Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 29. marca 2019 sa v priestoroch krtíškej starej slobodárne konalo slávnostné stretnutie pedagógov. Primátor mesta Veľký Krtíš ocenil vybraných pedagógov a pracovníkov školstva plaketou Jána Ámosa Komenského. Z našej školy získali ocenenie učiteľka PaedDr. Beáta Rusnáková, učiteľka Mgr. Lenka Kováčová a pedagogický asistent Koloman Cicko. Rozhovor s pani učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou si môžete pozrieť vo videokronike.


Ocenení pedagógovia

Pri príležitosti Dňa učiteľov získala Mgr. Lenka Kováčová ocenenie J. A. Komenského za humánno - tvorivý podiel na výchovno-vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výučby cudzích jazykov, prípravu žiakov a ich výrazné úspechy v súťažiach a za uplatňovanie inovatívnych metodických postupov vo výchovno-vzdelávacej činnosti a tvorivý prístup v organizovaní aktivít školy. Pani učiteľku sme poprosili o rozhovor. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.

Jazyky už nie sú strašiakom

Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. L. Kováčovou

Vyhodnotenie súťaže Družstiev mladých zdravotníkov


Dňa 10.05.2019 sa pod Záštitou Územného spolku Slovenského Červeného kríža uskutočnila okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnilo 6 členné družstvo z II.stupňa, 7.B triedy – Jakub Backa (veliteľ), Martin Kmeť, Lenka Vlčková, Karin Turčanová, Viktória Martinská, Viktória  Gergelyová pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucii Havlíčkovej.

Naši zdravotníci súťažili v 4 disciplínach. Prvou z nich boli vedomosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci a Slovenskom Červenom kríži, kde mali 100%nú úspešnosť. V druhej disciplíne zachraňovali život človeka kardiopulmonálnou resuscitáciou KPR, ktorej sa zúčastnil každý člen hliadky. Tretia disciplína pozostávala z poranení – otras mozgu (cranio cerebri) a   bodné poranenie hrudníka (pneumothorax). Hravo si poradili aj s týmito úrazmi, avšak na víťazstvo to nestačilo. Po tejto skúsenosti sú žiaci odhodlaní bojovať o titul mladého zdravotníka aj budúci školský rok.

Poznatky, vedomosti a praktické zručnosti obohatili ich všeobecný rozhľad. Sme radi, že naši žiaci rastú v ľudskosti, múdrosti a v súťaži plne využili svoj potenciál. Svojím príkladom ukazujú aj ostatný deťom, ako sa stať lepším človekom a ako sa dá zachrániť ľudský život poskytnutím prvej pomoci, darovaním krvi, či pomocou ľuďom v núdzi.


Pripravila: Mgr. L. Havlíčková


V šk. r. 2018/2019 sa zapojilo do matemat. súťaže MAKSÍK 12 žiakov (žiaci 2., 3., 4. ročníka) a do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 41 žiakov (žiaci 1., 2., 3., 4. ročníka) pod vedením p. uč. Mgr. Krahulcovej A. Dňa 29.5. 2019 prebehlo vyhodnotenie žiakov za ich matematické – logické vedomosti. Najúspešnejšou žiačkou sa stala Nina Kaziová z 3. B triedy, ktorá získala 2 diplomy – titul „Úspešný riešiteľ“ sa v medzinárodnej súťaži zaradila medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR! A diplom „Školského šampióna“, kde sa umiestnila najlepšie z celej školy! Taktiež aj žiak Ivan Vonkomer z 2. A triedy získal diplom Úspešného riešiteľa. Ostatní žiaci boli odmenení účastníckymi diplomami a dostali darčeky – zvýrazňovače. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a želáme krásne letné prázdniny. Teším sa na stretnutie s nimi v budúcom šk. roku.

Mgr. Krahulcová Andrea


Matematický klokan

Banskobystrický samosprávny kraj Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši nás v rámci projektu  KNIŽNIČNÝ KALEIDOSKOP  nás  1. A a 1. B pozval  dňa  5. júna  na zaujímavé podujatie. V komunitnej miestnosti knižnice nám herec Roman Sorger predviedol vynikajúcu dramatizáciu rozprávky O stratenom slniečku. Všetkých žiakov zapájal do deja rozprávky, kde hrali počasie, rôzne zvieratká a kvety. Napodobňovali rôzne zvuky. Hľadali stratené slniečko a jabĺčko. Pánovi Romanovi Sorgerovi sa podarilo vytvoriť úžasnú, hravú a veselú atmosféru, za čo mu veľmi pekne v mene prvákov a triednych učiteliek ĎAKUJEME. Zároveň ďakujeme aj vedeniu Hontiansko-novohradskej knižnici za pozvanie.

Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. Petríková

 


Žiaci prvého ročníka sa dňa 30.05.2019 zúčastnili školského výletu na hrade Modrý Kameň. Nielenže mali možnosť spoznávať náš najbližší hrad, ale zúčastnili sa aj dobrodružnej výpravy. Vyslobodzovali zakliatu hradnú pani z jej pýchy. Hľadali indície, dobýjali hrad, strieľali z luku a bojovali s mečom. Otestovali si svoju odvahu, spoluprácu, rýchlosť, sústredenosť, vedomosti, trpezlivosť, pri čom ich sprevádzali: alchymista, kuchárky, ornitológ, žoldnier, záhadná pani v pivnici a nezabudnuteľná šľachtičná Dáša.

Expozíciou hračiek a bábok nás previedla princezná, ktorá zaujímavou formou žiakom priblížila hračky a bábky z dávnej minulosti, až po súčasnosť.

V tvorivých dielňach žiaci vyrábali bábky a mali možnosť zahrať si divadlo O červenej čiapočke svojim spolužiakom. Výborne zvládli aj tieňové divadlo, bájku Havran a líška. Vyslobodená veľkomožná hradná pani z Modrého Kameňa všetkých najodvážnejších žiakov pasovala za rytierov a šľachtičné RÁDU ZLATÉHO SLNKA.

Ďakujeme pani riaditeľke hradu Modrý Kameň Mgr. Helenke Ferencovej - starkej Miška Moravčíka za skvelú organizáciu aj v čase nepriaznivého počasia. Ďakujeme aj pani Penksovej – Brunkovej maminke za nákladný sponzorský dar, zabezpečila nám autobusovú prepravu na hrad Modrý Kameň.   Mgr. D. Petríková, Mgr. M. KrajčíkováDEŇ KREATIVITY

s hercom ROMANOM SORGEROM


Prváci a školský výlet v Modrom Kameni

V júni slnko silno hreje

Horúco je deťom v triede

Vybehli si pod stromy

Neďaleko od školy.


Z pohybu a tepla vzduchu

Nejednému vyschne v krku

Vodu, džúsy, minerálky

Núka bufet u Natálky.


Máj bol mokrý, sychravý

Vysial huby do trávy

Prišli deti, čudujú sa,

Obávajúc otravy.


Odtrhnúť ich, uvariť?

Nemôže nám zle z nich byť?

Nerobme to, radšej nie,

Budeme z nich šialené.


Smädný jún

Mokrý máj

k.c.

Aj v tomto školskom roku 2018/2019 prebehla na našej škole matematická súťaž po názvom MAKSÍK pod vedením pani učiteľky Mgr. Krahulcovej. Zapojilo sa do nej 12 žiakov z 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci sa počas súťaži veľa naučili, riešili rôzne zaujímavé úlohy. Všetci žiaci boli za celoročnú prácu a vytrvalosť ocenení. Dostali diplomy a rôzne darčeky (napr. hra LOBO 77, Vikingovia v búrke- hra) i zvýrazňovače s logom SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

Hrdý titul „NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK” získali žiaci z 2. A triedy Ivan Vonkomer a Matias Keťko, z 3.B triedy Martin Uderian a zo 4. A triedy Nicolas Demeter. Ostatní žiaci dostali diplomy s titulom MÚDRY MAKSÁČIK (S. Kachmič, L. Havlíčková, M. Koreň, N. Komárová, N. Barcajová, N. Kaziová a S. Mugele) Všetkým srdečne blahoželáme a želáme krásne prázdniny!

Mgr. Krahulcová Andrea


Maksík

Obedy zadarmo info pre rodičov

Zápisný lístok stravníka

Vyhodnotenie súťaže: Naj projekt, model v predmete dejepis


Projekt na našej škole organizovala, pripravila peknú expozíciu a vyhodnotila Mgr. Z. Kiapešová.

