ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Zverejňovanie - ZRŠ

POŽIADAVKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

(poskytnutie financií z príspevkov ZRŠ a  2%)


Poskytnutie 2% podielu zaplatenej dane

Zoznam triednych dôverníkov

Rodičovské združenie pri ZŠ ul. J.A.Komenského č.4, Veľký Krtíš


Vážení rodičia, ďakujeme Vám za poskytnutie 2% podielu zaplatenej dane v minulých zdaňovacích obdobiach, ktoré sme použili za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu kúpou rôznych pomôcok, ako napr. softvéru na 1.stupeň, knižné odmeny pre deti, sladkosti na Mikuláša a MDD a rôzne iné pomôcky.


Budeme Vám vďační za Vašu podporu 2% podielu vami zaplatenej dane z príjmu i v zdaňovacom období 2016.


Naše údaje:
obchod.meno:
Rodičovské združenie pri ZŠ, sídlo: Komenského 4, Veľký Krtíš

Právna forma: občianske združenie

IČO: 17319617292

Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť tu.