Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Naša škola

Jedným z dôležitých medzníkov mladého človeka je obdobie plnenia školskej dochádzky na základnej škole. Naša základná škola si toto poslanie plní už 45 rokov, počas ktorých sa stala nevyčerpateľným zdrojom informácií v oblasti výchovy a vzdelávania. Učitelia školy chápu podstatu svojho vzťahu ku žiakovi, ako k cieľu a zmyslu svojej pedagogickej práce.

Vieme, že naši žiaci sú ľuďmi z rôznych sociálnych vrstiev, rôzneho výzoru, rôznych pováh, majú osvojené rôzne zvyky, ba i zlozvyky, dokážu sa správať pekne, milo, ale niekedy i príkro, sú zo šťastných či menej šťastných rodín. V hrudi každého žiaka však bije ľudské srdce.


V každom sú konkrétne dispozície, sklony či nadanie a danosti, ktoré sa v procese výchovy môžu rozvinúť do krásneho ľudského originálu. S optimizmom a nádejou prijímame pozitívny ohlas verejnosti o našej škole. Tešíme sa zo spoločných výsledkov a prajeme si, aby naša základná škola naďalej bola žriedlom múdrosti a výchovy mladých ľudí, ktorých naše mesto a spoločnosť bude potrebovať.  

Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy


Naša škola