ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy

Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

22-12704

Union poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva
úrazové poistenie žiakov -118

Úrazové poistenie žiakov

623,00 €

23.09.2016

neurčito

26.09.2016


VITMEX -výrobná a obchodná firma

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka nápojov

Podľa ponuky

01.09.2016

neurčito

01.09.2016


Ján Machoovič - EDEN

Kúpna zmluva

Podmienky predaja potravinárskeho tovaru

Podľa ponukového listu

01.09.2016

neurčito

15.09.2016


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmena obchodného produktu

Cena podľa cenníka v prílohe

01.05.2016

31.12.2018

15.08.2016


ESCO VK s.r.o.

Oznámenie o zmene názvu a údajov dodávateľa

Oznámenie o zmene názvu a údajov dodávateľa


20.04.2016


21.04.2016


MH Martin Hromek

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmena v dĺžke trvania zmluvy


6.4.2016

3.3.2020

07.04.2016


Ján Drugda

Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve

Zmena v dĺžke trvania zmluvy


6.4.2016

6.4.2020

07.04.2016


INMEDIA SPOL. s.r.o

Dodatok č. 1

Zmena v dĺžke trvania zmluvy


12.04.2016

30.06.2019

12.04.2016


ESCO V.K.

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravín pre školskú jedáleň


1.4.2016

31.3.2020

01.04.2016


J&B Unique s.r.o

Dodatok ku kúpnopredajnej zmluve

Zmena v dĺžke trvania zmluvy


04.04.2016

48 mesiacov

05.04.2016


CHRIEN spol.s r.o

Dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve

Dĺžka trvania zmluvy


5.4.2016

1.1.2020

06.04.2016


Ladislav Nagy - NAZEL

Dodatok k zmluve o podmienkach dodávky tovaru

Zmena v dĺžke trvania zmluvy


19.02.2014

19.2.2016

20.02.2014


BOHUŠ ŠESTÁK, s.r.o

Kúpno – predajná zmluva

Dodávky potravinárskeho prípadne iného tovaru

Podľa aktuálneho cenníka predávajúce ho

01.01.2016

31.12.2020

02.01.2016


T-613, s.r.o

Kúpna zmluva

Dodávka tovaru v dohodnutom množstve a kvalite

Dohoda podľa cenovej ponuky

01.01.2016

31.12.2016

02.01.2016

01/2016

TIWA s.r.o

Rámcová kúpna zmluva č. 01/2016

Podmienky dodávok tovaru

Podľa platného cenníka dodávateľa

04.01.2016

04.01.2020

05.01.2016

004/20 16

Ján Drugda

Rámcová kúpna zmluva

Obchodné, dodacie, fakturačné a platobné podmienky pri nákupe mäsa a mäsových výrobkov

Podľa aktuálnej ponuky

6.1.2016

neurčito

07.01.2016


ESCO Kováčová Bernardína

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravín pre školskú jedáleň


11.1.2016

neurčito

12.01.2016

046/16

ATC-JR, s.r.o.

Kúpna zmluva-rámcová zmluva

Predaj a kúpa špeciálneho sortimentu výrobkov ATC

Podľa cenníka

30.12.2015

31.12.2016

01.01.2016


CHRIEN spol.s r.o

Rámcová kúpna zmluva

Predaj a kúpa mrazených, chladených a iných potravín

Podľa aktuálnej ponuky

1.1.2016

neurčito

02.01.2016


ESCO Kováčová Bernardína

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

nestanovená

11.01.2016

doba neurčitá

11.01.2016


Chrien spol.sr.o.

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka a preberanie tovaru - potraviny

Podľa objednávky

01.01.2016

doba neurčitá

01.01.2016

Zverejňovanie - zmluvy

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2011 - 2015