Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

V školskom roku 2019/2020 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž pod názvom MAKSÍK. Prebiehala v 5 kolách. Prvé 3 kolá žiaci riešili ešte v škole a ostatné v období koronavírusu z domu. Podarilo sa im to! Vyhodnotenie Maksíka prebiehalo 25.6.2020 na našej škole pod vedením pani uč. Mgr. Krahulcovej A. Súťažili žiaci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B triedy. Titul Najmúdrejší Maksáčik získal žiak Lukáš Bánik z 2.A triedy. Dostal veľký diplom, hru Spočítaš a ceruzku s logom, ktorej sa veľmi potešil. Aj ostatní žiaci dostali pekné diplomy s titulom Múdry Maksáčik a ceruzky s logom Súťažím s Talentídou! Darčekom sa potešili.

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže a želám  im krásne, slnečné letné prázdniny! Teším sa na stretnutie so žiakmi v novom školskom roku.

Mgr. A. Krahulcová

Vyhodnotenie súťaže Maksáčik

Do galérie najlepších žiakov školy pribudla nová tvár - Lea Krapková

Naša Lea sa do galérie najúspešnejších nedostala kvôli svojej sympaticky usmiatej tváričke, ale predovšetkým za výsledky, ktoré počas deviatich rokov štúdia na našej škole dosahovala. Okrem bežných školských povinností, ktoré si svedomito plnila, reprezentovala školu v rôznych súťažiach a olympiádach. Pri výbere „naj” žiaka pedagógovia brali do úvahy aj jej slušné správanie, zodpovednosť a všeobecnú úctu k ľuďom. Viac sa o nej dozviete z rozhovoru.

Bolo pre teba namáhavé udržať si úroveň jednotkárky? Koľko času si venovala učeniu? Zostal ti vôbec nejaký na oddych?

Nemyslím si, že udržať si úroveň jednotkárky je až také náročné. Je však dôležité pripravovať sa na vyučovanie pravidelne, teda čo najpravidelnejšie . Klamala by som, keby som povedala, že som sa pripravovala poctivo na každú jednu hodinu. Ani mne to vždy nevyšlo, alebo sa mi aj nechcelo. Snažila som sa to však potom dohnať, aby mi to nechýbalo a našťastie som typ, ktorý sa nehanbí alebo nebojí opýtať učiteľa, keď niečo neviem, alebo keď niečomu nerozumiem. Je však pravda, že mne mnohokrát stačilo, že som dávala pozor a sústredila sa na výklad učiteľa na hodine a doma som už učeniu nemusela venovať toľko času a pozornosti. Našťastie mi zatiaľ pamäť celkom dobre funguje . A pokiaľ ide o môj voľný čas, nemám pocit, že by učenie nejako obmedzovalo moje voľnočasové aktivity. Vždy som to vedela nejako skĺbiť.


Lea, okrem výborného prospechu si sa aktívne zapájala aj do vedomostných súťaží a olympiád. Aké boli tvoje najväčšie úspechy?

Je pravda, že som sa zúčastnila mnohých olympiád a myslím si, že som bola aj vcelku úspešná. Napríklad štyri roky po sebe som bola prvá v okresnom kole z biológie. Mojím najväčším úspechom je druhé miesto v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku. Potešilo ma však nielen toto umiestnenie, ale aj radosť mojej pani učiteľky, ktorá ma na olympiádu pripravovala, pretože za moje úspechy a pokroky môžu hlavne moji učitelia, ktorí ma na reprezentáciu školy nielen pripravovali, ale ma aj podporovali. Za toto im touto cestou veľmi pekne ďakujem.

Ktoré vlastnosti si na ľuďoch ceníš a čo sa ti na ľuďoch nepáči?

Na ľuďoch si cením hlavne úprimnosť a zodpovednosť a mám rada spravodlivosť. Nebojím sa povedať, čo si myslím, vyjadriť svoj názor. Samozrejme však musím vybrať ten správny spôsob ako to povedať, aby som napríklad niekoho aj neurazila. Možno však občas prestrelím, ale v tom prípade nemám problém ospravedlniť sa a toto očakávam aj od iných ľudí.

Čo pre teba znamená škola a vzdelanie?

Uvedomujem si, že vzdelanie je v dnešnej dobe nevyhnutnosť, bez neho to asi človek ďaleko nedotiahne. Je však pravda aj to, že vzdelanie alebo titul z človeka nerobia automaticky múdreho, zodpovedného, dobrého, či šikovného. V mojom okolí poznám mnoho ľudí, ktorí nemajú napríklad vysokoškolské vzdelanie a aj tak toho dosiahli veľa napríklad svojou cieľavedomosťou a za to si ich veľmi vážim.  


Takto to začalo: 5. september 2011 - Lein prvý deň v škole. S otázkami v očiach, čo ju v škole čaká? Dnes pozná všetky odpovede…

Blahoželanie a prianie všetkého dobrého od riaditeľa školy Mgr. D. Gálika.

Ako si trávila a tráviš voľný čas. Aké sú tvoje záujmy a záľuby?

Voľný čas trávim hlavne s kamarátmi a s rodinou tak, ako každý mladý človek v mojom veku. Myslím si, že v tomto sa od mojich rovesníkov v ničom nelíšim.

Škola je miesto, kde sa odovzdávajú a získavajú vedomosti. Pani učiteľka, pán učiteľ, stojí v triede pri tabuli, vysvetľuje učivo, žiaci sedia v laviciach a počúvajú. Takto podobne to po mnoho desaťročí v školách funguje. Ani predstaviť sme si nevedeli, že by to mohlo byť inak. A stalo sa. Druhý polrok tohto školského roka bol úplne netradičný. Znamenal výzvu pre pedagógov, žiakov aj rodičov. Tí, ktorí pravidelne sledujú našu školskú stránku, vedia, čím sme prešli. Nie je potrebné to písať znova. Jednoduchý titulok nad týmto článkom, použiteľný pre každý školský rok, stačí len zameniť čísla, má tentoraz zvláštnu príchuť. Mnohí sú radi, že obdobie dištančné vzdelávania skončilo. Je pravdou, že prinieslo aj pozitíva a objavovanie nových možností, no zároveň sme zistili, že osobný kontakt medzi pedagógom a žiakom je v súčasnej dobe stále veľmi dôležitý.

Známky sme uzavreli, vysvedčenia rozdali, teda hurá na prázdniny. Dúfajme, že nám ich niečo mimoriadne nenaruší, ako školský rok. Užite si ich..

Už viackrát bolo ďakované, ale vďaky nikdy nie je príliš. Zvlášť, keď je zaslúžená. Ďakujeme pedagógom za flexibilitu, kreativitu a ochotu hľadať nové prístupy vo vzdelávaní. Ďakujeme žiakom, ktorí si školu bez reptania „priniesli“ domov, spolupracovali so svojimi učiteľkami a poctivo plnili zadaná úlohy. Rovnako ďakujeme rodičom, ktorí dohliadali na svoje deti a hlavne pri mladších žiakoch bola potrebná aj aktívna pomoc a motivácia. Trojuholník spolupráce – pedagóg, žiak, rodič, o ktorom sa často hovorí, získal v tomto období ešte podstatnejší význam. Koniec dobrý - všetko dobré. A čo sme zameškali, doženieme v septembri. Len nech nám všetkým zdravie slúži...

Tešíme sa na Vás...

Deviataci sa rozlúčili s našou školou


Záznam z rozlúčky si môžete pozrieť vo videokronike. Lúčili sa žiaci so svojimi pedagógmi a tiež pedagógovia so svojimi žiakmi. Na zázname je príhovor triednych učiteliek Mgr. Z. KiapešovejMgr. M. Hromadovej. Nechýba ani príhovor pána riaditeľa Mgr. D. Gálika a ku pedagógom sa pridal Mgr. Ľ. Dula, učiteľ telesnej výchovy a organizátor mnohých športových súťaží. Pri tejto príležitosti odovzdal úspešným športovcom deviatakom ocenenia.

Každý rok v júli odchádzajú deviataci. Ponúkalo by sa prirovnanie, že žiaci sú ako surový materiál, ktorý do školy príde, deväť rokov sa opracováva a ako kvalitný polotovar odchádza na finálne spracovanie. Nebolo by to však dobré prirovnanie. Dieťa nie je materiál, ani polotovar, či výrobok. Pred očami rastúce bytosti, ktoré sa pohybujú po priestoroch školy sú živým divom sveta. Vídavame ich usmiate, či smutné, majú tisíce malých starostí, riešia nielen učenie, ale aj vzťahy so všetkými, s ktorými spolu v škole existujú. Opúšťajú teda nielen triedy a budovy, ale aj zaužívané vzťahy. Že za tých 9 rokov boli naozaj pevné, svedčia slzičky, ktoré sa pri rozlúčke objavili na mnohých tvárach. A nielen detí. Po celý čas to teda neboli len žiaci, ale členovia veľkej školskej komunity. Do nej patria okrem učiteliek a učiteľov aj vychovávateľky, ale tiež pani kuchárky, asistenti, pán školník, pani upratovačky a ďalší. Všetci sme boli a sme nejako spriaznení s deťmi, ktoré k nám do školy chodia. Väčšinu poznáme po mene, niektorých sme si zvlášť obľúbili, dokonca sa nájdu aj príbuzenské vzťahy.  Za týchto zamestnancov si dovolím napísať, že VY, milí deviataci, nie ste „ďalší, ktorí odišli“, ale v našich pamätiach zostávajú Vaše tváre, mená a spomienky na dni, keď ste v škole žili s nami. Dúfame, že i VY budete na nás spomínať s láskou. Nech sa Vám darí a nech v nových školách stretnete ľudí, ktorí Vás rovnako budú považovať za svojich blízkych. K.Cicko, asistent


Školský rok 2019-2020 sa skončil

Deviataci prijali svoje posledné vysvedčenie so zmiešanými pocitmi. Úsmev z úspešného ukončenia základnej školy, drobná slzička smútku za ľuďmi, ktorých si obľúbili..

