Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Tí malí prváci sú riadni čerti!

Nie však „riadne”, ale iba namaskované. Bol predsa Halloween a tak sa deti pokúšali trochu nastrašiť pani učiteľky. Nepodarilo sa im to. Pani učiteľky dobre vedia, že pod maskami sú ich milí žiaci a tie ich malé čertoviny ich rýchlo prejdú. Takéto krásne fotografie sa podarili pani učiteľke PaedDr. Beátke Rusnákovej... strašidielka ako zo žurnálu.


Nielen čerti, ale aj čertice, strigy,
bosorky a ďalšie strašné potvory!

Dňa 29.10.2019 sa aj v našej triede 1. A konal sviatok Halloween. Deti prišli oblečené do rôznych masiek, najviac však boli čarodejnice, aj dobré aj zlé. Prišli aj duchovia, piráti, samurajovia a iné hrôzostrašné masky. Vybrali sme si najlepšiu aj najhroznejšiu masku, všetky deti však boli odmenené diplomom za odvahu.

Halloween v 1.A

Po promenáde masiek si deti aj zasúťažili v rôznych disciplínach, vyriešili sme pracovné listy, kde sme dokázali ako vieme čítať a počítať. Deti sa občerstvili koláčikmi, ktoré nám napiekli ich mamičky a spokojné odchádzali na jesenné prázdniny. Mgr. J. JuchováNávšteva knižnice v duchu ľudovej slovesnosti


Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci zo 6.B triedy pod vedením p. uč. Mgr. L. Havlíčkovej zúčastnili literárnej hodiny na tému ľudová slovesnosť – anekdoty, hádanky, príslovia, pranostiky a porekadlá. Ľudová slovesnosť je súčasťou folklóru ( z angl. folk – lore: vedomosti ľudu), ktorá sa tradovala ústnym podaním.

Pani knihovníčky si pre žiakov pripravili zaujímavé skupinové aktivity na túto bohatú tému. Žiaci si zopakovali a zároveň sa aj obohatili o nové, doposiaľ nepoznané ľudové múdrosti. Zaujímavé na tomto posedení bolo, že sa všetko odohrávalo v tajomnom „hádankovom“ duchu. Hádankami nesršali iba žiaci, ale aj pani knihovníčky, ktoré prekvapili žiakov i s bohatou zásobou ľudových pranostík, porekadiel a prísloví. Hlavnou témou porekadiel a prísloví bolo jedlo. A tak sme si rozprávali aj o tom, prečo sa hovorí, že láska prechádza cez žalúdok, čo znamená, ak sýty hladnému neverí a pobavili sme sa aj na porekadle, ktoré hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí.”

Tému hádanky nám pani knihovníčky okorenili vzácnou knihou Hádanky od nášho pána riaditeľa Mgr. Dušana Gálika. Práve táto kniha zožala v tento deň u našich žiakov veľký úspech a stala sa najfotografovanejšou knihou :O).

Okrem ľudových múdrostí sme sa pokochali putovnou výstavou, ktorá niesla názov Najkrajšie kalendáre Slovenska v r. 2019. Žiaci videli kalendáre s rôznou tematikou, ako napr. tradície a folklór, mestá, obce, reprodukcie umeleckých diel, krásy prírody.

Po výstave a výklade sme sa presunuli do knižnice s regálmi plných kníh. Žiaci si mohli vybrať akúkoľvek knihu a čítať si z nej. Náš plán nabral ale iné obrátky, keď sme spolu s Alexandrou Csernokovou začali nahlas čítať ostatným žiakom a tak sa žiaci vystriedali v dramatizovanom čítaní.

Hodiny literatúry sme prežili v duchu našich tradícií a veríme, že si ich zachováme aj pre ďalšie pokolenia.  

Mgr. Lucia Havlíčková

Náš pán riaditeľ, Mgr. Dušan Gálik, oslávil začiatkom novembra okrúhle životné jubileum - 60. narodeniny. Keďže jeho osobný život je úzko spätý s pracovným životom, k množstvu gratulantov sa pripojili aj kolegovia zamestnanci a mnohí žiaci, ktorí mu prišli do riaditeľne poblahoželať. Medzi darčeky, ktoré ho najviac potešili, patrí drevený autobus. Nie je to žiadna sériová výroba. Model vyrobili naši žiaci v školskej dielni. Žiaci 2. stupňa na pracovnom vyučovaní starostlivo pracovali s náradím. Každý žiak pridal do výrobku kus svojej práce a zručnosti. Počas niekoľkých týždňov dostal autobus konečnú podobu. Nápad, nákresy a organizáciu práce si vzal na starosť učiteľ technickej výchovy Mgr. Ľ. Dula. Ojedinelý a pekne prepracovaný výrobok napokon odovzdal oslávencovi. Pán riaditeľ, ako výtvarník a estét, vysoko ocenil manuálnu zručnosť detí a darčeku sa veľmi potešil. Dodatočne sa aj my pripájame ku gratulantom a prajeme pánovi riaditeľovi veľa spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote.


