Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Archív aktualít
videokronika2 Krása pozbieraná
v areále školy
Videokronika

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa tento deň oslavuje každoročne už od roku 2001. Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Základnou myšlienkou a posolstvom Európskeho dňa jazykov je podpora „viacjazyčnosti“. Pritom vôbec nejde o to, aby sme si mysleli, že sa musíme naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho. Cieľom je, aby sme sa vedeli dohovoriť a aby nám druhí porozumeli, podľa našich vlastných potrieb a požiadaviek.

Aj na našej škole máme možnosť učiť sa cudzie jazyky. Na prvom stupni sa všetci žiaci učia angličtinu, na druhom stupni sa okrem angličtiny žiaci učia aj ruštinu alebo nemčinu. A práve v týchto jazykoch sa všetci žiaci 4. ročníka a 2. stupňa zapojili do Čitateľského maratónu. Čítali krátke príbehy či rozprávky v cudzích jazykoch. Po prečítaní diskutovali o prečítanej literatúre. To, čo prečítali, si zapísali do čitateľských denníkov alebo zošitov alebo spracovali vo forme projektov.
Mgr. Lenka Kázmerová

Krátke video si môžete pozrieť v našej videokronike


Dňa 26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov