Základná škola casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

Kontakt

videokronika prazdniny
Miniaplikace
Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality

Riaditeľstvo

Školský časopis,
správca webu

Školská jedáleň

Ekonomický úsek

047/48 313 07

skola@skolakom.sk

0911 933 479

ekonom@skolakom.sk

047/48 312 22

amosko@skolakom.sk

Kontakt