na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Aktuality
Archív aktualít

Projekt

„Zachytenie a využitie

Dažďovej vody

Na ZŠ na Ul.J.A. Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


Časový rozpis vyučovacích hodín

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

TESTOVANIE
 T5-2015

25. november 2015

Testovanie piatakov

Včelie kráľovstvo

archiv

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Dňa 18.11.2015 sa konalo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok a žiakov prvého stupňa ZŠ pre školský rok 2015/2016, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR- Sloenská asociácia športu na školách. Túto súťaž organizovala naša ZŠ Komenského 4, Veľký Krtíš. Riaditeľom turnaja bol Mgr. Gálik Dušan a hlavným rozhodcom Mgr. Dula Ľubomír. Do tejto súťaže sa zapojilo 5 škôl. ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, ZŠ Poľná Veľký Krtíš, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, ZŠ Balog na Ipľom, ZŠ Hrušov. Keďže toto bola prvá väčšia súťaž pre žiakov I. stupňa ZŠ, žiaci boli trošku vyľakaní, ale potom začali zdravo a dravo súťažiť medzi sebou. Súťaž prebiehala systémom, že hral každý s každým a na základe získaného skóre postupovali žiaci ďalej do finále. Výsledky zápasov boli nasledovné:

1. miesto - ZŚ Balog nad Ipľom

2. miesto - ZŠ A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

3. miesto - ZŚ Hrušov

4. miesto - ZŠ Komenského Veľký Krtíš

5. miesto - ZŠ Poľná Veľký Krtíš

Výherca postupuje do ďalšieho kola, ktoré sa koná v Poltári. Výhercom a všetkým zúčastneným gratulujeme. Mgr. J. Juchová


Obvodné kolo vo vybíjanej

Čo budeme jesť?