Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Škultétyho zornička je recitačná súťaž v umeleckom prednese prózy a poézie. Po úspešnom školskom kole nás na okresnom kole reprezentovali v 1. kategórii žiačky Stellka Rusnáková, Emka Vengrinová a Lívia Klátiková zo 4.B triedy a Ivanko Vonkomer z 2.A triedy. V 2. kategórii nás reprezentovali Dominika Šurinová a Sára Tuhárska.


Vo veľmi veľkej konkurencii sme dosiahli popredné umiestnenia. V umeleckom prednese prózy sa Emka Vengrinová umiestnila na krásnom 2. mieste a v umeleckom prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila Stellka Rusnáková, ktorá bude náš okres reprezentovať začiatkom mája na krajskom kole v Banskej Bystrici.

PaedDr. B. Rusnáková

Úspešní sme boli aj na Škultétyho zorničke

V dňoch 12. a 13. apríla sa v našej škole konal zápis detí do 1. ročníka.

Ďakujeme rodičom, ktorí zápísaním

svojho dieťaťa vyjadrili dôveru našej škole.  

Marec – mesiac knihy

V ročníkoch 5. – 9. bol počas mesiaca Marec – mesiac knihy zrealizovaný literárny kvíz, ktorý pozostával z 2 častí. Prvá časť bola zameraná na tému knižnica, rozprávka, ľudová slovesnosť, povesti. Druhá časť kvízu pozostávala z tajničky, v ktorej žiaci pátrali po literárnych pojmoch s vysvetlením. Týmto si precvičili, osvojili poznatky o umeleckom texte, lyrickej a epickej tvorbe. „Kniha, základ poznania“, bol zakódovaný odkaz, s ktorým si hravo poradili všetci žiaci.

Všetci riešitelia boli odmenení diplomom do každej triedy a sladkou odmenou.


Na 1. mieste sa umiestnili triedy 5.A, 6.A, 8.A, 8.B, 9.A

Na 2. mieste sa umiestnili triedy 6.B a 7.B

Na 3. mieste sa umiestnila 9. B

Na 4. mieste sa umiestnila 5.B

Na 5. mieste sa umiestnila trieda 7.A


Zároveň počas tohto mesiaca pod vedením  pani učiteľky Mgr. Evky Záhorskej v spolupráci so žiakmi a kolegami „pribudla“ na našu chodbu nástenka s témou KNIHA,KTORÁ MI ZMENILA ŽIVOT. Takže nám vzniklo zaujímavé čitateľské okienko z pohľadu žiaka, učiteľa a pána riaditeľa. Pri tomto spoločnom diele sa pozastavili nielen žiaci, ale aj učitelia a veru, .... bolo to zaujímavé čítanie s odporúčaním na diela, ktoré nám aspoň v maličkostiach zmenili život.


Diela a ich „recenzenti“ :O) :

Do školy – Ľudmila PodjavorinskáMgr. Dušan Gálik

Nebo nie je výmysel – Todd Burpo, Lynn VincentováMgr. Lucia Havlíčková

Pipi Dlhá Pančucha – Astrid Lindgrenová - Mgr. Lenka Kováčová

Mengeleho dievča – Viola Stern FischerováMgr. E. Zrubcová

Zbojnícka mladosť – Ľudo OndrejovMgr. Eva Záhorská

Maliny v daždi – Marika SyrováMgr. Gabriela Výbochová

Beštia – Dominik DánSimona Resutíková 9.A

Miles a Niles - Mac Barnet, Jory JoshDominik Kubiňa 6.B

Traja pátrači - Alfred HitchcokMaximilián Medveď 5.B

Charlieho malé tajomstvá – Stephen Chbosky – Lucia Klimonová 9.A

Osvietenie – Stephen KingMarko Kováč 6.B

Text a foto: Mgr. Lucia Havlíčková


Pri príležitosti Dňa Zeme sme v našej škole organizovali rôzne aktivity, zámerom ktorých bolo pripomenúť si stav našej planéty. Dnes už každý školák vie, že Zem trpí znečistením a negatívnymi zásahmi človeka. Nedokáže sa sama s nimi vyrovnať, preto je nutné, aby sme jej my, ľudia, pomohli. Nielen preto, že sme tento stav spôsobili, ale aj preto, že chyby, ktorých sme sa dopustili, sa nám vracajú v podobe znečistených zdrojov a v konečnom dôsledku závažných ochorení. Žiaci našej školy vytvárali projekty s ekologickou témou. Každá trieda vytvorila vlastný projekt. Zaujímavou aktivitou bolo vytvorenie obrazca kvapky vody, ktorý vytvorili skupinky žiakov svojimi telami. Všetky aktivity organizovali pani učiteľky Mgr. L Klátiková a Mgr. G. Výbochová.

