na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
Aktuality

Správa o výchovno -vzdelávacej
činnosti 2012/2013

Plán práce
2013/2014

Správa o hospodárení 2012

Návrh rozpočtu
2014-2016

Archív aktualít
exkurzia

Projekt

„Zachytenie a využitie

Dažďovej vody na

ZŠ na Ul.J.A. Komenského 4

vo Veľkom Krtíši“


1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín
Vyšiel nový
casopis2 casopis2

Vysnívaný deň každého žiaka nadišiel a po desiatich mesiacoch získavania nových vedomostí sme sa opäť zišli na nádvorí školy, aby sme zhodnotili výsledky nášho snaženia.

Snažili sme sa takto:

Z celkového počtu žiakov našej školy 440 prospelo s vyznamenaním 235 žiakov a veľmi dobrý prospech malo 85 žiakov. Priemer známok na 1. stupni bol 1,25, na 2. stupni 1.99. Pán riaditeľ školy rozdal na nádvorí 147 riaditeľských pochvál pre žiakov, ktorí dosiahli vynikajúci prospech alebo sa výborne umiestnili vo rôznych súťažiach. Nie sme škola pre talentovane deti, ako by sa mohlo zdať, na dobrých výsledkoch sa podpísala svedomitá práca žiakov a samozrejme motivujúce prostredie a pedagogický zbor.

V tomto roku sme sa rozhodli, že jednému z najúspešnejších žiakov v príslušnom školskom roku udelíme titul  "Najlepší žiak". Bude to deviatak, ktorý po celú svoju školskú dochádzku dosahoval vynikajúce výsledky a zároveň reprezentoval školu v súťažiach. V minulých školských rokoch tento titul získali: Marek Trebuľa, Michaela Schmidtová a Nikoleta Jakušová. Výber tohtoročného premianta nebol jednoduchý, z viacerých kandidátov bol napokon vybraný Jakub Libiak. Titul "Najlepší žiak" si naozaj zaslúži. Jeho fotografia bude zavesená na slávnostnej tabuli vo vestibule školy.  

Rovnako ako študijnými výsledkami, máme právo sa pochváliť aj excelentnými výsledkami v športových súťažiach. V okresných kolách sme získali prvé miesta v týchto súťažiach: bedminton, basketbal, volejbal, florbal chlapci aj dievčatá, futbal, streľba zo vzduchovky. V regionálnych kolách boli najlepší vo florbale opäť naši chlapci aj naše dievčatá. Dievčatá tiež vyhrali regionálne kolo vo futbale. Dostali sme sa aj do vyšších súťaží - v krajskom kole branného viacboja sme získali 1. miesto s postupom na Majstrovstvá Slovenska, kde sme skončili šiesti. V súťaži jednotlivcov si v brannom viacboji vybojoval náš Erik Turán v krajskom kole 1. miesto.

Samotný vyučovací proces a vlastne všetko to, čo sa pod strechou školy deje, nebýva verejnosti bežne prístupné. Sme radi, že takýmto správami o dosiahnutých výsledkoch môžeme verejnosti deklarovať, že pre kvalitu vzdelávania a rozvoj osobnosti našich žiakov robíme maximum.

Školský rok sa skončil. Nasledujú dni plné oddychu a príjemných zážitkov. Milí žiaci, prajeme Vám pekné prázdniny. Načerpajte veľa pozitívnej energie. V septembri sa stretneme opäť.


Školský rok 2014/2015 máme za sebou

– veľmi úspešne!

Pozrite si video a fotografie