Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Aktuality
Časový rozpis vyučovacích hodín
Archív aktualít
videokronika2 Videokronika

Dňa 10. 10. 2014 usporiadala ZŠ Komenského Veľký Krtíš netradičný turnaj v malom futbale. Na multifunkčnom ihrisku školy sa stretli dve družstvá rodičov a jedno žiacke družstvo, aby si zmerali sily v obľúbenom športe. Cieľom podujatia bolo dokázať, že škola nie je len učenie, skúšanie a trápenie detí, ale aj miesto príjemných stretnutí, kde sa rodičia môžu neformálne porozprávať s učiteľmi svojich ratolestí, urobiť niečo pre svoje zdravie, zabaviť sa a ukázať mladým, že lopta ich ešte stále poslúcha.


Netradičný turnaj na ZŠ Komenského

Kým oteckovia predvádzali na trávniku svoje futbalové umenie, mamičky s deťmi vytvárali v hľadisku príjemnú atmosféru. Bolo vidieť, že niektorí boli v minulosti aktívni futbalisti a o pekné akcie nebola núdza. Žiaci sa chceli na rodičov vytiahnuť a bojovali zo všetkých síl. V jednom zápase sa im podarilo remizovať a v penaltovom súboji dokonca strhli víťazstvo na svoju stranu. Odmenou im bola fľaša šampanského (zatiaľ len detského) od riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika.

Výsledky v tomto prípade neboli podstatné. Oveľa dôležitejšia bola spoločenská stránka podujatia. Na záverečnom vyhodnotení pri chutnom guľáši sme sa zhodli, že škola, rodičia a deti tvoria jeden celok a len ich vzájomnou spoluprácou je možné úspešne realizovať výchovno - vzdelávací proces.

Medzi účastníkov zavítal aj bývalý futbalový reprezentant Slovenska Marek Penksa, ktorý v minulosti navštevoval našu školu. Dnes vedie prípravku začínajúcich futbalistov práve v priestoroch svojej bývalej školy.

Mgr. Ľ. Dula


Rodičia a žiaci si na školskom ihrisku zmerali svoje sily.

Hosťom na turnaji bol aj futbalový reprezentant Slovenska Marek Penksa (v strede).

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2013/2014

Plán práce
2014/2015

Koncepcia ZŠ, ul. J. A.Komenského, Veľký Krtíš

Návrh rozpočtu
2014-2016