na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zverejňovanie


zmluvy faktúry objednávky Aktuality
Archív aktualít

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016

Čo budeme jesť?

Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
karneval

Karneval s kúzelníkom Wolfom si škola užila aj v minulých rokoch. Žiaci sa tešili, že im prinesie nové triky a mnoho skvelej zábavy. Nesklamali sa.


Vzduchom lietal toaletný papier

Program bol plný zaujímavých nápadov, pri ktorých bolo potrebné aj technické vybavenie. Napríklad "zbraň" z fúkača na lístie a valčeka na maľovanie. Pri troche fantázie pripomínala samopal zo Star Wars. Muníciou bol toaletný papier. Takáto zbraň sa pokojne môže zaradiť medzi najbezpečnejšiu výzbroj armády. V domácich podmienkach sa však treba najskôr dohodnúť, kto ten papier po streľbe uprace.

V telocvični sa " rozpršalo"

Išlo však len o zvukovú ilúziu. Stačilo zavrieť oči a bola dokonalá. Kúzelník Wolf ukázal deťom ako dlaňami a prstami napodobniť šum dažďa a padajúce kvapky. Deti imitovali aj burácajúce hrmenie. Napriek nie veľmi vyhovujúcej akustike v telocvični, chvíľami sa dostavilo podvedomé nutkanie vytiahnuť dáždnik.

Deti nespoznávali svoje pani učiteľky

Kúzelník Wolf úzko spolupracuje so svojim publikom. Partnermi pri kúzlach sú žiaci, ktorí sa dobrovoľne prihlásia alebo si ich vyberá z publika. Občas však zapojí do programu aj pedagógov. Vo svojom novom čísle maskami zmenil výzor učiteliek na pódiu, dal im nové hlasy a z ich úst zneli vety, nad ktorým sa samé čudovali... a smiali. No najväčší smiech znel z publika. Žiakov náhla zmena učiteliek a ich prejav prekvapil a veľmi pobavil.  To všetko bez toho, aby mal niekto dôvod uraziť sa.

Kúzelník - bruchovravec. Ako to len robí?

Kúzelník Wolf si aj tentoraz zo sebou priniesol kamaráta so svojej crazy show. Ovládal ho rukou a hovoril za neho bruchom. Rozprávka v podaní poblázneného plyšiaka bola smiešne popletená. Popri smiechu deťom vŕtala v hlavách otázka: "Ako to ten kúzelník robí, že bábka na jeho ruke rozpráva?!"

Bez poriadnej tancovačky nemôže byť karneval

Po dvojhodinovej rozosmiatej show prišiel čas na rozhýbanie tela. Tanečným majstrom bol opäť kúzelník Wolf. Naučil deti niekoľko tanečných krokov a naučenú choreografiu si hneď vyskúšali na známych diskotékových hitoch. Nie všetkým deťom išli tanečné kroky perfektne. Niektoré pridali k choreografii aj vlastné prvky. O umelecký dojem však nešlo. Dôležitý bol pohyb, zábava a dobrá nálada. To sa do bodky vyplnilo.


Kúzelník Wolf (Mgr. Daniel Karpinský) ovláda mnoho pódiových trikov, no asi najlepšie mu ide vyčarovanie smiechu u svojho publika.


Kúzelník Wolf má kúzla rád, ale spolieha sa na tvrdú prácu

Po programe sme pána kúzelníka poprosili o krátky rozhovor. Ochotne nám vyhovel.

Dozvedeli sme sa, čo si kúzelník Wolf myslí o kúzlení v škole a aké kúzlo by pomohlo nášmu školstvu. Rozhovor je v závere videa o kúzelnom karnevale. Nájdete ho v našej videokronike

Hrôza spomínaná v titulku bola samozrejme len namaľovaná. V deň odovzdávania polročného vysvedčenia sme v našej škole zorganizovali aj karneval pre 2. stupeň. Žiaci a niektoré pani učiteľky sa obliekli do kostýmov a na tváre si naniesli strašidelné mejkapy. Chlapci mali na laviciach namiesto písacích potrieb zbrane veľkého kalibru. Trochu karnevalovej atmosféry sa teda prenieslo aj do slávnostného odovzdávania vysvedčenia. V skutočnosti však prevažovala dobrá nálada. . Väčšina žiakov mohla byť s výsledkami svojej práce za uplynulý polrok spokojná. Celkový priemer známok na 2. stupni bol 2,05 a na 1. stupni 1,25. Zo 417 žiakov, ktoré našu školu navštevujú, máme 218 žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním a z toho 129 žiakov s čistými jednotkami. Teda takmer každý tretí žiak je u nás jednotkár. Načali sme druhý polrok a ten, kto celkom spokojný so svojimi výsledkami nebol, má možnosť do konca roka ešte mnoho vylepšiť. Nech sa nám teda darí aj naďalej.


Hrozné učiteľky, hrozní žiaci, dobré vyučovacie výsledky

Dobré pani učiteľky a šikovní žiaci sa na karnevale zahrali na „zlých“.


Vyhlásenie

O poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby