Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
casopis2

Škôlkári zavítali  do našich počítačových učební


V dňoch 12.-14. januára 2015 navštívili našu školu deti z krtíšskych predškolských zariadení. V sprievode pani vychovávateliek vstúpili do počítačových učební, kde  ich už očakávali naše pani učiteľky so žiakmi štvrtého ročníka. Škôlkári zaujali miesto pri počítačoch a podľa toho, ako sa im darilo, môžeme tvrdiť, že si s modernou technikou dobre rozumejú. Zvládli hry zamerané na prácu s počítačovou myšou a klávesnicou. Problémy im nerobil ani výukový softvér zameraný na jednoduché matematické úkony. Naopak, práca s počítačom bola pre nich zábavou. Žiaci, ktorí na našu školu budú  chodiť, určite využijú zručnosť, ktorú preukázali. Od prvého ročníka sa u nás vyučuje informatika a deti sa tak pripravujú na pokročilú prácu s počítačom v ďalších ročníkoch.

Návšteva škôlkárov potešila nás aj ich. Navyše si od pani učiteliek odniesli svoj prvý certifikát počítačovej zručnosti.

Prečítajte si 
AMOSKA