casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

Kontakt

videokronika prazdniny
Miniaplikace
zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality Základná škola Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Vitajte na našej stránke

Máte chuť na hádanku? Ak áno, skúste uhádnuť: Z čierneho vyšlo biele – čo je to? Mladucha vychádzajúca z tunela by to tiež mohla byť, no mali sme na mysli niečo iného. Počas tmavej noci z 29. na 30. novembra napadlo toľko snehu, že celé mesto bolo do rána biele. Ako tá mladucha.

Radosť detí bola preveľká, cestári a šoféri sa už tak netešili. Biela pokrývka je tiež inšpiráciou pre kreativitu tvorcov snehuliakov a zasnežených obrázkov. Pár takýchto obrázkov z areálu školy publikujeme aj na našej stránke.


Ľahké je byť detektívom,

keď je chodník celý v bielom

Do školy šli ráno deti

Sneh odhalil malé stopy.


Zacnelo sa

ľuďom kvetov

Priali by si

opäť leto.

Mráz - ochotný

záhradník

vysadil pár
na chodník

Kto by v zime

hádzal chlebom?

Lepšie trafíš

mokrým snehom.Ak ti niekto

robí zle,

Nech sa v snehu
vykúpe!

Čia to vina, že ma zradil

motýľ, čo ma krídlom hladil?

Slnečná tvár stráca jas,

po chrbte mi behá mráz.

Zošli, nebo, biele perie,
prikry moje telo jemné.

Pod ním budem spať do jari

Jak Ruženka, kým princ
sa zjaví.


Nezasýtiš, nezahreješ,

eurá z vrecka vyťahuješ.

Čo len z teba človek má?

Ty si bola posledná!


Mikuláš rozdával darčeky

(A čo vlastne robí v lete?)


Ešteže začiatkom decembra napadlo dosť snehu. Mikuláš mal príjemnejšiu cestu, jeho sane sa ľahko kĺzali. Cesta k deťom je veľmi dlhá a na rozdávanie darčekov nemá veľa času. Odkiaľ vlastne prichádza? Čo o Mikulášovi vedia súčasné deti? V našej škole Mikuláš rozdával darčeky tri dni. V prvý deň potešil žiakov 1. stupňa a ďalšie dva dni obdaril predškolákov z krtíšskych materských škôl. Starší žiaci – ôsmaci pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr. I Kračíkovej veselý program s tancom, pesničkami a zábavnými úlohami.


V telocvični školy bola aj poriadna guľovačka a sánkovačka. Nie, nenasnežilo nám do telocvične, gule boli polystyrénové a ako sánky poslúžila plachta. Snehuliaci boli z kartónu, stromčeky z plastu, no dobrá nálada, úsmevy aj čokoláda od Mikuláša boli stopercentne pravé. Deťom sa pri plnení úloh darilo, ak bolo treba pomôcť, ochotní anjelici a čertíkovia boli vždy nablízku. Každé dieťa dostalo darček a odmenilo sa pesničkou alebo básničkou, takže potešený bol aj Mikuláš. Počas podujatia stihli redaktori nášho mediálneho krúžku urobiť s deťmi anketu o Mikulášovi. Žiaci aj škôlkari zapojili svoju fantáziu a skúsili nájsť odpoveď na otázky: Čo robí Mikuláš v lete a kde býva? Niektorí sa zamysleli aj nad sebou a zhodnotili, či si darčeky naozaj zaslúžia. Video zo stretnutia s Mikulášom si môžete pozrieť vo videokronike.


K mikulášovskej atmosfére prispeli aj nafukovací Mikulášovia, ktoré do školy priniesol ôsmak Ľubo Čeman.

Zvyklo sa hovoriť, že „Vianoce už klopú na dvere". V modernom predvianočnom čase  by sme mali povedať, že Vianoce zvonia pri dverách a mladej generácii by skôr pristalo, že „Vianoce už poslali email alebo esemesku". Tak ako kuriér, keď sa k nám blíži s balíkom. V každom prípade, balíčky pod darčekom potešia vždy a každého. Darček však nemusí byť iba materiálneho charakteru. Potešiť blízkeho človeka môžeme aj pekným slovom, úsmevom, či pesničkou alebo tancom. Obdariť rodičov a starých rodičov takýmto spôsobom sme sa rozhodli aj v našej škole. Pani učiteľky pripravili so žiakmi pestrý predvianočný program.

Vianočný program

Účasť návštevníkov bola nad očakávania. Telocvičňa školy bola plná ľudí. Program bol naozaj bohatý a podľa ohlasov rodičov, aj veľmi pekný. Sme radi, že sa nám podarilo spríjemniť predvianočnú atmosféru a potešiť našich blízkych. Video z vianočného programu si môžete pozrieť vo videokronike.