Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Vnútorný poriadok školy

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Tlačivo

Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
za šk. rok 2019/2020

Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

Usmernenia k dištančnej forme vzdelávania

počas prerušenia vyučovaniaCieľom školy v období dištančného vzdelávania je pokračovať v zodpovednom vzdelávaní žiakov, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov.


1. Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotnej elektronickej komunikácie pre celú školu nasledujúcimi formami:


  1. prostredníctvom edukačného portálu EduPage (po prihlásení do internetovej žiackej knižky),
  2. prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom, Skype (komunikačný nástroj pre vizuálnu komunikáciu)


2. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.


3. Počas mimoriadnej situácie môžu nastať tri spôsoby realizácie výuky:


  1. prezenčné vyučovanie podľa bežného rozvrhu hodín
  2. z vyučovania sú vylúčené niektoré triedy
  3. prezenčného vyučovanie pre prítomné triedy a dištančné vzdelávanie pre triedy v karanténe – rozvrh zhodný s bežným rozvrhom (malé nevyhnutné úpravy)
  4. celá škola je v karanténe – prechod na dištančné vzdelávanie podľa bežného rozvrhu s výnimkou výchov – výchovy len zadávanie úloh cez EduPage.
  5. prezenčné vyučovanie pre žiakov, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet v domácom prostredí, počas karantény.


4. Vyučujúci jednotlivých predmetov využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne vzdelávacie aktivity v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením posledného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

5. Ak sa dištančné vzdelávanie týka celej školy, vyučovanie sa riadi rozvrhom

( príloha č. 1), ktorý predpisuje:


- dĺžka vyučovacej hodiny je najviac  45 minút,

 1. hodina začína  8. 00 hod

 2. hodina            9. 00 hod

 3. Hodina          10. 00 hod


 Učiteľ


  6. Žiak je povinný:

- zúčastňovať sa na vyučovacej hodine,

- plniť pokyny vyučujúceho,

- pravidelne a samostatne vypracovávať zadané domáce úlohy,

- na online hodine je prihlásený svojím menom, na požiadanie zapne kameru a mikrofón

- počas vyučovania sa má zdržovať na domácom pracovisku, kde má možnosť používať zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas...


7. Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia vyučujúceho, oznámi to vyučujúci prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi.


8. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu.


9. V prípade, že je žiak PN alebo má iné závažné zdravotné dôvody, pre ktoré sa nemôže zúčastniť viacerých vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi.


10. Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu skúšku z príslušného predmetu.


11. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v rámci možností vytvorili časové a priestorové podmienky pre dištančné vzdelávanie žiakov a aktívne sa o ich pokrok vo vyučovaní v domácom prostredí zaujímali.

Deň jablka

 

Dňa 21.10.2020 pri príležitosti Dňa jablka sme si aj my pripomenuli tento deň. Mali sme prezentáciu o význame jablka pre náš organizmus. Na jednotlivých hodinách sme potom riešili hlásky a písmená s jablkami, na matematike sme vyriešili príklady v jablkách. Každý správny výsledok sme potom pripli na náš strom na tabuli a tak sme vyrobili strom s jablkami. Mali sme aj súťaže, kto najrýchlejšie zje svoje jablko. Vyhrali dvaja žiaci - Gubric Lukáško a Kuviková Sofinka.

Halloween v 2.A


Dňa 29.10. 2020 sa v našej triede konal Halloweenský deň. Žiaci 2.A triedy prišli do školy už ráno v rôznych kostýmoch strašidiel. Celý deň sme boli v krajine Ježibábelovo, kde bola svadba ježibaby Helovíny a ženícha Groldeda. Deťom zadávali ježibaby rôzne úlohy z oblasti slovenského jazyka a matematiky, deti jednotlivé úlohy museli vyriešiť, aby oslobodili kocúra Máčika zo zakliatia. Všetky úlohy sa podarilo vyriešiť, deti sa tešili. Každé dieťa dostalo diplom za odvahu.

Domov išli s dobrým pocitom, že niekomu pomohli.

Mgr. Jana Juchová


Naša škola dostane originálny darček

ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíša vychováva a učí deti už 50 rokov. V blízkej budúcnosti ju čaká dôležitá zmena. Nebude ju vidieť zvonka na múroch budov, ani vo vnútri, napriek tomu sa stane významnou a originálnou črtou, tak ako pre človeka jeho meno. Nebudeme vám viac prezrádzať, všetko sa dozviete z videa. S nápadom pripraviť túto aktualitu prišla redaktorka Lívia, ostatní redaktori z mediálneho krúžku sa ochotne pripojili, takže sme radi, že vám môžeme ponúknuť ďalšiu zaujímavú novinku.


video

V 2.A zavárali

Blíži sa zimné obdobie, preto je potrebné urobiť si zásoby vitamínov na čas, keď v prírode nič na zjedenie nenájdeme. Oddávna si naši predkovia zavárali ovocie a zeleninu. Možno to odpozorovali od usilovných zvieratiek, ktoré tiež mysleli na dlhé obdobie bez čerstvého jedla. Druháci naukladali do fliaš mrkvu, petržlen, paradajky, papriku, ale aj jahody a orechy. Vznikli zaujímavé zmesi jesenných plodov. Žiaľ jesť ich nebudú, všetko je z plastelíny. Žalúdok neuspokoja, no oči si prídu na svoje. Navyše - tieto zaváraniny sa nikdy neskazia.