Prváci dosiahli svoju prvú métu. Na trati sa im však nečakane objavili prekážky a tak nácvik písania a čítania budú musieť trénovať aj v druhom ročníku.

Štvrtáci sa sťahujú do inej budovy, do inej triedy, kde ich budú učiť iné pani učiteľky. Čaká ich veľa zmien.

 

Aké sú tvoje plány do budúcnosti?

Moje plány do budúcnosti? Hlavne úspešne ukončiť strednú školu. Uvedomujem si, že to bude asi tvrdší oriešok ako základná. Vybrala som si gymnázium s prírodovedným zameraním, čo je podľa mňa dobrá príprava na medicínsky smer, v ktorom by som chcela pokračovať na vysokej škole. No a samozrejme, že popri učeniu sa chcem venovať aj bežným študentským veciam, študentskému životu so všetkým čo k nemu patrí .

Naše Lea vlastne už nie je celkom naša. V septembri sa jej lavica uvoľní pre iného žiaka a Lea bude pokračovať na štúdiu na strednej škole. Naša však predsa trochu zostane. Jej foto už navždy bude visieť vo vestibule školy a dlho tiež zostane v našich spomienkach – s povzdychom: Keby bolo takých žiakov viac....


Milí pedagógovia, žiaci a rodičiaKeďže sa v priestoroch školy v najbližších dňoch nestretneme, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo pre nás internetový edukačný portál, ktorý by mohol sčasti vyplniť absentujúci priestor na vzdelávanie. Na tejto stránke sa nachádzajú dôležité informácie a usmernenia pre zriaďovateľov, pedagógov, rodičov a žiakov. Tiež sa tu dajú nájsť zdroje výučbových materiálov pre materské, základné a stredné školy, ako sú napríklad interaktívne učebné materiály, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály, či mobilné aplikácie. Portál nájdete na adrese http://www.ucimenadialku.sk.


Súčasná situácia je náročná nielen z hľadiska výučby, ale ovplyvňuje tiež spoločenské vzťahy, vzájomnú komunikáciu a môže vyvolať rôzne vnútorné disharmónie. V prípade záujmu o poradenstvo, konzultáciu, či usmernenie je k dispozícii rodičom aj žiakom náš školský psychológ. Okrem iného, môže napríklad poradiť rodičom, ako v tomto období zvládnuť komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim alebo aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi. Našu školskú psychologičku pani PhDr. Katarínu Gregáňovú môžete kontaktovať na kgreganova@gmail.com, prípadne na t.č. 0914 149 173.


Prajeme úspešné zvládnutie tejto mimoriadnej situácie.

Píš, foť a natáčaj. Daj nám o sebe vedieť.


Rovnako, ako ostatné školy na Slovensku, aj tá naša je v týchto dňoch prázdna. Oddych od učenia nezaškodí, preto mávame prázdniny, teraz je však situácia iná. Cez prázdniny môžeme cestovať na dovolenku, chodiť na kúpalisko, bicyklovať sa alebo ísť len tak von s kamarátmi. Po dvoch týždňoch izolácie vo svojom domove nám spoločnosť priateľov už isto chýba. Keďže sa v škole nemôžme stretnúť osobne, mohli by sme si o sebe niečo napísať, nech sú na školskej stránke okrem dôležitých vážnych oznamov aj naše „hlasy”. Kamaráti, či kolegovia, si určite radi prečítajú, ako sa máte. Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte do malej ankety a napíšete pár viet na tému:  Ako tráviš neplánované voľno? Čo (alebo kto) ti zo školy najviac chýba? Pridať môžete aj foto, či video alebo dobrý nápad, ako zahnať prípadnú nudu. Svoje príspevky posielajte na email: amosko@skolakom.sk. Tešíme sa každý váš hlas. Amosko.


Potrebuješ pomoc?

Potrebuješ  poradiť?

Problém, s ktorým si nevieš poradiť a nikomu o ňom nepovieš, sa nevyrieši sám. Možno ani nie je taký neprekonateľný, ako sa ti zdá. A možno len máš pocit, že si už priveľmi dlho doma sám, sama, a aj ”mobilovanie” ťa už omrzelo. Ak máš akýkoľvek problém, školská psychologička ťa rada vypočuje a poradí ti. Môžeš sa spoľahnúť, že je nielen odborníčka na podobné problémy, ako máš ty, ale záleží jej na tom, ako sa cítiš. Zavolaj na t.č. 0914 149 173 alebo napíš na kgreganova@gmail.com.

Učíme on-line


Informačné technológie a digitalizácia sú dnes neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Prínos technológií oceňujeme hlavne v tejto dobe, keď osobný kontakt pedagóga a žiaka nie je možný. Internet, kamera, fotoaparát a rôzne aplikácie sa stali nenahraditeľnými pomocníkmi učiteliek. Zasielanie a kontrola úloh cez internet funguje v našej škole na vysokej úrovni. Žiaci pristupujú k svojim povinnostiam zodpovedne a posielajú spätnú väzbu. Pre pani učiteľky je táto forma časovo náročná, sú v novej situácii, musia hľadať alternatívy, vytvárať nové učebné materiály, učiť sa nové veci. Čas, ktorý strávia pri počítači nie je o nič kratší, ako čas, ktorý trávili na vyučovaní v škole, ba mnohokrát je dlhší. Ale darí sa. Vyučovanie nezastalo. To, čo sme videli v sci-fi filmoch, je dnes súčasnosť. Mimoriadna doba si vyžaduje mimoriadne činy. Digitálna škola -budúcnosť, o ktorej sme hovorili, prišla skôr, než sme ju čakali.

Pozrite si video,

na ktorom prváci čítajú svojej pani učiteľke PaedDr. B. Rusnákovej text, ktorý sa naučili a poslali jej tiež fotografie svojich prác.

Na tomto linku nájdete video

od pani učiteľky Mgr. A. Lajkovej. Nahrala pre svojich štvrtákov návod, ako sa prihlásiť na portál edupage, poslať správu alebo chatovať so spolužiakmi, či pani učiteľkou. Veľmi užitočné a profesionálne spracované video. Deti poteší už to, že po dlhom čase opäť svoju pani učiteľku uvidia. Ďakujeme pani učiteľkám za príspevky a tešíme sa na ďalšie.


Výučba v 3.A


Brána školy zostáva v týchto dňoch pre učiteľov a žiakov zatvorená, ale naše spoločné cesty sa neprerušili. Každý deň pracujeme na tom, aby sme sa naďalej zdokonaľovali v tom, čo už vieme, ale aj priberali nové vedomosti a zručnosti. Zmenila sa ale forma komunikácie. Na pomoc nám prichádza technika. Komunikujeme prostredníctvom počítačov. Napriek tomu sa snažíme našim žiakom podávať informácie rôznymi spôsobmi. Jeden týždeň mali tretiaci projektové vyučovanie. V projekte „Týždeň v ríši cicavcov” prepojili všetky vyučovacie predmety a zúročili všetky doposiaľ získané vedomosti. Ich úlohou bolo vybrať si jedného ľubovoľného cicavca, ktorému venovali celý týždeň a pri každej čiastkovej úlohe sa zamerali na neho. Vytvárali prezentáciu, tvorili príbeh, pripravili pre spolužiakov matematické hádanky, kreslili či vyrábali z rôznych materiálov, pozorovali cicavce vo svojej obci, čítali o nich knihy, spievali a cvičili doma aj v prírode. No aby sa učili ešte aj navzájom, všetky úlohy si navzájom posielali cez portál EduPage a viedli si záznamový hárok aj o cicavcoch svojich spolužiakov. Takto sme sa dozvedeli naozaj veľa zaujímavostí. Veď posúďte sami! Mgr. A. Lajková


Video, ako sa deti venujú hudobnej a telesnej výchove, nájdete vo videokronike.

