Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Archív 2021-2022

zapis22

Medzinárodný deň materinského jazyka21. február patrí Medzinárodnému dňu materinského jazyka. A tak si pani učiteľky slovenského jazyka a ich žiaci pripravili deň s aktivitami zameranými práve na pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania nášho materinského jazyka - slovenčiny. Výkladu o vývine slovenského jazyka od praslovančiny až po súčasnú podobu jazyka sa zhostili žiačky 9. A a 9. B triedy. Žiačky 7. B si pripravili rozhlasovú reláciu. Na základe získaných vedomostí sa žiaci  pokúsili napísať svoje mená v hlaholike, tvorili básne s témou materinskej reči, realizovali sa aj výtvarne, na portréte Ľ. Štúra a kolektívne súťažili s vedomosťami zameranými na Medzinárodný deň materinského jazyka. Mgr. L. Havlíčková


Víťazi jednotlivých ročníkov:


1. ročník   1. miesto Vetráková Miška – 1.A

                         Klimentová Ninka – 1.B

2. ročník   1. miesto Púpala Alex – 2.A

3. ročník   1. miesto  Havrila Juraj – 3.A

4. ročník   1. miesto  Bacsaová Laura – 4.B

Všetci žiaci boli odmenení knižnými odmenami, nezabudlo sa ani na ostatných žiakov, ktorí dostali perá so zmizíkom a pekné diplomy. Súťaž zorganizovala školská knižnica pod vedením jej vedúcej.


Mgr. Jana Juchová

Knižní pátrači


V marci a v apríli na našej škole prebehla literárna súťaž Knižní pátrači. Aj tento rok sa zapojili žiaci s radosťou z každej triedy. Najviac žiakov sa zapojilo z 1. C triedy. Nadviazali sme na vlaňajší ročník tejto zaujímavej súťaže.

V troch kolách opäť deti pátrali po správnych odpovediach na dané otázky a lístky s odpoveďami odovzdávali do pripravenej krabice. Všetky informácie boli aj na centrálnej nástenke na dolnej chodbe.

Do súťaže sa zapojilo 108 žiakov a všetkými tromi kolami bez chyby prešlo 45 pátračov. Títo žiaci museli preto postúpiť do rozstrelového kola, z ktorého vyšiel jeden víťaž z každého ročníka.


Zápis do 1. ročníka


V dňoch 22. a 23. apríla sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka. Pokým rodičia vybavovali potrebné náležitosti, budúci prváci prostredníctvom hravých aktivít prezentovali svoju zručnosti a vedomosti. Ukázalo sa, že veľká väčšina je na nástup do 1. ročníka pripravená. Tešíme sa na nich v septembri.  

Ďakujem rodičom, ktorí svoje deti zapísali na našu školu, za prejavenú dôveru.

Európsky týždeň boja proti rasizmu - Farebný týždeň


Na našej škole si už tradične pripomíname Európsky týždeň boja proti rasizmu (21.3.-25.3.2022) v duchu olympijskej tradície pod názvom „Farebný týždeň". Vzájomnú spolupatričnosť a rovnosť medzi národmi, rasami, kultúrami sme vyjadrili tým, že sme si obliekali tričká rovnakej farby podľa farieb olympijských kruhov. V pondelok to bola čierna, v utorok modrá, v stredu červená, vo štvrtok zelená a v piatok žltá. Keďže čierna farba je dosť smutná, naše oblečenie sme oživili rozdielnymi farebnými ponožkami. Prečo práve ponožkami? 21. marca sa každoročne koná „Ponožková výzva", ktorá sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Dátum 21.marec je symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm navyše. Rozdielne ponožky sa stali symbolom, pretože tento chromozóm má tvar ponožky. A hoci títo ľudia majú niečo navyše, nevyvyšujú sa. Sú úprimní, starostliví, milujú objatia, tešia sa z maličkostí, bezpodmienečne milujú život a majú právo byť plnohodnotne začlenení do spoločnosti. Toto začleňovanie zdravotne postihnutých ľudí do bežného života sa nazýva inklúzia. Aj takýmto spôsobom sme prejavili porozumenie a rešpekt k rozdielnosti. Mgr. Lenka Kováčová, koordinátorka prevencie

Objavením „hnedého zlata" tak obyvateľom Veľkého Krtíša pripomína, kto sa zaslúžil o chlieb, prácu a budúcnosť pre ľudí nielen vo Veľkom Krtíši, ale aj z blízkeho, či ďalekého okolia. V súvislosti s touto osobnosťou Veľkého Krtíša sme vyhlásili výtvarnú súťaž na tému: BANÍCTVO. Z výtvarných prác pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik, naslovovzatý odborník, vybral štyri najkrajšie. Žiaci najlepších výtvarných prác boli odmenení diplomom, farebnou a sladkou odmenou.


1. miesto: Veronika Baltazárová zo 6.A

2. miesto: Nina Klimentová z 1. B, Ľubomír Rojík zo 6.A

3. miesto: Lívia Havlíčková z 5.B

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Lucia Havlíčková

ob3.jpg ob4.jpg obr1.jpg obr2.jpg

Školská výtvarná súťaž

Dňa 20. decembra 2021 bol našej škole oficiálne odovzdaný čestný názov "Základná škola Vsevoloda Čechoviča". Sme radi, že nápad pána primátora Dalibor Surkoš - primátor Veľký Krtíš, udeliť našej škole čestný názov, sa v takom krátkom čase stal skutočnosťou a my môžeme byť hrdí na to, že sme jediná základná škola v našom meste, ktorá sa môže pýšiť čestným názvom.

Pri príležitosti udelenia nového názvu školy - Základná škola Vsevoloda Čechoviča by sme Vám radi pripomenuli, kto Vsevolod Čechovič bol.

VSEVOLOD ČECHOVIČ (1900 - 1961) bol geológ, objaviteľ modrokamenského uhoľného ložiska, vedec, člen korešpondent SAV. Na jar 1946 navštívil Ipeľskú kotlinu ako geológ handlovských baní a v oblasti okolo Krtíša a Pôtra vykonal podrobný geologický výskum a vrtné práce. Objavil tu modrokamenské uhoľné ložisko, resp. ložisko Pôtor-Dolina, ktoré ťažila Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši.
Zdroj:
https://www.velky-krtis.sk/osobnosti.phtml?id3=12029

klik

Záchrana ľudského života „v rukách defibrilátora"

Naša škola sa stala majiteľom AED – automatického externého defibrilátora. Je to prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu, teda pri zástave srdca. Dnes sme pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Havlíčkovej boli poučení o jeho správnom použití v prípade potreby. Neoddeliteľnou súčasťou pri záchrane ľudského života je KPR – kardiopulmonálna resuscitácia, ktorú naši žiaci na tréningovej figuríne technicky zvládli na výbornú. Pri nácviku záchrany života boli naši žiaci pochválení aj pani záchranárkou. Mgr. Lucia HavlíčkováRozprávkové vretienko


Je recitačná súťaž v umeleckom prednese rozprávky. Tento rok našu školu na okresnom kole reprezentovali len žiačky z 1. stupňa a obidve sa umiestnili na krásnom treťom mieste -


Nelka Košičiarová z 3. B a Ninka Mrázeková z 3. B.


Gratulujeme dievčatá!


Opäť sme excelovali na recitačnej súťaži


Škultétyho Zornička (Hviezdoslavov Kubín) je prestížna recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Naše žiacky podali opäť skvelé výkony.

POÉZIA

I. kategória

1. miesto - NELKA KOŠIČIAROVÁ z 3.B - náš okres bude reprezentovať aj na krajskom kole v Banskej Bystrici. 3. miesto - Melánka Pelčová z 3.A

III. kategória

2. miesto - Stellka Rusnáková zo 7.B

PRÓZA

2. miesto - Sabínka Kováčová z 3.A

Dievčatá, gratulujeme a držíme palce na krajskom kole. Súťaže sa zúčastnili aj ďalší šikovní recitátori, ktorí sa vo veľkej konkurencii neumiestnili: Ninka Mrázeková, Andrejka Klátiková a Ľubko Ďurica.

PaedDr. Beáta Rusnáková


V dňoch 29. a 30. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Do okresného kola postúpili len úspešní riešitelia školského kola: Tomáš Petrovský 3. B, Adam Baláž 3. B, Sofia Ondrejková 3. A, Richard Nyifor 3. B, Eliana Krajčíková 3. B, Filip Ivanič 3. A, Táňa Paľovová 3. B, Karin Bečkeiová 3. A, Ján Prachár 3. B, Melánia Pelčová 3. A, Sofia Kuviková 3. A, Maxim Tomšů 4. B, Andrea Klátiková 5. A, Dávid Végh 5. B a Michal Jardek 6. B.

V okresnom kole boli úspešnými riešiteľmi v kategórii P6 Michal Jardek, v kategórii P5 Andrea Klátiková (3. miesto), v kategórii P4 Maxim Tomšů (2. miesto) a v kategórii P3 Sofia Ondrejková, Adam Baláž (3. miesto) a Karin Bečkeiová (krásne 1.miesto).

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným  riešiteľom zo srdca GRATULUJEME. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Mgr. J. Beláková

Pytagoriáda - okresné kolo

Dňa 30.3.2022 boli žiaci 4.A a 4.B na exkurzii vo Hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom, kde mali možnosť zopakovať si prebraté učivo zo štvrtého ročníka. Videli astronomické úkazy na umelej oblohe planetária, ktorého sférická projekčná plocha má priemer 10 metrov. Systém planetária dokáže simulovať pohľad na oblohu z ktoréhokoľvek miesta na Zemi. Na konci prezentácie si žiaci pozreli animovaný film So zvieratkami vo vesmíre.

Návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Naši žiaci sa zapájali do diskusie a za skvelé vedomosti k téme vesmír, boli inštruktorom pochválení. Bol to pre všetkých skvelý a nezabudnuteľný zážitok.

Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. PetríkováAutorské osobnosti regiónu


Dňa 13.04. 2022 sa žiaci 9. A a 9. B zúčastnili zaujímavej hodiny literatúry v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši na tému: Autorské osobnosti regiónu. Žiaci si vypočuli zaujímavý výklad o autoroch v našom regióne, ktorého súčasťou bola prezentácia a potom sa chopili praktickej úlohy. Ich úlohou bolo vyhľadať životopis, zaujímavosť už známeho regionálneho autora z kníh, z ktorých nám pani knihovníčky pripravil bohatú výstavu. Túto úlohu mohli realizovať  kdekoľvek v priestoroch knižnice, v akejkoľvek knihe už známeho autora. Tak si každý žiak našiel vlastný kútik, kde sa s húževnatosťou ponorili do diel autorov ako napr.: Ján Fekete, Ján Mäsiar, Anna Kollárová, Tomáš Sitár.

Počas tohto podujatia nás milo prekvapili dve veci:

1) Naša žiačka z 9. A, Nina Kovaľová, si na zozname autorských osobností nášho regiónu našla svojho deda, Vladimíra Vargu.

2) Regionálnym autorom je aj náš pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik. S jeho knihou Hádanky sa žiačky s nadšením odfotili. Mgr. Lucia Havlíčková


2% z dane pre Slovenskú radu rodičovských združení pri Základnej škole Vsevoloda Čechoviča, Veľký Krtíš


Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.
 Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

· skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

· skvalitnenie vybavenia školy


Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročn o zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si do počítača a až potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. 


4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s potvrdením), môžete doručiť triednym učiteľom do 30. marca 2021 do školy, do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

Predvyplnené tlačivo

Dnešná zvláštna doba nás učí a núti hľadať nové a nové možnosti a spôsoby výučby. Nakoľko chorých žiakov musíme vyčleniť na chvíľu z kolektívu, čo sa dialo aj pred pandémiou, ale bohužiaľ corona vírus vyčleňuje aj zdravé deti, ktoré musia ostať v karanténe. Aby neprišli o výklad z hodiny, pokúsila som sa  učiť hybridne. Čo to teda znamená - Hybridné vzdelávanie kombinuje online vzdelávanie s výučbou v reálnom čase v triede, teda zapájam ich do bežného vyučovacieho procesu. Vyskúšali si to piataci v 5. A, šiestaci v 6. B, žiaci 7. B a dokonca aj naši ôsmaci. Potrebovala som  na to len chuť a ochotu.

No až také ľahké to nebolo. Potrebujeme na to aspoň kameru a vedieť zdieľať obrazovku, aby žiaci, ktorí nás sledujú z domu, videli na svojej obrazovke všetko, čo na hodine píšeme. Nie vždy to funguje 100%-tne, občas zlyhala technika, občas hapruje internet. Avšak aspoň počuť výklad učiteľa a vidieť čo sa píše na tabuľu, je niekedy viac, ako samovzdelávanie. Najlepšie, ak sa k tomu vyjadrili  žiaci, ktorí majú sami takúto skúsenosť a zažili to na vlastnej koži:

Alexandra Csernoková, 8. A: „Hodina bola určite lepšia, príprava bola dobrá tým, že sme mali poslané učivo a príklady k učeniu, ale veľa výpočtov sa robilo počas online hodiny a tým sme mali vlastne čas pochopiť učivo. Pochopili sme, páčilo sa nám to, aj sme pani učiteľku počuli a rozumeli. Nebolo to síce ako v škole, ale bolo to veľmi dobré."

Maximilián Medveď, 8. A:„Mne osobne všetko fungovalo a čo sa týka výkladu sa mi lepšie učilo v škole. Výklad učiva som pochopil aj doma, ale v škole je to omnoho lepšie."

Roman Ubrankovič 8. A: „Online prenos mi fungoval, pomohlo mi to. Počul som dobre, sem tam zvuk zapískal. Páčilo sa mi to."

Tamarka Blažeková 8. A: „Keď sme boli doma a mali sme online prenos z triedy tak som všetkému chápala. Keď bol výklad len zadaný na začiatku dňa najprv som tomu nerozumela, ale cez online prenos vďaka výkladu pani učiteľky som učivo pochopila. Hoci som tomu rozumela, nebavila ma tá hodina tak, ako normálne v škole. Veľmi som sa nudila a nebolo to určite také ako normálne v škole."

Patrik Krajčík, 7. B: „Keď som bol na online zdieľanej hodine, tak som mal pocit, že som v škole, pretože som takto mohol počuť pani učiteľku aj žiakov. A všetko, čo sa na hodine robilo.

Rodič žiačky: „V mene dcéry Vám veľmi pekne ďakujem za túto možnosť. Je to veľké plus, keď napreduje s učivom spolu s Vami."

Niekto doma, niekto v škole...

online7.jpg online2.jpg online4.jpg online1.jpg online6.jpg online3.jpg online1.jpg

Pripravila: Mgr.Lívia Klátiková

Karneval v našej škole


Koniec zimy je tradične spojený s fašiangami.  K nim neodmysliteľne patrí prezliekanie sa do masiek a kostýmom. V tomto roku sme fašiangový karneval absolvovali v triedach. V maskách sa prvé dve vyučovacie hodiny učilo a potom nasledovala zábava. Pri príprave masiek využili žiaci svoju kreativitu a zručnosť. Masky boli naozaj pestré. Na druhom stupni získali tie najzaujímavejšie diplomy. Bokom nezostal ani pedagogický zbor, kostýmy našich pani učiteliek prispeli k príjemnej karnevalovej nálade.

karneval3.jpg karneval4.jpg karneval5.jpg karneval6.jpg karneval7.jpg karneval8.jpg karneval9.jpg karneval11.jpg karneval12.jpg karneval13.jpg karneval14.jpg karneval15.jpg karneval16.jpg

V 13. ročníku súťaže zabojovalo o titul VŠETKOVEDKO

viac ako 20 500 žiakov z celého SlovenskaV celoslovenskej súťaži sa dňa 30. novembra 2021 odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími žiakmi. V našej skole sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO druháci (8), tretiaci (11) a štvrtáci (5), kde prepojili vedomosti všetkého, s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli a mali šancu zažiť pocit výnimočnosti.  Preukázali svoje schopnosti a zručnosti testom, kde zodpovedali na 24 až 30 otázok. Otázky boli z rôznych oblastí: z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského a anglického jazyka, literárnej výchovy, matematiky, výtvarnej výchovy, informatiky a dopravnej výchovy. Účastníci naplno predviedli čítanie s porozumením medzi 20 500 žiakmi z celého Slovenska. Opodstatnenosť súťaženia bola v tom, že žiaci získali skúsenosť vo vypĺňaní testových odpoveďových  hárkov a zároveň si mali možnosť uvedomiť, že v živote je užitočné mať prehľad a vedomosti.

Titul VŠETKOVEDKO získali:

Eliška Sölská z 2.A, ktorá sa umiestnila na 11. mieste,

Maxim Tomšů zo 4.B, ktorý sa umiestnil na 13. mieste,

Karin Bečkeiová z 3.A, ktorá sa umiestnila na 14. mieste,

Mya Mbaye zo 4.B, Lea Gerbáčová z 2.A, Alex Púpala z 2.A, Lea Tomšů z 2.C, Sabina Kováčová z 3.A, Sofia Ondrejková z 3.A, Eliana Krajčíková z 3.B, Lea Legényová zo 4.A.

Gratulujeme 11. žiakom za perfektné umiestnenie v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, ktorí získali titul VŠETKOVEDKO. Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov na Slovensku.

Titul VŠETKOVEDKOV  UČEŇ získali: Kachničová Stanislava 2.A, Boríková Laura 2.B, Cina Mateo 2.B, Valentínyová Terézia 2.C, Barcajová Veronika 3.A, Kériová Nina 3.A, Resutíková Alexandra 3.A, Baláž Abam 3.B, Nyifor Richard 3.B, Pavlov Maxim 3.B, Petrovský Tomáš 3.B, Adam Andrej 4.A, Bánik Lukáš 4.A

Súťažiaci dostali diplom a darčeky, ako spomienky na súťaž. Priložené fotografie sú k nahliadnutiu. Koordinátorka Mgr. Denisa Petríková gratuluje šťastným výhercom a všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže (www.talentida.sk) a želá mnoho úspechov a chuti do ďalšieho vzdelávania.

Mgr. Denisa Petríková

Úspechy našich žiačok v Okresnom kole dejepisnej olympiádyNaša škola podporuje vzdelávanie a talent žiakov aj na úrovni rôznych olympiád a súťaží. Okresné kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2022 online formou. Zúčastnili sa ho vynikajúce žiačky v oblasti histórie Tamara Blažeková a Sára Tuhárska, ktoré individuálne pripravovala pani učiteľka Mgr. Zuzana Kiapešová. Tamara Blažeková z 8. ročníka získala 1. miesto a postup na krajské kolo. Sára Tuhárska z 9. ročníka skončila na 3. mieste. Príjemnou odmenou za toto vynikajúce umiestnenie im naša ZŠ umožnila posedenie pri koláčiku s pani učiteľkou, kde "pokecali" samozrejme aj o témach historických, ale aj súkromných.