Kategória model:

1. miesto- Pyramídy v Egypte Laura Buúšová, Liana Andoková (8.A)

2. miesto- Mumifikácia Jarka Čižmárová (6.A)

3. miesto- Posvätné mačky Egypta- Rebeka Sokolová (6.A)

Kategória písomný projekt:

1. miesto- Egyptský bohovia Barbora Bartošová (6.B)

2. miesto- Kabaret Nika Beláková (9.B)

3. miesto- Gladiátori Peter Pölhöš (6.B)


Pani učiteľka Mgr. Z. Kiapešová vyzdvihla snahu a tvorivosť všetkých žiakov, ktorí projekty vytvorili. Aj v tomto školskom roku zaujímavé projekty zaplnili celé prízemie školskej budovy.

Vybíjaná: Víťaznú trofej si odniesla 4. B


Na Slovensku má veľkú tradíciu vybíjaná, ktorú hrajú žiaci na základných, ale aj stredných školách. Pomocou dobrej telesnej kondície, spoľahlivej techniky, rozvinutého taktického myslenia, hráčskej disciplíny, silnej vôle a hráčskeho zápalu pre hru v kolektíve stáva sa vybíjaná pre žiakov veľmi pútavou športovou hrou, v ktorej sa dobre uplatní jednotlivec, čo musí dať svoje sily v prospech družstva.

Aj na našej škole sa každý rok uskutočňuje školský turnaj vo vybíjanej medzi 3. a 4. ročníkmi. Tento rok si zmerali sily 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B. Všetci žiaci bojovali o putovný pohár, ktorý však mohlo získať len najlepšie družstvo. Výsledky sú nasledovné:

 1. miesto  - 4. B

2. miesto  - 4. A

3. miesto -  3. B

Putovný pohár zároveň získalo družstvo 4. B v zložení: Kelner Lukáš, Králik Artur, Litavszký Damian, Šúth Vladimír, Adam Richard, Vengrinová Emka, Rusnáková Stellka, Kováčová Miška.


Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

Mgr. J Juchová

Najnovšie číslo Amoska má rekordný počet strán


Koniec školského roka je na dosah a v takom čase pravidelne vychádza náš školský časopis. Opäť vám prináša súhrn najdôležitejších udalostí, ktoré sa v škole udiali v druhom školskom polroku. Prečítať si môžete aj o žiakoch, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Nazbieralo sa nám veľa príspevkov, Amosko má 28 strán, čo je najviac v histórii jeho vydávania. A to v ňom nie je ani zďaleka všetko zaujímavé, čo sa u nás uskutočnilo. Budeme radi, keď si ho prečítate a pospomínate si, ako sme žili v školskom roku 2018/19.

Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme za články a verným čitateľom za priazeň. Prajeme Vám krásne prázdniny.

 Redakcia Amoska


amosko2019-2.pdf

Amosko 2019/2

S oneskorením, ale o to s väčšou radosťou, zverejňuje výsledky z okresného kola Biologickej olympiády, kategória D. Súťaž sa uskutočnila dňa 25. 4. 2019. Z našej školy sa jej zúčastnili traja žiaci. Na 2. mieste sa umiestnil Martin Kmeť zo 7. B triedy, 10. miesto patrilo Martinovi Vargovi zo 6. B triedy a 13. miesto obsadila  Lenka Dudášová zo 7. A.

Menovaným  žiakom blahoželáme a veríme, že aj na budúci školský rok sa zapoja do predmetových olympiád a súťaží.

Mgr. Gabriela Výbochová

Martin Kmeť exceloval aj v okresnom kole


Martin Kmeť, 7. B

Ku koncu školského roka sa musíme pochváliť ešte jedným krásnym úspechom našej žiačky Stellky Rusnákovej. Začiatkom mája sa zúčastnila krajského kola Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici. S vtipnou básničkou od Ľubomíra Feldeka sa v umeleckom prednese poézie umiestnila na krásnom 2. mieste. Stellke aj touto cestou gratulujeme a želáme ďalšie recitátorské úspechy.                                         PaedDr. Beáta Rusnáková

Sládkovičova Radvaň

Súťaž významne prispieva k prehĺbeniu literárneho poznania a tvorivosti detí, mládeže

i dospelých, pomáha kultivovať materinský jazyk a pestuje vzťah k jazyku a slovu ako umeleckej hodnote. Zároveň poskytuje priestor na vzájomnú konfrontáciu a prezentáciu recitátorov a v neposlednom rade prostredníctvom tvorivých a hodnotiacich seminárov vedených skúsenými lektormi poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa pre záujemcov o tento umelecký žáner.

