Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Už len pár dní a prázdninám odzvoní. Keď prvýkrát v septembri zazvoní školský zvonec, bude každému jasné, že prázdninám je koniec. Dva mesiace ubehli rýchlo, dúfame, že ste si stihli dostatočne oddýchnuť od školských povinností, načerpali ste nové sily, bez ťažkostí sa zas nastavíte na skoré vstávanie a nový školský rok sa môže začať.
Máme to už za pár....

Do nového školského roka pribudlo aj niekoľko noviniek, ktoré sa týkajú vzhľadu školy. Počas prázdnin sa zrekonštruovali niektoré priestory školských budov. Po vynovení a zmodernizovaní tried a školského klubu, ktorému sme sa tešili cez minulý školský rok, prišli na rad aj priestory zborovne a manažmentu školy. Bola vymenená podlaha, zárubne a dvere. Zrenovovali sa tiež priestory vstupu do obidvoch budov. V súvislosti s rekonštrukciou väčšina zamestnancov strávila ostatné prázdninové dni v škole, pretože bolo potrebné prenášať nábytok, vybavenie a tiež urobiť rôzne finálne remeselné úpravy.  Slávnostné otvorenie

 školského roka 2014-2015

sa uskutoční

v utorok 2. septembra 2014

o 8.00 hod. na nádvorí školy.


Tešíme sa na Vás!


Školský rok 2014-2015 sa začal

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa konalo na nádvorí školy. Slávnosť sa začala hymnou Slovenskej republiky. Po nej nasledoval program, v ktorom vystúpili žiaci s básničkami a pesničkami. Pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik privítal všetkých prítomných, osobitnú pozornosť venoval novým prvákom. Niektorí z prvákov potešili pani učiteľky, žiakov a rodičov peknými básničkami. Po slávnostnom otvorení sa všetci rozišli do svojich tried, kde sa pedagógovia venovali svojim triednym kolektívom.

Školský rok sa teda začal. Poprajme si veľa úspechov, nech sa nám počas neho darí  čo najlepšie...


Video zo slávnostného otvorenia školského roka

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa tento deň oslavuje každoročne už od roku 2001. Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Základnou myšlienkou a posolstvom Európskeho dňa jazykov je podpora „viacjazyčnosti“. Pritom vôbec nejde o to, aby sme si mysleli, že sa musíme naučiť jazyk na úrovni rodeného hovoriaceho. Cieľom je, aby sme sa vedeli dohovoriť a aby nám druhí porozumeli, podľa našich vlastných potrieb a požiadaviek.

Aj na našej škole máme možnosť učiť sa cudzie jazyky. Na prvom stupni sa všetci žiaci učia angličtinu, na druhom stupni sa okrem angličtiny žiaci učia aj ruštinu alebo nemčinu. A práve v týchto jazykoch sa všetci žiaci 4. ročníka a 2. stupňa zapojili do Čitateľského maratónu. Čítali krátke príbehy či rozprávky v cudzích jazykoch. Po prečítaní diskutovali o prečítanej literatúre. To, čo prečítali, si zapísali do čitateľských denníkov alebo zošitov alebo spracovali vo forme projektov.
Mgr. Lenka Kázmerová

Krátke video si môžete pozrieť v našej videokronike


Dňa 26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov

Aj pedagógovia sa musia občas vzdelávať alebo aspoň školiť. Koncom augusta absolvovali povinné školenie o ochrane pred požiarmi.

Všetko sa stihlo načas, takže školský rok 2014-2015 môžeme spokojne otvoriť.....


Priestory zborovne a kancelárií sú teraz oveľa krajšie a útulnejšie.

Jeseň je obdobím zbierania plodov. Príroda nás pred zimou zásobuje potrebnými živinami a vitamínmi. Ovocie je nielen zdravé, ale aj chutné. V našej škole pripravili pedagógovia spoločne so žiakmi malé ovocné oslavy - ovocné popoludnia. Deti priniesli ovocie, spracovali ho do pestrofarebných ovocných šalátov a popritom si zahrali rôzne zábavné hry. Podľa hmatu, chuti aj čuchu hádali, o aké ovocie sa jedná. Strávili spoločné chvíľky s darmi prírody a urobili čosi aj pre svoje zdravie.


Ovocné popoludnie v 4.B


Jedného októbrového dňa sme mali ovocné popoludnie. Každý doniesol rôzne druhy ovocia - jablká, banány, pomaranče, hrušky, hrozno, kivi. Niektorí žiaci doniesli aj med, škoricu, orechy a granko. Keď sme ovocie umyli, tak sme ho pokrájali. Keď bolo všetko hotové, pani učiteľka vymyslela hru.

Ovocné popoludnia

Jeden žiak si zakryl oči a druhý mu dal nejaké ovocie a ten podľa chuti musel uhádnuť, aké ovocie má v ústach. Nakoniec sme všetci zjedli plnú misu ovocného šalátu - vitamínovej bomby.  Ema Krnáčová, Miška Bevízová, 4.B


Pekné ovocné misy, aj s trochou zeleniny, pripravili tiež v triede 4.A.

Ovocné popoludnie v ŠKD bolo spojené so súťažami. Úlohy neboli náročné, naše deti ovocie veľmi dobre poznajú.

Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Dňa 10. 10. 2014 usporiadala ZŠ Komenského Veľký Krtíš netradičný turnaj v malom futbale. Na multifunkčnom ihrisku školy sa stretli dve družstvá rodičov a jedno žiacke družstvo, aby si zmerali sily v obľúbenom športe. Cieľom podujatia bolo dokázať, že škola nie je len učenie, skúšanie a trápenie detí, ale aj miesto príjemných stretnutí, kde sa rodičia môžu neformálne porozprávať s učiteľmi svojich ratolestí, urobiť niečo pre svoje zdravie, zabaviť sa a ukázať mladým, že lopta ich ešte stále poslúcha.


Netradičný turnaj na ZŠ Komenského

Kým oteckovia predvádzali na trávniku svoje futbalové umenie, mamičky s deťmi vytvárali v hľadisku príjemnú atmosféru. Bolo vidieť, že niektorí boli v minulosti aktívni futbalisti a o pekné akcie nebola núdza. Žiaci sa chceli na rodičov vytiahnuť a bojovali zo všetkých síl. V jednom zápase sa im podarilo remizovať a v penaltovom súboji dokonca strhli víťazstvo na svoju stranu. Odmenou im bola fľaša šampanského (zatiaľ len detského) od riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika.

Výsledky v tomto prípade neboli podstatné. Oveľa dôležitejšia bola spoločenská stránka podujatia. Na záverečnom vyhodnotení pri chutnom guľáši sme sa zhodli, že škola, rodičia a deti tvoria jeden celok a len ich vzájomnou spoluprácou je možné úspešne realizovať výchovno - vzdelávací proces.

Medzi účastníkov zavítal aj bývalý futbalový reprezentant Slovenska Marek Penksa, ktorý v minulosti navštevoval našu školu. Dnes vedie prípravku začínajúcich futbalistov práve v priestoroch svojej bývalej školy.

Mgr. Ľ. Dula


Rodičia a žiaci si na školskom ihrisku zmerali svoje sily.

Hosťom na turnaji bol aj futbalový reprezentant Slovenska Marek Penksa (v strede).

Pasovanie prvákov

Dňa 28.10.2014 sa naši prváci stretli s kráľom, kráľovnou a rozprávkovými bytosťami. Bol to pre nich výnimočný deň - boli pasovaní za prvákov do školského cechu.

Zaujímavý rozprávkový program pripravili pre najmenších žiakov deviataci so svojimi triednymi pedagógmi. V telocvični školy to vyzeralo ak v naozajstnej rozprávke. Deviataci prišli vo fantastických kostýmoch, podujatie moderovali postavičky z Večerníčka  - Kubko a Maťko, ktorý si na pomoc zavolali šaška Jaška. V programe sa predviedli aj neposlušné dvojičky, ktoré sa nepekne správali k svojim ridičom. Hrali sa len so svojim počítačom a rozprávky ich vôbec nezaujímali. Preto sa strigôň rozhodol, že rozprávky začaruje. Bez rozprávok by však bolo na svete smutno. Naši prváci sľúbili, že pomôžu pri ich odčarovaní a pustili sa do plnenia úloh. Ako to dopadlo si môžete pozrieť  v našom videu...


Kvíz o stromoch


Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov (20. október) súťaž pre žiakov I. stupňa základných škôl Banskobystrického kraja. Svoje vedomosti si zmeralo 453 riešiteľov zo 41 základných škôl. Vo veľkej konkurencii sa darilo našim žiakom Jakubovi Bajovi a Linde Cuperovej zo 4. A, ktorí získali 1. miesto. Kvíz sa im, ako jediným zo súťažiacich, podarilo vyriešiť bez jedinej chyby. Do kvízu sa zapojili aj ďalší naši štvrtáci. Ceny, ktoré do súťaže venovala Slovenská agentúra životného prostredia a SHP Harmanec, prišli škole a víťazom odovzdať zástupkyne týchto organizácii.


Súťaž "Viem, čím budem a prečo"


Aliancia priemyselných zväzov v spolupráci s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA a portálom s www.skola.sk vyhlásila 1. ročník súťaže "Viem, čím budem a prečo", do ktorej sa mohli zapojiť žiaci a študenti ZŠ, SŠ a gymnázií. Úlohou súťažiacich bolo zaslať slovný opis, týkajúci sa predstáv o ich budúcom povolaní a dôvodov, ktoré ich voľbu ovplyvňujú. Naša žiačka Diana Deáková z 9. B s poslal do súťaže svoju slohovú prácu o tom, že sa chce stať lekárkou a misionárkou v krajinách tretieho sveta. Práca oslovila hodnotiacu komisiu a Diane udelila 2. mieste vo svojej kategórii. Okrem diplomu získala aj hodnotné ceny, ktoré jej na ceste k jej povolaniu budú prínosom.


