casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

videokronika prazdniny zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality Základná škola Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Kontakt

Yverejnovanie

š é Faktury é Objednavky

Rok 2017

Rok 2011 - 15

Rok 2016

Rok 2017

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2015

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl - august, september, október, november, december

január, február, marec, apríl, máj, júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl,júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2012

Január - marec, máj, jún, september, október, november

Rok 2017

január, február, marec, apríl, jún - júl, august, september, október, november, december

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2015

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl - august, september, október, november, december

január, február, marec, apríl, máj, júl - august, september, október, december

január, február, marec, apríl,júl - august, september, október, novemer - december

január, február, marec, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2012

Január - marec, apríl, máj, jún, september, október, november

Zmluvy

Rok 2018