Úlohy, ktoré deti doma vypracovali:

Dorotka Beňová, Žofia Pekárová, Andrea Klátiková, Lukáš Zrubec, Tomáš Ignác, Matias Keťko, Nicol Ševčíková


Zapisovalo sa v rúškach


Zápis detí do 1. ročníka prebiehal v zmenených podmienkach vzhľadom na situáciu, v ktorej sa súčasná spoločnosť nachádza. Škola odporučila rodičom, aby svoje deti zapisovali online podľa inštrukcií na školskej stránke. Nie pre každého rodiča je však takáto forma možná. Pre túto skupinu sme umožnili zapísať dieťa osobne. V dňoch 17. a 18. apríla navštívili rodičia našu školu a za primeraných bezpečnostných podmienok mohli budúceho prváka do zoznamu prihlásených zapísať. Ako sme očakávali, tento spôsob zápisu sa využil v nižšej miere, než online prihláška. Prihlasovanie cez internet je stále možné a to do 30. apríla 2020 na tomto odkaze.


Ďakujeme rodičom, ktorí nám prejavili svoju dôveru a svoje dieťa do 1. ročníka v našej škole už prihlásili.

Najrozšírenejšou formou vzdelávania cez internet je komunikácia, zadávanie a kontrola úloh cez portál edupage. Iniciatívnejší žiaci, na pokyn pani učiteliek, zasielajú prostredníctvom internetu aj fotografie a videá, na ktorých prezentujú, čo sa doma naučili. Vyučovanie takouto formou nahrádza osobný vyučovací proces. V týchto metódach však absentuje veľmi dôležitý prvok – výklad učebnej látky. Zručné pedagogičky (pedagógovia) si však našli cestu, ako vyriešiť aj tento nedostatok. Používajú aplikácie zamerané na videohovory. Pani učiteľka pozve žiakov na stretnutie, tí sa v dohodnutom čase pripoja a vyučovacia hodina môže začať. Trieda sa navzájom vidí, počuje a v reálnom čase môžu účastníci komunikovať. Takýto spôsob vyučovania nie je celkom triviálny. Vyžaduje od účastníkov určité technické znalosti a vhodné podmienky, no výsledok je veľkým prínosom. O skúsenosti s takouto formou práce sa podelila pani učiteľka PaedDr. Beata Rusnákova zo ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši:

„Na online vyučovanie využívame aplikáciu ZOOM. Spočiatku to bola aj pre mňa neznáma cesta. Musela som sa naučiť, ako ju používať, aké možnosti poskytuje, ako ju nastaviť, aby sme sa všetci na jednej obrazovke mohli vidieť. Obávala som sa, či aj tí moji šesťroční prváci zvládnu technické záležitosti a budú vedieť aplikáciu používať, no milo ma prekvapili. Sú veľmi šikovní, zakrátko si všetko osvojili. Dokážu sa prihlásiť, počúvať, vypnúť a zapnúť svoj mikrofón. Niekedy sa stáva, že oni učia mňa. Ide nám to spolu super. Na Zoom sa pripája 95% mojich žiakov. Chcem oceniť tiež ich rodičov za to, ako túto situáciu zvládajú. Všetkým by som dala zlatú medailu. Sú ústretoví, ohľaduplní a nápomocní. Keď však začne online vyučovanie, rodičov poprosíme, aby si na chvíľu oddýchli a nechali nás samostatne pracovať. Mám rovnaký pocit, akoby sme boli v škole na vyučovaní. A čo ma teší najviac, žiaci sa na stretnutie každý deň tešia a samotní rodičia si túto formu pochvaľujú.“

Opäť sa potvrdzuje stará múdrosť, že kto chce, hľadá cesty, kto nechce, hľadá výhovorky. Pani učiteľka PaedDr. B. Rusnáková je jednou z mnohých, ktoré nestratili kontakt so žiakmi a hľadajú spôsoby, ako aj v týchto sťažených podmienkach odovzdať deťom vedomosti. Je pre pedagóga podstatne jednoduchšie privítať žiakov v triede, vysvetliť im názorne učivo, využívať tabuľu, projektor, zošity.. a mať okamžitú spätnú väzbu, než snažiť sa učiť niekoho, kto je vzdialený stovky, možno kilometre ďaleko. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť zlomyseľné pripomienky neprajníkov, ktorí tvrdia, že pedagógovia v terajšej dobe nič nerobia a berú platy bez práce. Kto má doma školopovinné dieťa vie, že nie sú prázdniny a vyučovanie pokračuje. Samozrejme, teraz vo väčšej miere, než inokedy, je potrebný dozor rodiča nad školskými povinnosťami dieťaťa. Zlatú medailu, ktorú spomínala pani učiteľka, by si tí zodpovední rodičia naozaj zaslúžili. Hoci klasické známky na koncoročnom vysvedčení zrejme tento rok nebudú, vedomosti, ktoré deti získajú, uplatnia v ďalších ročníkoch. A to aj zásluhou rodičov, ktorí sú ochotní pomôcť svojim deťom aj škole.  K. Cicko

Pani učiteľka PaedDr. Beata Rusnáková učí svojich prvákov vo virtuálnej triede.

Vyšší level online vzdelávania

Návrat do školy      Tlačivo je tu:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf


Ďalej treba zabezpečiť dieťaťu na každý deňV zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020 bol vypracovaný Dodatok k Prevádzkovému poriadku ZŠ  Ul. J. A. Komenského 4, podľa ktorého sa bude realizovať výchovno-vzdelávací proces v mesiaci jún. 


Zaželajme si spoločne pokojný a radostný návrat do školských lavíc! 


Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, budú učitelia poskytovať základné pracovné materiály na stránke našej školy. Žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

 
Vážení rodičia,


Základná škola Ul. J. A. Komenského 4 sa otvára 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka. Na základe prejaveného záujmu sa žiaci budú učiť vo svojich triedach (v pôvodných kolektívoch). Pri  prvom nástupe do školy (V zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020) je nevyhnutné odovzdať učiteľovi:

  

Niektoré ročníky sa už chystajú do školy, no väčšina žiakov zostáva doma. Vyučovacie voľno využívajú rôzne. Čas, keď nepracujú na školských úlohách, venujú svojim záľubám alebo len tak oddychujú. Piatačka Lívia Klátiková sa s nami o svojich zážitkoch z domácej izolácie podelila prostredníctvom videa. Nájdete ho vo videokronike.


Tretiaci doplnili svoje triedy vyrobenými „spolužiakmi”


Vytváranie medzipredmetových vzťahov je výborná metóda, ako si lepšie osvojiť učivo. Spojiť sa dajú aj také rozdielne vyučovacie predmety ako je slovenský jazyk a výtvarná výchova. Nástup do školy od 1. júna využila len menšia časť celkového počtu tretiakov, pani učiteľky prišli s nápadom vytvoriť milé postavičky, aby bolo v triede veselšie. Samozrejme, nápad mal v prvom rade náučný charakter. Okrem zručnosti a tvorivosti pri maľovaní papierového tela a balónikovej hlavy, deti použili aj svoje vedomosti zo slovenského jazyka. Postavičky sú popísané rôznymi slovnými druhmi. Žiaci si tak zopakovali učivo a príjemne strávili vyučovací deň. Pani učiteľky Mgr. Janka Kušická a zastupujúca pani učiteľka Mgr. Erika Martinčoková sa z vydarenej práce potešili tiež.


S dobrou vôľou opäť v škole
„Do školy pôjdu len tí, ktorí chcú.”

O takom nariadení sníval nejeden žiak. Sen sa stal skutočnosťou, hoci aj pri takomto rozhodovaní musia platiť určité pravidlá.


V našej škole využilo možnosť nastúpiť do školy 109 žiakov z 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie rodičov poslať dieťa do školy súviselo do značnej miery s ich zamestnaním, mnohí túto možnosť uvítali. Škola zabezpečila všetky potrebné opatrenia, aby boli dodržané pravidlá v zmysle hygieny aj organizácie činností v škole. Vyučovací proces sa aktuálne zameriava predovšetkým na opakovanie a utvrdzovanie učiva z obdobia pred prerušením vyučovania. Pani učiteľky využívajú hravé a zábavné formy. Chápu, že dvojmesačná pauza zanechala vo vedomostiach žiakov medzery. Okrem toho, v popoludňajších hodinách pokračujú v dištančnej forme vzdelávania žiakov, ktorí zostali doma. O svoje skúsenosti sa podelila pani učiteľka Mgr. D. Petríková.

Pani učiteľka, aké sú výhody a nevýhody online vzdelávania?  

„Veľkou výhodou online vzdelávania je, že dieťa je vo svojom domácom prostredí, nemusí sa presúvať alebo cestovať a pravdepodobnosť infikovania nákazou je minimálna. Na druhej strane, učenie je veľmi pomalé, zdĺhavé a nezáživné. Môžu tiež nastať technické problémy – vypne sa kamera, či mikrofón, preruší sa internetové spojenie, rečový prejav je málo zrozumiteľný. Podnety z domáceho prostredia ovplyvňujú koncentráciu detí a pôsobia na ich pozornosť. Pri prenose cez internet je značne obmedzený neverbálny prejav, ktorý je dôležitou súčasťou bežnej komunikácie. Spätná väzba je rovnako spomalená a nedostatočná. Ako alternatíva je online vzdelávanie výborná vec, no priamy vyučovací proces nenahradí.”