Autobus pre pána riaditeľa

Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ základnej školy. Žiaci ho obdarili vlastnoručne vyrobeným modelom.

Dňa 7. 11. 2019 sa konalo na našej škole obvodné kolo vo vybíjanej pre základné školy. Zúčastnilo sa 8 základných škôl: I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ Hrušov, ZŠ Veľká Čalomija, ZŠ Dolná Strehová, ZŠ Bušince a ZŠ Balog nad Ipľom.

Obvodné kolo vo vybíjanej

Po vylosovaní čísel sa hralo systémom každý s každým. Naše družstvo ani jeden zápas vo svojej skupine neprehralo, preto sme postúpili a hrali vo finálovom zápase s Balogom nad Ipľom. Obidva tímy mali dobrých hráčov, naše družstvo dlho viedlo, avšak súperovo družstvo napokon vyhralo a my sme boli na peknom druhom mieste.

Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: ZŠ Balog nad Ipľom, 2. miesto: I.ZŠ, 3. miesto: ZŠ Hrušov. Naše družstvo bolo v zostave: Bevíz Sebastián /kapitán/, Dudáš Peter, Oláh Paťko, Krotáková Viki, Matyás Miško, Mesároš Miško, Kováčová Emma, Bendíková Miriam, Kolimárová Karina, Ignác Tomáš, Vargová Eliška, Hicová Miška. Výhercom gratulujeme.

 Mgr. J. Juchová


V minulom školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Zápalky očami detí", ktorú každoročne vyhlasuje Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. V piatok, 15. novembra, sa dvaja žiaci našej školy, Samko Krajčík a Stellka Rusnáková, zúčastnili slávnostného oceňovania v HaZZ v Modrom Kameni, pretože spomedzi 144 výtvarných prác z celého okresu sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých troch priečkach. Za odmenu si mohli v súkromí pozrieť všetky hasičské autá a celé príslušenstvo, dokonca sa obliekli do hasičskej kombinézy a vyskúšali si ťažkú prácu hasičov.

Gratulovali nám hasiči!

Samkovi a Stellke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


PeadDr.Beáta Rusnáková

Amoskovo na bežných mapách nehľadajte. Nachádza sa iba v rozprávkových mapách sveta fantázie. Ako orientačný bod slúži Základná škola na Ul. J. Amosa Komenského vo Veľkom Krtíši. Práve tu sa dňa 22.11.2019 uskutočnila rozprávková udalosť. Pán riaditeľ školy na jeden deň prenechal svoju funkciu kráľovi a kráľovnej. Deviataci sa zmenili na bytosti z rozprávok a so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pre prvákov čarovné podujatie. Tento deň, deň pasovania za prvákov – obyvateľov Amoskova, mal byť pre najmladších žiakov naozaj výnimočný. Ich prvé kroky viedli na Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, kde  ich predstavitelia mesta slávnostne uviedli do života školákov. Akt samotného pasovania sa uskutočnil v telocvični školy. V scénke, ktorú žiaci zahrali, bola mama so svojimi neposlušnými deťmi. Kde je neplecha, tam musí byť aj striga. Striga zakliala všetky rozprávky, vyslobodiť ich mohli iba prváci svojou šikovnosť. Podarilo sa im to? Samozrejme áno. Malí žiačikovia sú veľmi šikovní a snaživí. Vyslobodili rozprávky, pomohli kráľovstvu a stali sa jeho čestnými obyvateľmi. Zložili prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že budú k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne. Tak, ako v rozprávke, aj v škole bývajú vydarené aj menej vydarené chvíle. Našťastie, aj tu platí, že dobro, múdrosť a trpezlivá snaha sa vyplatí. Držíme prvákom palce! Organizátorom podujatia ďakujeme za príjemné zážitky. Záznam z kráľovstva Amoskovo si môžete pozrieť vo videokronike.   


Kráľovstvo Amoskovo má nových obyvateľov

Archív aktualít