Vynikajúce úspech našich žiakov v rámci regiónu aj Slovenska

Víťazi: Jakub Bajo
a Linda Cuperová

Do súťaže sa zapojili aj ďalší naši žiaco zo 4.A a 4.B

Ceny od organizátorov súťaže odovzdali Diane Deákovej Mgr. D.Gálik, riaditeľ školy a Mgr. L. Havlíčková, triedna učiteľka

Video z odovzdávanie cien víťazom si môžete pozrieť v našej videokronike

Sv. Mikuláš mal v našej škole práce neúrekom. S rozdávaním darčekov začal v pondelok 8.decembra, kedy rozdal darčeky žiakom prvého stupňa. Skôr než si od Mikuláša vzali sladkú odmenu, museli splniť niekoľko úloh. Presnejšie, zapojili sa do pohybovo - zábavných hier, ako triafanie loptičky do terča, slalom s badmingtonovou raketou, spustenie sa po šmykľavke, triafanie do florbalovej bránky.  Rovnaké úlohy čakali aj na deti z krtíšskych materských škôl, ktoré sme k nám na stretnutie s Mikulášom pozvali. Ani títo malí predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali, že sú šikovní a obratní. Mikuláš ich tiež rád obdaril darčekmi. Bez svojich pomocníkov, anjelov a čertov, by mal tento postarší pán ťažkú prácu, no naši čertovskí a anjelskí deviataci boli vždy po ruke. Podujatie zorganizovali pani učiteľky Mgr. I. Krajčíková, Mgr. J.Beláková, pán učiteľ Mgr. P. Demeter a s prípravou telocvične pomohli tiež pani učiteľky prvého stupňa. Na Mikuláša sa deti tešia každý rok. S príjemným pocitom a darčekom odchádzali deti od Mikuláša aj v tomto roku.


Mikuláš u nás rozdával darčeky tri dni


Monika strieľala opäť

najlepšie zo všetkých


Po úspechoch v nižších kolách sa naša Monika Trebuľová prestrieľala do Finále porovnávacej súťaže talentovanej mládeže základných a stredných škôl SR, ktorá sa konala 16. decembra 2014 v Šali. V súťaži VzPu v  kategórii 30 ľah starší žiaci si zo súťaže odniesla najcennejšiu trofej - 1. miesto. Jej výkon 295 nastrieľaných bodov z 300 možných si zaslúži naozaj obdiv. Monika si so vzduchovkou dobre rozumie, mušku má presnú. Veríme, že vynikajúce výsledky si udrží čo najdlhšie.


Pekný úspech v recitácii


S mestom Šaľa súvisí aj ďalšia súťaž, ktorej sa zúčastnili naši žiaci. Tu sa narodil  slovenský spisovateľ Jozef Cíger Hronský na počesť ktorého sa každý rok uskutočňuje recitačná súťaž "Šaliansky Maťko". Do okresnej súťaže postúpili dvaja naši žiaci  - Dušan Tóth a Natália Horváthová. Natálke sa podarilo dosiahnuť 3. miesto v tretej kategórii. Gratulujeme.  


Škôlkári zavítali  do našich počítačových učební


V dňoch 12.-14. januára 2015 navštívili našu školu deti z krtíšskych predškolských zariadení. V sprievode pani vychovávateliek vstúpili do počítačových učební, kde  ich už očakávali naše pani učiteľky so žiakmi štvrtého ročníka. Škôlkári zaujali miesto pri počítačoch a podľa toho, ako sa im darilo, môžeme tvrdiť, že si s modernou technikou dobre rozumejú. Zvládli hry zamerané na prácu s počítačovou myšou a klávesnicou. Problémy im nerobil ani výukový softvér zameraný na jednoduché matematické úkony. Naopak, práca s počítačom bola pre nich zábavou. Žiaci, ktorí na našu školu budú  chodiť, určite využijú zručnosť, ktorú preukázali. Od prvého ročníka sa u nás vyučuje informatika a deti sa tak pripravujú na pokročilú prácu s počítačom v ďalších ročníkoch.

Návšteva škôlkárov potešila nás aj ich. Navyše si od pani učiteliek odniesli svoj prvý certifikát počítačovej zručnosti.

Tentoraz so žiakmi a pedagógmi z 2. stupňa


Opäť sme sa zabávali na karnevale

Po vydarenom kúzelníckom karnevale, ktorí si užili žiaci na 1. stupni, sa v zaujímavých maskách predstavili starší žiaci. Po úvodnej promenáde kreativity žiakov nasledovali zábavno-súťažné úlohy. Prvou disciplínou bol tanec dvojíc s balónom. Aj druhá disciplína súvisela s tancom. Táto súťaž je známa ako "stoličkový tanec" , no my sme namiesto stoličiek použili polystyrénové bloky.  Tretia disciplína bola veľmi originálna. Súťažná dvojica dostala liter mlieka a jej úlohou bolo vypiť tento zdravý nápoj v čo najkratšom čase. Vyhrala najrýchlejšia dvojica. Deťom mlieko chutilo a nielen im. Do súťaže sa zapojili aj niektorí pedagógovia. Odmenu a ocenenie získali víťazi v jednotlivých disciplínach, ale tiež najkreatívnejšie masky. V kategóriách vtipná maska, originálna maska a strašidelná maska dostali najúspešnejší žiaci diplomy. Svoju tvorivosť prejavili i v tomto roku tiež pedagógovia. v kostýmoch lienok zatancovali moderný tanec, čím prekvapili a potešili celú karnevalovú spoločnosť.