http://www.sosbb.sk

Vynikajúca Nika má otvorené dvere

na každej strednej škole

- bez prijímačiek

Ku koncu každého školského roka zvykneme vybrať najlepšieho žiaka školy. Kritériom pri výbere je samozrejme prospech, ale tiež správanie sa a reprezentácia školy v súťažiach. V školskom roku 2018/2019 sa stala najúspešnejšou žiačkou Nikoleta Beláková z 9. B. Nika je všestranné dievča, písali sme o nej mnohokrát na internetovej stránke školy, ako o účastníčke a víťazke rôznych súťaži – vedomostných, športových aj umeleckých. Jej študijné výsledky sú vynikajúce, no nie je to žiadna bifľoška, ktorá nad inými ohŕňa nos. Práve naopak, má príjemné vystupovanie, je empatická, rada pomáha iným. O priateľov núdzu nemá. Čo sme o nej nevedeli, nám prezradila sama.


Tvoja cesta vzdelávaním na základnej škole sa blíži ku cieľu. Viedla si si po nej veľmi úspešne. Prezradíš nám svoj návod ako sa stať jednotkárkou?

-V prvom rade je to vnútorný záujem – vždy som bola zvedavá čo nové a zaujímavé sa budeme učiť. Po ďalšie mám schopnosť ľahko si zapamätať preberané učivo, rozumieť mu a jasne a zrozumiteľne ho porozprávať. Samozrejme, aj domáca príprava je dôležitá – vždy som si prečítala a viackrát povedala, čo sme sa v škole učili.-


Reprezentovala si školu v rôznych súťažiach. Bolo ich naozaj veľa. Môžeš spomenúť najdôležitejšie? Ktoré úspechy si ceníš najviac?

- Od tretieho ročníka som každý rok reprezentovala školu v Pytagoriáde. Tešilo ma, keď som ako úspešná riešiteľka školských kôl postupovala na okresné kolá, kde som získavala prvé, druhé alebo tretie miesta. Okrem pytagoriády som sa zúčastnila aj geografickej olympiády, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády v anglickom jazyku, chemickej olympiády a taktiež som sa zapájala do výtvarných súťaží. Najviac si cením úspech, ktorý som dosiahla v tomto školskom roku v olympiáde zo SJL. Vyhrala som 1. miesto v školskom kole a postúpila som do okresného kola, kde sme sa stretli deviati najlepší z okresu. Získala som 1. miesto a postúpila som do krajského kola, ktoré sa konalo vo Zvolene, kde sme sa stretli dvanásti najlepší z celého banskobystrického kraja. Tu som dosiahla 2. miesto – svoj najcennejší úspech. Zvládla som to nielen vďaka svojim schopnostiam, ale aj podpore zo strany rodičov, no najmä však vďaka príprave s pani učiteľkou Zlatkou Kováčovou, čo si veľmi cením.-
Zostáva ti nejaký čas na úplné vypnutie, kedy sa môžeš venovať svojim záľubám? Aké sú to?

- No samozrejme. Netrávim nad knihami hodiny, maximálne hodinu (niekedy dve) a aj to len večer. Dovtedy relaxujem. Hneď po vyučovaní rada trávim čas s kamarátmi, do minulého roka som navštevovala ZUŠ – tanečný odbor – to bol môj hlavný zdroj oddychu. Po príchode domov rada pozerám zábavné videá, pri ktorých úplne vypnem, rada si kreslím, počúvam hudbu alebo audioknihu, hrám sa s bratom na dvore, bicyklujeme sa alebo si len tak píšem s kamarátmi prostredníctvom sociálnych sietí.-


Súčasťou života dnešnej mladej generácie sú sociálne siete a virtuálny internetový svet. Staršia generácia takýto spôsob svojej realizácie nechápe a považuje ho za zabíjanie času. Čo si o tom myslíš ty?

- Sociálne siete a internetový svet sa snažím využívať rozumne – na vyhľadávanie informácií potrebných do projektov a na získanie domácich úloh a preberaného učiva v prípade choroby. V určitom zmysle je to aj zabíjanie času, lebo internetový svet, najmä youtube, internetové obchody, množstvo informácií, zdieľaných videí a udalostí Vás celého ľahko pohltia a strácate pojem o čase, ktorý by ste mohli využiť hodnotnejšie aj iným spôsobom.-


Odchádzaš na strednú školu. Kde sa môžu na teba tešiť? Kde by si sa rada videla ty o 15 – 20 rokov?

- O 15-20 rokov by som sa rada videla v stálom zamestnaní v oblasti medicíny, čiže aj výber strednej školy bol jednoznačný – gymnázium. Po dlhom zvažovaní a vyhodnotení plusov a mínusov cestovania a bývania na internáte som si vybrala Gymnázium vo Veľkom Krtíši. Hoci som z našej školy jediná, ktorú prijímajú na ktorúkoľvek strednú školu bez „prijímačiek,“ svoju voľbu by som nezmenila.