Gratulujeme žiačkam za reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa ďalších úspechov v štúdiu aj v súkromí.

Šaliansky Maťko


Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je recitačná súťaž v prednese slovenskej povesti. Našu školu v okresnom kole reprezentovali dve žiačky a dosiahli naozaj pekné výsledky. Stellka Rusnáková zo 7. B súťažila v III. kategórii a umiestnila sa na 2. mieste. Sabinka Kováčová z 3. A súťažila v I. kategórii a umiestnila sa na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme a veríme, že láska k umeleckému prednesu im vydrží čo najdlhšie.


Jar prichádza

Len nedávno sme sa tešili z Vianoc a už tu máme marec. S ním prichádza aj obdobie jari a teplejších dní. Slnko ešte veľmi nehreje a občas zafúka studený vietor, ale my vieme, že zima je už neodvratne preč. Pani učiteľky vyzdobili školskú chodbu jarnými dekoráciami. Čo sa stalo so snehuliakmi, ktorí boli počas zimy na chodbe? Dozviete sa z krátke videa, ktoré sme podali trochu rozprávkovo. Nájdete ho vo videokronike.

 Stella Rusnáková

 Sabina Kováčová

Operácia orech a iné dedkoviny

Dňa 20. 09. 2021 sme mali možnosť spoznať pani spisovateľku Andreu Gregušovú. Prišla ku nám na stretnutie, organizované Hontiansko-novohradskou knižnicou vo Veľkom Krtíši v rámci projektu „KNIŽNÝ KALEIDOSKOP". Pani spisovateľka nám predstavila svoje krásne knižky pre deti. Červík Ervín, ktorý mal najradšej klobúky a prežil cestu plnú dobrodružstiev. Operácia orech a iné dedkoviny je príbeh rozprávajúci o bratoch, ktorí sa každoročne sťahujú do Hrušian k babinke a trom dedkom, ktorí sú hendikepovaní, ale je s nimi úžasná sranda. Deťom sa páčila kniha Marína a povaľači, kde traja kamaráti bývajú na povale: pavúk, komár a netopier, ktorí krotia malé dievčatko Marínu. Ďalej nám predstavila zaujímavé knihy s environmentálnou tematikou. V knihe Gréta sme sa zoznámili s veľrybou, ktorá je úspešná speváčka, ale príde o hlas. Morské živočíchy sa spolu s Grétou nakoniec rozhodnú vyčistiť more, v ktorom žijú. Kniha Vincent je náučný príbeh o vode z hĺbky našich bukových lesov až po tajomné jaskyne. Vodník Vincent sa vydá hľadať stratenú knihu múdrosti, Vodovedu. Počas hľadania stratenej knihy sa dozvie spolu s kamarátmi všetko o vode. V ostatných mesiacoch sme nemali možnosť navštevovať mestskú knižnicu, preto o to viac nám bolo vzácne opätovné stretnutie sa s knihami.


Pani spisovateľke Andrejke Gregušovej veľmi  pekne ďakujeme za návštevu v našich triedach v 4. A a 4. B v Základnej škole na Ul. J.A.Komenského vo Veľkom Krtíši.  

Mgr. M. Krajčíková a Mgr. D. Petríková


Krtíšsku Horičku

budú obývať strašidlá

Sviatok všetkých svätých, či po novom sviatok strašidiel – Halloween prichádza s chladnými dňami doprevádzaný duchmi, tekvicami a rôznymi mátohami. V tomto roku si podľa plánu  Mesta Veľký Krtíš dajú zraz v parku Hôrka, známemu tiež ako Horička. Aj žiaci našej školy, v spolupráci s pedagógmi a rodičmi, prispeli svojou porciou halloweenovskej hrôzy. Veď práve o nej je tento neobvyklý sviatok. Viac sa dozviete z videa.

Biobeh

„Dňa 16.10.2021 som sa zúčastnila bežeckej súťaže BIOBEH vo Veľkom Krtíší. Veľmi som sa tešila. Bolo to pre mňa niečo nové, neznáme. Počasie nám prialo, bolo trošku chladno, ale slnečno. V kategórii dievčatá – beh na 400m, som sa umiestnila na treťom mieste. Som rada, že som mohla reprezentovať našu školu. Bol to veľmi dobrý pocit. Dúfam, že aj o rok budem mať možnosť sa jej zúčastniť." Laura Bacsaová, IV.B


Takto krásne nám opísala beh naša žiačka a my s ňou musíme len súhlasiť. Aj keď sobotné ráno mnohí z nás radšej leňošia, našli sa žiaci našej školy, ktorí si privstali a už o 9:00 stáli na štarte behu. A nie len, že si beh odbehli, ale sa aj postavili na stupne víťazov.

Attila Szilágyi (1.A) –        2.miesto /beh 150m

Laura Bacsaová (4.B) –    3.miesto/ beh 400m

Lucia Kolimárová (9.A) –  3.miesto /beh 800m

Lukáš Mustafa (6.B) –     3.miesto/ beh 800m

Víťazom gratulujeme a veríme, že si bežeckú ligu vo Veľkom Krtíši v jej ďalšom ročníku odbehne čo najviac našich žiakov.


Mgr. L. Klimentová

Jeseň v ŠKD

Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Pripomíname si krásu jesennej prírody, farieb, chuti ovocia a aktivity spojené s dňom jablka, úctou k starším, Halloween. Októbrové popoludnia v našom školskom klube bývajú plné nápadov a radosti. Strihá sa, lepí, aranžuje. Vďaka všetkým šikovným rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach vytvoriť farebnú jesennú výstavku.

Bc. Heidi Schmidtová


U nás v škole vieme, že jabĺčko má v októbri sviatok. A preto máme vždy 21. októbra malú slávnosť. Je nám ľúto, že sme už druhý rok bez voňavých koláčikov, chutných ovocných a zeleninových šalátikov, ale jabĺčko si svoju oslavu aj tak zaslúži.


Vedeli ste, že:

 Jedno jablko denne nahradí lekára?

Existuje minimálne 7000 odrôd jabĺk?

 Červené jablká obsahujú 5x viac vitamínu C ako zelené?

Zlepšujú pamäť, zaženú smäd, pomáhajú pri chudnutí a pomáhajú pri nespavosti?


PaedDr. Beata RusnákováDeň jablka v 3. B

Dnes sa už málokto bojí strašidiel, duchov, čarodejníc. Naopak, akosi nám zľudoveli a aj v rozprávkach často hrajú kladnú úlohu. Zdá sa, že strašidlá sa zcivilizovali. Aspoň u nás v škole to tak vyzeralo. Sedeli v laviciach, učili sa, dokonca absolvovali kondičný výcvik. Aj strigy a čarodejnice chcú dobre vyzerať. Vyziabnutá postava a krivý nos odchádzajú do minulosti. Všetko sme zaznamenali na video. Pozrite si ho. Nebojte sa, zabávajte sa so strašidlami.


Halloween a výcvik strašidiel

Dňa 25. 10. sa v 3. A triede konal halloweenovský deň. Žiaci sa na tento deň veľmi tešili a dôkladne si pripravili aj masky. Preto sa v našej triede zišli všetky čarodejnice z okolia, navštívili nás aj gróf Dracula, Harry Potter, smrtka a aj tekvica. Celý deň sme strávili s témou Halloween, robili sme si úlohy z matematiky a vybrané slová s malým milých duchom. Deň sme zavŕšili pavúkom na sieti, na pamiatku sme sa odfotili a už teraz sa tešíme na budúci rok v spoločnosti strašidiel. Mgr. J. Juchová

Halloweenovský deň

Návšteva knižnice


Dňa 05. 11. 2021 sa žiaci 5.B pod vedením p.uč. Mgr. L. Havlíčkovej zúčastnili literárneho podujatia v Hontiansko-novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši pod názvom Krajina zvaná Literatúra. Pani knihovníčky si pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity a súťaž zameranú na autorov, názvy kníh, vydavateľstvá a  orientáciu v knižnici. Traja najlepší žiaci boli aj odmenení. Najlepšie sa darilo Livii Havlíčkovej, Lare Uramovej a Matejovi Koreňovi. Žiaci sa v knižnici cítili veľmi príjemne. Navštívili všetky oddelenia tejto "krajiny". Priestory knižnice sú vynovené, všetko dýchalo novotou a tá vôňa kníh... to musíte zažiť! Veď posúďte sami

PS: Vedeli ste,že v mestskej knižnici sa nachádza až 54 000 kníh?


Archív aktualít 2020-2021

Čím žila naša škola cez prázdniny…

Ani cez prázdniny nebolo v škole prázdno. Pokým si väčšina žiakov a zamestnancov užívala letný odpočinok, iní pripravovali prostredie školy na nový začiatok školského roka. Prezradíme vám, čo sa v našej škole dialo…video

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021”. Zámerom tohto projektu je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť získať, či upevniť vedomosti, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Na výzvu zareagovala aj naša škola a naplánovala realizáciu Letnej školy na termíny od 16.8.2021 do 20.8.2021 a od 23.8.2021 do 27.8.2021. Do Letnej školy sa prihlásilo 36 žiakov 2. stupňa.