Pozrite si video

Prišiel aj kúzelník


Obdobie karnevalov sa začalo a deti z našej školy opäť zažívali  chvíle tvorivých nápadov a zábavy. Aj v tomto roku k nám prišiel kúzelník Wolf a svojimi zaujímavými kúskami prekvapil a rozosmial našich žiakov. Priviedol si so sebou nového kamaráta, vlastne kamarátku - tulenicu Zairu. Zatiaľ sa nám nepodarilo prísť na to, ako kúzelník dokáže rozprávať za svojich spoločníkov a pritom s nimi manipulovať akoby boli živý. Šikovnosť kúzelníka Wolfa nás vždy očarí. Na záver karnevalu si žiaci spolu s kúzelníkom zatancovali.  


Od septembra ubehlo päť mesiacov plných práce a učenia. Niekomu sa darilo lepšie, inému ešte lepšie. Za svoju snahu dostal každý žiak spravodlivé hodnotenie - polroční vysvedčenie. Úroveň vedomostí žiakov našej školy je skutočne vysoká, o čom svedčí aj vysoký počet rozdaných pochvál za prospech. Najviac sa z vysvedčenia tešili prváci, pre ktorých to bolo prvé dôležité hodnotenie v škole. Pred sebou máme ďalších päť mesiacov. Držme si palce, aby sme v učení nepoľavili a aby koncoročné výsledky boli možno ešte lepšie.

Rozdali sme
vysvedčenia

Zápis do 1.ročníka

Ďakujeme rodičom, ktorí prejavili dôveru k našej škole a zapísali svoje dieťa k nám
do 1. ročníka.

Video za zápisu si môžete pozrieť vo videokronike.

Karneval mal osobitnú atmosféru aj preto, že sa konal v Deň sv. Valentína. Po celý týždeň žiaci dávali do pripravenej valentínskej schránky srdiečkové pozdravy pre tých, ktorým chceli vyjadriť náklonnosť alebo vďaku. Valentínski poštári odniesli pozdravy adresátom a urobili radosť mnohým deťom aj dospelým z našej školy.  


Dva dni po jarných prázdninách sa uskutočnilo školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko, v ktorom žiaci umelecky prednášajú pôvodnú slovenskú rozprávku. Tento rok sa do súťaže zapojili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V školskom kole získala 1. miesto Viktória Fajčíková zo 4.B triedy, 2. miesto Adam Čačko zo 4.A triedy a 3. miesto Dušan Tóth zo 4. B triedy. V ten istý týždeň sa konalo aj mestké kolo súťaže, kde 1. miesto získala opäť naša žiačka Viktória Fajčíková. Na okresnom kole sme tiež získali pekné umiestnenia. V 1. kategórii sa na 3. mieste umiestnil Adam Čačko a v 2. kategórii získala 3. miesto Natália Horváthová.

Všetkým zúčastneným aj oceneným žiakom blahoželáme a prajeme ďalšie recitátorské úspechy.

 PaedDr. Beáta Rusnáková


Rozprávkové vretienko

Týždeň tolerancie


Jeden z marcových týždňov je celý venovaný tolerancii. V týchto dňoch sa viac hovorí o tom, akí sme odlišní a rozdiely medzi ľuďmi by sme mali tolerovať. Niekde sa nielen hovorí, ale sa aj koná. V našej škole sme sa rozhodli, že na každý deň v týždni sa oblečieme do inej, ale rovnakej farby. V pondelok sme sa obliekli do modrého, v utorok do čierneho, v stredu sme boli červení, vo štvrtok žltí a v piatok zelení. Našlo sa aj pár takých, ktorí sa farebne nezladili. Nenašli v šatníku vhodný odev alebo sa jednoducho v určitej farbe necítia dobre. Nám to ale nevadilo, neriešili sme to. Veď sme tolerantní...


Pred niekoľkými dňami sme si pripomínali Deň učiteľov. Práca učiteľa nie je len priama práca s deťmi, ale tiež domáca príprava na vyučovanie, spracovanie a vyhodnocovanie vyučovacích výsledkov, príprava výučbových materiálov, úprava triedy, násteniek a mnoho ďalších činností. V piatok 18.4. 2015 si naši pedagógovia a ďalší zamestnanci školy našli čas na príjemné mimopracovné posedenie a rozhovory aj na mimopracovné témy. V príhovore  riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik poďakoval zamestnancom za ich podiel na výchovno - vzdelávacej činnosti a poprial im veľa síl do ďalšej práce. Posedenie zamestnancov sa koná každý rok a je príležitosťou pre upevňovanie kolektívu, výmenu názorov a odovzdávanie osobných skúseností.  

Príjemné aj užitočné stretnutie

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši konalo slávnostne udeľovanie ocenenia Plaketa J.A. Komenského.  Z našej školy boli za dlhoročnú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese ocenené pani učiteľky Mgr. Eva Porubská, Mgr. Janka Kušická a Mgr. Marta Kiššimonová.  


Byť učiteľom je nádherné, ale i ťažké, pretože je to práca s človekom, s deťmi. J. A. Komenský zdôraznil, že učiteľstvo je poslanie a že každý sa nehodí na túto prácu.  Pedagogické povolanie by sme  mohli zhrnúť do troch požiadaviek: láska k deťom, nadšenie a zmysel pre hodnoty a vedomie svojho poslania. Práca pedagóga v základnej škole je náročná aj preto, lebo jej plody sa v plnej miere prejavia až o niekoľko rokov - keď  dieťa dospeje a má možnosť svoje vedomosti uplatniť v praxi.
Ocenili prácu pedagógov

Všetkým oceneným učiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za obetavú prácu, ktorou prispievajú k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania.
Do ich ďalšej pedagogickej činnosti im želáme veľa entuziazmu, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov.

