Riaditeľstvo

Školský časopis,
správca webu

Školská jedáleň

Ekonomický úsek

047/48 313 07

skola@skolakom.sk

0911 933 479

ekonom@skolakom.sk

047/48 312 22

amosko@skolakom.sk

kontakt