Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

302 661

Bídfoot Slovakia, s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka tovarov

Podľa cenníka predávajúceho

24.11.2018

neuvedený

č.18/2872/0003 (154441)

ANTIK Telecom s.r.o.

Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti internet

Poskytovanie internetového pripojenia

42,37 €

03.12.2018

Doba neurčitá


Nova Training, s.r.o., Košice

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

Nájom nebytových priestorov

10

16.10.2018

31.12.2022


MFK Baník, Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6 €/1h

12.10.2018

30.06.2019


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

106,00 €

04.10.2018

04.10.2020


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

48,00 €

11.10.2018

11.10.2020


Slovak Telekom s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

106,00 €

04.10.2018

04.10.2020


Technogym E. E., S.r.o, Bratislava

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

01.10.2018

30.06.2019


Detský šport  Klubík,

Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

0

04.09.2018

30.06.2019


Centrum kondičného tréningu, M. Líšková

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


Volejbalový klub, Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


Volejbalový klub, V.Kmeťová

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

6,00 €/h

03.09.2018

30.06.2019


OZ PŠaV pri Základnej škole, Ul. J.A.Komenského, V. Krtíš

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve

Stravovanie

0,00 €

03.09.2018Slavoj Hruška, Ožďany

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

0,00 €

01.09.2018

28. 09. 2018


Odborné učlište internátne Želovce

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

Praktické vyučovanie

0,00 €

06.09.2018

30.06.2019


Športový klub stolného tenisu Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie nebytových priestorov


140€/polrok

10.09.2018

31.12.2018


Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Čestné vyhlásenie školy

Školský program

Školské ovocie a zelenina

0,00 €

03.09.2018

30.06.2019


HARPÚNA 2018/2019 s.r.o.

Zmluva o podpore výučby

Podpora výučby predmetu informatika


24.7.2018

Šk. rok 2018/2019


Komenský s.r.o.

Dodatok č. DBK18/06/1820

Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice

18€/rok

12.7.2018Miroslav Brilinský

Zmluva o dielo

Rekonštrukcia okien budovy ŠKD

12 828,30 €

26.6.2018

Čas odovzdania diela


Centrum kondičného tréningu

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom nebytových priestorov

6 €/1h

26.6.2018

31.08.2018


NOVA TRAINING, s.r.o

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov


10 €/vyučovací deň

30.5.2018

31.12.2022


UNI KREDIT, n.o.

Zmluva o užívaní priestorov

Prenájom priestorov - realizácia kurzu

300 €

29.5.2018

27.6.2018


KOMENSKY, s.r.o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


29.5.2018

Doba neurčitá


Interaktívna škola, s.r.o Vajanského 29, Prešov

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

Úprava práv a povinností pri zabezpečení OOÚ


21.05.2018

Doba neurčitá


Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec

Zmluva o poskytovaní praktického cvičenia

Odborná pedagogícká prax žiakov


15.05.2018

01.06.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


15.05.2018

25.05.2018


SOŠ Poľná 10,Veľký Krtíš

Dohoda o zabezpečení vyučovania formou odbornej prípravy pre školský rok 2017/2018

Odborný výcvik žiakov 2. ročníka


15.05.2018

25.05.2018


ŠEVT a.s.

Rámcová kúpna zmluva

Úprava všeobecných podmienok čiastkových kúpnych zmlúv

Na základe cenovej ponuky dodávateľa

14.02.2018

Doba neurčitá


AG FOODS SK s.r.o.

Zmluva o prenájme hnuteľnej veci

Prenájom zariadnia na prípavu a výdaj nápojov

30.- €/mesačne

10.04.2018

01.12.2021


Mgr. Martina Bérešová

Zmluva o užívaní malej telocvične

Prenákom nebytových priestorov

bezodplatne

10.04.2018

30.06.2018


Danka Šagiová

Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby

Ukončenie Zmluvy o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby


10.04.218

01.12.2017

Rok 2018

Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

KZ 2019/VK 006

Chrien, spol. s.r., Zvolen

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravinového tovaru

Podľa dohody

31.08.2019

31.08.2020


MFK Baník

Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie nebytových priestorov

6€/1h

02.11.2019

31.03.2020


Ing. Jozef Ďurica

UNI KREDIT

Banská Bystrica

Zmluva o užívaní priestorov

Užívanie nebytových priestorov

300€ s DPH

29.10.2019

06.12.2019


Valman, s.r.o.

