Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Vitajte na našej stránke

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Zmeny vo výške príspevkov za stravovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2022

Preplatky za stravu - školský rok 2021/2022

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 29.novembra 2022. V kategórii 1A (4.-7.ročník) súťažilo 14 žiakov, do súťaže v kategórii 1B (8.-9.ročník) sa zapojili 4 žiaci. Náročné testy preverili vedomosti žiakov nielen v anglickej gramatike a lexike, ale aj v jazykových zručnostiach. Len tí najlepší postúpili do druhého kola, kde ich čakala ústna skúška. Ich úlohou bolo v krátkom čase vymyslieť a porozprávať príbeh z obrázku. V rolovej úlohe sa museli vžiť do danej situácie a preukázať tak svoje komunikačné zručnosti. Odborná komisia v zložení Mgr. Lenka Kováčová, Mgr. Jana Beláková a Mgr. Eugénia Zrubcová mali neľahkú úlohu pri hodnotení ústnej časti, pretože všetci finalisti sú excelentní angličtinári a tak o víťazoch rozhodli len drobné detaily.

Víťazom oboch kategórií blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 19.januára 2023. Pochvalu si ale zaslúžia všetci zúčastnení, pretože olympiáda v anglickom jazyku je jednou z najnáročnejších školských súťaží. Napriek tomu nás teší, že jej popularita na našej škole rastie. Svedčí o tom aj neobvyklý záujem žiakov z nižších ročníkov. Štvrtáci a piataci sa v silnej konkurencii nestratili. Dôkazom toho je Miško Moravčík z 5.B, ktorý v kategórii 1A obsadil 4.miesto. Ako vidno, učiť sa anglický jazyk od prvého ročníka sa naozaj oplatí.

    Mgr. Lenka Kováčová,

 predseda PK CJ


Tu sú výsledky v jednotlivých kategóriách:

Kategória 1A:

1.miesto: Nicol Ševčíková   6.A

2.miesto: Karina Kolimárová  7.B

3.miesto: Michal Jardek  7.B


Kategória 1B:

1.miesto: Sebastián Vlkolenský  9.A

2.miesto: Patrik Krajčík   8.B

3.miesto: Tamara Blažeková  9.A

Olympiáda v anglickom jazyku


Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď  do našej školy zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, aby potešil detské srdiečka a  rozdal im balíčky. A nešlo len o rozdávanie darčekov. Mikulášsky tím si pripravil pre žiakov 1. stupňa zábavné predpoludnie plné aktivít, smiechu a tajomného očakávania. Žiaci pod taktovkou našich ôsmakov a ich triednych pani učiteliek Mgr. G. Výbochovej Mgr. L. Havlíčkovej plnili úlohy pri aktivitách: Mikulášsky ohník, Guľovačka, Čertovská zima, Anjelske lentilky, Trafte sa do Mikuláša a Čertovská sánkovačka. Na scénu vstupovali naši milí čerti a anjeli, ktorí motivovali v disciplínach našich menších žiakov, aby sa im dobre darilo. Po zábavných úlohách a po pesničke Nech príde Mikuláš a My sme super deti sa žiaci predstavili básňami a piesňami, za ktoré ich Mikuláš s anjelmi a čertíkmi obdarili balíčkami a medailami. Vianočnú atmosféru umocnilo tanečno – vianočné vystúpenie žiačok z 8. B, ktorým patrí veľká vďaka. Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej školy aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.

Mgr. Lucia HavlíčkováMIKULÁŠ 2022

Pozrite si video

Vianočné trhy


Medovníčky, perníčky, ikebany, sviečky, hviezdičky, vianočné ozdoby, rôzne dekorácie...,  to všetko sa dalo kúpiť na vianočných trhov v pondelok 19. decembra. Na školskom dvore boli na laviciach rozložené pestré výrobky, ktoré vyrobili naši žiaci v triedach alebo ich priniesli z domu. Na príprave vianočných trhov sa podieľalo mnoho šikovných rúk detí a dospelých. Vonku bola poriadna zima, hrial nás len príjemný pocit, že Vianoce sú už pred dverami a okrem potešenia z pekných dekorácií príde  aj potešenie z dobročinného skutku. Výťažok z predaja bude totiž venovaný rodinám, ktorí sa ocitli v núdzi. Pozrite si video.


Súťaž ibobor


V týždni od 7.11. do 11.11.2022 prebiehala aj na našej škole súťaž v informatike ibobor. Do súťaže bolo prihlásených 38 žiakov, absolvovalo ju 32 žiakov. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách Bobrík, Benjamín, Drobec a Kadet. Úspešných žiakov sme mali v kategórií Drobec, bol ním Alexander Púpala III.A, ďalší úspešní žiaci boli z kategórie Bobrík: Elizabeth Kortišová V.A, Maxim Tomšu V.B, Adam Baláž IV.B, Katarína Hrušková IV.B a Ján Prachár IV.B. Najlepšie výsledky z našej školy v rámci celého Slovenska dosiahla Elizabeth Kortišová dosiahla 93,87 percentila. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Ing. Iveta Bindzárová


Vážený pedagogický zbor, milí žiaci,


občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Vám veľmi pekne ďakuje za finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme realizovať projekty v prospech detí s onkologickým ochorením.