Čítanie príbehov je neoddeliteľnou súčasťou učenia sa angličtiny. Žiaci 4.A triedy sa však rozhodli jeden taký príbeh nielen prečítať, ale aj sfilmovať. S veľkou chuťou sa pustili do učenia scenára, prípravy scény, kostýmov a rekvizít. Do prípravy sa zapojili úplne všetci. Herci poctivo „drilovali“ výslovnosť, intonáciu, hlasitosť prejavu, rekvizitári ochotne pripravovali scénu, teda vlastne triedu, v ktorej sa natáčalo. Za svoju prácu si všetci žiaci zaslúžia obrovskú pochvalu. Všetko vynaložené úsilie si môžete pozrieť v nasledujúcom videu. Možno z nich raz vyrastú hollywoodske hviezdy, veď posúďte sami    Mgr. Lenka Kázmérová

V našej škole, v 4. A sa niektorí žiaci zúčastnili prípravy filmu z angličtiny. Bol natočený na základe komixu z anglickej učebnice Family Friends 2, téma Let´s buy presents! Po slovensky to znamená: Poďme kúpiť darčeky! Najskôr sme si rozdelili úlohy. Každý mal čo robiť, pretože tí, ktorí nedostali žiadnu rolu, kreslili rôzne plagáty, obrázky a titulky. Samozrejme, nezvládli by sme to bez našej pani učiteľky anglického jazyka Mgr. Lenky Kázmerovej, ktorá bola zároveň režisérkou a kameramankou. Keď už boli základné veci pripravené, museli sme si doniesť a pripraviť rekvizity. Natáčali a pripravili sme sa takmer celý týždeň. Texty sme museli vedieť naspamäť. Žiaci mali nasledovné úlohy: Mam: Zuzana Géciová, Rosy: Karin Martinčoková, Tim: Jakub Bajo, dad: Adam Čačko, Billy: Kristián Fekete.  Filmári zo 4.A

Filmári na hodine angličtiny

Video...

Zima konečne zima odišla! Bola krutá! Že ani poriadne nenapadol sneh a ľadu bolo tiež málo? To je pravda. Krutá nebola preto, žeby nás z nej oziabalo. Skôr naopak, bolo nám horúco. Tí, čo  ležali doma v horúčkach by o tom vedeli veľa rozprávať. Zimu by sme v našich končinách hádam mohli premenovať na chrípkovica alebo nejako podobne. Čo s ňou, namiesto snehuliakov vyrába pacientov... Nevedno, či za to môže Morena, no predsa sme sa jej podľa tradície zbavili. Z istých príčin sme ju neodprevadili do krtíšskeho potoka, ako po minulé roky. S jej vládou sme sa vysporiadali už u nás v škole. Jar teda môže prísť. Tešíme sa na ňu. Jej prvým darčekom budú veľkonočné prázdniny :-)


Kyseľ,

či Morena,
moci si zbavená

Video...

Na návšteve v špeciálnej škole


Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši otvorila dňa 22. apríla svoje dvere a pozvala návštevníkov na prehliadku priestorov školy. Žiaci zo 4. B spolu s triednou učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou pozvanie radi prijali. Vidieť na vlastné oči, ako to v špeciálnej škole funguje, sa im nenaskytne každý deň. Tých špecifických rozdielov oproti bežnej základnej škole, ktorú dobre poznajú, je viac. Triedy sú menšie, prispôsobené na menší počet žiakov. Pedagógovia tu musia ku každému žiakovi pristupovať osobne a osobitne. V tomto zmysle malo bývalé označenie takéhoto typu školy  - "osobitná škola" svoje opodstatnenie. Bez pomocnej ruky pedagóga sa žiaci nezaobídu. V niektorých prípadoch to platí doslova, keďže špeciálnu školu navštevujú aj žiaci s pohybovými ťažkosťami. Náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu je teda kompenzovaná nižším počtom žiakov v triedach. Užitočnou pomocou je aj výpočtová technika a interaktívne tabule. Robia vyučovanie zaujímavejším a pre žiakov viac prínosným ako klasické učebnice. Našim deťom sa veľmi páčila relaxačná miestnosť vybavená vodnou pohovkou, hojdacou sieťou, esteticky veľmi útulne upravená a osvetlená. Podobný "kútik oddychu" by prijali aj na svojej škole. Žiaci postrehli, že dôležitú úlohu vo výučbe detí špeciálnej školy tvorí rozvíjanie manuálnej zručnosti. V drevospracujúcej dielni boli vystavené výrobky z dreva, ktoré pri svojej tvorbe vyžadovali veľa trpezlivosti a šikovnosti. Dievčatá sa zas lepšie cítia v školskej kuchynke. Pri našej návšteve boli na stoloch pripravené plechy, takže sa dalo tušiť, že sa bude niečo dobré piecť. Nad zručnosťou a estetickým cítením detí zo špeciálnej školy sme žasli aj pri prezeraní výstavky ich prác v presklenej spojovacej chodbe.
Naši štvrtáci sa v jednej z tried stretli so svojim bývalým spolužiakom, ktorý s nimi chodil do 1. ročníka. Zarecitoval im peknú básničku a povedal, že sa v súčasnej škole cíti veľmi dobre. Tešili sme sa s nim. Učivo je prispôsobené jeho schopnostiam, pani učiteľka mu vždy všetko trpezlivo vysvetlí, takže hoci po menších krôčikoch, ale predsa môže napredovať zažívať pocit úspechu.
Teda takto to v špeciálnej škole funguje. Špeciálne triedy, špeciálni pedagógovia, špeciálne pomôcky a špeciálne metódy. No v konečnom dôsledku je cieľ vzdelávania rovnaký ako v bežnej základnej škole - žiak, ktorý sa teší zo svojich výsledkov a bude ich vedieť v budúcnosti uplatniť.

