Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Zverejňovanie

Rok 2017

Rok 2011 - 15

Rok 2016

Rok 2017

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2015

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl - august, september, október, november, december

január, február, marec, apríl, máj, júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl,júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2012

Január - marec, máj, jún, september, október, november

Rok 2017

január, február, marec, apríl, jún - júl, august, september, október, november, december

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2015

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl - august, september, október, november, december

január, február, marec, apríl, máj, júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl,júl - august, september, október, novemer - december

január, február, marec, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2012

Január - marec, apríl, máj, jún, september, október, november

Zmluvy

Rok 2018

Rok 2018-2019

Rok 2018-2019

Rok 2019