Video: Ako si vyrobiť slíz

Na novom detskom kanále

Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie - zmluvy

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy


NOVA TRAINING, s.r.o

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov


10 €/vyučovací deň

24.5.2018

31.12.2022

30.5.2018


UNI KREDIT, n.o.

Zmluva o užívaní priestorov

Prenájom priestorov - realizácia kurzu

300 €

28.5.2018

27.6.2018

29.5.2018


KOMENSKY, s.r.o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


25.5.2018

Doba neurčitá

29.5.2018


Interaktívna škola, s.r.o Vajanského 29, Prešov

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


18.05.2018

Doba neurčitá

21.05.2018


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva o poskytovaní praktického cvičenia

Odborná pedagogícká prax žiakov


21.5.2018

01.06.2018

15.05.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


14.05.2018

25.05.2018

15.05.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


14.05.2018

25.05.2018

15.05.2018


ŠEVT a.s.

Rámcová kúpna zmluva

Úprava všeobecných podmienok čiastkových kúpnych zmlúv

Na základe cenovej ponuky dodávateľa

13.02.2018

Doba neurčitá

14.02.2018


AG FOODS SK s.r.o.

Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Prenájom zariadnia na prípavu a výdaj nápojov

30.- €/mesačne

01.04.2018

01.12.2021

10.04.2018


Mgr. Martina Bérešová

Zmluva o užívaní malej telocvične

Prenákom nebytových priestorov

bezodplatne

02.04.2018

30.06.2018

10.04.2018


Danka Šagiová

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby

Ukončenie Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby


01.12.2017

01.12.2017

10.04.218

Rok 2018