Aká je vedomostná úroveň žiakov po dvojmesačnom prerušení školskej dochádzky?

„Vedomostná úroveň žiakov je veľmi rozdielna. Niektorí žiaci zabudli už naučené vedomosti, iní si dokázali spomenúť po zopakovaní daného učiva. Aktuálne výučba nedosahuje úroveň pred karanténou. Aktivita žiakov je nižšia, reagujú pomalšie.”

Pracujete naďalej s deťmi, ktoré do školy nenastúpili? Ako to zvládate?

„Áno, naďalej sa snažím pracovať s deťmi, ktoré do školy nenastúpili, pravidelne im zadávam úlohy, tvorivé cvičenia, oslovujem ich cez rodičov, telefonujem im. Úprimne musím konštatovať, že je to veľmi náročné, nakoľko postoj rodičov ku školským povinnostiam ich detí je vo viacerých prípadoch nedostatočný. ”

Od pedagogických zamestnancov je požadovaná vysoká flexibilita. Prechod z priameho vyučovania na dištančné a potom prechod na súčasné vzdelávanie v obidvoch formách je náročné. Zmeny sa samozrejme dotýkajú aj samotných žiakov.

Viac informácií o dištančnom vzdelávaní a nástrupe do školy od 1. júna sa dozviete z videa.

Nosenie rúšok v rámci triedneho kolektívu nie je povinné. Pri bližšom kontakte si žiak aj pani učiteľka rúška nasadia.


Pred vstupom do budovy školy musí byť každému žiakovi odmeraná teplota. Vstupuje sa štyrmi oddelenými vchodmi.


Žiaci majú obed zabezpečený s kompletným servisom. Pani kuchárky obed prinesú až ku stolu. Špagety sú obľúbeným jedlom za každých okolností.


 Učí sa aj mimo tried. Areál školy je ideálnym miestom pre pobyt v prírode.


K.Cicko

Angličtinu počas mimoriadnej situácie sme zvládli vynikajúco

Začiatok pandémie nás všetkých zaskočil, našiel nepripravených. Celý svet spomalil, mnohé veci prestali fungovať, ale našťastie, my sme dlho neotáľali. Nastavili sme si pravidlá, dohodli podmienky a vyučovanie „inak” mohlo začať. Využili sme všetky možné prostriedky na komunikáciu so žiakmi. Vyučovali sme on-line cez Messenger, posielali správy, videá, odkazy a rôzne študijné materiály potrebné na vyučovanie. Dôkazom toho, že to všetko správne fungovalo je obrovské množstvo nádherných projektov, videí a prezentácií, ktoré žiaci pravidelne posielali nielen na 2. ale aj na 1.stupni. Všetci žiaci, ktorí aktívne spolupracovali, si zaslúžia obrovskú pochvalu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí neraz podali svojim deťom pomocnú ruku a doviedli ich tak k úspešnému zvládnutiu úlohy.   

Mgr. J.Beláková, Mgr. L.Kováčová, Mgr .E.Zrubcová

Pozrite si video…

ORIEŠKOVÁ  Bianka


Bianka Tašká je žiačkou 2.B triedy v našej škole. Prečo ORIEŠKOVÁ? To sme ju my tak familiárne nazvali, lebo vyhrala celoslovenskú čitateľskú súťaž s názvom „Čitateľský oriešok”.

Ako sa súťažilo? Bianka sa prelúskala  dvomi veselými príbehmi a snažila sa v nich objaviť odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Každý príbeh v sebe ukrýval vlastné tajomstvo. Zapla mozgové závity, pridala trochu fantázie a ukázala svoju šikovnosť. Neskôr sa zahrala na umelkyňu a vymyslela postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslila ho na jeden výkres. Potom výkres s vyplnenými odpoveďami odovzdala triednej učiteľke Mgr. D. Petríkovej a ďalej to putovalo cez koordinátorku PaedDr. B. Rusnákovú organizátorom súťaže. Bianka splnila obe časti súťaže, správne odpovedala na otázky a nakreslila jeden obrázok, v ktorom sa oba príbehy spojili.

Čitateľská súťaž s názvom „Čitateľský oriešok” rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.  

Stačilo len trpezlivo čakať  a lajkovať na  stránke. V júni prišlo veľké  prekvapenie v tomto období poznačenom koronavírusom. Bianka dostala balík od organizátorov súťaže. Pri rozbaľovaní balíka bola plná očakávania, aké prekvapenie ju tam čaká. Po jeho otvorení bola neskutočne prekvapená, dojatá a veľmi šťastná z darčekov, ktoré boli v balíku (knižky, pracovné zošity, písacie potreby, drevené skladačky, omaľovánky, písacie potreby, puzzle, ako aj z darčekov DM drogérie. No obrovskú radosť mala hlavne z notebooku. Pocity to boli neopísateľné a z očí jej vyhŕkli aj slzičky radosti .

Na záver by som rada poďakovala organizátorom súťaže za krásne ceny, celý priebeh krásnej aktivity A rovnako patrí poďakovanie aj všetkým fanúšikom, ktorí zdieľali na facebooku a zároveň lajkli Biankin výtvor.

Prírodoveda v prírode

Areál našej školy poskytuje množstvo „názorných učebných pomôcok” na prírodovedu. Všetky sú originálne, živé a nádherné. Tretiaci si hodinu prírodovedy spestrili vychádzkou na lúku za školskou telocvičňou. Dážď je pre huby najlepšou výživou a keďže v uplynulých dňoch ho bolo neúrekom, vybrali sa žiaci pozrieť, či aj v areáli školy nejaké huby nájdu. A našli. Stačilo sa lepšie prizrieť, v tráve sa ich schovávalo naozaj veľa. Na jedenie vhodné neboli, ale radosť deťom urobili. Niet nad zážitkové učenie. Na jar sa dá v blízkom okolí školy naozaj všeličo vidieť a zažiť.  

Kto hľadá, nájde. Tretiaci si spestrili prírodovedu, prešli sa na čerstvom vzduchu, teda absolvovali aj telesnú výchovu a zo slovenského jazyka si pripomenuli prirovnanie: Rastú ako huby po daždi.

Ďatelinka má síce iba tri lístky, ale s krásnou kresbou. A ruže, rastúce pri školskej jedálni -potešenie pre oko aj inšpirácia na výtvarnú výchovu.

Foto: K.C.

Vianočné trhy na základnej škole

boli  spojené s pomocou


Základná škola na  Komenského ulici, ovládnutá vianočným duchom, sa rozhodla zorganizovať v priestoroch areálu školy Vianočné trhy.

Zamerané boli na ponuku a predaj jedinečných, originálnych a vlastnoručne vyrobených produktov a vianočných ozdôb. Na trhoch sa zúčastnili všetky ročníky. Každá trieda mala svoje predajné miesto, kde žiaci predávali svoje výrobky ako napr. ikebany, sviečky, vianočné oblátky, medovníčky, výrobky z dreva, mydielka a iné. Vianočné výrobky kupovali žiaci, učitelia a tiež okoloidúca verejnosť.

K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí punč a vianočné piesne. My sme si samozrejme uvarili teplý čajík, ktorý nás zahrial v tomto zimnom období.
Množstvo peňazí z predaných výrobkov nás veľmi milo prekvapilo, a tak sme namiesto jednej rodiny, mohli pomôcť hneď šiestim vybraným rodinám. Pre každú rodinu sme v hodnote približne 100€ zakúpili základné potraviny, drogériu a veríme, že sme im aspoň takto spríjemnili toto krásne vianočné obdobie.

​​​​​​​Mgr. Gabriela Výbochová,

Mgr. Lívia Klátiková


Zhodnotili sme prvý polrok školského roka 2019/2020


Zhodnotili, pochválili usilovných, rozdali vysvedčenia. Polrok máme teda za sebou, no nebolo to vždy jednoduché. Mnohí žiaci ešte po vianočných prázdninách museli zabrať, aby čísla na vysvedčení boli čo najnižšie. Dúfame, že všetci napokon odišli na krátke polročné prázdniny spokojní.


Bolo to len nedávno, čo si prváci prvýkrát sadli do lavíc. Dnes a už tešia zo svojich výsledkov. Urobili nesmierny kus práce, pre prvákov naozaj náročnej. Odmenou im je prvé vysvedčenie a uznanlivé slová pani učiteliek.


Dôležitou zmenou vo vzdelávaní prešli aj piataci. Navštevujú 2. stupeň, patria teda medzi starších žiakov a kladú sa na nich väčšie nároky. Prechod zvládli bez problémov, niektorí s dokonca s čistými jednotkami na vysvedčení.


Deviataci si dávali na polročných výsledkoch záležať asi najviac. Tieto výsledku sú pre nich dôležité pri prijímacie konania na stredné školy. Každý urobil, čo je v jeho silách, o pár mesiacov, sa s našou školou budú lúčiť..


Baletná rozprávka Ferdo mravec

Dňa 29. 01. 2020 sa žiaci tretieho a piateho ročníka zúčastnili baletnej rozprávky v dvoch dejstvách Ferdo mravec v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

Akciu zorganizovala naša triedna pani učiteľka Mgr. Lucia Havlíčková na počesť roka  2020, ktorý je rokom slovenského divadla.