Deň Zeme


Najcennejšie veci si obyčajne začneme vážiť až vtedy, keď ich strácame. Známym a asi najlepším príkladom môže byť zdravie. Rovnako dobrým príkladom môže byť Zem - planéta, ktorá je našim domovom. Aj keď je veľká a zdanlivo neohroziteľná, je tomu práve naopak. Žiaľ, veľkou hrozbou pre náš domov sme práve my, ľudia. Svojou činnosťou ohrozujeme zdravie planéty a teda aj naše zdravie a životy..... a dostali sme sa opäť na začiatok článku, kde sa spomínajú najcennejšie veci.
Deň Zeme si pripomíname, aby sme nezabudli na dôležitosť ochrany našej planéty a prírody. V triedach sme uskutočnili rôzne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Žiaci tvorili obrázky aj priestorové modely z rôzneho materiálu, napríklad z plastových vrchnáčikov fliaš, kameňov, plastového odpadu. Starší žiaci sa zapojili do vedomostného kvízu zameraného na životné prostredie. Nezostalo však len pri teórii. Niektoré triedy sa vybrali do terénu a pomohli očistiť prírodu od odpadu. Tradíciou sa  stalo maľovanie na asfalt. Maľby na školskom dvore už vybledli, no galériu tohtoročných zaujímavých dielok so môžete pozrieť  vo fotoarchíve.  Nájdete tu aj fotografie z iných aktivít, ktoré sme zrealizovali pri príležitosti dňa Zeme.


 Dňa 22. júna 2015 sa  žiaci 1. stupňa ZŠ Komenského 4, už štvtý krát zapojili sa do športového podujatia Olympijské festivaly Slovenska (OFS), v duchu hesla: „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.“

Olympijský festival sa začal slávnostným nástupom jednotlivých družstiev na plochu ihriska a slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika.

Po vztýčení vlajky festivalu a zapálení olympijského ohňa nasledoval sľub účastníkov a rozhodcov OFS.

Olympiády sa zúčastnilo 172 žiakov z 1. stupňa ZŠ, ktorí boli rozdelení do dvoch súťažných kategórií:  Olympijské hviezdičky /1.-2. Roč./ A Olympijské nádeje /3.-4. roč./

Malí športovci súťažili v týchto disciplínach: beh na 60 m, beh na 120 m, hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, prekážková dráha, preskakovanie švihadla, kolky a preťahovanie lanom.

Na regulérnosť súťaží dohliadali rozhodcovia pani učiteľky a páni učitelia z II.stupňa -Mgr.Ľubomír Dula, Mgr. Valéria Kmeťová, Ing.Ondrej Trebula, Mgr. Gabriela Žuk-Olszevska, Mgr.Ľudmila Kaziová, Mgr. Pavel Demeter.


Víťazi v jednotlivých disciplínach a kategóriách:


Disciplína

Olympijské hviezdičky

Olympijské nádeje

Beh  na 60 m

 (120m)

1. Timur Gatial  II.B

1. Miroslav Baláž III.B

2. Patrik Pompa II.B

2. Adam Ostrihoň IV.B

3. Magdalena Pölhöšová II.B

3. Patrik Kukučka IV.B


Hod tenisovou

 loptičkou

1. Martin Rác I.A   

1. Lukáš Bartoš III.B

2. Nikolas Oláh II.C  

2. Ján Prešinský III.A

3. Rado Oláh II.A

3. Peter Jonáš III.BSkok do diaľky

 z miesta

1. Dávid Bertýn II.C

1. Sára Oláhová IV.B

2  Mirka Kováčová II.C

2. Litavszká Vivien IV.B

3. Veronika Belová II.B

3. Géciová Zuzana IV.A


Prekážková dráha

1. Timur  Gatial  II.B


2. Matúš Mátyáš I.A


3. Martin Rác I.APreskakovanie

 švihadla


1. Zuzana Géciová IV.A


2. Adam Baláž  III.A


3. Žofia Rišová IV.A


Preťahovanie lanom

Víťaz I.ročníka     I.B

Víťaz III.ročníka     III.B

Víťaz II.ročníka  II.A

Víťaz IV.ročníka     IV.A

Najlepší športovci boli odmenení medailami, ktoré im na stupni víťazov odovzdal pán riaditeľ.

Olympijský festival prebiehal za ideálneho počasia, v príjemnej a veselej atmosfére. Pri organizácii pomáhali aj žiaci IX.A.  Po zhasnutí olympijského ohňa sa všetci účastníci tešili z príjemne stráveného športom naplneného dňa.