Vážime si, že ste sa v rámci úspešného športového podujatia Mikulášsky beh nádeje rozhodli pomôcť SVETIELKU NÁDEJE. Ďakujeme Vám za finančný dar vo výške 3 500 eur, ktorý sa Vám podarilo získať vďaka štedrosti dobrosrdečných ľudí.

Vaše odhodlanie pomáhať chorým deťom je krásnym vyjadrením spolupatričnosti s tými, ktorí sa ocitli na náročnej a dlhej ceste plnej prekážok. Je vzácne, keď žiaci pod vedením svojich pedagógov nezostávajú ľahostajní a spoločne sa snažia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľmi si vážime Váš čas a energiu, ktorú ste vložili do príprav a realizácie celej myšlienky. Ďakujeme Vám za to!

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lajkovej za jej odhodlanie, ktorým nadchla aj svojich kolegov a žiakov. Je úžasné, že sa Vám spoločne podarilo získať pre dobrú vec aj ďalších ľudí vo Vašom meste, ktorí beh pomohli zrealizovať a aktívne ho podporili.

Na prahu nového roka 2023 želáme celému Vášmu kolektívu pevné zdravie a veľa úspechov. Posielame srdečné pozdravy všetkým, ktorí sa k Vašej iniciatíve podporiť SVETIELKO NÁDEJE pridali. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S vďakou a úctou

Tím o.z. Svetielko nádeje

V Banskej Bystrici, 3. januára 2023


Poďakovanie od Svetielka nádeje

PYTAGORIÁDA v škol.roku 2022/2023


V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka a na našej škole sa teší veľkej obľube. Tak ako minulý rok aj tento rok prebehlo školské kolo online formou. Každý žiak obdržal vlastný vygenerovaný kód, ktorým sa v počítačovej učebni v škole pripojil do súťaže. Tohto roku sa zapojilo spolu až 54 žiakov: z tretieho ročníka 15 žiakov, zo štvrtého ročníka 16 žiakov, z piateho ročníka 8 žiakov, zo šiesteho ročníka 6 žiakov, zo siedmeho ročníka 7 žiakov a z ôsmeho ročníka 2 žiaci. Z 54 žiakov bolo úspešných 20 žiakov.

Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia školského kola:

- kategória P3: Eliška Sölská 3.A, Alexander Púpala 3.A, Michaela Hrehušová 3.A, Mateo Cina 3.B, Dávid Štefanovič 3.B a Tobias Michalov 3.A.

- kategória P4: Tomáš Petrovský 4.B, Richard Nyifor 4.B, Peter Jánov 4.A, Filip Ivanič 4.A,  Adam Baláž 4.B, Ján Prachár 4.B, Eliana Krajčíková 4.B, Juraj Havrila 4.A a Mikuláš Baltazár 4.A.

- kategória P5: Maxim Tomšů 5.B, Lukáš Bánik 5.A a Andrej Adam 5.A.

- kategória P6: Andrea Klátiková 6.A.

- kategória P8: Patrik Krajčík 8.B.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 20. A 21. marca 2023.  Mgr. J.Beláková

Okresné kolo

V druhej kategórii sme mali až dve výherné miesta

2. miesto Sabínka Kováčová

3. miesto Nelka Košičiarová


Za krásnu reprezentáciu školy ďakujeme aj Ninke Klimentovej a Andrejke Klátikovej.

Dievčatá, GRATULUJEME.  

PaedDr. Beáta Rusnáková


Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - je recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej povesti. Jedna z najťažších recitačných súťaží. Zapojiť sa mohli všetci žiaci od 2. až po 7. ročník. Pozrime sa na výsledky:

Školské kolo

I. kategória

1. miesto Ninka Klimentová 2.B

2. miesto Miška Vetráková 2.A


II. kategória

1. miesto - Sabinka Kováčová 4.A a Nelka Košičiarová 4.B


III. Kategória

Andrejka Klátiková 6. ročník

Najmladší žiaci 1. B triedy spravili radosť pre deti zo Spojenej školy internátnej v Lučenci. Rozhodli sa poslať balík plný prekvapení.