Rozprávka na motívy Ondřeja Sekory Ferdo mravec mala podobu baletného muzikálu. A veru, nebola len taká obyčajná rozprávka, pretože sme mali jedinečnú možnosť vidieť nielen balet, ale aj  orchester Štátnej opery. Po príchode do budovy divadla nás privítali uvádzačky, ktoré nás odprevadili do šatní, kde sme si ako vážení hostia odložili vetrovky. Už to bola predzvesť toho, že nie sme len v kultúrnom dome ale v inštitúcii, kde sa musíme slušne správať a kde má etika svoje miesto. Na naše milé prekvapenie nás pani uvádzačky usadili na balkón, do logii. Bol to pre nás zážitok, hlavne pre tých, ktorí mali strach z výšky  . Usadením na balkóne sme mali jedinečnú príležitosť vidieť priamo aj orchester Štátnej opery. Niektorí však nevedeli či majú skôr sledovať členov baletu alebo na rozvášneného pána dirigenta, či hľadieť s úžasom na orchester a všetky tie hudobné nástroje.

Po vystúpení nasledovala klaňačka hercov, umelcov, ktorí zožali veľký potlesk.

Baletná rozprávka sa nám veľmi páčila, pretože scéna na pódiu a kostýmy boli naozaj ako z rozprávky. A to dokresľovalo celý zážitok z tohto predstavenia.

Ako dozorkonajúce pani učiteľky boli Mgr. Gabriela Výbochová a Mgr. Janka Kušická.

Žiaci V.A triedy


Sviatok svätého Valentína má už niekoľko storočí. Kým spočiatku bol sviatkom prevažne dvojíc, ktorých spájala láska, dnes má širšie pôsobenie. Valentínskym pozdravom, či darčekom prejavujeme svoju náklonnosť alebo vďačnosť príbuzným, ale aj priateľom, kolegom....., jednoducho komukoľvek, ku komu máme priaznivý vzťah a chceme mu to dať najavo. V škole sme mali pre túto príležitosť pripravenú valentínsku poštu – krabice, do ktorých mohli záujemci odovzdať svoj pozdrav. Valentínski poštári – žiaci siedmeho ročníka, poštu doručili adresátom. Aj v tomto roku sa zozbieralo niekoľko stoviek milých pozdravov pre deti, ale aj zamestnancov školy.


Valentín

nielen pre zaľúbených

V tomto polroku sa 11. raz odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Druháci, tretiaci a štvrtáci sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, kde prepojili vedomosti všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Preukázali svoje schopnosti a zručnosti testom a odpoveďovým hárkom, kde naplno predviedli čítanie s porozumením.

Titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala: Andrea Klátiková z 3.A

Titul VŠETKOVEDKO získali: Maxim Tomšủ z 2.B, Lea Legényová z 2.A, Lívia Havlíčková z 3.B

Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali: Bánik Lukáš 2.A, Klátiková Júlia 2.A, Mbaye Mya 2.B, Čóryová Patrícia 2.B, Zrubec Lukáš 3.A, Pekárová Žofia 3.A, Keťko Matias 3.A, Koreň Matej 3.B, Uramová Lara 3.B, Černý Martin 4.A, Palman Márk 4.A, Bániková Petra 4.B, Kaziová Nina 4.B, Barcajová Martina 4.B.

Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú spomienku na súťaž. Koordinátorka Mgr. Denisa Petríková gratuluje šťastným výhercom a aj súťažiacim.   Mgr. Denisa Petríková


VŠETKOVEDKO

Celoslovenská súťaž YPSILON


V našej škole je už pravidlom, že sa spolu so žiakmi pravidelne zapájame do rôznych vedomostných súťaží. Jednou z nich je aj súťaž v slovenskom jazyku - YPSILON. Žiaci v testoch vidia, že úlohy zo slovenčiny môžu byť aj zábavné. Riešia rôzne doplňovačky, prešmyčky a tajničky, ale starší žiaci napríklad vymýšľajú aj báseň.

Tak, ako každý rok, aj tento ročník bol pre našu školu veľmi úspešný. Z 55 prihlásených žiakov získalo až 45 žiakov diplom so zlatou medailou. Najúspešnejším žiakom sa stal Maxim Tomšů, ktorý spomedzi všetkých druhákov na celom Slovensku získal 3. miesto a vyhral balíček vecných cien. Blahoželáme všetkým úspešným, ale aj menej úspešným žiakom, pretože hlavné je do súťaží sa zapájať a rozvíjať si tvorivosť, originalitu, ale aj riešenie problémových úloh a tým sa stať oveľa úspešnejším v riešení ďalších testov a skúšok.

PaedDr. Beáta Rusnáková – koordinátorka súťaže

Vyšiel nový Amosko

Hoci obálka aktuálneho Amoska má zimný motív, nakoľko časopis vyšiel koncom januára, jeho obsah nie je zameraný len na zimné témy. Opäť sme zhrnuli aktivity a činnosť v našej škole počas celého obdobia prvého polroka. Začíname od otvorenia školského roka, keď ešte bolo vonku teplúčko, nosili sa tričká a ľahké šatôčky. Tak ako sa menilo počasie, tak rástli naši žiaci a okrem centimetrov im pribúdali aj vedomosti. Popri učení sme zorganizovali mnoho zaujímavých aktivít, zapájali sme sa do súťaží a prežívali drobné radosti a starosti, ktoré už ku vzdelávaniu tradične patria. Tak, nech sa páči, prejdite na nasledujúcich stránkach stručnou rekapituláciou nášho školského života počas 1. polroka v školskom roku 2019/2020. Príjemné čítanie!

Redakcia


Amosko 1 -2020

Primátor nášho mesta

 na hodine vlastivedy


Tretiaci sa vo vlastivede učia okrem iného aj o obciach a mestách Slovenska. Pani učiteľka Mgr. J. Kušická prišla s nápadom, že do školy pozve primátora mesta Veľký Krtíš, pána Ing. Dalibora Surkoša, aby ako hlavný predstaviť mesta sám niečo o ňom žiakom porozprával. Pán primátor pozvanie ochotne prijal, hoci voľného času má naozaj málo. Deti mu dávali otázky, ktoré sa týkali čistoty mesta, športovísk, ale zaujímali ich osobné veci, napríklad, či má rád zvieratá, či chcel byť primátorom od detstva alebo či má rád sushi. Skrátený záznam zo stretnutie si môžete pozrieť vo videokronike. Ďakujeme pánovi primátorovi, že si našiel čas na stretnutie a potešil nás svojim zaujímavým rozprávaním.


Naša škola pomáha psíkom

S jablkom sa spája veľa príbehov. Už v knihe Genezis sa môžeme dočítať o jablku, ktoré Eva, navádzaná hadom, odtrhla a dopustila sa hriechu, za čo bola spolu s Adamom vyhnaná z raja.

Aj v gréckej mytológii sa stretávame s pojmom Jablká Hesperidiek. Hesperidky spolu s drakom Ladónom strážili záhradu bohov, kde rástli zlaté jablká na strome, ktorý dostala ako svadobný dar bohyňa Héra od bohyne Gaje (Zem). Hrdina Herakles mal v jednej svojej úlohe, ktorú dostal od kráľa Eurysthea, priniesť tri zlaté jablká. Herakles úlohu splnil a jablká daroval bohyni Aténe, ktorá ich vrátila naspäť Hesperidkám.

Jedno jablko ukradla bohyňa sváru Eris a s nápisom tej najkrásnejšej ho hodila medzi Afroditu, Héru a Aténu. Spor o jablko medzi týmito bohyňami viedol k Trójskej vojne. Tak vzniklo pomenovanie „Jablko sváru”.

Otrávené jablko použila zlá kráľovná aj v rozprávke o Snehulienke.

Podľa legendy práve jablko spadlo na hlavu Isaaca Newtona a priviedlo ho na myšlienku o zemskej príťažlivosti.

Ľudová múdrosť hovorí:  Každý deň jablko, od lekára ďaleko...

Aj odborníci na zdravú výživu vedia, že jablko prospieva zdraviu, pomáha a povzbudzuje nervový systém. Vysokým obsahom vitamínov a minerálov pomáha jablko posilňovať organizmus.

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Iniciovala ho britská organizácia v roku 1990 a už v roku 1991 sa konalo vyše 50 podujatí.

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme si na našej škole pripomenuli Deň jablka. Tento rok sme sa zamerali na výrobky z jabĺčka. Žiaci spoločne s rodičmi napiekli a doniesli koláčiky upečené podľa rodinných receptov. Okrem koláčikov sme mohli ochutnať aj jablkovú výživu, jabĺčkový džús aj čerstvé či sušené jabĺčka. Ochutnávku dobrôt sme spojili so zbierkou pre psíky bez domova, ktoré sú umiestnené v Lučeneckom útulku. Za vyzbierané peniaze sme nakúpili psíkom granule a iné dobroty, ktoré sme spolu so žiakmi odovzdali do útulku. Všetkým zúčastneným patrí srdečné poďakovanie.