Banská Bystrica

Kúpna zmluva

Dodávanie ovocia a zeleniny

Podľa nariadenia vlády

12.10.2019

30.06.2020


Centrum kondičného tréningu

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

19.09.2019

30.06.2020


Technogym E.E., s.r.o.

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

19.09.2019

30.06.2020


Volejbalový klub,
Mgr. V. Kmeťová

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

19.09.2019

30.06.2020


Volejbalový klub Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

19.09.2019

30.06.2020


Športový klub stolného tenisu

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

140€/polrok

19.09.2019

31.12.2020


Rastislav Schaller

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

19.09.2019

30.06.2020


Mgr. Veronika Hrušková, Dolné Plachtince

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

3€/1h

19.09.2019

30.06.2020


DATEX VK, s.r.o,

J.A. Komenského 5,
Veľký Krtíš

Rámcová zmluva o dodaní tovarov

Dodávateľsko-odberateľské záväzky

Podľa cenníka

10.09.2019

Doba neurčitá


Jana Mázorová EMAT,

Š.Tučeka161, V. Krtíš

Rámcová zmluva o dodaní tovarov

Dodávateľsko-odberateľské záväzky

Podľa cenníka

10.09.2019

Doba neurčitá


MEGA VK,
J.A. Komenského 5,
Veľký Krtíš

Rámcová zmluva o dodaní tovarov

Dodávateľsko-odberateľské záväzky

Podľa cenníka

10.09.2019

Doba neurčitá

PZS/49/07/0110

Periskop s.r.o.

Košice

Zmluva o poskytovaní služieb

Služba Periskop pre riaditeľov škôl

Podľa cenníka

27.06.2019

neuvedený

20432019

SOFT - GL,

Belehradská 1, Košice

Zmluva o dielo

Čipový systém

1 247,2 € s DPH

29.06.2019

03.07.2019

2406946341

Generali poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

1 563,84 € s DPH

1.06.2019

Doba neurčitá


Realtherm Slovakia plus s.r.o. Lučenec

Rekonštrukcia okien budovy ŠKD

Rekonštrukcia okien budovy ŠKD

17 148,00 € s DPH

26.06.2019

Dátum odovzdania diela


Termotex, spol. s.r.o.

Veľký Krtíš

Zmluva o dielo

Oprava strešného plášťa
na budove ŠKD

5 1160,80 € s DPH

15.05.2019

22.05.2019


Stredoslovenská energetika, a.s.

Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Distribúcia elektriny

Podľa cenníka

13.05.2019

31.12.2022


ASTERA, s.r.o

Trenčín

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji

Rámcová úprava kúpno-predajných vzťahov

Podľa ponukového cenníka

02.05.2019

Doba neurčitá


Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

Odborná prax


03.04.2019

31.05.2019


Publicom, s.r.o.

Prievidza

Zmluva o poskytovaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom


22.03.2019

Dohodou,

zánikom zmluvy na predplatenú službu


Slovak Telekom.sk

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

Podľa cenníka

12.02.2019

11.10.2020


Mgr. Veronika Hrušková, Dolné Plachtince

Zmluva o užívaní telocvične

Užívanie telocvične

Podľa cenníka predávajúceho

08.02.2019

30.06.2019

339/2019-65

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Zmluva o pedagogickej praxi

Zabezpečenie pedagogickej praxe

0,66/hod.

25.01.2019

30.06.2019


J-STAV spol.s.r.o.

