ZRŠ faktúry objednávky

Rada školy


zmluvy Zverejňovanie - objednávky

Rok 2012

Január - marec, máj, jún, september, október, november

Rok 2013

Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Rok 2014

Január , február, marec, apríl, júl-august, september, október, december

Rok 2015

Január,  február, marec, apríl, máj, júl-august, september, október, december

Rok 2016

Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl-august, september, október, november,  december        

Rok 2017

Január, február, marec, april,  jún,  júl - august,  september,  október,   november