Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Zverejňovanie - zmluvy

Číslo
zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

č.18/2872/0003 (154441)

ANTIK Telecom s.r.o.

Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti internet

Poskytovanie internetového pripojenia

42,37 €

03.12.2018

Doba neurčitá


Nova Training, s.r.o., Košice

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

Nájom nebytových priestorov

10 €

16.10.2018

31.12.2022


MFK Baník, Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6 €/1h

12.10.2018

30.06.2019


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

106,00 €

04.10.2018

04.10.2020


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

48,00 €

11.10.2018

11.10.2020


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

106,00 €

04.10.2018

04.10.2020


Technogym E. E., S.r.o, Bratislava

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

01.10.2018

30.06.2019


Centrum kondičného tréningu, M. Líšková

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


Volejbalový klub, Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


Volejbalový klub, V.Kmeťová

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


OZ PŠaV pri Základnej škole, Ul. J.A.Komenského, V. Krtíš

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve

Stravovanie

0,00 €

03.09.2018Slavoj Hruška, Ožďany

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

0,00 €

01.09.2018

28. 09. 2018


Odborné učlište internátne Želovce

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

Praktické vyučovanie

0,00 €

06.09.2018

30.06.2019


Športový klub stolného tenisu Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie nebytových priestorov


140€/polrok

10.09.2018

31.12.2018


Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Čestné vyhlásenie školy

Školský program

Školské ovocie a zelenina

0,00 €

03.09.2018

30.06.2019


HARPÚNA 2018/2019 s.r.o.

Zmluva o podpore výučby

Podpora výučby predmetu informatika


24.7.2018

Šk. rok 2018/2019


Komenský s.r.o.

Dodatok č. DBK18/06/1820

Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

18€/rok

12.7.2018Miroslav Brilinský

Zmluva o dielo

Rekonštrukcia okien budovy ŠKD

12 828,30 €

26.6.2018

Čas odovzdania diela


Centrum kondičného tréningu

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom nebytových priestorov

6 €/1h

26.6.2018

31.08.2018


NOVA TRAINING, s.r.o

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov


10 €/vyučovací deň

30.5.2018

31.12.2022


UNI KREDIT, n.o.

Zmluva o užívaní priestorov

Prenájom priestorov - realizácia kurzu

300 €

29.5.2018

27.6.2018


KOMENSKY, s.r.o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


29.5.2018

Doba neurčitá


Interaktívna škola, s.r.o Vajanského 29, Prešov

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


21.05.2018

Doba neurčitá


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva o poskytovaní praktického cvičenia

Odborná pedagogícká prax žiakov


15.05.2018

01.06.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


15.05.2018

25.05.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


15.05.2018

25.05.2018


ŠEVT a.s.

Rámcová kúpna zmluva

Úprava všeobecných podmienok čiastkových kúpnych zmlúv

Na základe cenovej ponuky dodávateľa

14.02.2018

Doba neurčitá


AG FOODS SK s.r.o.

Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Prenájom zariadnia na prípavu a výdaj nápojov

30.- €/mesačne

10.04.2018

01.12.2021


Mgr. Martina Bérešová

Zmluva o užívaní malej telocvične

Prenákom nebytových priestorov

bezodplatne

10.04.2018

30.06.2018


Danka Šagiová

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby

Ukončenie Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby


10.04.218

01.12.2017

Rok 2018