na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Vyhlásenie

O poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Čo budeme jesť?

Prinesieme  kuchárkam 
vlastné  recepty?

Rezort školstva prišiel s projektom pre podporu ”domáckej” stravy...

stravovanie
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Kedy

Návšteva  predškolákov z MŠ v školskom klube detí pri ZŠ, Ul.J.A.Komenského vo Veľkom Krtíši


V dňoch 11.,12. a 13. apríla 2016 navštívili ŠKD predškoláci z MŠ. Vychovávateľky ŠKD pripravili pre deti z MŠ zaujímavé aktivity s prírodovednou tematikou. Deti si vyskúšali  svoju obratnosť, šikovnosť a fantáziu. Malí návštevníci prešli viacerými úlohami. Tvorili, súťažili, hádali hádanky a z jednotlivých druhov ovocia pripravovali vitamínové chuťovky. Deti boli šikovné a mali veľkú radosť z jednotlivých aktivít. Každé dieťa bolo odmenené malým darčekom -lienkou na štipčeku, z ktorej mali  všetci veľkú radosť.

Detičky a pani učiteľky  z AT jednotlivých MŠ odchádzali spokojné a tešia sa  na ďalšie spoločné stretnutie.

Vychovávateľka: A. Koreňová


V dňoch 22. a 23 apríla 2016 sme zapísali budúcich prvákov, ktorí budú rozdelení do troch tried. Predškoláci neboli v našej škole po prvýkrát. Stretli sme sa s nimi už v zime, keď im Mikuláš rozdával darčeky. Deti z materských škôl navštívili aj našu počítačovú učebňu a školský klub detí, kde pre nich pani vychovávateľky pripravili zaujímavé hry. Zápis do prvého ročníka je však vážna a dôležitá vec. Pre deti, rodičov aj pre školu. Na budúci školský rok doplnia počet žiakov a nahradia tak deviatakov, ktorí o pár týždňov odídu na stredné školy.

Ďakujeme rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu.

Vynikajúce vzdelávacie výsledky, moderné metódy vzdelávania a úspechy vo vedomostných, umeleckých, či športových súťažiach sú známkou kvality našej školy. Veríme, že dôveru, ktorú rodičia k našej škole majú, nesklameme.


Zápis do 1. ročníka

Zapísali sme viac ako 60 predškolákov

Video zo zápisu si môžete pozrieť vo videokronike

Stav realizácie projektu zhodnotili donori a pracovníci Úrady vlády SR

Aktuality a video z kontrolného dňa