Mgr.Janka Kušická        

Olympijský oheň sa rozhorel aj v našej škole

Fotografie z podujatia

Na návšteve v špeciálnej škole


Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši otvorila dňa 22. apríla svoje dvere a pozvala návštevníkov na prehliadku priestorov školy. Žiaci zo 4. B spolu s triednou učiteľkou PaedDr. B. Rusnákovou pozvanie radi prijali. Vidieť na vlastné oči, ako to v špeciálnej škole funguje, sa im nenaskytne každý deň. Tých špecifických rozdielov oproti bežnej základnej škole, ktorú dobre poznajú, je viac. Triedy sú menšie, prispôsobené na menší počet žiakov. Pedagógovia tu musia ku každému žiakovi pristupovať osobne a osobitne. V tomto zmysle malo bývalé označenie takéhoto typu školy  - "osobitná škola" svoje opodstatnenie. Bez pomocnej ruky pedagóga sa žiaci nezaobídu. V niektorých prípadoch to platí doslova, keďže špeciálnu školu navštevujú aj žiaci s pohybovými ťažkosťami. Náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu je teda kompenzovaná nižším počtom žiakov v triedach. Užitočnou pomocou je aj výpočtová technika a interaktívne tabule. Robia vyučovanie zaujímavejším a pre žiakov viac prínosným ako klasické učebnice. Našim deťom sa veľmi páčila relaxačná miestnosť vybavená vodnou pohovkou, hojdacou sieťou, esteticky veľmi útulne upravená a osvetlená. Podobný "kútik oddychu" by prijali aj na svojej škole. Žiaci postrehli, že dôležitú úlohu vo výučbe detí špeciálnej školy tvorí rozvíjanie manuálnej zručnosti. V drevospracujúcej dielni boli vystavené výrobky z dreva, ktoré pri svojej tvorbe vyžadovali veľa trpezlivosti a šikovnosti. Dievčatá sa zas lepšie cítia v školskej kuchynke. Pri našej návšteve boli na stoloch pripravené plechy, takže sa dalo tušiť, že sa bude niečo dobré piecť. Nad zručnosťou a estetickým cítením detí zo špeciálnej školy sme žasli aj pri prezeraní výstavky ich prác v presklenej spojovacej chodbe.
Naši štvrtáci sa v jednej z tried stretli so svojim bývalým spolužiakom, ktorý s nimi chodil do 1. ročníka. Zarecitoval im peknú básničku a povedal, že sa v súčasnej škole cíti veľmi dobre. Tešili sme sa s nim. Učivo je prispôsobené jeho schopnostiam, pani učiteľka mu vždy všetko trpezlivo vysvetlí, takže hoci po menších krôčikoch, ale predsa môže napredovať zažívať pocit úspechu.
Teda takto to v špeciálnej škole funguje. Špeciálne triedy, špeciálni pedagógovia, špeciálne pomôcky a špeciálne metódy. No v konečnom dôsledku je cieľ vzdelávania rovnaký ako v bežnej základnej škole - žiak, ktorý sa teší zo svojich výsledkov a bude ich vedieť v budúcnosti uplatniť.

Keď sa povie „špagety“, každému hneď napadne talianske jedlo. Keď sa povie „Laci Strike“ je jasné, že sa bude tancovať. A nielen na Slovensku. Tanečná škola Street Dance Academy, ktorej je Laci Strike zakladateľom, je známa nie len u nás. Poznajú ju tiež tanečníci v zahraničí.

Hoci tanec nepatrí k povinným vyučovacím predmetom na našej škole, patrí k povinnej súčasti dobrej zábavy. Vedenie školy pozvalo Laciho do V. Krtíša, aby žiakom prezentoval niečo zo svojho tanečného umenia. Palubovka priestrannej telocvične školy sa 26. mája zmenila na tanečný parket. Laci a členovie jeho tímu – Peťka, Nespi a Dando najskôr predviedli žiakom jednotlivý štýly moderného tanca a potom nasledoval tanečný súboj – battle. Súboj, v ktorom vyhráva každý, kto má rád dynamický rytmus a pridá k nemu pár tanečných krokov. Skúsení tanečníci z tanečnej školy SDA pridali navyše aj niekoľko akrobatických prvkov, za ktoré si vyslúžili obdivný potlesk. Žiaci zo ZŠ J.A.Komenského neboli pre Laciho Strikea novým publikom, zatancovali si spolu už minulý rok. V tanečnej škole platí niekoľkonásobne, že nové poznatky nestačí ovládať len teoreticky, treba ich precvičiť na vlastných nohách. Žiaci precvičovali a tancovali s nadšením. Okrem pekného zážitku získali autogramy, ba niektorí aj tričká a šiltovky.  Verím, že aj Laciho tímu sa medzi deťmi páčilo.

Keď sa povie „dovidenia“, znamená to, že tí, ktorí sa lúčia, chcú sa znova v budúcnosti stretnúť. Rovnako sa lúčili aj naši žiaci s tímom tanečníkov. Hoci je Laci Strike časovo veľmi zaneprázdnený, možno si nájde čas a znova sa stretne s vďačným žiackym publikom.