(Mgr. Lívia Klátiková, Mgr. Gabriela Výbochová)


Dejepisná exkurzia

Dňa 23. októbra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vybrali do neďalekého Lučenca, aby si pozreli výstavu Terakotovej  armády ktorá k nám doputovala z ďalekej Číny. Výstava nás preniesla do Číny za vlády prvého cisára Š -chuang ti do obdobia 3000 rokov pred naším letopočtom. V roku 1974 bola náhodou objavená hrobka tohto panovníka, v ktorej bolo viac ako osem tisíc terakotových vojakov.

V priestoroch synagógy v Lučenci sme videli 55 hlinených sôch vojakov a dve sochy koní s vozom. Všetci terakotoví vojaci a kone sú v nadživotnej veľkosti dovezení z čínskej oblasti Sian, z miesta, kde bola hrobka objavená. Váha jednej sochy je okolo 150 – 180 kg. Kone vážia okolo 600 kg. Každá jedna socha vojaka má iný výraz v tvári, neexistujú dve rovnaké. Tieto a ešte mnoho ďalších informácií sme sa dozvedeli z dokumentárneho filmu o objavení a reštaurovaní terakotovej armády.

Súčasťou výstavy boli aj tvorivé dielne, kde sme si vymaľovali čínskeho draka alebo čínsku masku, alebo poskladali papierovú skladačku „nebo – peklo” v tvare dračej papule.

Mgr. Z. Kováčová


Dňa 28.10.2019 sa žiaci siedmeho ročníka pod vedením triednych pani učiteliek Mgr. Eugéniou Zrubcovou a Mgr. Lenkou Kováčovou vybrali na zaujímavú túru – po stopách náučného chodníka Stráž, na juhu Krupinskej planiny. Pomocná, dozorkonajúca pani učiteľka bola Mgr. Lucia Havlíčková. V rámci OŽZ – ochrany života a zdravia sme sa vybrali po náučnom chodníku okrúhleho tvaru, ktorý nám predstavil zaujímavosti fauny, flóry a geológie Strážskeho boku a  ukázal nám význam ochrany prírody. Počas túry na vyhliadkových bodoch sme sa mohli pokochať krásami Novohradskej kotliny, Krupinskej planiny a stráňami Cerovej vrchoviny.

Náučný chodník Stráž

Našou prvou krátkou zastávkou bol Žabí prameň, ktorý je biotopom zaslúžiaci si stálu ochranu. Tento Žabí prameň je domovom pre vzácne obojživelníky a plazy. Po krátkej ceste trochu do kopca J sme sa ocitli ako v rozprávke – v bývalom kameňolome, kde na žiakov čakali preliezky, vzorky skál s úlohami, hojdačky, minilezecká stena a obrovský balvan, na ktorý sa poniektorí dostali s pomocou rebríkov.

V tomto kameňolome sme mohli vidieť ako rôzne vplyvy formovali povrch prostredia. Jedným z takýchto vplyvov podľa popisu bola aj vulkanická činnosť a tektonický pohyb ktoré vytvorili trhliny a lomy v kameňolome. Odtiaľto sme postupovali čoraz vyššie, až ku krížu sv. Heleny.


Trasa: Autobusom sme sa odviezli do Vinice a odtiaľ sme po turistických značkách postupovali smerom Žobrák –Žabí prameň–Stráž – Porga – Biela studňa - Žobrák – Vinica. Naša túra viedla krásnym dubovým lesom, ktorého lístie bolo neskutočne sfarbené do odtieňov oranžovej a žltej farby.

Odtiaľto sa malá skupinka odvážlivcov pokochali výhľadom na Poiplie a na maďarské Novohradské vrchy. Nasledujúcim odpočívadlom bola hlavná atrakcia chodníka  - rozhľadňa na hrebeni vrchu Stráž. Majestátne sme na ňu vyšli a s nemým úžasom pozorovali svet okolo nás. Pod vežou bol terasovitý, lanom istený chodník, ktorý viedol do jaskyne.

Po výhľade a ľahkom občerstvení sme sa po turistických značkách vybrali k zastávke havraní kameň. Je to veľká skala na severnom úbočí vrchu Stráž, odkiaľ bol skvelý výhľad na malebný Hrušov a okolie. Ďalším cieľom bolo jazierko Porga. Je to bezodtoková plošina, kde sa voda udrží v jazierku aj keď nemá žiaden prítok. A veru,...bolo očividné, že toto jazierko využívajú diviaky ako kúpele. Tento horský biotop je taktiež chráneným priestranstvom pre rôzne druhy chránených živočíchov.

Pripravila:

Mgr. Lucia Havlíčková


 Postupne sme sa príjemne unavení dostali až k Bielemu prameňu. Počas našej návštevy bol ale bez vody. Odtiaľto sme sa stále menej a menej badateľným chodníčkom dostali mimo náučného chodníka smerom k viniciam, kde  sa naše čuchové bunky prebudili.

Ocitli sme sa v malom „Toskánsku“. Viniču sa tu dobre darí, keďže sa pestuje na  pôde profilovanej na vulkanickej hornine.


Málokto zo žiakov vie, ako vyzerá škola zvnútra počas letných prázdnin. Na niekoľko týždňov sa v nej usadí ticho, triedy sú pusté, vzduch sa takmer nepohne. Len sem tam sa mihne postava nejakého montéra alebo pána školníka, ktorý opravuje a renovuje, čo sa opotrebovalo. V auguste nastúpia pani upratovačky, aby poumývali okná a dôkladne vyčistili všetky vnútorné priestory. Koncom prázdnin sa do tried vrátia aj pani učiteľky, vyzdobia triedy a pripravia sa na nový školský rok.
No školu robia školou predovšetkým žiaci, ktorí sú stredobodom všetkého snaženia, pre ktorých stojí školská budova. Možno si aj tá trochu potrebovala odpočinúť, no už sa veľmi teší na hlasy detí a ich veselý smiech. Je veľmi zvedavá, ako ste podrástli a nevie sa dočkať nových prvákov. Príďte oddýchnutí, s novou energiou. Aj škola má pre vás pár noviniek.Stretneme sa na nádvorí školy

v pondelok 2. septembra 2019

o 8,00 hod.

Triedy sa opäť zaplnili žiakmi


Školský rok 2019-2020 sme slávnostne otvorili na nádvorí školy. Prialo nám aj počasie. Na krátky čas, pokým pán riaditeľ privítal prítomných a odznelo pár básničiek malých recitátorov, dažďové mraky sa rozišli, takže slávnosť sa uskutočnila „v suchu”.  


Po príhovore sa žiaci so svojimi učiteľkami rozišli do tried, kde boli podané ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Sviatočne oblečené deti a pani učiteľky, množstvo kvetov vo vázach a v rukách detí vytváralo príjemnú atmosféru. Aj keď mnohí by ešte pár dní prázdnin navyše uvítali, bolo vidieť, že školu majú radi. Do tried sa opäť vrátil život plný nadobúdania vedomostí, ale aj zaujímavých zážitkov. Čaká nás 10 mesiacov práce, nech sa nám všetkým darí!


Do lavíc zasadli noví prváci. V prvý deň mali pri sebe aj rodičov, no nasledujúce dni budú do triedy vchádzať len so školskou taškou.

Dňa 27. 09. 20019 sa žiaci V. A pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Havlíčkovej zúčastnili akcie v mestskej knižnici vo Veľkom Krtíši s názvom Túry do literatúry. Pani knihovníčky si pre žiakov pripravili didaktické hry, aktivity zamerané na správne orientovanie sa v knižnici. Väčšina žiakov sa v knižnici vyzná „ako doma” a preto aj ich výsledky boli vynikajúce. Ich úlohou bolo správne orientovanie sa v jednotlivých oddeleniach nielen beletrie ale aj v náučnej literatúre a čitárni. Žiaci pracovali v náhodných skupinkách, kde si overovali vedomosti získané na hodinách literatúry v mesiaci september. Hlavným cieľom tejto akcie bolo upevnenie si pojmov: poézia, próza, verš, strofa, kniha, knižnica, tlač. Na chvíľu sa stali malými detektívmi, ktorí pátrali po autorovi, vydavateľstve, po názvoch článkov v denníkoch, mesačníkoch a  časopisoch.

Túry do literatúry

Veríme, že spolupráca v mestskej knižnici bude celoročná a že žiaci voľný čas budú tráviť v oddelení detskej a náučnej literatúry.  

Mgr. Lucia Havlíčková

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri tejto príležitosti sa v našej škole konali rôzne aktivity. Pani učiteľky so žiakmi pripravili zaujímavé prezentácie, ktoré boli zamerané nielen na predstavenie jazykov a krajín, v ktorých sa používajú, ale aj na národné kuchyne. Video si môžete pozrieť vo videokronike.


