na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality
Archív aktualít

Projekt

„Zachytenie a využitie

Dažďovej vody

Na ZŠ na Ul.J.A. Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Od roku 2001 sa každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sa v Európe konajú rôzne podujatia, akcie a aktivity so zámerom spoznávať cudzie jazyky a prehlbovať jazykové schopnosti Európanov.

Zaujímavú aktivitu pripravili aj naše pani učiteľky a žiaci 2. stupňa. V uliciach mesta Veľký Krtíš oslovovali náhodných okoloidúcich. Zaujímalo ich, na akej úrovni sú jazykové a geografické vedomosti našich obyvateľov. Pýtali sa ich napríklad na hlavné mestá európskych štátov, na mená predstaviteľov jednotlivých krajín, rieky, pohoria, vlajky.... zazneli aj otázky typu: „Ako by ste do ruštiny preložili vetu: Bývam v Moskve?“ Alebo: „Preložte do angličtiny: Moje meno je...?“ Ako náš malý prieskum medzi obyvateľmi Veľkého Krtíša dopadol, dozviete sa v budúcom článku.


Skúmali sme jazykové vedomosti Krtíšanov

Prieskum v uliciach mesta

Rámcové učebné plány

Výchovný program

Cudzie jazyky a krajiny sme prezentovali

aj v našej škole

K Európskemu dňu jazykov sme pripravili poznávacie aktivity aj v priestoroch našej škole. V jedálni žiaci pod vedením pani učiteliek oboznámili spolužiakov z jednotlivých ročníkov a tried nielen s jazykmi, ktoré sa v našej škole vyučujú, ale i s krajinami, kde je tento jazyk úradnou rečou. Žiaci si mohli vypočuť prezentácie v slovenčine, angličtine, nemčine a ruštine. Mladším ročníkom takáto aktivita určite pomôže pri výbere voliteľného cudzieho jazyka. Na otázku: "Ktorý z prezentovaných cudzích jazykov sa vám najviac páči?" Bolo jednoznačne najviac počuť odpoveď: "Ruština." Myslím, že sympatie k príbuznému slovanskému jazyku nie sú prekvapením.


Viac fotografií.......

Európsky deň jazykov  - video