 Mali sme aj súťaž o najkrajšie a najväčšie jablko. Tu vyhrali Ďurišová Henka a Resutíková Saška. Celý deň sme príjemne strávili a deti sa tešili na ďalší takto strávený deň.Opäť sa učíme z domu


Pandémia nás opäť donútila ostať doma a žiaci sa musia učiť z pohodlia domova. Ako všetkých, donútilo to aj siedmakov, ktorí v tomto školskom roku sa zoznamujú s novým predmetom, a to chémiou. Situácia nás donútila presunúť sa z laboratória do kuchyne. Žiaci mali za úlohu popísať, kde všade v domácnosti používajú rôzne metódy oddeľovania zložiek zmesí ako usadzovanie, filtrácia, destilácia, kryštalizácia. Nielen že sa mohli zahrať na Popolušku, ktorá musela triediť hrach od kukurice, ale uvarili si skvelý bylinkový čaj, uvarili mamine skvelú filtrovanú kávu, uvarili a scedili – prefiltrovali špagety, premyli ryžu a na veľkú radosť rodičov, niektorí dokonca aj vysávali. Pozrite si niekoľko ukážok ich skvelej práce.

Mgr. Lívia Klátiková


Aj v 2. B to vyzeralo

ako v strašidelnej rozpávke

Dôkazom sú vydarené fotky

od pani učiteľky PaedDr. Beáty Rusnákovej.

Mikuláš si splnil svoju milú povinnosť

Situácia v školách nie je v súčasnosti jednoduchá. Bolo nutné upustiť od mnohých podujatí, ktoré  tradične u nás realizujeme. No deti sme o radosť z príchodu Mikuláša nepripravili. Vďaka žiakom ôsmeho ročníka a pani učiteliek, ktoré podujatie zorganizovali. Scenár pripravila pani učiteľka Mgr. Krajčíková a ostatné náležitosti zabezpečili pani učiteľky Mgr. L. KováčováMgr. E. Zrubcová. Viac sa dozviete z videa.  


Šľachetné skutky našich štvrtákov
potešili ľudí v núdzi


To, že deti dostávajú na Vianoce darčeky, je samozrejmá vec. No býva to aj opačne. Žiaci 4.A triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. A. Lajkovou obdarovali pre nich neznámu rodinu, ktorá sa ocitla v zlej životnej situácii. Obdarovali tiež seniorov z Domu Lazár v Osuší. Prečo? Ako? Dozviete sa z videa, ktoré sme o tomto skutku natočili. Nazvali sme ho ”S láskou 4.A”. Hádam treba len dodať, že dobrí pedagógovia odovzdávajú žiakom nielen vedomosti, ale tiež rozvíjajú v nich schopnosť empatie a ďalších dôležitých emócií, ktoré by mali byť všetkým ľuďom vlastné.


Od online vzdelávania ku sporáku


Online vzdelávaniu nateraz odzvonilo, takže nezaškodí obzrieť sa po nejakom dobrom novom recepte alebo oprášiť osvedčený, ktorý vonia Vianocami. Veď sa hovorí, že Vianoce voňajú. Ak už nie ihličím, tak aspoň dobrou kapustnicou, pečeným mäskom, či koláčmi. Naša školská moderátorka Livka Klátiková nám poslal pozdrav, z ktorého možno zacítite aj vôňu alebo sa vám zbehnú slinky. Hádam neprezradím tajomstvo, že u Klátikovcov je silná prevaha žien, takže u nich v kuchyni sa stále niečo deje....

Aj napriek tejto nepeknej dobe, Vianoce klopú na dvere. Všetci nakupujú vianočné darčeky, púšťajú sa koledy a v telke hrajú vianočné filmy, ktoré sa síce opakujú rok čo rok, všetci ich už poznáme naspamäť, no tak si  ich vždy rád pozrieme. Aj keď nám COVID-19 znepríjemnil život, my to môžeme napraviť tou pravou vianočnou atmosférou. Je pravda že tento rok bude asi najpraktickejší darček rúško, ale predsa len by sme mali byť všetci spolu (a nie len online). Vianoce sú ten pravý čas na to, aby celý svet proste vypol a viac sa zaujímal o seba a svoju rodinu. U nás je najkrajší vianočný zvyk zdobenie stromčeka a pečenie sladkostí. Tak sme sa do toho pustili....


Všetkým želám

VESELÉ VIANOCE!


 Veľa lásky, zdravia
a šťastia praje


Lívia Klátiková

Oznam - vyučovanie od 18. januára 2021

O niečo neskôr, než bolo v minulých rokoch zvykom, ale predsa. Dočkali sme sa snehu. Nevieme, dokedy vydrží, no pár fotiek sme stihli urobiť. Nielen kvôli snehu, ale aj kvôli predstave pre tých, ktorí v škole už niekoľko mesiacov neboli. Ako vidieť, naša škola je stále na svojom mieste, neodišla do karantény. Areál sa pokryl sterilne vyzerajúcou prikrývkou.

Vždy, keď napadol prvý sneh, bola na školskom dvore guľovačka. Deti sa obhadzovali snehom, niektorým sa pri tom smiali červené líca, iným studený sneh vadil. Ale bolo tu živo. Dnes napadnutý sneh zaujímal iba zamestnancov školy, ktorí skoro ráno očistili chodníky. Uvidíme, čo bude ďalej. Určite je mnohým z vás za školou a spolužiakmi smutno. Aj v tých prázdnych triedach je už dlho nezvyčajné ticho. Držíme Vám všetkým palce, aby ste sociálnu odlúčenosť vydržali bez väčších ťažkostí. Tešíme sa, že sa opäť v škole všetci stretneme.  

O snehu a prázdnych laviciach

Snehuliakov na dvore zatiaľ niet. Niežeby mali zákaz vychádzania – nemá ich kto postaviť.

Triedy zostávajú prázdne, hlavy žiakov sa plnia vedomosťami cez internet.

Od pondelka 18. januára 2021 bude vyučovanie pokračovať

za nezmenených podmienok ako v týždni od 11.1 -15.1.2021.


O prípadných zmenách vás budeme informovať.