casopis

Videokronika

Školský časopis

Kedy prázdniny?

prazdniny zverejnovanie stravovanie nasaskola aktuality Základná škola Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš

Kontakt

stravovanie

Zmluvy

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy


ŠEVT a.s.

Rámcová kúpna zmluva

Úprava všeobecných podmienok čiastkových kúpnych zmlúv

Na základe cenovej ponuky dodávateľa

13.02.2018

Doba neurčitá

14.02.2018

Rok 2018