Od polovice augusta bolo vo vybraných triedach živo. Pani učiteľky druhého stupňa pripravili pre žiakov zaujímavý letný program vyučovania. Nebolo to tradičné vyučovanie, kde sa vysvetľuje učivo a skúša. Výučba prebiehala prostredníctvom osobných skúseností a zážitkov. Napríklad vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra bol poňatý rozprávkovo. Rozprávkové príbehy sa nielen čítali, ale prezentovali aj nemo – žiaci predvádzali pantomímu a snažili sa tak zahrať postavy, ktoré v rozprávkach vystupujú. Na rozprávkovú tému pripravila pani učiteľka aj hru so slovami, ktoré bolo treba identifikovať. O literárnu tvorbu sa snažili aj samotní žiaci. Tvorili príbehy podľa vlastnej fantázie, dokonca sa na chvíľu stali poetmi a vymýšľali básne na nie jednoduché tému – baníctvo.

V rámci predmetu geografia a predmetu regionálna výchova sa žiaci vybrali na potulky okresom Veľký Krtíš. Navštívili Hrad Modrý Kameň a tiež evanjelický kostol, kde im pán farár poskytol zaujímavé informácie. Ba dovolil im zahrať na organe a vojsť do kostolnej veže. K poznatkom, ktoré žiaci získali osobnou návštevou, pridali informácie a obrázky z internetu. Takto vytvorili myšlienkovú mapu, do ktorej boli okrem Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa zahrnuté aj obce HrušovDolná Strehová.

Myšlienkové mapy boli častým výstupom poznávacích aktivít. Prostredníctvom nich usporiadali získané informácie do systému, ľahšie si osvojili asociácie a vizuálne vnemy im umožnili jednoduchšie zapamätanie si poznatkov. Podobne spracovali aj učivo z dejepisu - tému 1. svetová vojna.

Počas Letnej školy sa nezabudlo ani na precvičovanie anglického jazyka. Aj tu poskytli dobrú službu rozprávky. Tentoraz formou divadelného predstavenia. Žiaci prostredníctvom divadelných postavičiek, nazývaných javajky, či maňušky, odohrali rozprávkový príbeh. V ďalšej aktivite si žiaci „otvorili“ obchod so zeleninou a ovocím. Zelenine a ovociu priraďovali anglické výrazy, zamerali sa nielen na správnosť pomenovania, ale aj na výslovnosť. Obchod so zeleninou a ovocím bol výbornou učebnou pomôckou nielen na anglický jazyk, ale aj na matematiku, kde sa počítalo množstvo alebo fyziku, pri zisťovaní hmotnosti.

Zaujímavým a poučným zážitkom bola návšteva včelárov zo včelej farmy Katka v Leseniciach. Pán Babka a pani Babková prišli žiakom porozprávať o živote včiel. Tento nenápadný hmyz je pre človeka nezmierne užitočný. Hoci chov včiel nie je v súčasnosti veľmi atraktívna a prosperujúca činnosť, včelie produkty patria k veľmi kvalitným prírodným produktom a majú pre zdravie človeka veľa benefitov. Žiaci mohli priamo v škole ochutnať viac druhov medu, ktorý včelári priniesli. Ako pozorní a aktívni poslucháči si balenie medového medvedíka odniesli aj domov.

Taká bola Letná škola – bez skúšania a známok, no ponúkla veľa príležitostí získať nové užitočné aj zaujímavé informácie. Vyučovacie predmety sa spájali do jedného poznávacieho celku, o informáciách sa diskutovalo, žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory a tiež prejaviť svoju kreativitu.  Najlepšie si človek zapamätá to, čo sám prežije, v tomto duchu pani učiteľky pripravili program svojich učebných blokov a snažili sa, o čo najväčšiu aktivitu samotných žiakov. Letná škola splnila svoj zámer. O pár dní začína nový školský rok, nástup týchto detí do školy bude menej stresujúci, keďže už malú „rozcvičku” absolvovali  práve v Letnej škole.

Letná škola bez skúšania

lsb_ovocie.jpg lsb1.jpg lsb2.jpg lsh1.jpg lsh2.jpg lsk1.jpg lsk4.jpg lsk5vojna.jpg lsklmatematika.jpg lsv1potulky.jpg lsv2.jpg lsv3.jpg lsk3.jpg lsk2.jpg lsh3.jpg lsk.jpg lssss.jpg

Opäť na štartovacej čiare školského roka

Len pred pár týždňami sme sa tešili, že sme dobehli do cieľa. Niekto bodoval viac, iný menej, ale vydýchli sme si všetci. V športe je dôležitá vytrvalosť a pravidelnosť. To isté platí aj vo vzdelávaní. Okrem vecí, ktoré už poznáme z minulého školského roka, pribudne aj pár zmien. Postupom do vyšších ročníkov pribúdajú vyučovacie predmety a zvyšuje sa náročnosť. Ak zostaneme pri porovnaní zo športom, aj v škole je veľmi dôležitý dobrý štart. Nezanedbajme ho, zameškané sa ťažko dobieha.

Popri ostrieľaných „bežcoch”, nastúpili na dráhu vzdelávania aj nováčikovia – prváci. Ešte celkom nevedia, čo ich čaká. Možno sa im v prvý deň trochu roztriasli kolená. My však hráme fair-play a radi im pri prvých krokoch pomôžeme. Veď nejde o rekordy, víťazmi sú všetci, ktorí statočne a zodpovedne dôjdu do cieľa. Nech nás žiadne prekážky neodradia!

Užili ste si prázdniny? Ste odpočinutí? Dúfame, že áno. Beh na dlhú trať je odštartovaný.

Pán primátor potešil prvákov aj v tomto roku

Pre primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša je začiatok školského roka rovnako dôležitou udalosťou, ako pre učiteľov a žiakov. Začiatkom septembra prišiel privítať najmladších žiakov. Na nádvorí školy sa spolu s ďalšími pracovníkmi mestského úradu stretol s deťmi, pani učiteľkami a pánom riaditeľom školy. Poprial všetkým úspešný štart a keďže vie, že deti majú radi darčeky, odovzdal im balíčky s užitočnými vecami – školskými pomôckami, perami, farbičkami.

Väčšina žiačikov sa s pánom primátorom stretla osobne po prvýkrát, no odteraz si ho určite budú všetci pamätať ako „uja”, ktorý  popri veľkých starostiach o správu mesta nezabúda ani na malých školákov.  


Skvelé výsledky našich žiakov v English Star

V minulom školskom roku sme sa zapojili do anglickej súťaže English Star. Vyhodnotenie súťaže však k nám dorazilo iba nedávno. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov našej školy, 16 žiakov prvého a 16 žiakov druhého stupňa. Dosiahli sme skvelý výsledok. V kategórii 20-50 súťažiacich sme v rámci Slovenska obsadili krásne 7. miesto a dosiahli úspešnosť 93,03% (škola na 1. mieste mala úspešnosť 95,42%).

Pochváliť sa môžeme aj individuálnymi výsledkami žiakov. 100% úspešnosť a diplom so zlatou medailou získalo 9 žiakov: Richard Nyifor, Charlotte Baráthová, Katarína Hrušková, Matias Keťko, Nicol Ševčíková, Ivan Vonkomer, Lukáš Zrubec, Branislav Belák a Karin Notová.

Diplom so zlatou medailou získali aj Andrej Adam, Michal Moravčík, Maxim Tomšú, Eliana Krajčíková, Lívia Havlíčková, Matej Koreň, Mya Mbaye, Miroslav Bokroš, Miriam Bendíková, Martin Varga, Stella Rusnáková, Martina Barcajová, Karin Kolimárová, Michal Jardek, Maximilián Medveď, Eunika Bobálová, Patrik Krajčík, Peter Dudáš a Nella Eckerová. Úspešní žiaci boli tiež Samuel Krajčík, Zuzana Štefanová, Elena Oláhová a Emily Balážová.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Lenka KováčováPri nástupe do školy v tomto školskom roku žiakov prekvapilo, že bufet s občerstvením na svojom mieste nestojí. Nákup nápojov a potravín škola riešila zabezpečením automatov, ktoré poskytujú bohatý výber nápojov aj hodnotných jedál. Bagety a sendviče rôznych druhov sú plnené šunkou, kuracím mäsom, vajíčkami, syrom, zeleninovou oblohou..., každý nájde niečo podľa svojej chuti. V období zvýšených hygienických opatrení je samostatné balenie každého výrobku pozitívom. Cez prestávky stoja pred automatmi rady žiakov, o tovar je záujem. Dopĺňa sa takmer denne čerstvým jedlom a nápojmi.  Kto má vo vrecku pár mincí, hlad, či smäd ho nezaskočí.


Čerstvé bagety, mnoho druhov nápojov
aj sladkosti

O desiatu z automatu je veľký záujem

Od začiatku školského roka uplynuli takmer tri mesiace.  Po prázdninách sme sa vrátili do známeho prostredia a pokračujeme vo vzdelávaní. Inak vnímajú začiatok školského roka prváci. Všetko je pre nich nové. Nové prostredie, noví ľudia, nové pravidlá. V priebehu uplynulých týždňov si už na život v škole zvykli, získali mnoho vedomostí, sú z nich skutoční žiaci. Tradíciou v našej škole je, že prváci prechádzajú slávnostným obradom – pasovaním. V tomto roku ho absolvovali v priestoroch Mestského úradu vo Veľkom Krtíši.


