ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015-16

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Kedy

Plán práce v školskom roku 2016-2017

Pred blížiacimi sa Vianocami sa v triedach uskutočnili vianočné besiedky a jedličkové slávnosti. Pani učiteľky nacvičili so svojimi žiakmi kultúrny program pre rodičov. Program bol samozrejme zameraný na vianočnú tému a v po vyučovaní ho s radosťou prezentovali svojim rodičom. Zaujímavý program pripravili aj tretiacke pani učiteľky, ktoré s deťmi zahrali divadielko o Mrázikovi a Nastenke. Vďaka jednej z mamín, pani D. Šurinovej, ktorá predstavenie nahrala, si môžete divadielko pozrieť v našej videokronike.    


Dňa 21. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnilo výchovno-vzdelávacie  podujatie zamerané na zimné zvykoslovie a historické Vianoce v Honte. Podujatie organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši. Metodička Bc. Anna Brlošová prezentovala žiakom film Vianoce na Honte, ktorý je autentickým dokumentom o ľudových zvykoch v tomto regióne. Žiaci si tiež mohli vyskúšať, ako sa v minulých časoch vyrábali ozdoby na vianočný stromček. Do farebného papiera balili oriešky a dekoráciu previazali špagátom.


Koniec kalendárneho roka sa má osláviť v dobrej nálade. Vedenie školy sa rozhodlo, že prispeje k tejto nálade a zároveň dá svojim žiakom malý darček pod vianočný stromček. Zorganizovalo diskotéku, na ktorej sa mohli žiaci 2. stupňa vytancovať a vyskákať do sýtosti. Žiaci sa radovali o to viac, že ich čakali dni oddychu a pokoja v kruhu rodiny.


Vianoce na Honte


Vianočný program

Veselá rozlúčka so starým rokom