Ďakujeme za rozhovor.

Výhra poteší


Žiaci siedmeho ročníka sa v rámci Dňa Zeme zúčastnili na exkurzii v miestnej firme Marius Pedersen, a.s. zaoberajúcou sa zberom a recykláciou odpadov. Súčasťou prehliadky boli rôzne aktivity, do ktorých sa žiaci zapájali. Firma sa rozhodla obdarovať jednu triedu z mnohých zúčastnených. Voľba padla na našu triedu 7. A. Dňa 27. 06. 2019 sme dostali peňažnú výhru a ako symbol toho, že nám všetkým záleží na životnom prostredí sme vysadili darovanú sadenicu borovice v našom areály školy.

Mgr. Lívia Klátiková


Ďalší príbeh získavania vedomostí sa skončil

V septembri sme sa zišli, aby sme začali nový proces vzdelávania a poznávania. Každý žiak ho tvoril podľa svojich schopností, podporil ho vlastnou snahou a pridal pocit zodpovednosti. Rozvíjal svoj príbeh, ktorého hlavnou pointou bolo získať vedomosti  a úspešne postúpiť do ďalšieho ročníka. Pri domácej príprave, na vyučovaní, počas vysvetľovania nového učiva, pri skúšaní, počas prestávok a pri zážitkoch s kamarátmi bol školský príbeh spestrený prozaickými aj poetickými prvkami. Prežili sme všedné dni, ale aj malé drámy, komédie a možno aj trocha romantiky. Náročnosť sa stupňovala, prišli mnohé zvraty a ako každý dobrý príbeh, aj tento skončil vyvrcholením. Vysvedčenie – dôležitú bodku za scenárom, má už každý žiak doma.

Slávnostné ukončenie školského roka sa konalo na nádvorí školy. Vedenie školy rozdalo pochvaly a diplomy žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu alebo dosiahli vynikajúce osobné výsledky. Ocenenie získalo dve tretiny z celkového počtu žiakov. Tento fakt svedčí o tom, že naša škola má mimoriadne kvalitné podmienky pre vzdelávanie.

Rovnako ako vzdelávaním, môže sa škola pochváliť aj úspechmi v športovej oblasti. Reprezentanti si prevzali zaslúžené diplomy.

Svoje prvé „ozajstné” vysvedčenie, teda úradný doklad, dostali prváci. Pre nich bolo vzdelávanie skutočne namáhavý príbeh. Museli si zvykať nielen na pravidelné učenie, ale aj školský režim, ktorý bol pre nich novinkou. Svoju rolu zvládli. Zvykli si na školu, naučili sa čítať a písať. Obdivuhodný výkon pre takých malých človiečikov.

Štvrtáci ukončili svoju prvú kapitolu vzdelávania. Prvý stupeň majú za sebou. V septembri budú pokračovať na druhom stupni, v inej budove, s inými pani učiteľkami.

Pre niektorých piatakov sa príbeh na našej škole skončil. Odchádzajú na osemročné gymnázium, kde začnú iný príbeh, úplne od začiatku. Na našej škole dostali výborný základ, na ktorom budú stavať inde.


Lúčime sa aj s deviatakmi. Ďalšiu školu si vybrali podľa svojich záujmov. Tam budú rozvíjať dej svojho vzdelávania a vlastne písať príbeh svojej budúcnosti. Držíme im palce.

Nasledovalo odovzdávanie vysvedčení v triedach…

Ako už bolo spomínané, väčšina našich žiakov dosiahla pekné úspechy v nejakej oblasti. Len jeden je však „naj...”.

 

Za svoj vynikajúci prospech, vynikajúcu reprezentáciu v mnohých súťažiach, ale aj osobné vlastnosti a prístup ku škole, k učiteľom a spolužiakom, bola za naj žiačku pedagogickým zborom jednohlasne odhlasovaná deviatačka Nikoleta Beláková. Viac sa o nej dozviete v rozhovore nižšie.  

Koniec dobrý – všetko dobré. Nie pre každého bol školský príbeh ako rozprávka, no určitá pozitívna vec sa viaže aj ku školskému roku. Kým na konci rozprávky trvá svadba zvyčajne tri dni a tri noci, prázdniny na konci školy sú dva mesiace. Užite si ich....