Pani učiteľka Havlíčková nie je v pedagogickom zbore žiadnym nováčikom. V minulom období zastupovala v našej škole chýbajúce pani učiteľky. V tomto školskom roku patrí medzi riadnych zamestnancov a ako sama hovorí, veľmi sa z toho teší. Jej cesta k povolanie pedagogičky nebola jednoduchá, no sen z detstva sa jej predsa splnil. Pripravili sme s pani učiteľkou rozhovor, v ktorom sa o nej dozviete viac. Videokronika


Mala som možnosť porovnávať podmienky v rôznych školách.

A táto škola sa mi páči najviac.

Mgr. Lucia Havlíčková:

Neučme sa čítať len na slovenčine! 2


Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva ma pozvali na školenie pedagógov ZŠ pod názvom Neučme sa čítať len na slovenčine! 2. Ja som túto príležitosť využila a veru ,.... urobila som dobre! Toto školenie sa realizovalo 25. 09. 20169 v Banskej Bystrici. Bola som tam jedinou učiteľkou z nášho okresu.

Cieľom tohto školenia  bol rozvoj porozumenia textu u žiakov nácvikom štyroch základných čitateľských stratégií metódou Učíme sa navzájom.

Obsah prednášky bol veľmi pestrý

Celú prednášku mal pod palcom Tibor Hujdič, majster slova, najväčší slovenský propagátor detského čítania. Pomocou praktických ukážok som načerpala nové podnety a inšpirácie na rozvoj čítania s porozumením na základnej škole a podelila sa o svoje skúsenosti s inými pedagógmi.

V triede V. A sme zriadili triednu knižnicu už ”nechcených” detských kníh a encyklopédií. A veru, už dávno nie je pravdou, že rozvoj čítania s porozumením je v kompetencii výlučne slovenčinárov!

Mgr. Lucia Havlíčková

Tí malí prváci sú riadni čerti!

Nie však „riadne”, ale iba namaskované. Bol predsa Halloween a tak sa deti pokúšali trochu nastrašiť pani učiteľky. Nepodarilo sa im to. Pani učiteľky dobre vedia, že pod maskami sú ich milí žiaci a tie ich malé čertoviny ich rýchlo prejdú. Takéto krásne fotografie sa podarili pani učiteľke PaedDr. Beátke Rusnákovej... strašidielka ako zo žurnálu.


Nielen čerti, ale aj čertice, strigy,
bosorky a ďalšie strašné potvory!

Dňa 29.10.2019 sa aj v našej triede 1. A konal sviatok Halloween. Deti prišli oblečené do rôznych masiek, najviac však boli čarodejnice, aj dobré aj zlé. Prišli aj duchovia, piráti, samurajovia a iné hrôzostrašné masky. Vybrali sme si najlepšiu aj najhroznejšiu masku, všetky deti však boli odmenené diplomom za odvahu.

Halloween v 1.A

Po promenáde masiek si deti aj zasúťažili v rôznych disciplínach, vyriešili sme pracovné listy, kde sme dokázali ako vieme čítať a počítať. Deti sa občerstvili koláčikmi, ktoré nám napiekli ich mamičky a spokojné odchádzali na jesenné prázdniny. Mgr. J. JuchováNávšteva knižnice v duchu ľudovej slovesnosti


Dňa 7. 11. 2019 sa žiaci zo 6.B triedy pod vedením p. uč. Mgr. L. Havlíčkovej zúčastnili literárnej hodiny na tému ľudová slovesnosť – anekdoty, hádanky, príslovia, pranostiky a porekadlá. Ľudová slovesnosť je súčasťou folklóru ( z angl. folk – lore: vedomosti ľudu), ktorá sa tradovala ústnym podaním.

Pani knihovníčky si pre žiakov pripravili zaujímavé skupinové aktivity na túto bohatú tému. Žiaci si zopakovali a zároveň sa aj obohatili o nové, doposiaľ nepoznané ľudové múdrosti. Zaujímavé na tomto posedení bolo, že sa všetko odohrávalo v tajomnom „hádankovom“ duchu. Hádankami nesršali iba žiaci, ale aj pani knihovníčky, ktoré prekvapili žiakov i s bohatou zásobou ľudových pranostík, porekadiel a prísloví. Hlavnou témou porekadiel a prísloví bolo jedlo. A tak sme si rozprávali aj o tom, prečo sa hovorí, že láska prechádza cez žalúdok, čo znamená, ak sýty hladnému neverí a pobavili sme sa aj na porekadle, ktoré hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí.”

Tému hádanky nám pani knihovníčky okorenili vzácnou knihou Hádanky od nášho pána riaditeľa Mgr. Dušana Gálika. Práve táto kniha zožala v tento deň u našich žiakov veľký úspech a stala sa najfotografovanejšou knihou :O).

Okrem ľudových múdrostí sme sa pokochali putovnou výstavou, ktorá niesla názov Najkrajšie kalendáre Slovenska v r. 2019. Žiaci videli kalendáre s rôznou tematikou, ako napr. tradície a folklór, mestá, obce, reprodukcie umeleckých diel, krásy prírody.

Po výstave a výklade sme sa presunuli do knižnice s regálmi plných kníh. Žiaci si mohli vybrať akúkoľvek knihu a čítať si z nej. Náš plán nabral ale iné obrátky, keď sme spolu s Alexandrou Csernokovou začali nahlas čítať ostatným žiakom a tak sa žiaci vystriedali v dramatizovanom čítaní.

Hodiny literatúry sme prežili v duchu našich tradícií a veríme, že si ich zachováme aj pre ďalšie pokolenia.  

Mgr. Lucia Havlíčková

Náš pán riaditeľ, Mgr. Dušan Gálik, oslávil začiatkom novembra okrúhle životné jubileum - 60. narodeniny. Keďže jeho osobný život je úzko spätý s pracovným životom, k množstvu gratulantov sa pripojili aj kolegovia zamestnanci a mnohí žiaci, ktorí mu prišli do riaditeľne poblahoželať. Medzi darčeky, ktoré ho najviac potešili, patrí drevený autobus. Nie je to žiadna sériová výroba. Model vyrobili naši žiaci v školskej dielni. Žiaci 2. stupňa na pracovnom vyučovaní starostlivo pracovali s náradím. Každý žiak pridal do výrobku kus svojej práce a zručnosti. Počas niekoľkých týždňov dostal autobus konečnú podobu. Nápad, nákresy a organizáciu práce si vzal na starosť učiteľ technickej výchovy Mgr. Ľ. Dula. Ojedinelý a pekne prepracovaný výrobok napokon odovzdal oslávencovi. Pán riaditeľ, ako výtvarník a estét, vysoko ocenil manuálnu zručnosť detí a darčeku sa veľmi potešil. Dodatočne sa aj my pripájame ku gratulantom a prajeme pánovi riaditeľovi veľa spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote.


Autobus pre pána riaditeľa

Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ základnej školy. Žiaci ho obdarili vlastnoručne vyrobeným modelom.

Dňa 7. 11. 2019 sa konalo na našej škole obvodné kolo vo vybíjanej pre základné školy. Zúčastnilo sa 8 základných škôl: I. ZŠ, II. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ Hrušov, ZŠ Veľká Čalomija, ZŠ Dolná Strehová, ZŠ Bušince a ZŠ Balog nad Ipľom.

Obvodné kolo vo vybíjanej

Po vylosovaní čísel sa hralo systémom každý s každým. Naše družstvo ani jeden zápas vo svojej skupine neprehralo, preto sme postúpili a hrali vo finálovom zápase s Balogom nad Ipľom. Obidva tímy mali dobrých hráčov, naše družstvo dlho viedlo, avšak súperovo družstvo napokon vyhralo a my sme boli na peknom druhom mieste.

Výsledky sú nasledovné: 1. miesto: ZŠ Balog nad Ipľom, 2. miesto: I.ZŠ, 3. miesto: ZŠ Hrušov. Naše družstvo bolo v zostave: Bevíz Sebastián /kapitán/, Dudáš Peter, Oláh Paťko, Krotáková Viki, Matyás Miško, Mesároš Miško, Kováčová Emma, Bendíková Miriam, Kolimárová Karina, Ignác Tomáš, Vargová Eliška, Hicová Miška. Výhercom gratulujeme.

 Mgr. J. Juchová


V minulom školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Zápalky očami detí", ktorú každoročne vyhlasuje Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. V piatok, 15. novembra, sa dvaja žiaci našej školy, Samko Krajčík a Stellka Rusnáková, zúčastnili slávnostného oceňovania v HaZZ v Modrom Kameni, pretože spomedzi 144 výtvarných prác z celého okresu sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých troch priečkach. Za odmenu si mohli v súkromí pozrieť všetky hasičské autá a celé príslušenstvo, dokonca sa obliekli do hasičskej kombinézy a vyskúšali si ťažkú prácu hasičov.

Gratulovali nám hasiči!

Samkovi a Stellke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


PeadDr.Beáta Rusnáková

Mikuláš, Mikuláš čože pre nás máš?


Aj tento rok  našu školu navštívil Sv. Mikuláš. Za pomocníkov si povolal našich ôsmakov, ktorí sa premenili v tento čarovný deň na anjelikov a čertíkov. Pripravili pre našich najmenších pekný program obohatený súťažami. Deti sa mohli guľovať, sánkovať a skladať obrázky. Mikuláš ich následne obdaroval sladkou odmenou.

