ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy

Číslo
 zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

041/17

Atc-JR, s.r.o

Kúpna zmluva

Predaj a kúpa tovaru

Cena podľa cenníka

02.01.2017

31.12.2017

03.01.2017


Ladislav Nagy -NAZEL

Dodatok k zmluve

Zmena trvania zmluvy


30.08.2016

48 mesiacov

21.03.2017


T-613, s.r.o

Kúpna zmluva

Predaj potravinárskeho tovaru

Cena podľa objednávky

01.01.2017

31.12.2017

03.01.2017

Zverejňovanie - zmluvy

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2011 - 2015