Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Obedy zadarmo info pre rodičov

Zápisný lístok stravníka

Archív aktualít

Málokto zo žiakov vie, ako vyzerá škola zvnútra počas letných prázdnin. Na niekoľko týždňov sa v nej usadí ticho, triedy sú pusté, vzduch sa takmer nepohne. Len sem tam sa mihne postava nejakého montéra alebo pána školníka, ktorý opravuje a renovuje, čo sa opotrebovalo. V auguste nastúpia pani upratovačky, aby poumývali okná a dôkladne vyčistili všetky vnútorné priestory. Koncom prázdnin sa do tried vrátia aj pani učiteľky, vyzdobia triedy a pripravia sa na nový školský rok.
No školu robia školou predovšetkým žiaci, ktorí sú stredobodom všetkého snaženia, pre ktorých stojí školská budova. Možno si aj tá trochu potrebovala odpočinúť, no už sa veľmi teší na hlasy detí a ich veselý smiech. Je veľmi zvedavá, ako ste podrástli a nevie sa dočkať nových prvákov. Príďte oddýchnutí, s novou energiou. Aj škola má pre vás pár noviniek.Stretneme sa na nádvorí školy

v pondelok 2. septembra 2019

o 8,00 hod.

Triedy sa opäť zaplnili žiakmi


Školský rok 2019-2020 sme slávnostne otvorili na nádvorí školy. Prialo nám aj počasie. Na krátky čas, pokým pán riaditeľ privítal prítomných a odznelo pár básničiek malých recitátorov, dažďové mraky sa rozišli, takže slávnosť sa uskutočnila „v suchu”.  


Po príhovore sa žiaci so svojimi učiteľkami rozišli do tried, kde boli podané ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Sviatočne oblečené deti a pani učiteľky, množstvo kvetov vo vázach a v rukách detí vytváralo príjemnú atmosféru. Aj keď mnohí by ešte pár dní prázdnin navyše uvítali, bolo vidieť, že školu majú radi. Do tried sa opäť vrátil život plný nadobúdania vedomostí, ale aj zaujímavých zážitkov. Čaká nás 10 mesiacov práce, nech sa nám všetkým darí!


Do lavíc zasadli noví prváci. V prvý deň mali pri sebe aj rodičov, no nasledujúce dni budú do triedy vchádzať len so školskou taškou.