(Mgr. Klátiková Lívia, Mgr. Beláková Janka a réžia Mgr. Krajčíková Ivona)
pozrite si video

Amoskovo na bežných mapách nehľadajte. Nachádza sa iba v rozprávkových mapách sveta fantázie. Ako orientačný bod slúži Základná škola na Ul. J. Amosa Komenského vo Veľkom Krtíši. Práve tu sa dňa 22.11.2019 uskutočnila rozprávková udalosť. Pán riaditeľ školy na jeden deň prenechal svoju funkciu kráľovi a kráľovnej. Deviataci sa zmenili na bytosti z rozprávok a so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pre prvákov čarovné podujatie. Tento deň, deň pasovania za prvákov – obyvateľov Amoskova, mal byť pre najmladších žiakov naozaj výnimočný. Ich prvé kroky viedli na Mestský úrad vo Veľkom Krtíši, kde  ich predstavitelia mesta slávnostne uviedli do života školákov. Akt samotného pasovania sa uskutočnil v telocvični školy. V scénke, ktorú žiaci zahrali, bola mama so svojimi neposlušnými deťmi. Kde je neplecha, tam musí byť aj striga. Striga zakliala všetky rozprávky, vyslobodiť ich mohli iba prváci svojou šikovnosť. Podarilo sa im to? Samozrejme áno. Malí žiačikovia sú veľmi šikovní a snaživí. Vyslobodili rozprávky, pomohli kráľovstvu a stali sa jeho čestnými obyvateľmi. Zložili prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že budú k svojim povinnostiam pristupovať zodpovedne. Tak, ako v rozprávke, aj v škole bývajú vydarené aj menej vydarené chvíle. Našťastie, aj tu platí, že dobro, múdrosť a trpezlivá snaha sa vyplatí. Držíme prvákom palce! Organizátorom podujatia ďakujeme za príjemné zážitky. Záznam z kráľovstva Amoskovo si môžete pozrieť vo videokronike.   


Kráľovstvo Amoskovo má nových obyvateľov

Testovali sme kondíciu prvákov


V dňoch 11.10. a 28.10. 2019 prebehlo na našej škole testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov ZŠ. Testovala sa 1. A a 1. B trieda v deviatich disciplínach. Kritériá boli neúprosné a nie vždy sa žiakom zadarilo, takže niektorí mali aj nulu. Vyhodnotenie v jednotlivých diciplínach je nasledovné:


Predklon v sede: Ondrejková Sofia /1.A/ - 14 cm

Opakovaná zostava s tyčou: Danko Dávid /1.B/ - 21,42 s

Výdrž v zhybe: Kováčová Karin /1.A/ - 31,9 s

Skok do diaľky: Havrila Juraj /1.A/ - 150 cm

Ľah – sed: Havrila Juraj /1.A/ - 25 krát

Kotúľanie 3 lôpt: Danko Dávid /1.B/ - 17,3 s

Člnkový beh: Tomaškinová Viktória /1.B/ - 12,4 s

Beep test: Havrila Juraj /1.A/ - 42

Vlajková naháňačka: Baráthová Charlotte /1.B/ - 18 ks

Najlepším gratulujeme a tešíme sa na ďalšie testovanie na budúci školský rok.

Mgr. J. Juchová

Člnkový beh


Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám aj tento školský rok prebehol na našej škole člnkový beh, na ktorom sa zúčastnili žiaci z nasledovných tried: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A , 4.B  a 4.C. Z každej triedy boli vybraní najlepší bežci: traja chlapci a tri dievčatá. Ich časy sa spočítali a vyhodnotili sa najlepšie triedy. Osobitne sa hodnotili žiaci prvých - druhých ročníkov a žiaci tretích – štvrtých ročníkov. Víťazné triedy v jednotlivých kategóriách dostali putovné poháre, ostatní diplomy.

Výsledky sú nasledovné:


Kategória 1. - 2. ročník:

1. miesto: 1.B

2. miesto: 2.A

3. miesto: 1.A


Kategória 3. - 4. ročník:

1. miesto: 4.A

2. miesto: 4.C

3. miesto: 4.B


Súťaž jednotlivcov:


Kategória 1. - 2.ročník:

Tomšú Maxim /2.B/  – 21,77 s

Hrušková Katarína /1.B/  – 22,06 s


Kategória 3. - 4. ročník:

Dudáš Peter /4.C/  – 19,62 s

Eckerová Nela /4.A/  – 21,36 s

Výhercom gratulujeme. Mgr. J. Juchová

Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň? Dňa 21. októbra oslavujú Deň jablka v mnohých krajinách a tento deň si každoročne pripomíname aj v našej škole. Tento rok sme tento deň oslávili aj s našimi prváčikmi. Celý deň bol netradičný a jabĺčko bolo spomenuté na každej hodine. Urobili sme si výstavku jabĺk, súťaž o najkrajšie jabĺčko a celý deň sme ochutnávali rôzne odrody jabĺk. Tento deň sme nemuseli čakať na prestávky ako v iné dni. Jabĺčka mali deti povolené jesť počas celého dňa, pretože „Čím viac jabĺk, tým ďalej lekár”.

Keďže v dávkovaní vitamínov sme chceli pokračovať celý týždeň, tak sme na tento krásny deň  naviazali týždňom ovocia a zeleniny. Vďaka našim rodičom sme si mohli celý týždeň pochutnávať na výborných ovocných a zeleninových šalátoch, na fantastických ovocných koláčikoch či chrumkavých tekvicových semiačkach. Dúfame, že megadávky vitamínov, ktoré sme tento týždeň spapali, nám postačia na celé jesenné obdobie.

PaedDr. Beáta Rusnáková


Deň jablka

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať aj doma samostatne. Každoročne sa žiaci školy zapájajú do geografickej olympiády.

Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nejednej šikovnej hlavičke. Dňa 2. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 12 žiakov. V kategórii G súťažilo 11 žiakov z 5. ročníka. Na 1. mieste sa umiestnil Damian Litavszký, 2. miesto obsadila Lívia Klátiková a 3. miesto patrí Jánovi Furákovi. V kategórii E súťažil len Miroslav Bokroš z 8.A triedy. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6. februára 2020.

 Mgr. Gabriela Výbochová


Šaliansky Maťko

Dňa 2. - 3. decembra sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej prózy pre žiakov 2. - 7. ročníka. Táto literárna súťaž už 27. rok nesie názov Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Naše žiačky si pripravili pod vedením svojich pani učiteliek povesti z rôznych kútov Slovenska. Započúvali sme sa do povestí z nášho krtíšskeho okresu, a to v povesti Hradná holubica (Modrý Kameň) v podaní Nely Čačkovej z 5. A a v povesti Zázračný prameň (Príbelce) v podaní Emy Deákovej tiež z 5. A. S povesťou O zlatej rimavskej kačičke a zbojníkovi nás oboznámila Ema Vengrínová z 5. B. Žilinskou povesťou Vysloboď ma! sa predstavila Žofia Pekárová z 3. A. Turčianskou povesťou Verona nás milo prekvapila Eliška Vargová zo 4. A a v bratislavskej povesti Rybí kráľ v podaní Lívii Havlíčkovej z 3. B sme sa dozvedeli, prečo sa na štedrý deň nemôžu loviť kapry. Keďže všetky žiačky podali výkon hodný recitátora, porota sa rozhodla udeliť dve prvé a dve druhé miesta.V I. kategórii  sa na 1. mieste umiestnila Žofia Pekárová z 3. A a Lívia Havlíčková z 3. B

V II. kategórii sa na 2 . mieste umiestnili Ema Deáková  a Nela Čačková z 5. A

1. mieste umiestnili Eliška Vargová zo 4. A a Ema Vengrínová z 5.B

Žofia Pekárová a Ema Vengrínová nás budú reprezentovať aj v okresnom kole Šalianskeho Maťka, ktoré sa uskutoční 17. decembra. Držíme im palce! Mgr. Lucia Havlíčková

Po troch týždňoch nahrávania obrazu a zvuku, únavných strihačských úprav a nekonečného prepisovania scenára, sa nám podarilo vianočné video spracovať do finálnej podoby. Hoci táto podoba nie je presne taká, ako sme si na začiatku predstavovali, dúfame, že nesklame. V predvianočnom období zaúradovali choroby a deti z krúžku sa nemohli dostaviť na natáčania. Keďže nebol dostatok hercov ani technikov, bolo potrebné improvizovať. Vďaka spolupráci rodičov detí, ktoré sa na tvorbe podieľali, sme sa napokon dobojovali až k záverečným titulkom. Ďakujeme tiež vedeniu školy za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Video si môžete pozrieť tu.

Vianočné video je hotové

Okresné kolo – Šaliansky Maťko

Dňa 17. 11. 2019 sa konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti. Našu školu reprezentovali žiačky Žofia Pekárová z 3.A, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v I. kategórii a Ema Vengrínová z 5. B, ktorá sa tiež umiestnila na 1. mieste v II. kategórii. Obom žiačkám srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.


Aktivity 2019-2020