casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

prazdniny zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality Základná škola Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Kontakt

stravovanie

Riaditeľstvo

Školský časopis,
správca webu

Školská jedáleň

Ekonomický úsek

047/48 313 07

skola@skolakom.sk

0911 933 479

ekonom@skolakom.sk

047/48 312 22

amosko@skolakom.sk

Kontakt