomaškinovej, Erikovi Ondrejkovi, Lii Krnáčovej a kapitánovi družstva Petrovi Jánovovi.

Mgr. L.Klimentová


Karneval 1. stupeň


Dňa 13. februára si karnevalovú veselicu užili žiaci 1. stupňa. Deti prišli v pestrých maskách a žiadnej nechýbala kreativita. Nechýbali tradičné princezné, bojovníci a hrdinovia z filmov, rôzne povolania a postavičky z rozprávok. Karneval moderovala tiež postava z rozprávky – Pipilota Viktuália Roleta Zlatka Pančušisková Efraimová, viac známa pod menom Pipi Dlhá Pančucha. Žiakom bolo známa aj inak. Ľahko spoznali, ktorá pani učiteľka sa pod touto maskou skrýva. Promenáda masiek bola teda zábavná a zábavné boli aj disciplíny, ktoré žiaci absolvovali. Na konci karnevalu si spolu zatancovali na známe detské piesne.  

karneval1_3.jpg karneval1_4.jpg karneval1_5.jpg karneval1_6.jpg karneval1_7.jpg karneval1_8.jpg karneval1_9.jpg karneval1_10.jpg karneval1_11.jpg karneval1_12.jpg karneval1_14.jpg karneval1_15.jpg karneval1_16.jpg valentin1.jpg valentin2.jpg valentin4.jpg valentin5.jpg valentin6.jpg valentin7.jpg

Valentínski poštári aj v tomto roku rozdali stovky láskyplných pozdravov

Úspešná premiéra

FAŠIANGOVEJ VESELICE

Dňa 10. februára 2024 Základná škola Vsevoloda Čechoviča a SRRZ – RZ pri Základnej škole Vsevoloda Čechoviča usporiadalo prvú Fašiangovú veselicu, ktorá sa konala v Hoteli Dolina. Zábava na veselici bola naozaj rozmanitá. Okrem výborného jedla sme si mohli vychutnať vystúpenie našich najmladších gymnastiek pod vedením pani učiteľky Lenky Klimentovej, ktoré očarili svojim talentom a nadšením, zaspievala nám aj Eliška Sőlská Fašiangy Turíce a Ninka Klimentová zarecitovala Fašiangový harmatanec. Nebola nuda ani pre tých najnáročnejších. Folklórny súbor Krtíšan a Kmotríkovci prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére podujatia svojimi vystúpeniami plnými energie a dobrej nálady.

Organizátori by neuspeli bez podpory sponzorov, vďaka ktorým bola aj naša tombola naozaj veľmi pestrá. Chceli by sme všetkým úprimne poďakovať, ktorí svojou podporou umožnili uskutočniť túto úžasnú veselicu. Takže, Darinka Horková, Lenka Kubincová, Janka Koreňová, Katka Hanková, Janka Kušická, ďakujeme za Vašu energiu a nadšenie, ktoré ste vložili do prípravy tohto skvelého podujatia. Poďakovanie patrí aj pani Klaudii Urdovej, našej skvelej moderátorke. Fašiangová veselica na našej škole bola úspešná nielen zábavou, ale aj  príležitosťou upevniť vzťahy. Tešíme sa, že o rok sa opäť stretneme a zabavíme!

Mgr. Gabriela Výbochová,

člen SRRZ – RZ pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča

Školské kolo (dovolíme si napísať, že najťažšej recitačnej súťaže)

              ŠALIANSKY MAŤKO

v umeleckom prednese slovenskej povesti.

Zapojiť sa mohli žiaci 2. až 7. ročníka a ich umiestnenie bolo nasledovné:


I. kategória

1. miesto: Ninka Klimentová z 3.B

2. miesto: Miška Vetráková z 3.A


II. kategória

1. miesto: Nelka Košičiarová z 5.A

2. miesto: Lejka Gerbáčová zo 4.A

účasť Kristián Berky zo 4.B


III. kategória

1. miesto: Andrejka Klátiková - zo 7.A

Gratulujeme.


Dievčatá z 1. miest - Ninka, Nelka a Andrejka - budú našu školu po prázdninách reprezentovať na okresnom kole. Držíme palce.

PaedDr. Beáta RusnákováPozvánka na zasadnutie RŠ 27.2.2024

Vyšiel nový Amosko