Laci Strike roztancoval našich žiakov

Pri príležitosti Dňa matiek pripravili pani učiteľky so svojimi žiakmi popoludňajšie podujatia. Nacvičili program, vyrobili darčeky a nechýbalo ani občerstvenie. Pozvanie na milé stretnutia prijali maminy, ale aj ockovia, či starí rodičia. Deti svojim najbližším zatancovali, zaspievali, zarecitovali a potešili ich kvietkami. Aj takýmto spôsobom dali najavo, ako svojich najbližších majú radi. Byť mamou je krásna, ale aj neľahká úloha. Slová lásky a vďaky sú pre mamy tou najmilšou odmenou.Potešili svojich najbližších

Viac fotografií nájdete vo fotoarchíve.

Úlohou základnej školy nie je len vzdelávať, ale aj vychovávať. Pestovať v žiakoch správne hodnoty, vytvárať adekvátny vzťah k sebe, k ostatným a keď je potrebné, pomôcť  ľuďom  v núdzi. Najefektívnejšie je učiť osobným príkladom. Aj preto sa škola rozhodla byť nápomocná rodine, ktorá to akútne potrebuje. Rodinu pána Júliusa Oláha z Malých Stracín postihlo nešťastie – ich dom zachvátili plamene. Prišli o strechu nad hlavou a musia sa vyrovnávať s materiálnymi škodami. ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši sa pridala k tým, ktorí boli ochotní pomôcť rodine a na obnovu bývania prispela materiálne aj finančne. Deti z tejto rodiny navštevovali a navštevujú školu, sú to snaživí a slušní žiaci. Aj takouto cestou dáva škola najavo, že jej záleží nielen na prospechu a školskej dochádzke svojich žiakov, ale sú pre ňu dôležitými aj za „bránami“ školy.


Riaditeľ školy Mg. Dušan Gálik s pracovníčkami ekonomického úseku odovzdávajú materiálnu a finančnú pomoc pánovi J. Oláhovi, ktorého dom zničil požiar.

ZŠ na Komenského prispela rodine svojich žiakov

Vysnívaný deň každého žiaka nadišiel a po desiatich mesiacoch získavania nových vedomostí sme sa opäť zišli na nádvorí školy, aby sme zhodnotili výsledky nášho snaženia.

Snažili sme sa takto:

Z celkového počtu žiakov našej školy 440 prospelo s vyznamenaním 235 žiakov a veľmi dobrý prospech malo 85 žiakov. Priemer známok na 1. stupni bol 1,25, na 2. stupni 1.99. Pán riaditeľ školy rozdal na nádvorí 147 riaditeľských pochvál pre žiakov, ktorí dosiahli vynikajúci prospech alebo sa výborne umiestnili vo rôznych súťažiach. Nie sme škola pre talentovane deti, ako by sa mohlo zdať, na dobrých výsledkoch sa podpísala svedomitá práca žiakov a samozrejme motivujúce prostredie a pedagogický zbor.

V tomto roku sme sa rozhodli, že jednému z najúspešnejších žiakov v príslušnom školskom roku udelíme titul  "Najlepší žiak". Bude to deviatak, ktorý po celú svoju školskú dochádzku dosahoval vynikajúce výsledky a zároveň reprezentoval školu v súťažiach. V minulých školských rokoch tento titul získali: Marek Trebuľa, Michaela Schmidtová a Nikoleta Jakušová. Výber tohtoročného premianta nebol jednoduchý, z viacerých kandidátov bol napokon vybraný Jakub Libiak. Titul "Najlepší žiak" si naozaj zaslúži. Jeho fotografia bude zavesená na slávnostnej tabuli vo vestibule školy.  

Rovnako ako študijnými výsledkami, máme právo sa pochváliť aj excelentnými výsledkami v športových súťažiach. V okresných kolách sme získali prvé miesta v týchto súťažiach: bedminton, basketbal, volejbal, florbal chlapci aj dievčatá, futbal, streľba zo vzduchovky. V regionálnych kolách boli najlepší vo florbale opäť naši chlapci aj naše dievčatá. Dievčatá tiež vyhrali regionálne kolo vo futbale. Dostali sme sa aj do vyšších súťaží - v krajskom kole branného viacboja sme získali 1. miesto s postupom na Majstrovstvá Slovenska, kde sme skončili šiesti. V súťaži jednotlivcov si v brannom viacboji vybojoval náš Erik Turán v krajskom kole 1. miesto.

Samotný vyučovací proces a vlastne všetko to, čo sa pod strechou školy deje, nebýva verejnosti bežne prístupné. Sme radi, že takýmto správami o dosiahnutých výsledkoch môžeme verejnosti deklarovať, že pre kvalitu vzdelávania a rozvoj osobnosti našich žiakov robíme maximum.

Školský rok sa skončil. Nasledujú dni plné oddychu a príjemných zážitkov. Milí žiaci, prajeme Vám pekné prázdniny. Načerpajte veľa pozitívnej energie. V septembri sa stretneme opäť.


Školský rok 2014/2015 máme za sebou

 – veľmi úspešne!

Pozrite si video a fotografie

Archív aktualít

Rok 2019-2020

Rok 2018-2019

Rok 2017-2018

Rok 2016-2017

Rok 2015-2016

Rok 2014-2015

Rok 2013-2014