Odpoveď znela:


Ďakujeme za vianočné darčeky. Všetky si deti rozdelili, komu sa čo páčilo najviac a zobrali si ich domov. Knižku "museli" nechať v triede, aby si ju mohli pozerať všetci. Stále obzerajú známe miesta v meste a erby okolitých obcí.  Prípravka C pozdravuje 1.B

Balík plný prekvapení

100% úspešnosť

1. ročník - Peter Králik, Emília Havrilová, Ela Roháčová, Emma Vargová, Noémi Zolnayová

3. ročník - Lea Gerbáčová

4. ročník - Adam Baláž


Úspešní riešitelia

1. ročník - Samuel Kindernay, Martin Kováč

2. ročník - Vivien Bagdalová, Michaela Vetráková, Hanka Ivičičová, Ninka Klimentová, Zuzana Belajová, Samuel Nyifor

3. ročník - Mateo Cina, Sofia Bacsaová, Timea Vargová, Alex Pupala, Eliška Sölská, Lea Tomšů

4. ročník - Nela Košičiarová, Tomáš Petrovský, Hana Poláková, Eliana Krajčíková, Jakub Varga, Mikuláš Baltazár, Karin Bečkeiová, Juraj Havrila, Peter Jánov, Sabína Kováčová, Sofia Kuviková, Alexandra Resutíková

5. ročník - Laura Bacsaová, Maxím Tomšů

6. ročník - Lívia Havlíčková

8. ročník - Stella Rusnáková


Milí rodičia, veľká vďaka patrí aj vám. Ďakujeme, že vediete a podporujete svoje deti v súťažiach.

PaedDr. Beáta Rusnáková - koordinátor súťaže


YPSILON - slovina hrou

Už niekoľko rokov sa zapájame do celoslovenskej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry a opäť sme dosiahli krásne výsledky. Veľmi nás teší, že sa každý rok do súťaže zapojí veľa našich žiakov. Tento rok nás bolo 41 a z toho až 38 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom so zlatou medailou. Mali sme aj žiakov so 100% úspešnosťou a napísať test bez jedinej chybičky nebol pre nich žiadny problém.

Olympijský odznak všestrannosti


Rekordných 32 806 žiakov sa zapojilo v tomto školskom roku do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chce projektom s pomocou učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov. Cieľom OLOV je zároveň aktivizovať deti k pravidelnému športovaniu, rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikovať talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podporovať súťaživosť. Takéto krátke zhrnutie sme si požičali z článku Olympijského zväzu. Toto zhrnutie vystihuje CERTIFIKÁTY, ktoré sme v týchto dňoch odovzdali 116 chlapcom a dievčatám našej školy. Žiakov sme na hodinách TSV otestovali v šiestich disciplínach a poslali ich výsledky do tejto športovej sútaže.

Sedem najlepších chlapcov získalo bronzový odznak zdatnosti: Lukáš a Sebastián Bevízovci /VII. A, Alex Čapla a Lukáš Mustafa / VII. B a deviataci Matúš Tomaškin, Maroš Uderian a Tomáš Vachláč. Chlapcom blahoželáme k ich úspechu. V každom ročníku sme potleskom ocenili aj troch najlepších chlapcov a tri najlepšie dievčatá.       

         Mgr. Lenka Klimentová


Polročné výplaty sú v rukách žiakov


Prvý polrok skončil a žiaci dnes prevzali odmenu za svoje snaženie. Nie všetci boli spokojní. Nespokojnosť však môže byť aj pozitívny pocit, vtedy, keď žiaka motivuje k väčšiemu úsiliu a to sa potom odrazí na výsledkoch na konci školského roka. Osobitné pocity mali žiaci prvého ročníka, vysvedčenie v rukách držali prvý raz. Pre deviatakov malo zas vysvedčenie najvyššiu cenu preto, lebo ním sa budú prezentovať pri prijímaní na stredné školy. Okrem vysvedčení sme rozdali aj 121 pochvál za dobrý prospech, či úspešnú reprezentáciu v rôznych súťažiach.

Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom, ale aj rodičom, ktorí prispeli k výborným vysvedčeniam takmer tretiny našich žiakov. Od zajtra začína ďalšia etapa učenia. Držme si palce!


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zelená otvoreným školám

Všetkovedko v šk.r. 2022/2023


Všetkovedko ponúka deťom jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko už o svete vedia. Naše deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť sa. Práve v tejto súťaži preukázali svoje vedomosti, kde objavili prepojenie všetkého, s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli. V tomto šk. roku sa do súťaže zapojilo viac ako 22 000 detí z celého Slovenska. Súťaž prebehla 30.11.2022. Výsledky vedomostnej súťaže nám prezrádzajú najúspešnejších žiakov z našej školy. Spolu sa zapojilo 25 žiakov 2. 3. 4. ročníka.Titul „Všetkovedka” získali:

Nina Klimentová z II.B (11. miesto), Alexander Púpala z III.A (29 miesto), Eliška Sölská z III.A (22 miesto), Eliana Krajčíková zo IV. B (33 miesto).

Títo žiaci získali krásny diplom, tričko + ceruzku. Ostatní súťažiaci tiež dostali diplom + ceruzku. Srdečne všetkým gratulujeme! Koordinátorka

Mgr. Andrea Krahulcová

Sv. Valentín - nepremeškaj príležitosť