Vsevoloda Čechoviča

Vitajte na našej stránke

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Zmeny vo výške príspevkov za stravovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2022

Preplatky za stravu - školský rok 2021/2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zelená otvoreným školám

Tmavým sklíčkom hľadí Táňa.

"Čože je to, pánajána!?

Kus zo slnka kamsi zmizol,

že by si bol niekto hryzol?"


Beátka sa zasmiala.

"Žiadna veľká záhada.

Mesiac sa s ním trochu hral,

na chvíľu mu zakryl tvár."


Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

Hrôza v škole na Komenského


Nad školou sa usadil démon, v triedach mali sabat čarodejnice, bosorky, kostlivci a strašidlá každého druhu. V telocvični sa rozliezli zombíci. Hrôza trvala dopoludnia, potom sa žiaci a pani učiteľky vyzliekli z kostýmov a zas boli z nich príjemní a sympatickí ľudia. Vlastne, aj tá hrôza nebola vôbec desivá, skôr čarovná a zábavná. Tak ako to v čase Halloweenu má byť.

 


Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Tak, ako aj po minulé roky, tak aj tento školský rok sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C – žiaci 8. a 9. ročníka. V školskom kole o svoje prvenstvo zabojovalo až 19 žiakov. Olympiáda bola realizovaná online formou a pozostávala zo samotného testu, tvorby textu a z rečníckeho prejavu.

Žiačka 9. A, Tamara Blažeková, sa dostala do vedenia pri transformácii textu, čím sa  stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa  na 1. mieste. Týmto víťazstvom si vybojovala postup do okresného kola, ktoré ju čaká 10. 11. 2022. Lívia Klátiková z 8. B sa umiestnila na 2. Mieste. Stella Rusnáková z 8. B sa umiestnila na 3. mieste.

Dievčatám srdečne blahoželáme! Žiakov na olympiádu pripravovali pani učiteľky Mgr. Lucia Havlíčková Mgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Záložka do knihy spája školy


Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.

Tohtoročná téma znela: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými ZŠ a osemročnými gymnáziami a samotná podpora čítania. Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku v ČR. Žiaci našej školy v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami na 1. stupni, s pani vychovávateľkami, asistentkami a vyučujúcimi SJL, VYV na 2. stupni prispeli množstvom farebných záložiek, ktoré zdobili úryvky poézie, prózy, ilustráciií a citátov. Každá záložka bola jedinečná, výnimočná. Sprievodným programom pri výrobe záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania. Za projekt a za výmenu záložiek bola zodpovedná p. uč. L. Havlíčková. Za výber záložiek, ktoré pocestovali do ZŠ J. K. Tyla v Písku bol pani učiteľke nápomocný pán riaditeľ Mgr. D. Gálik. Takže záložky prešli odborným, výtvarným okom pána riaditeľa. Do rúk našich českých kamarátov pocestovali naozaj len tie najlepšie a najkrajšie spracované záložky. Okrem záložiek však do ČR cestovali aj darčeky, ktoré boli zhotovené na hodinách TECH. Žiakov našej partnerskej školy sme okrem žiackych záložiek potešili vlastnoručne vyrobenými drevenými ozdobami, školským časopisom Amosko a milým pozdravom. My sme zase na oplátku dostali ako darček časopisy Tyláček, srdiečka pre šťastie, ktorým prispejeme do dielne technickej výchovy a pozdrav  s textom:

Dobrý den, milá paní učitelko!


Děkujeme za balíček s krásnými záložkami, školním časopisem a dárečkem. Děti se již Vašich záložek nemohly dočkat. Včera jsem jim je rozdala a všem se moc líbily. Váš školní časopis jsem předala mému kolegovi a tímto předávám jeho díky za inspiraci k tvorbě našeho školního časopisu Tyláček.

Mějte se moc hezky a posílám Vám i Vašim kolegům krásný slunečný den z Písku, Eva Hralová. (učiteľka SJL v ZŠ J. K. Tyla, Písek)

Mgr. Lucia Havlíčková

Okresné kolo OSJL


Dňa 10. 11. 2022 sa na celom Slovensku konali okresné kolá 15. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazka školského kola Tamarka Blažeková z 9. A reprezentovala našu školu v okresnom kole súťaže v CVČ vo VK. Tamarka zvládla testovaciu časť, transformáciu textu a slávnostný prejav s umiestnením na 3. mieste v rámci okresu.

Poctivá a dôsledná príprava priniesla našej Tamarke zaslúžené ovocie. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej základnej školy. Zároveň jej prajeme aj naďalej veľa odhodlania, chuti do učenia a želáme ešte veľa úspechov!

