Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd trieda s RV TSV časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

NP Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

Pravidelné aktivity

Projekt MODULY - CHEER JE COOL

2023-2024

Sviatok detí

sme si užili o deň skôr


Medzinárodný deň detí v tomto roku pripadol na sobotu. Deti sa na tento sviatok tešia aj preto, že sa nemusia venovať školským povinnostiam a oddýchnu si od učenia. Aby o túto výsadu neprišli, škola pripravila oddychový deň na piatok. Trochu toho učenia zrána bolo, no potom sa starší žiaci premiestnili do kultúrneho domu, kde si pozreli divadelné predstavenie. Po kultúrnom zážitku sa v areáli školy venovali tomu, čo majú najradšej – zábave, športu a pobytu na čerstvom vzduchu. Vlastne, predsa sa uskutočnila jedna „vyučovacia hodina“. Pani učiteľka dejepisu pozvala dievčatá na malý kurz líčenia. V improvizovanej beauty triede pred školskom budovou si dievčatá vyskúšali ako používať kozmetické prostriedky a nástroje. Keď už sme múdri a zdatní, prečo nebyť aj pekní...?!


Poznámka redaktora: Počas celého dňa som žiadnemu žiakovi nevidel v rukách mobil. Samozrejme, veď ich mali odložené na mieste na to určenom. No nikomu ani nechýbali. Takže k príjemnej pohode aj jeden objav – ide to aj bez mobilov.

 K.Cicko

Naša druhostupniarska aktivita sa volala HODINOVÝ PIKNIK, kde si žiaci mohli posedieť na dekách a zároveň navštíviť rôzne pani učiteľky a učiteľov, kt. sa im venovali. Každý si mohol vybrať aktivitu podľa vlastného záujmu. V ponuke bolo líčenie, spoločenské hry, kartové hry, zapletanie vrkočov, bedminton, športové turnaje. Ešte sme mali DEŇ bez školskej tašky, deti si doniesli školské potreby v rôznych košíkoch, v hrnci, v perinke....ich kreativita bola neskutočná. 

Mgr. L. Klimentová


Obvodný pretek

branného viacboja


Zväz branných a technických činností Slovenskej republiky udelil diplom za 1. miesto družstiev v obvodnom preteku branného viacboja. Prvé miesto, spomínaný diplom a víťazný pohár získali naši žiaci v zložení Michal Jardek, Laura Molnárová a Alex Čapla. Druhý tím našej školy obsadil 6. miesto. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Jaroslavovi Flaškovi, ktorý sa venuje našim žiakom na streleckom krúžku.

Mgr. L. KlimentováMatematický klokan


Dňa 26.3.2024 sa v našej škole uskutočnila matematická súťaž Matematický Klokan pre žiakov 1.-9. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 65 žiakov. Úlohy boli veľmi zaujímavé a bolo príjemné sledovať žiakov pri riešení. Žiaci získali rôzne darčeky (ceruzky s logom Matematický Klokan, perá, hru 4v1, trhací notes). Najúspešnejší sa stali z 1.A Dominik Balga, Nikoleta Ďurišová, Mária Kadlecová, Stanislav Kachnič, Dávid Pavlovkin a z 1.B Leo Turan. Títo žiaci získali Diplom úspešného riešiteľa, ktorí patria medzi 20% najúspešnejších súťažiacich. Ďalej to boli z 2.A Adam Jardek, 2.B Ján Ondrejkov, 3.B Nina Klimentová a zo 4.A Alexander Púpala a Eliška Sőlská.

Na druhom stupni sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan zapojilo 26 žiakov – 5. ročník 9 žiakov, 6. ročník 8 žiakov, 7. ročník 4 žiaci, 8. ročník 4 žiaci, 9. ročník 1 žiak - a všetci získali diplom za účasť. Najlepšie výsledky, 4 klokanov z 5 klokanov, získali títo žiaci: v 5. ročníku Elianka Krajčíková, Filip Ivanič a Jurko Havrila, v 6. ročníku Elisabeth Kortišová, v 7. ročníku Kristínka Jankovičová a v 9. ročníku Patrik Krajčík. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a gratulujeme k pekným výsledkom.

Koordinátorka Mgr. Andrea Krahulcová,

Mgr. Janka Beláková

Plavecký výcvik


V termíne od 20. 5. do 24. 5. 2024 sa žiaci 4. A a 4. B triedy našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v krytej plavárni vo Veľkom Krtíši. Pani učiteľky s pánom učiteľom žiakov hneď v prvý deň rozdelili do troch skupín. Neplavci sa najprv začali oboznamovať s vodou, až neskôr s plaveckými štýlmi. Plavci zlepšovali svoju techniku plávania, zoznámili sa s vodným pólom, ktoré si vyskúšali aj hrať. Plavecký výcvik bol plný hier, vodných aktivít a súťaží. Keďže žiaci boli aktívni, snaživí a vytrvalí, na konci plaveckého výcviku boli odmenení medailou, diplomom a darčekom. Ich tváre prezrádzali, že boli spokojní. A neboli spokojní len žiaci, ale aj učitelia, pretože každý zo žiakov urobil veľký pokrok, najmä neplavci, ktorí v posledný deň už plávali vo veľkom bazéne. Za toto všetko sa chcem poďakovať p. uč. Mgr. Lenke Klimentovej, Mgr. Deniske Petríkovej a p. uč. Mgr. Marekovi Gregušovi. Vďaka nim sme mali úžasný plavecký výcvik plný zážitkov a smiechu.   Mgr. Silvia Verešová