na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Opäť v škole...

Slávnostné otvorenie školského roka býva tradične na školskom dvore. Takto sa zároveň lúčime s poslednými dotykmi letného slnka. V tomto roku však namiesto slnečných lúčov zalial školský dvor dážď. Leto teda odchádza bez rozlúčky, ale ako povedal pán riaditeľ - aj dážď je náš priateľ, pretože napája všetko živé.

Školský rok 2016 - 2017 sme teda otvorili v suchu, pod strechami. Úvodné slovo zaznelo zo školského rozhlasu a následne program pokračoval v jednotlivých triedach.

Pani učiteľky privítali žiakov a poskytli im základné inštrukcie, čo ich v najbližších dňoch čaká. Tento deň osobitne prežívali prváci. Prvýkrát zasadli do školských lavíc a na ich tváričkách boli vidieť zmiešané pocity. Čas ukáže nakoľko sa ich očakávania naplnili. V tomto školskom roku budú prváci rozdelení do troch tried. Triednymi učiteľkami sú Mgr. S. Verešová, Mgr. A. Krahulcová a Mgr. L. Cudzišová. Prvákom, rovnako ako aj ostatným žiakom školy, prajeme skvelý štart, dobrú výdrž, ale aj veľa pekných chvíľ a príjemných zážitkov. Cieľ je zatiaľ v nedohľadne, no dobrý štart je základom úspechu. Nech sa nám všetkým darí!


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín