Základná škola na Ul.J.A.Komenského 4
Veľký Krtíš
Kedy 
Prázdniny?
1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,45 - 13,30
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Archív aktualít
videokronika2 Krása pozbieraná
v areále školy
Videokronika

Školský rok 2014-2015 sa začal

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa konalo na nádvorí školy. Slávnosť sa začala hymnou Slovenskej republiky. Po nej nasledoval program, v ktorom vystúpili žiaci s básničkami a pesničkami. Pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik privítal všetkých prítomných, osobitnú pozornosť venoval novým prvákom. Niektorí z prvákov potešili pani učiteľky, žiakov a rodičov peknými básničkami. Po slávnostnom otvorení sa všetci rozišli do svojich tried, kde sa pedagógovia venovali svojim triednym kolektívom.

Školský rok sa teda začal. Poprajme si veľa úspechov, nech sa nám počas neho darí  čo najlepšie...


Video zo slávnostného otvorenia školského roka