Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Členovia rady školy


Za zriaďovateľa:

Augustín Janíček, Ing. Stanislav Mojžiš, JUDr. Mgr. Michal Komada, Mgr. Andrea Oroszlányová


Za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Janka Kušická


Za nepedagogických zamestnancov:
Katarína Fridrichová

Za rodičov:
Zlatica Bečkei  Sujová,  Lenka Ivičičová, Ing. Jana Koreňová, PaedDr. Viera Radošová

 


Rada školy

Zápisnica rady školy 28.3.2023

Štatút rady školy ZŠ V. Čechoviča

Zápisnica RŠ 12.10.2023

Zápisnica rady školy 27.2.2024