Prvákom prajeme veľa úspechov vo vzdelávaní. Nech v laviciach našej školy získajú dobrý základ pre svoje budúce štúdium a povolanie.  Video Pasovanie prvákov.

Pasovanie prvákov

Ďakujeme, starkí a starké

Jeseň, ako roční obdobie, sa často spája s jeseňou ľudského života. Čas, keď všetko živé dozrelo a hoci už nie je plné energie, nosí v sebe hodnoty získané prežitým časom. Tak aj človek. Hoci ľudské telo v jeseni svojho života slabne, bohatstvo duše a láskyplné srdce je nesmiernym zdrojom energie pre najbližších.  Starí rodičia a vnúčatká stoja na opačných stranách ľudského roka, ako jar a jeseň. Predsa majú k sebe blízko, kvitnú im kvety lásky a vďaky.

Žiaci 1. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. A. Lajkovej pripravili program pre svojich starých rodičov, ktorým chceli povedať, ako ich majú radi a ako sú pre nich dôležití. Určite si im to podarilo. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 25.novembra 2021. V kategórii 1A (5.-7.ročník) súťažilo 12 žiakov. V kategórii 1B (8.-9-ročník) súťažilo tiež 12 žiakov. Tu sú výsledky:


kategória 1A:

1.miesto: Nicol Ševčíková (5.A)

2.miesto: Peter Dudáš (6.B)

V októbri a v novembri sa konal Jazykový šampionát WocaBee pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úlohou žiakov bolo nazbierať čo najviac WocaBee bodov za naučené slovíčka. Medzi sebou súperili študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Celkovo sa do súťaže zapojilo takmer 60 000 žiakov.

Olympiáda v anglickom jazyku

Naše úspechy s WocaBee

V tomto školskom roku sa nám naskytla príležitosť vyskúšať si učenie slovíčok v anglickom a nemeckom jazyku trochu inak ako sme zvyknutí, a síce pomocou aplikácie WocaBee. WocaBee je inovatívna aplikácia na učenie slovíčok v cudzích jazykoch.

V tejto appke si žiaci precvičujú pravopis slovíčok, tiež ich preklad a výslovnosť. Okrem toho sa môžu zabaviť na online hrách alebo si overiť svoje vedomosti v písomkách.

Naša škola dosiahla vynikajúce úspechy. Žiaci triedy 5. A,B (skupina p. uč. Lenky Kováčovej) získali prvenstvo v okresnom kole súťaže v anglickom jazyku a reprezentovali nás aj v krajskom kole.

Aj druhé a tretie miesto v rámci okresu patrilo triedam z našej školy. Na 2. mieste sa umiestnila 7. B (skupina p. uč. Janky Belákovej). Na 3.mieste skončila 7. A,B (skupina p. uč. Lenky Kováčovej). Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.kategória 1B:

1.miesto: Karin Notová (9.A)

2.miesto: Sara Tuhárska (9.A)

3.miesto: Branislav Belák (9.B)


Nicol Ševčíková a Karin Notová budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa bude konať 13.januára 2022. Budeme im držať palce!

Mgr. Lenka Kováčová

Možno s tým Mikuláš nerátal...,

ale našiel deti v školeSám prišiel netradičným spôsobom. Napriek nepriaznivým okolnostiam, všetko dobre dopadlo. Mikuláš sa stretol s deťmi a deti stretli Mikuláša. Taký bol koniec podujatia, ktorý zorganizovala a pripravila pani učiteľka Mgr. L. Klimentová. Ďakujeme všetkým, ktorí jej pri to pomáhali. Ako to všetko začalo a prebiehalo, dozviete sa z videa.   

V tomto šk. roku sa uskutočnil 12. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročnou témou bola: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými ZŠ a osemročnými gymnáziami a podpora čítania. Aj v tomto školskom roku našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ J. K. Tyla v Písku, v ČR. Žiaci našej školy v spolupráci s niektorými triednymi učiteľkami na 1. stupni, s vychovávateľkami z ŠKD a vyučujúcimi SJL, VYV a TECH na 2. stupni, prispeli množstvom farebných záložiek, ktoré zdobili úryvky, citácie a ilustrácie poézie, prózy. Každá záložka bola jedinečná, výnimočná. Sprievodným programom pri výrobe záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania. Za projekt a za výmenu záložiek bola zodpovedná p. uč. L. Havlíčková. Za výber záložiek, ktoré pocestovali do ZŠ J. K. Tyla v Písku bol pani učiteľke nápomocný pán riaditeľ Mgr. D. Gálik. Okrem záložiek však do ČR cestovali aj darčeky vyrobené Vami, milí žiaci na hodinách technickej výchovy pod vedením p. učiteľky G. Žuk Olszewskej. Žiakov našej partnerskej školy sme potešili nielen záložkami, ale aj s vlastnoručne ušitými vianočnými ozdobami, symbolom múdrosti – sovou, časopisom Amosko a milým pozdravom.  Mgr. Lucia HavlíčkováZáložka do knihy spája školy

Tento nádherný a zmysluplný projekt sa konal na Slovensku už štvrtýkrát. Jeho cieľom je v predvianočnom období naplniť škatule od topánok maličkosťami, ktoré potešia seniorov v čase Vianoc. Taká krabica od topánok nie je veľká, predsa sa do nej toho zmestí dosť, napríklad niečo sladké (čokoláda, keksík), slané (tyčinky, krekry), voňavé (mydlo, krém na ruky, sprchový gél), teplé (káva, čaj, horúca čokoláda). Určite sa tam zmestí aj niečo mäkké (rukavice, šál, ponožky), niečo pre zábavu (krížovky, kniha, maľované obrázky) ale hlavne niečo od srdca. Veď nie je dôležitá cena darčeka, ale to, s akou láskou je darovaný.

32 láskou naplnených krabíc je dôkazom toho, že žiaci a zamestnanci našej školy majú srdiečka na správnom mieste. V tomto neľahkom období dokážu myslieť nielen na seba, ale aj na tých, ktorí prežívajú jeseň svojho života v domovoch dôchodcov. Pre mnohých z nich je to jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú. Takto naplnené darčeky odovzdal pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik spolu s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Kováčovou 6. decembra na kontaktnom mieste na Farskom úrade vo Veľkom Krtíši pani farárke Mgr. Martine Rumanovej. Pevne veríme, že sa darčeky dostanú do správnych rúk, potešia svojich majiteľov a spríjemnia tak najkrajšie sviatky v roku.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

PytagoriádaZoznam úspešných riešiteľov:

3.ročník

Tomáš Petrovský, Adam Baláž, Sofia Ondrejková, Richard Nyifor, Eliana Krajčíková, Filip Ivanič, Táňa Paľovová, Karin Bečkeiová, Ján Prachár, Melánia Pelčová, Sofia Kuviková


4.ročník

Maxim Tomšů


5. ročník

Andrea Klátiková, Dávid Végh

6.ročník

Michal Jardek

Tešíme sa na VianoceRok 2021 sa blíži ku svojmu koncu. Bol plný pestrých zážitkov. Záver každého roka vždy skrášlia Vianoce. Tie sú spájané s rozdávaním darčekov a priateľskou pohodou. V posledný deň pred vianočnými prázdninami pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov prekvapenie. Deti si pod vyzdobenými stromčekmi v triedach našli vianočné nádielky. Čaro Vianoc sa už teda začalo... Pozrite si video.


Beh ulicami mesta Veľký Krtíš


Nedeľné ráno 20.06.2022 sa nieslo v znamení športovej akcie Beh ulicami mesta Veľký Krtíš. Chlapci a dievčatá z našej školy si tiež privstali a prišli si odbehnúť a reprezentovať školu v behu. Chceme ešte raz touto cestou pogratulovať víťazom a zároveň pochváliť každého jedného za výkon.

Výsledky:

Beh na 120m

CH: 3. miesto: Dávid Pavlovkin

D:   1. miesto: Mellisa Michalová

BEH na 400m

D:   2. miesto Katarína Hrušková

CH: 1. miesto Juraj Havrila

      2. miesto Tobias Michalov

BEH na 800m

D:   2. miesto Lenka Rojíková

CH: 1. miesto Vladimír Šúth

      2. miesto Dominik Kubiňa

Žiaci, rodičia a pani učiteľky dnes sme vytvorili spoločne neopakovateľné zážitky pre každého jedného z nás. Medaila nám bude tento krásny deň pripomínať.

 Mgr. L. KlimentováBesedy u tretiakov

S našimi tretiakmi sme prežili dve výnimočné besedy. Najskôr sme sa ocitli vo svete nepočujúcich, kde nás veľmi milá pani Ľubka Šarinová naučila množstvo posunkov, dokonca aj prstovú abecedu. Detičkám vysvetlila, že aj ktokoľvek s hendikepom môže byť v živote veľmi úspešný a uznávaný, ak na svojich snoch a cieľoch pracuje. Ďalšiu pútavú besedu sme mali s pani spisovateľkou Staviarskou, ktorá deťom podrobne vysvetlila ako vznikne kniha, ale dozvedeli sme sa veľa aj o tom, ako vzniká film, pretože pani Staviarska nie je len spisovateľkou, ale aj producentkou a dokonca má svoje vlastné vydavateľstvo.

