Vsevoloda Čechoviča

Vitajte na našej stránke

Archív 2021-2022

Naše angličtinárske hviezdy


Až toľkoto našich šikovných žiakov sa zapojilo do celoslovenskej súťaže z anglického jazyka “ENGLISH STAR”. Dosiahli sme výborný výsledok v celkovom umiestnení škôl, aj vďaka tomu, že na našej škole sa angličtinu učíme už od 1. ročníka. A ako sme teda dopadli?

Štyria naši žiaci dosiahli 100% úspešnosť, v celom teste neurobili ani jedinú chybičku:

Patrik Krajčík 7.B - Paťko sa navyše umiestnil na 5. mieste v celoslovenskom rebríčku.

Nelka Košičiarová 3.B

Hanka Ivičičová 1.A

Samko Nyifor 1.B


Takmer všetci zúčastnení žiaci získali diplom so zlatou medailou.

Úspešnosť nad 90% - fantastický výsledok:

Ján Kindernay, Charlotte Baráthová, Richard Šárközy, Karin Kolimárová, Adam Baláž, Richard Nyifor, Peter Jánov, Nina Komárová, Lea Tomšů, Katarína Hrušková, Maxim Tomšů, Lívia Havlíčková, Nicol Ševčíková, Ivan Vonkomer, Sara Tuhárska, Teo Igor Cífer, Alexander Púpala, Andrej Adam, Matej Koreň, Matias Keťko, Drahomír Ľaučok, Nina Klimentová, Anna Bazovská,  Jakub Oláh, Tamara Blažeková, Peter Dudáš, Mateo Cina, Mya Mbaye, Nikolas Báťka, Karin Notová, Karmel Šinková, Hugo Tóth, Mikuláš Baltazár, Michal Moravčík, Alex Julio Čapla, Lukáš Zrubec, Maximilián Medveď. Gratulujeme a za reprezentáciu ďakujeme úplne vsetkým.

PaedDr. Beáta Rusnáková, koordinátorka súťažeZhodnotili sme naše snaženie

 v školskom roku 2021-2022

Každý rok vyhlasujeme najúspešnejšie žiaka – deviataka, ktorého fotografia bude umiestnená v „Galérii najlepších“. V tomto roku sa najúspešnejšou žiačkou stala Sara Tuhárska. Jej svedomitá práca, ale aj osobnostné danosti, môžu byť príkladom pre ostatných.


Ďalší školský rok máme za sebou. Naučili sme sa mnoho nových vecí, získali ďalšie vedomosti a nemálo žiakov si zmeralo sily v rôznych súťažiach. Zhodnotenie úspechov sa konalo opäť spoločne na školskom dvore. Vysvedčenia sa rozdali v jednotlivých triedach.

Asi nebudeme ďaleko od pravdy, ak povieme, že najväčší pokrok v poznaní dosiahli prváci. Naučili sa písať, čítať a vypočítať jednoduché úlohy. Na týchto základoch budú stavať múry svojho vzdelania. Osobitnú chuť budú mať pre nich prvé veľké prázdniny. Určite si ich dosýta užijú.

Z prvákov raz budúci deviataci. Z deviatakov budú v septembri prváci. Začnú akoby znova, no na iných školách. Základnú etapu vzdelávania majú za sebou. Rozlúčili sa s našou školu a našimi pedagógmi. Oficiálna rozlúčka sa konala na Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši. Neoficiálna rozlúčka s pedagógmi sa uskutočnila v príjemnom prostredí pri slávnostnej večeri. Atmosféru spestril úsmevný program, ktorý žiaci pre prítomných pripravili.

Na školskom dvore bolo udelených veľké množstvo pochvál. Nielen za výborný prospech, ale aj za reprezentáciu v rôznych súťažiach. Ocenenia získali tiež úspešní športovci.

Predtým, ako sme vyvesili olympijskú vlajku a zapálili olympijský oheň, zašportovali sme si na turnajoch, súťažiach a na školských akciách. Naše deti sa zúčastnili na súťaži Školský Gladiátor v Dolnej Strehovej. Brodili sa blatom, prekonávali rôzne prekážky a zároveň bojovali s časom, aby ho mali čo najkratší. Na stupne víťazov sa postavili Mirko Gluch a Katka Hrušková. V škole sme si jeden júnový piatok zorganizovali akciu "SKÁČE CELÁ ŠKOLA". Trojice detí si na jednotlivých stanovištiach zaskákali cez gumu. Veľkokrtíšski bežci pripravili prvý pretek bežeckej ligy v meste Veľký Krtíš. Prihlásilo sa naň 47 detí z našej školy. Bola to krásna akcia a naše bledomodré tričká bolo vidieť zďaleka (bližšie informácie z tohto si nájdete v samostatnom článku na našej stránke). ZUMBAAAA PÁRTY s Kristínkou Rimóciou dopadla na výbornú. Všetky dievčatá a dvaja chlapci si to parádne užili.

