ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Projekty

Projekt:
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ
na ul. J. A. Komenského č. 4 vo Veľkom Krtíši


Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami

Projekt eTwinning

Partnerstvá škôl v Európe


Projekt „Príroda nám, my prírode”