 PaedDr. Beáta Rusnáková

„MAKSÍK“


Aj v tomto školskom roku prebiehala na našej škole matematická súťaž pod názvom MAKSÍK. Zapojilo sa do nej 19 žiakov, z ročníkov II. III. IV /nasledovné triedy: II.A, III. B, II. C, III. A, III. B, IV.A/. Žiaci súťažili v 5. kolách, riešili rôzne zábavné Maksíkové úlohy. Diplom s titulom „Najmúdrejší Maksík" získali žiaci: Róbert Garaj - II. B, Eliška Sölská - II. A, Lea Tomšú -  II. C, Terézia Valentínyová - II. C, Henrieta Ďurišová - III. A, Karin Bečkeiová - III. A, Adam Baláž - III. B, David Danko - III.B, Eliana Krajčíková - III. B, Tomáš Petrovský - III. B, Lukáš Bánik - IV. A.


Títo žiaci patria medzi 35% najúspešnejších riešiteľov. Okrem krásnych diplomov získali tričko, ceruzu s logom „Súťažím s Talentídou". Ostatní riešitelia získali diplom s titulom „Múdry Maksík."

Všetkým srdečne gratulujem a prajem krásne letné prázdniny.

Koordinátorka matem. súťaže Mgr. A. KrahulcováVýlet - Svätý Anton


Ďalší skvelý výlet s tretiakmi - tentokrát v Svätom Antone, kde sme si užili Deň Svätého Huberta. Spoznali sme ďalšiu krásu Slovenka, dozvedeli sme sa, kto bol Svätý Hubert a aká legenda sa o ňom hovorí. Deti videli lesné zvieratá, vtáky aj chrobáčiky, sokoliarov, vyrobili si vlastné kŕmidlo pre vtáčiky a pozreli sme si aj poľovnícku časť priamo v kaštieli. PaedDr. Beáta Rusnáková


Naše angličtinárske hviezdy


Až toľkoto našich šikovných žiakov sa zapojilo do celoslovenskej súťaže z anglického jazyka “ENGLISH STAR”. Dosiahli sme výborný výsledok v celkovom umiestnení škôl, aj vďaka tomu, že na našej škole sa angličtinu učíme už od 1. ročníka. A ako sme teda dopadli?

Štyria naši žiaci dosiahli 100% úspešnosť, v celom teste neurobili ani jedinú chybičku:

Patrik Krajčík 7.B - Paťko sa navyše umiestnil na 5. mieste v celoslovenskom rebríčku.

Nelka Košičiarová 3.B

Hanka Ivičičová 1.A

Samko Nyifor 1.B


Takmer všetci zúčastnení žiaci získali diplom so zlatou medailou.

Úspešnosť nad 90% - fantastický výsledok:

Ján Kindernay, Charlotte Baráthová, Richard Šárközy, Karin Kolimárová, Adam Baláž, Richard Nyifor, Peter Jánov, Nina Komárová, Lea Tomšů, Katarína Hrušková, Maxim Tomšů, Lívia Havlíčková, Nicol Ševčíková, Ivan Vonkomer, Sara Tuhárska, Teo Igor Cífer, Alexander Púpala, Andrej Adam, Matej Koreň, Matias Keťko, Drahomír Ľaučok, Nina Klimentová, Anna Bazovská,  Jakub Oláh, Tamara Blažeková, Peter Dudáš, Mateo Cina, Mya Mbaye, Nikolas Báťka, Karin Notová, Karmel Šinková, Hugo Tóth, Mikuláš Baltazár, Michal Moravčík, Alex Julio Čapla, Lukáš Zrubec, Maximilián Medveď. Gratulujeme a za reprezentáciu ďakujeme úplne vsetkým.

PaedDr. Beáta Rusnáková, koordinátorka súťažeZhodnotili sme naše snaženie

 v školskom roku 2021-2022

Každý rok vyhlasujeme najúspešnejšie žiaka – deviataka, ktorého fotografia bude umiestnená v „Galérii najlepších“. V tomto roku sa najúspešnejšou žiačkou stala Sara Tuhárska. Jej svedomitá práca, ale aj osobnostné danosti, môžu byť príkladom pre ostatných.


Ďalší školský rok máme za sebou. Naučili sme sa mnoho nových vecí, získali ďalšie vedomosti a nemálo žiakov si zmeralo sily v rôznych súťažiach. Zhodnotenie úspechov sa konalo opäť spoločne na školskom dvore. Vysvedčenia sa rozdali v jednotlivých triedach.

Asi nebudeme ďaleko od pravdy, ak povieme, že najväčší pokrok v poznaní dosiahli prváci. Naučili sa písať, čítať a vypočítať jednoduché úlohy. Na týchto základoch budú stavať múry svojho vzdelania. Osobitnú chuť budú mať pre nich prvé veľké prázdniny. Určite si ich dosýta užijú.

Z prvákov raz budúci deviataci. Z deviatakov budú v septembri prváci. Začnú akoby znova, no na iných školách. Základnú etapu vzdelávania majú za sebou. Rozlúčili sa s našou školu a našimi pedagógmi. Oficiálna rozlúčka sa konala na Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši. Neoficiálna rozlúčka s pedagógmi sa uskutočnila v príjemnom prostredí pri slávnostnej večeri. Atmosféru spestril úsmevný program, ktorý žiaci pre prítomných pripravili.

Na školskom dvore bolo udelených veľké množstvo pochvál. Nielen za výborný prospech, ale aj za reprezentáciu v rôznych súťažiach. Ocenenia získali tiež úspešní športovci.

Predtým, ako sme vyvesili olympijskú vlajku a zapálili olympijský oheň, zašportovali sme si na turnajoch, súťažiach a na školských akciách. Naše deti sa zúčastnili na súťaži Školský Gladiátor v Dolnej Strehovej. Brodili sa blatom, prekonávali rôzne prekážky a zároveň bojovali s časom, aby ho mali čo najkratší. Na stupne víťazov sa postavili Mirko Gluch a Katka Hrušková. V škole sme si jeden júnový piatok zorganizovali akciu "SKÁČE CELÁ ŠKOLA". Trojice detí si na jednotlivých stanovištiach zaskákali cez gumu. Veľkokrtíšski bežci pripravili prvý pretek bežeckej ligy v meste Veľký Krtíš. Prihlásilo sa naň 47 detí z našej školy. Bola to krásna akcia a naše bledomodré tričká bolo vidieť zďaleka (bližšie informácie z tohto si nájdete v samostatnom článku na našej stránke). ZUMBAAAA PÁRTY s Kristínkou Rimóciou dopadla na výbornú. Všetky dievčatá a dvaja chlapci si to parádne užili.

Nasledovali turnaje vo futbale a v basketbale. Na turnajoch sa zúčastnili chlapci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Basketbalisti obsadili 2. miesto a futbalisti 4. miesto. Tieto súťaže boli posledné v tomto školskom roku. Čakal nás už len OLYMPIJSKÝ DEŇ, ktorý mal obrovský úspech medzi našimi deťmi, ako aj medzi učiteľmi.

 Mgr. L. Klimentová


Športové udalosti v mesiaci jún


PO DVOCH ROKOCH SA NA NAŠU ŠKOLU

 OPÄŤ VRÁTIL OLYMPIJSKÝ DEŇ

„Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy."

     

Dňa 27. - 28. júna 2022 sa žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Vsevoloda Čechoviča zapojili do športového podujatia Olympijský deň v duchu hesla: HÝB SA, UČ SA ,OBJAVUJ SPOLOČNE PRE LEPŠÍ SVET.

Olympijské dni sa začali slávnostným nástupom jednotlivých tried na plochu ihriska a slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika. Po vztýčení olympijskej vlajky  a zapálení olympijského ohňa nasledoval sľub účastníkov a rozhodcov Olympijského dňa. 27. júna si zmerali svoje sily v športových aktivitách žiaci 2. stupňa v kategóriách Olympijskí draci, Olympijskí gladiátori.

28. júna žiaci 1. stupňa boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií: Olympijské hviezdičky /1.-2. Roč./, Olympijské nádeje /3.-4. roč./

Veľké ĎAKUJEME patrí týmto sponzorom:

Sponzorské dary:

Mesto Veľký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš, Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, Olympijský klub Lučenec, ERCE, JEDLOKRTIS.SK, AQUTERMAL Dolná Strehová, TECHNOGYM, FIGHTING ACADEMY Veľký Krtíš, IKE s.r.o, Polícia SR, Czechoslovak ocean shipping group, LOGI 707 o.z., Šeja s.r.o, UnoCafé

Finančné dary:

SKL mechanic, rod. Bevízová, rod. Havilová, rod. Rusnáková, pani Hrušková. Ďakujeme aj rodinám, ktoré nechceli byť zverejnené.

Za aktívnu pomoc ďakujeme pani Mgr. L. Ivičičovej, Mgr. K. Urdovej, a M. Jardekovej.

Na regulérnosť súťaží dohliadali rozhodcovia pani učiteľky - Ing. Iveta Bindzárová, Mgr. Mária Ivaničová, Mgr. Erika Kapičáková, Mgr. Zuzana Kiapešová, Mgr. Lívia Klátiková, Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Zlatica Kováčová, Mgr. Gabriela Žuk Olszewská, p. asistentka Nina Gerbáčová. Organizátorkami podujatia na 2. stupni bola Mgr. Lenka Klimentová, na 1. stupni Mgr. Janka Kušická.

Najlepší športovci boli odmenení medailami a vecnými cenami, ktoré sme získali vďaka sponzorom, ktorí nám pomohli vecnými a finančnými darmi.