Mgr. Lucia Havlíčková


Exkurzia v Banke lásky,

v zážitkovom dome Sládkovičovej Maríny

+ mineralogická expozícia


Dňa 18.11.2022 sme si pre žiakov naplánovali literárnu exkurziu a mineralogickú výstavu v priamom historickom centre krásneho mesta - Banská Štiavnica. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 8., 9. ročníka a dve žiačky 6. ročníka.

Cieľom tejto exkurzie bolo pochopenie nenaplnenej lásky A. Sládkoviča a jeho Maríny prostredníctvom jedinej Banky lásky na svete. Takže sme navštívili celosvetový unikát. Zažili sme interaktívnu ukážku tohto príbehu o láske a o najdlhšej zamilovanej básni na svete – Maríny. Vžili sme sa do hlavných postáv cez hovoriace obrazy, čarovné madlá lásky, interaktívne oživovanie veršov. Vyskúšali sme si unikátny láskomer, videli sme nebo lásky a tajne uchovávaný rukopis tejto básne. Zimomriavky, ba dokonca aj slzy, dojatie ... to boli pocity, ktoré v nás prevládali.

Po tomto interaktívnom zážitku sme zašli do Slovenského banského múzea na mineralogickú expozíciu - Berggericht, výstavu minerálov. Videli sme obrovské množstvo minerálov, ktoré sa chvália miestom svojho prvého popisu na svete práve u nás – na Slovensku. Prešli sme sa aj štôlňou Michal v tvare podkovy. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s horninovým prostredím a banskými vozíkmi „huntíkmi”. Pán sprievodca s hrdosťou pri svojom výklade spomenul aj naše banícke mesto Veľký Krtíš.

Za exkurziu boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lucia HavlíčkováMgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Slnečná sústava

na školskej chodbe


A nielen jedna. V chodbe je vystavených množstvo modelov časti vesmíru, v ktorej sa nachádza aj naša planéta. Štvrtáci sa na prírodovevede učia aj o slnečnej sústave a svoje vedomosti zhmotnili do krásnych projektov. Mnohí žiaci ich pekne odprezentovali spolužiakom. Inšpiráciou im určite bola tiež návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorú nedávno absolvovali. Pozrite si planetárne video.

Člnkový behPri príležitosti Týždňa boja proti drogám aj tento školský rok prebehol na našej škole člnkový beh, na ktorom sa zúčastnili žiaci z nasledovných tried: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Z každej triedy boli vybraní najlepší bežci: traja chlapci a tri dievčatá. Ich časy sa spočítali a vyhodnotili sa najlepšie triedy. Osobitne sa hodnotili žiaci prvých - druhých ročníkov a žiaci tretích – štvrtých ročníkov. Víťazné triedy v jednotlivých kategóriách dostali putovné poháre, ostatní diplomy.

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1.-2. ročník:

1. miesto: 2.A

2. miesto:  1.B

3. miesto:  2.B

Kategória 3.-4. ročník:

1. miesto:  4.B

2. miesto: 4.A

3. miesto:  3.B

Súťaž jednotlivcov:

Kategória 1.-2.ročník:

Tašký Marcel /2.A/  – 22,47 s

Horváthová Anna /2.A/  – 21,87 s

Kategória 3.-4. ročník:

Havrila Jakub /4.A/  – 19,44 s

Baráthová Charlotte /4.B/  – 19,42 s

Výhercom gratulujeme.

Mgr. J.Juchová

Prváci prešli chodbou,

ktorá spája svet rozprávok so svetom reality


Takto zhodnotila priebeh pasovania prvákov pani učiteľka Mgr. Lenka Klimentová, organizátorka slávnosti. Vstup do základnej školy je naozaj bránou, ktorá otvára svet, kde skutočnosť prevláda nad fantáziou. Je potrebné pripraviť sa na všetko, čo môžeme vo svete reality očakávať. Vzdelanie pri tom tvorí veľmi dôležitú úlohu. Priebeh pasovania, a tiež priestor telocvične, kde sa udalosť konala, boli rozdelené na dve časti – rozprávkovú časť a časť, ktorá pripomínala vyučovanie v triede. Prváci dokázali, že tak, ako dobre sa orientujú vo svete rozprávok, poradia si aj so školskými záležitosťami. Atmosféru slávnosti si môžete vychutnať prostredníctvom videa. Dodáme len, že na realizácii a prípravách sa okrem pani učiteľky Klimentovej podieľala vo veľkej miere aj pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková a ďalší pedagógovia, ktorí pomáhali s dekoratívnou výzdobou. Veľkú pochvalu si tiež zaslúžia naši deviataci, ktorí si už možno na deň, kedy boli sami pasovaní, nespomínajú, no v kostýmoch rozprávkových zvieratiek boli veľmi zlatí.


INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEVPri príležitosti Týždňa boja proti drogám sme aj tento školský rok pripravili pre našich žiakov tradičný ČLNKOVÝ BEH a INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEV.


Žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily v intervalovom behu - BEEP TEST, kde tak ako u mladších žiakov každú triedu reprezentovali traja chlapci a tri dievčatá.


Výsledky:


5. -6. ročník


1. miesto VI.A (A. Klátiková, M. Ľaučoková, T. Kováčová, L. Bihári, I. Vonkomer a M. Keťko) - žiaci odbehli spolu 193 dĺžok

2. miesto V. B (176 dĺžok)

3. miesto V. A (142 dĺžok)


7. - 9. ročník


1. miesto IX. A (A. Csernoková, N. Zemčíková, D. Vlčková, T. Vachláč, M. Medveď, M. Tomaškin) - žiaci odbehli spolu 276 dĺžok

2. miesto - VII. A (237 dĺžok)

3. miesto - VIII. A ( 211 dĺžok)
Najlepšie výkony: E. Kortišová V. A (40 dĺžok), M. Tomšu V. B (42 dĺžok), D. Vlčková IX. A (42 dĺžok) a D. Oláh VIII. A (90 dĺžok)


Tento rok sú putovné poháre rozdané. Nech víťazom pripomínajú ich triednu tímovú spoluprácu.

Pozdrav deťom so sluchovým postihnutím


Nezvyčajný pozdrav poslali žiaci 2. A deťom, ktoré navštevujú Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu v Lučenci. Nahrali video, v ktorom sa im prihovárajú prostredníctvom posunkovej reči a pridali aj básničku. Základy posunkovej reči ich naučila pani Ľubica Šarinová, ktorá s deťmi a ich triednou učiteľkou Mgr. A. Lajkovou už dlhší čas spolupracuje. S pozdravom bude k deťom zo spomínanej školy putovať aj veľká krabica s prekvapením. Keďže je to prekvapenie, neprezradíme čo sa v nej nachádza, naznačíme len, že je plná darčekov od dobrosrdečných rodičov žiakov 2. A. Dúfame, že sa obdarovaní potešia.


SOS BIRDLIFE


Naša škola sa zapojila do výzvy SOS BIRDLIFE...už samotný názov naznačuje, že naše deti vedieme k ochrane našej planéty, našej prírody a živočíchov v nej. Vďaka projektu škola získala nálepky, ktoré majú zabrániť náletom vtákom do okien a tak zachrániť ich život. Na hodinách biológie sa učíme o ochrane vtákov a aj to, že ich nálety do okien sú pre nich mnohokrát smrteľné. A tak sme dnes teóriu ochrany nechali teóriou a vlastnými rukami sa pričinili k nalepovaniu nálepiek na okná. Nálepky sú oranžové a žlté, podľa výskumov by malo ísť o najlepšie zachytiteľné farby vtáčím okom. Tak dúfame, ze naša snaha zachráni mnoho vtáčikov nášho okolia.

Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Gabriela VýbochováKeď geografia baví…


23.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. V kategórii G boli úspešní dvaja naši piataci, a to Maxim Tomšu a Júlia Klátiková. V kategórii F Andrea Klátiková a Lívia Havlíčková, žiačky šiesteho ročníka. Všetci štyria postupujú do okresného kola,ktoré sa bude konať 31.3.2023. Prajeme im veľa úspechov a hlavne, aby vždy našli ten správny smer.

Mgr. Gabriela Výbochová


Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča,

J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš


Dňa 30. 11. 2022 sa konali zasadnutia Rady rodičov, ktorých úlohou, okrem iného, bolo zvoliť štyroch zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Voľby otvoril Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy. Prítomných oboznámil s programom, dôvodom konania volieb a so spôsobom volieb.


Do rady školy za rodičov žiakov školy boli zvolení:


1. Mgr. Lenka Ivičičová   

2. PaeDr. Viera Radošová

3. Zlatica Bečkei Sujová  

4. Bc. Jana KoreňováDňa 01. 12. 2022 sa konali voľby do Rady školy zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Do  rady školy za pedagogických zamestnancov školy boli zvolené:


1.  Mgr. Lenka Klimentová   

2.  Mgr. Janka Kušická


Do  rady školy za nepedagogických zamestnancov školy bola zvolená:


1. Katarína Fridrichová  


Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci.


Mária Murárová, predseda volebnej komisie