Snažíme sa správať ekologicky. Triedime odpad, neznečisťujeme prírodu, šetríme energie a vodu. Bude to pre záchranu Zeme stačiť? Pokým sa nebudú ekologicky správať aj nadnárodné podniky a najväčší znečisťovatelia a likvidátori prírody, sú vážne obavy, že planéta, a my s ňou, budeme trpieť naďalej...


Podarí sa nám zachrániť Zem?

dz3.jpg dz4.jpg dz6.jpg dz7.jpg dz8.jpg dz9.jpg dz10.jpg dz11.jpg dz12.jpg dz13.jpg dz14.jpg dz15.jpg dz16.jpg dz17.jpg dz19.jpg dz18.jpg dz2.jpg dz1.jpg

Zem je najkrajšia práve na jar. O jari a jarných zvykoch v našom regióne nám prišli porozprávať pracovníci z Hontiansko - ipeľského osvetového strediska pán Juraj Matiaš a  Mgr. Mária Beňová.

Klik pre zväčšenie

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 29. marca 2019 sa v priestoroch krtíškej starej slobodárne konalo slávnostné stretnutie pedagógov. Primátor mesta Veľký Krtíš ocenil vybraných pedagógov a pracovníkov školstva plaketou Jána Ámosa Komenského. Z našej školy získali ocenenie učiteľka PaedDr. Beáta Rusnáková, učiteľka Mgr. Lenka Kováčová a pedagogický asistent Koloman Cicko. Rozhovor s pani učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou si môžete pozrieť vo videokronike.


Ocenení pedagógovia

Pri príležitosti Dňa učiteľov získala Mgr. Lenka Kováčová ocenenie J. A. Komenského za humánno - tvorivý podiel na výchovno-vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výučby cudzích jazykov, prípravu žiakov a ich výrazné úspechy v súťažiach a za uplatňovanie inovatívnych metodických postupov vo výchovno-vzdelávacej činnosti a tvorivý prístup v organizovaní aktivít školy. Pani učiteľku sme poprosili o rozhovor. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.

Jazyky už nie sú strašiakom

Rozhovor s pani učiteľkou Mgr. L. Kováčovou

Vyhodnotenie súťaže Družstiev mladých zdravotníkov


Dňa 10.05.2019 sa pod Záštitou Územného spolku Slovenského Červeného kríža uskutočnila okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnilo 6 členné družstvo z II.stupňa, 7.B triedy – Jakub Backa (veliteľ), Martin Kmeť, Lenka Vlčková, Karin Turčanová, Viktória Martinská, Viktória  Gergelyová pod vedením pani učiteľky Mgr. Lucii Havlíčkovej.

Naši zdravotníci súťažili v 4 disciplínach. Prvou z nich boli vedomosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci a Slovenskom Červenom kríži, kde mali 100%nú úspešnosť. V druhej disciplíne zachraňovali život človeka kardiopulmonálnou resuscitáciou KPR, ktorej sa zúčastnil každý člen hliadky. Tretia disciplína pozostávala z poranení – otras mozgu (cranio cerebri) a   bodné poranenie hrudníka (pneumothorax). Hravo si poradili aj s týmito úrazmi, avšak na víťazstvo to nestačilo. Po tejto skúsenosti sú žiaci odhodlaní bojovať o titul mladého zdravotníka aj budúci školský rok.

Poznatky, vedomosti a praktické zručnosti obohatili ich všeobecný rozhľad. Sme radi, že naši žiaci rastú v ľudskosti, múdrosti a v súťaži plne využili svoj potenciál. Svojím príkladom ukazujú aj ostatný deťom, ako sa stať lepším človekom a ako sa dá zachrániť ľudský život poskytnutím prvej pomoci, darovaním krvi, či pomocou ľuďom v núdzi.


Pripravila: Mgr. L. Havlíčková