na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
exkurzia

Projekt


„Zachytenie

a využitie

dažďovej

vody na ZŠ na Ul.J.A.

Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Zima konečne zima odišla! Bola krutá! Že ani poriadne nenapadol sneh a ľadu bolo tiež málo? To je pravda. Krutá nebola preto, žeby nás z nej oziabalo. Skôr naopak, bolo nám horúco. Tí, čo  ležali doma v horúčkach by o tom vedeli veľa rozprávať. Zimu by sme v našich končinách hádam mohli premenovať na chrípkovica alebo nejako podobne. Čo s ňou, namiesto snehuliakov vyrába pacientov... Nevedno, či za to môže Morena, no predsa sme sa jej podľa tradície zbavili. Z istých príčin sme ju neodprevadili do krtíšskeho potoka, ako po minulé roky. S jej vládou sme sa vysporiadali už u nás v škole. Jar teda môže prísť. Tešíme sa na ňu. Jej prvým darčekom budú veľkonočné prázdniny :-)


Kyseľ,

či Morena, moci si zbavená

Video...

Týždeň tolerancie


Jeden z marcových týždňov je celý venovaný tolerancii. V týchto dňoch sa viac hovorí o tom, akí sme odlišní a rozdiely medzi ľuďmi by sme mali tolerovať. Niekde sa nielen hovorí, ale sa aj koná. V našej škole sme sa rozhodli, že na každý deň v týždni sa oblečieme do inej, ale rovnakej farby. V pondelok sme sa obliekli do modrého, v utorok do čierneho, v stredu sme boli červení, vo štvrtok žltí a v piatok zelení. Našlo sa aj pár takých, ktorí sa farebne nezladili. Nenašli v šatníku vhodný odev alebo sa jednoducho v určitej farbe necítia dobre. Nám to ale nevadilo, neriešili sme to. Veď sme tolerantní...


Kedy 
Prázdniny?
casopis2 Prečítajte si

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši konalo slávnostne udeľovanie ocenenia Plaketa J.A. Komenského.  Z našej školy boli za dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese ocenené pani učiteľky Mgr. Eva Porubská, Mgr. Janka Kušická a Mgr. Marta Kiššimonová.  


Byť učiteľom je nádherné, ale i ťažké, pretože je to práca s človekom, s deťmi. J. A. Komenský zdôraznil, že učiteľstvo je poslanie a že každý sa nehodí na túto prácu.  Pedagogické povolanie by sme  mohli zhrnúť do troch požiadaviek: láska k deťom, nadšenie a zmysel pre hodnoty a vedomie svojho poslania. Práca pedagóga v základnej škole je náročná aj preto, lebo jej plody sa v plnej miere prejavia až o niekoľko rokov - keď  dieťa dospeje a má možnosť svoje vedomosti uplatniť v praxi.
Ocenili prácu pedagógov

Všetkým oceneným učiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za obetavú prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania.
 Do ich ďalšej pedagogickej činnosti im želáme veľa entuziazmu, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov.

Vážení rodičia,
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane je k dispozícii u triednej p.učiteľky,  na riaditeľstve školy alebo si ho môžete stiahnuť tu.

Naše údaje:

obchod.meno: Rodičovské združenie pri ZŠ,

sídlo: Komenského 4, Veľký Krtíš

Právna forma: občianske združenie

IČO: 17319617292

2% zaplatenej
dane

Aktualizovali sme video o našej školskej jedálni.