Olympijské dni prebiehali za ideálneho počasia v príjemnej a veselej atmosfére. Po zhasnutí olympijského ohňa sa okrem víťazov, všetci účastníci tešili z príjemne stráveného športom naplneného dňa.

 Mgr.Janka Kušická


Výsledky podľa jednotlivých kategórií a športových disciplín

Deň Zeme


Záleží nám na našej planéte a na prostredí, kde žijeme. Aj v tomto roku sme si v našej škole  pripomenuli Deň Zeme. Pani učiteľky každý rok pripravujú rôzne aktivity, napríklad tradičné maľovanie na asfalt, či príprava plagátov na tému znečisťovanie prírody a jej ochrana. Tento rok bolo pripravených 9 tém, v ktorých žiaci mali možnosť prejaviť sa v rôznych oblastiach. Mali možnosť nacvičovať divadielko v slovenskom alebo v anglickom jazyku, premeniť priestor školy na oceán, pripraviť módnu prehliadku, prezentovať fyzikálne pokusy s vodou, skrášliť okolie školy novou výsadbou kvetín a byliniek, tancovať, zrežírovať televízny dokument a na všetko dohliadali a aktivity dokumentovali školskí redaktori. Video z podujatia si môžete pozrieť vo videokronike.


Keď biológia baví...

Dňa 31. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E zoológia. Našim žiačkam sa výborne darilo. Maťka Barcajová sa umiestnila na 1. mieste a Peťka Bániková na 3. mieste. Obe sú úspešnými riešiteľkami. Maťka Barcajová postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 3. mája. Všetci jej blahoželáme a budeme držať palce.

Mgr. Gabriela Výbochová


Výzva

v Stredoslovenskom múzeu

 ku Dňu Zeme – 22.04.2022
Aj malý krôčik každého z nás

 zmôže veľkú vec.


Pri tejto príležitosti Stredoslovenské múzeum pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl už druhý ročník online výzvy s názvom:Zachráň svoj vymierajúci rastlinný druh
Tento rok sa zamerali na rastliny, ktoré v posledných desaťročiach podobne, ako mnohé živočíšne druhy, čelia rapídnemu úbytku. Zapojení žiaci vďaka výzve pochopili, že rastliny sú základom života na Zemi aj jeho rozmanitosti a sú nevyhnutné pre fungovanie ekologických procesov a život udržujúcich systémov. Podľa vlastného výberu si každý žiak, ktorý sa do výzvy zapojil, zvolil druh rastliny, ktorý je vo voľnej prírode vážne ohrozený. Celkovo sa do výzvy zapojilo 51 žiakov z Banskobystrického kraja.


Do online výzvy sa zapojili aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Gabriely Výbochovej a medzi vybranými projektmi sa nachádzajú projekty dvoch našich žiakov.

LÍVIA HAVLÍČKOVÁ z 5.B triedy vypracovala projekt Plesnivec alpínsky a MATIAS KEŤKO z 5.A si vybral Borovicu limbu. Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme.

Mgr. Gabriela Výbochová


Plavecký výcvik


Minulý týždeň, 25.-29. 4., sa žiaci 4. A a 4. B neučili v školských laviciach, ale plávať v bazénoch. Hneď, ako boli rozdelení do troch skupín, začal tréning. Žiaci 1. a 2. skupiny veľmi rýchlo zvládli splývanie. Vyučovanie plaveckého štýlu kraul striedali rôzne hry vo vode. Každý deň si žiaci, pred samotným výcvikom, pozreli prezentáciu s náučnými videami. Posledný deň boli vyhodnotení žiaci, ktorí urobili najväčší pokrok a najlepší plavci. Všetci boli ohodnotení medailou a mokrým vysvedčením. Následne žiaci vypracovali projekty na tému: Môj plavecký výcvik.

Mgr. Klimentová, Mgr. Krajčíková, Mgr. Petríková


O zábavu a dobrú náladu sa postarali ľudia, ktorí si vzali za cieľ potešiť školákov. Vďaka spolupráci Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, ZUŠ Veľký Krtíš a Mesta Veľký Krtíš boli v parku Horička pripravené rôzne aktivity, kde si mohli deti zašportovať, zasúťažiť, dokonca aj zatancovať. Deň im spríjemnil tiež kúzelník svojimi čarovnými kúskami. Ani pri odchode z Horičky deti neobišli na prázdno. Každé dieťa dostalo sladký darček. Svoj sviatok si deti užili a dospelí mali ďalšiu príležitosť zamyslieť sa, aká je najmladšia generácia pre ľudstvo dôležitá.


Medzinárodný deň detí bol plný zábavy


mdd1-1.jpg mdd1-2.jpg mdd1-3.jpg mdd1-4.jpg mdd1-5.jpg mdd1-6.jpg

Školský výlet


Dňa 03.06.2022 sa žiaci 7. A, 7. B, 8. A a 5. B vybrali na výlet do Šiatorskej Bukovinky, kde navštívili národnú prírodnú rezerváciu Šomoška. Po privítaní a úvodnom slove pri turistickej tabuli nás pán správca oboznámil s možnými turistickými trasami až na hrad. My sme si po dôkladnom zvážení zvolili tú ľahšiu variantu, „zelenú“ trasu. V rámci výstupu na jedinečný  hrad Šomoška, žiaci s pani učiteľkami obdivovali 3 jazerá, prameň Krúdy s najchutnejšou vodou v rámci Európy, kamenné more a najpôsobivejší prírodný výtvor na Slovensku, 9 metrov vysoký kamenný vodopád, ktorý vznikol pred asi štyrmi miliónmi rokov stuhnutím lávy. Tento kamenný vodopád sa radí k celoeurópskym unikátom. Celým výstupom na hrad Šomoška nás sprevádzali informačné tabule, z ktorých sme sa okrem iného dozvedeli aj to, že v tejto lokalite je možné pozorovať aj raka riečneho, plazy a jašterice. Na jašterice sme veru mali šťastie, pozorovali sme ich nielen v kamennom mori, ale aj na múroch hradu Šomoška.

Mgr. Lucia Havlíčková

Výlet do Donovalkova


Dňa 2.6. sme sa prebudili do upršaného dňa. Čakal nás výlet do Donovalkova. Všetci druháci aj s pani učiteľkami nastupovali do autobusu s nádejou, že sa počasie umúdri a bude pekne. Stalo sa. O dve hodiny neskôr za veľkého potlesku pánovi šoférovi sme dorazili do vytúženého cieľa -Donovalkova. Pri vstupe si animátorky rozdelili deti do dvoch skupín. Deti mali možnosť získať nové vedomosti z farmy, vyskúšať si jazdu na kolobežkách, alebo autíčkach po mini meste. Naozaj sa poriadne vyšantili. Odchádzali sme šťastní a spokojní, plní zážitkov. Výlet sa nám páčil a veríme, že si ho zopakujeme. Mgr. S. VerešováSlávnosť Pani Abecedy

„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta."


V septembri do našej triedy prišli detičky, ktoré poznali písmenká vo svojom mene, niektoré aj iné. Odvtedy uplynulo 9 mesiacov a z týchto detičiek sa stali čitatelia. Spoločne sme sa zoznamovali s jednotlivými písmenkami, s jeho tlačenými aj písanými tvarmi. Naučili sme sa písmená spájať do slabík, slabiky do slov. Zo slov vieme skladať vety a dokonca dbáme na správnu intonáciu viet. Toto všetko tieto detičky zvládli, a tak sme si v našej triede 1. A pripravili Slávnosť Pani Abecedy.

Každý si doma vyzdobil svoje oblečenie svojim obľúbeným písmenom a naučil sa  o ňom nejakú báseň alebo hádanku. V pondelok 6.6.2022 na dvere našej triedy zaklopal nezvyčajný hosť - Pani Abeceda. Deti jej porozprávali, prečo si vybrali práve to písmenko na oblečenie. Potom im Pani Abeceda prečítala príbeh o troch smutných písmenkách X, Q a W. Prečo boli smutné? V Písmenkove sa im posmievali, že sa nevyskytujú v slovách tak často ako iné písmená. Pani Abeceda musela všetkým vysvetliť, že sú rovnako dôležité. Pretože "bez písmena x by žiaden človek na svete nevedel, že manželka slávneho filozofa Sokrata sa volala Xantipa. Viete vy, že bez písmenka w by neexistoval Winenetou a webová stránka? Viete vy, že bez písmenka q by načisto zmizlo kanadské mesto Quebec?" Aj žiaci rozprávali slová, ktoré by bez týchto písmen neexistovali. Následne sme priraďovali k obrázkom slabiky. Neskôr sme skladali celé slová. Z jazierka sme lovili rybičky so slovami. Z týchto slov sme poskladali vtipné vety. Aby sme na tento deň mali aj pamiatku, na pamätný list sme krasopisne napísali všetky tvary písmen abecedy a vymaľovali sme si Pani Abecedu. Bude nám to pripomínať ako krásne sme už vedeli písať v prvom ročníku. Samozrejme nemohlo chýbať ani výtvarné stvárnenie obľúbeného písmena. Použili sme na to papeky a vlnu. Pani Abeceda pochválila deti, ako krásne už vedia čítať a koľko veľa čítajú. Vypovedá o tom aj nástenka, kde si zaznačujeme prečítané knihy. Počas celého dňa sme sa hostili fajnotkami, čo nám priniesli rodičia.  No a našu slávnosť sme zavŕšili perfektným ooobrovským bublifukom.

