objednávky ZRŠ faktúry na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Rada školy

Zloženie Rady školy pri Základnej škole,

ul. J. A. Komenského č.4, Veľký Krtíš


Za pedagogických zamestnancov:


1. Mgr. Lívia Klátiková            -   predseda RŠ           

2. PaedDr. Beata Rusnáková    -  podpredseda RŠ  

Za nepedagogických zamestnancov:

1. Katarína Fridrichová

                

Za rodičov žiakov školy:

1. Jarmila Párišová                        

2. Mgr. Monika Krajčíková           

3. Peter Koreň                                

4. Ing. Andrea Bánovská

             

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do rady školy:

1. Augustín Janíček

2. Ing. Štefan Strhársky

3. Lucia Zvarová

4. Ing. Jaromír Žaloudek