Nasledovali turnaje vo futbale a v basketbale. Na turnajoch sa zúčastnili chlapci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Basketbalisti obsadili 2. miesto a futbalisti 4. miesto. Tieto súťaže boli posledné v tomto školskom roku. Čakal nás už len OLYMPIJSKÝ DEŇ, ktorý mal obrovský úspech medzi našimi deťmi, ako aj medzi učiteľmi.

 Mgr. L. Klimentová


Športové udalosti v mesiaci jún


PO DVOCH ROKOCH SA NA NAŠU ŠKOLU

 OPÄŤ VRÁTIL OLYMPIJSKÝ DEŇ

„Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy."

     

Dňa 27. - 28. júna 2022 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Vsevoloda Čechoviča zapojili do športového podujatia Olympijský deň v duchu hesla: HÝB SA, UČ SA ,OBJAVUJ SPOLOČNE PRE LEPŠÍ SVET.

Olympijské dni sa začali slávnostným nástupom jednotlivých tried na plochu ihriska a slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika. Po vztýčení olympijskej vlajky  a zapálení olympijského ohňa nasledoval sľub účastníkov a rozhodcov Olympijského dňa. 27. júna si zmerali svoje sily v športových aktivitách žiaci 2. stupňa v kategóriách Olympijskí draci, Olympijskí gladiátori.

28. júna žiaci 1. stupňa boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií: Olympijské hviezdičky /1.-2. Roč./, Olympijské nádeje /3.-4. roč./

Veľké ĎAKUJEME patrí týmto sponzorom:

Sponzorské dary:

Mesto Veľký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš, Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, Olympijský klub Lučenec, ERCE, JEDLOKRTIS.SK, AQUTERMAL Dolná Strehová, TECHNOGYM, FIGHTING ACADEMY Veľký Krtíš, IKE s.r.o, Polícia SR, Czechoslovak ocean shipping group, LOGI 707 o.z., Šeja s.r.o, UnoCafé

Finančné dary:

SKL mechanic, rod. Bevízová, rod. Havilová, rod. Rusnáková, pani Hrušková. Ďakujeme aj rodinám, ktoré nechceli byť zverejnené.

Za aktívnu pomoc ďakujeme pani Mgr. L. Ivičičovej, Mgr. K. Urdovej, a M. Jardekovej.

Na regulérnosť súťaží dohliadali rozhodcovia pani učiteľky - Ing. Iveta Bindzárová, Mgr. Mária Ivaničová, Mgr. Erika Kapičáková, Mgr. Zuzana Kiapešová, Mgr. Lívia Klátiková, Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Zlatica Kováčová, Mgr. Gabriela Žuk Olszewská, p. asistentka Nina Gerbáčová. Organizátorkami podujatia na 2. stupni bola Mgr. Lenka Klimentová, na 1. stupni Mgr. Janka Kušická.

Najlepší športovci boli odmenení medailami a vecnými cenami, ktoré sme získali vďaka sponzorom, ktorí nám pomohli vecnými a finančnými darmi.

Olympijské dni prebiehali za ideálneho počasia v príjemnej a veselej atmosfére. Po zhasnutí olympijského ohňa sa okrem víťazov, všetci účastníci tešili z príjemne stráveného športom naplneného dňa.

 Mgr.Janka Kušická


Výsledky podľa jednotlivých kategórií a športových disciplín

Informácie z ÚPSVR o zmenách v poskytovaní dotácii na stravu od 01. 07. 2022


Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  a zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Z toho dôvodu dochádza k avizovaným zmenám v poskytovaní dotácií na stravu a zároveň §4 ods.3 písm.c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
 Zároveň rodičia v hmotnej núdzi, prípadne pod ŽM sa preukazujú potvrdením z ÚPSVR, aby mohli byť zaradení do zoznamu k žiadosti na dotáciu na stravu z ÚPSVR od 01.09.2022.


V tejto súvislosti žiadame osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, aby požadované podklady k poskytnutiu dotácie na stravu:


 doručila na riaditeľstvo školy  v čase od 01. 08.2022  do 05. 08. 2022 osobne, prípadne poštou.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy


Viac informácií, prílohy:

Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

Čestné vyhlásenie od 01._07. 2022

Čestné vyhlásenie od 01. 07. 2022 /ukrajinčina/

Formulár na posúdenie príjmu

Formulár na posúdenie príjmu /Slovenčina-ukrajinčina/