Aj naša oslava sa musela skončiť, ale my sme sa s Abecedou nerozlúčili úplne. Povedala nám, že sa teší, ako sa denne budeme stretať v knižkách, časopisoch či rôznych nápisoch. Veľmi sa na to tešíme. Tak hor sa do čítania! Video zo slávnosti nájdete vo videokronike.

Mgr. A. Lajková


Vybíjaná

Na Slovensku má veľkú tradíciu vybíjaná, ktorú hrajú žiaci na základných ale aj stredných školách. Pomocou dobrej telesnej kondície, spoľahlivej techniky, rozvinutého taktického myslenia, hráčskej disciplíny, silnej vôle hráčskeho zápalu pre hru v kolektíve stáva sa vybíjaná pre žiakov veľmi pútavou športovou hrou, v ktorej sa dobre uplatní jednotlivec, čo musí dať svoje sily v prospech družstva.
Aj na našej škole sa každý rok uskutočňuje školský turnaj vo vybíjanej medzi 3. a 4. ročníkmi. Tento rok si zmerali sily 3. A, 3. B, 4. A, 4. B. Všetci žiaci bojovali o putovný pohár, ktorý však mohlo získať len najlepšie družstvo.Výsledky sú nasledovné: 1. miesto - 3. A, 2. miesto - 4. A, 3. miesto - 4. B.

Putovný pohár zároveň získalo družstvo 3. A v zložení: Havrila Juraj, Gluch Miroslav, Ivanič Filip, Jánov Peter, Baltazár Mikuláš, Pelčová Melánia, Ondrejková Sofia, Bečkeiová Karinka, Cellengová Laura. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

Mgr. J. Juchová


Učili sme sa v prírode


V dňoch 6. 6. – 10. 6. sme boli 4. A a 4. B v Horskom hoteli Lomy, v malebnom pohorí Vtáčnik. Ráno sme začínali rozcvičkou. Doobedu sme sa učili vonku (zistili sme všetko o okolí chaty, pozorovali sme živočíchy, skúmali rastliny,...). Poobede sme so skvelými animátormi súťažili v tímoch z Abecedníčka  alebo v tvorivých dielničkách vyrábali rôzne predmety: vrtuľky, lampióny. Vyskúšali sme bazén, tancovali, večer sme čítali táborovú poštu. Vo Valašskej Belej sme videli a mohli si vyskúšať tradičnú výrobu skla a kúpiť si ručne vyrobené sklenené výrobky. Mali sme aj opekačku a animátori nás učili ako prekonať strach, počas nočnej hry.


Plní zážitkov a niektorí aj so slzičkami, sme sa nakoniec museli rozlúčiť. V mene detí ďakujeme rodičom a všetkým, ktorí nám tento výlet obohatili rôznymi sponzorskými darmi.

Mgr. M. Krajčíková, Mgr. D. Petríková a Mgr. E. Kapičáková


Matematický klokan

Klokan sa nezľakne ani vysokých prekážok


Aj v tomto školskom roku 2021/2022 zavítala k nám matematická súťaž po d názvom „Matematický klokan", do ktorej sa zapojili žiaci 1. -8. ročníka. Spolu ich bolo 69 žiakov. Súťaž prebiehala 11. 4. 2022. Žiaci majú Klokana radi, lebo obsahuje zaujímavé úlohy zo všetkých kútov planéty.

Najlepšie sa umiestnili žiačky so 100% úspešnosťou: Michaela Vetráková  - 1. A, Nina Klimentová – 1. B a Melánia Pelčová – 3. A, ktoré získali krásne tričko, ceruzku s logom „Súťažím s Talentídou“ a diplom úspešného riešiteľa. Títo sa tiež zaradili medzi 20% najúspešnejších v SR.

Ďalej to boli žiaci zo 4. B - Maxim Tomšú, Mya Mbaye, 4. A - Lukáš Bánik, 5. A - Andrea Klátiková, 7. B – Patrik Krajčík.

 Ostatní žiaci získali účastnícky diplom + ceruzku s logom „Súťažím s Talentídou". Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov okrem deviateho. Všetkým srdečne gratulujeme!


Mgr. A. Krahulcová, koordinátorka matematickej súťaže

Naša Zem potrebuje pomoc. Nestačí si na ňu spomenúť len 22. apríla, v Deň Zeme. Každý deň a každý človek môže niečo urobiť preto, aby bola zemeguľa zdravšia a my s ňou.

Naša škola sa zapojila do projektu Ekoalarm. Jeho zámerom je viesť žiakov k tomu, aby triedili odpad, vznikajúci v škole počas vyučovacieho procesu. Získali sme nádoby, v ktorých môžeme separovať papier, plast a bioodpad. Spolu s nádobami, ktoré už na chodbách máme, budeme mať dostatok možností, aby sme odpadový materiál triedili a umožnili jeho recykláciu. Nezabudni si pozrieť video. TÝKA SA AJ TEBA.

Nehádž všetko do jedného vreca!

PYTAGORIÁDA v školskom roku 2021/2022


V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka a na našej škole sa teší veľkej obľube. Tento rok školské kolo prebehlo online formou, každý žiak obdržal vlastný vygenerovaný kód, ktorým sa pripojil do súťaže či už z prostredia školy alebo z domu. Z tretieho ročníka sa zapojilo 13 žiakov, zo štvrtého ročníka 14 žiakov, z piateho ročníka 11 žiakov, zo šiesteho ročníka 10 žiakov a zo siedmeho ročníka 3 žiaci. Spolu 51 žiakov. 

Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia: Tomáš Petrovský 3. B, Adam Baláž 3. B, Sofia Ondrejková 3. A, Richard Nyifor 3. B, Eliana Krajčíková 3. B, Filip Ivanič 3. A, Táňa Paľovová 3. B, Karin Bečkeiová 3. A, Ján Prachár 3. B, Melánia Pelčová 3. A, Sofia Kuviková 3. A, Maxim Tomšů 4. B, Andrea Klátiková 5. A, Dávid Végh 5. B a Michal Jardek 6. B.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 29. a 30. marca 2022. Mgr. J. Beláková

Že deti nemajú radi slovenčinu?
U nás to určite neplatí.


Každoročne sa naše deti prihlasujú na celoslovenskú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry - YPSILON. Aj tento rok sme dosiahli výborné výsledky, až 95% zúčastnených žiakov získalo diplom so zlatou medailou. Veľmi sa tešíme, že sa zapojili aj malí prváci, ktorí svoje úlohy zvládli tak hravo, že každý jeden z nich mal 100% úspešnosť. A tiež sa tešíme, že stále sa aj na 2. stupni nájdu žiaci, ktorých slovenčina baví a radi reprezentujú našu školu.


 PaedDr. Beáta Rusnáková,


koordinátorka súťaže


Paličkovaná čipka

krása zo šikovných prstov


S Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom má naša škola mnohoročnú dobrú spoluprácu. Začiatkom mája nás navštívili opäť, aby nám niečo porozprávali o paličkovanej čipke.

Samozrejme, nie len porozprávali, ale ako to už bolo aj v minulosti, predviedli, ako sa čipka vytvára. Žiaci sami mohli vziať do rúk paličky a skúsiť pozapletať nitky do pekného vzoru. Viac sa dozviete z videa.

Do našej školy prišiel les


Žiaci I. stupňa 10. -11. mája strávili príjemné dopoludnia s pracovníkmi Lesnej pedagogiky, ktorí nás navštívili priamo v našej škole. V areáli našej školy pripravili  pre nás štyri stanovištia, na ktorých sa žiaci mohli dozvedieť veľa zaujímavých vecí z našej prírody.

Na prvom stanovišti  spoznávali vtáčiky. Formou hry si vyskúšali chytať do zobáčika- štipčeka dážďovky a nakŕmiť svoje mláďatká. Na druhom stanovišti spoznávali lesné zvieratá ich stopy. Naučili sa rozpoznať rohy, parohy, srsť zvierat. Ujo lesník pomocou vábničiek napodobnil zvuky jeleňa, divej svine, srnca a iných zvierat. Žiaci boli veľmi pozorní tak hravo zvládli aj malý testík stôp lesných zvierat. Pri treťom stanovišti poskladali puzzle ihličnatých a listnatých stromov,  určovali ich listy a plody. Dozvedeli sa o lesných škôlkach. O význame stromov pre človeka. Na štvrtom stanovišti si mohli vyskúšať prácu lesníkov - meranie stromov, značenie. Spoznať náradie lesníka, ktoré potrebuje pri svojej práci. Dopoludnie zbehlo veľmi rýchlo. Tešíme sa, ak sa s lesníkmi ešte v budúcnosti stretneme. Pozrite si video

Mgr. Janka Kušická

Jar v škole

Úspechy našej školy v rôznych súťažiach nie sú ničím výnimočným. Zapojili sme sa aj do súťaže, ktorá je zameraná na špecifickú tvorbu. Súťaž sa nazýva CINEAMA. Je to celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Do súťaže sme prihlásili dokument s lyrickým podtextom, ktorý hľadá paralely medzi prebúdzjúcou sa prírodou a vzdelávaním detí. V diele boli použité archívne zábery aj zábery zo súčasného diania v škole. V minulom roku náš dokument o slnečných hodinách získal špeciálne ocenenie. Dokument Jar v škole získal 1. miesto v okresnom kole a postupuje do krajského kola. O tom, aký je areál našej školy krásny (nielen na jar) budú teda vedieť aj za hranicami okresu. Dúfajme, že zaujme. Jar v škole si môžete pozrieť vo videokronike.