Veľký Krtíš

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka tovaru

Podľa cenníka predávajúceho

11.01.2019

Doba neurčitá

Rok 2019

Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy


Centrum kondičného tréningu

Martina Líšková

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

02.12.2020

30.06.2021


MFK Baník

Veľký Krtíš

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

02.12.2020

30.06.2021


Volejbalový klub

Ing. Pavla Gáliková

Zmluva o užívaní telocvične

Prenájom priestorov

6€/1h

02.12.2020

30.06.2021


Chrien, spol. s.r.,

960 01 Zvolen

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravinového tovaru

Podľa dohody

02.09.2020

31.08.2021

2020-02-09

Ing. Milan Podhora CONSTRUCT

Vajanského 80, 98401 Lučenec

Rámcová kúpna zmluva

Predaj a kúpa tovaru

Podľa cenníka

26.09.2020

Doba neurčitá


CEVEO, s.r.o.

Lipovník 94

956 01

Príkazná zmluva

Dodávka tovaru

bezodplatne

29.08.2020

Podľa dátumu ukončenia VO

2000060220

CEVEO, s.r.o.

Lipovník 94

956 01

Mandátna zmluva

Verejné obstarávanie

Podľa prílohy

14.07.2020

Doba určitá,

podľa zmluvy

ZK01/VK/09/02/011

Komenský, s.r.o.
Park Mládeže 1,

040 01 Košice

Dodatok k Zmluve o používaní služieb

Balíček Zborovňa komplet

Podľa cenníka

04.07.2020

Doba neurčitá


Slovak telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Poskytovanie služieb

29 € mesačne

02.07.2020

Doba neurčitá


Mgr. Danka Šagiová

B. Nemcovej 962/24

990 01 Veľký Krtíš

Mandátna zmluva

Plnenie úloh podľa zmluvy

250 € s DPH

ročne

02.04.2020

31.03.2024

INDZD120200203055001

MG PZS, s.r.o.

Okružná 788/14

058 01 Poprad

Zmluva o poskytovaní služieb

Zabezpečenie výkonu zdravotníckeho dohľadu

1 320 € s DPH

04.03.2020

Doba neurčitá


Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

Odborná prax


17.02.2020

17.02.2020


Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

Odborná prax


17.02.2020

17.02.2020

2020_MPC_ NP_PoP_ZŠ_087

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11

850 05 Bratislava

Zmluva o vzájomnej spolupáci pri implementácii projektových aktivít

Poskytnutie finančnej podpory z prostriedkov ESF a vymedzenie práv a povinností

Podľa zmluvy

11.02.2020

31.08.2022


Slovenský tenisový  zväz

Príkopova 6

831 03 Bratislava

Zmluva o vzájomnej spolupáci pre projekt Tenis do škôl

Vzájomná spolupáca na projekte Tenis do škôl 2019/20

bezodplatne

23.10.2019

31.06.2020


Slavoj Hruška

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

Výchovno-vzdelávacia činnosť

bezodplatne

05.02.2020

18.02.2020

Rok 2020

Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum zverejnenia zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy


Chrien, spol. s.r.,

960 01 Zvolen

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravinového tovaru

podľa ponuky


Doba neurčitá


Tatranská mliekáreň a.s.

Kežmarok

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov

Podľa
dodacieho listu


Doba neurčitá


KIPA, s.r.o.

Fraňa Kráľa 1707

922 03 Vrbové

Rámcová kúpna zmluva

dodávka tovaru

podľa zmluvy


Podľa zmluvy


STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9
050 01 Revúca

Dodatok č. 1

k Zmluve o dodávke a odbere tepla

Aktualizácia identifikačných údajov

------------


Doba neurčitá


Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

Zmluva o partnerstve

Spolupráca zmluvných strán

------------

27.05.2021

31.08.2021


Valman, s.r.o.,

Nový Svet 4768/27

Banská Bystrica

Kúpna zmluva

"školský program"

dodávka ovocia a zeleniny

podľa zmluvy

21.04.2021

30.06.2022


Univerzita Mateja Bela

v Banskej Bystrici

Zmluva o spolupráci

Vykonávanie pedagogicke praxe

-----------

25.03.2021

Podľa zmluvy

Rok 2021

Zverejňovanie - zmluvy

02.09.2021

02.09.2021

03.04.2021

05.06.2021