Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Archív 2023-2024

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

2023-2024

Koncom minulého školského roka sme sa rozlúčili s pani učiteľkami, ktoré odchádzajú na pracovný odpočinok a svoj čas budú venovať iným záležitostiam. Rozlúčili sme sa s pani zástupkyňou Mgr. E. Sliackou, pani učiteľkou Mgr. I. Krajčíkovou a pani učiteľkou Ing. I. Bindzárovou. Video s pani zástupkyňou ste si pozreli v júni, teraz vám prinášame videorozhovor s Mgr. I. Krajčíkovou a rozlúčkový pozdrav od pani učiteľky Ing. I. Bindzárovej si môžete prečítať nižšie.


Čas prísť a čas odísť


Všetko má svoj začiatok a má svoj koniec. Je čas obzrieť sa  -  a ja si hovorím – bolo dobre.


Svoj život som prežila v období, keď na jeho začiatku sme o počítačoch takmer ani netušili a teraz, pri mojom odchode na dôchodok, má každý svoj mobil, je prepojený s celým svetom. Ale tak sme to chceli, a teraz to máme. Čo bude ďalej? Vraj umelá inteligencia. Dostala som otázku, aký mám na ňu názor. Viem, že sa vyvíja už viac rokov, je tu medzi nami. Čo prinesie? Vraví sa, že každá palica má dva konce, tak ako Internet prináša veľa dobrého, ale aj veľa zlého, tak to bude aj s ňou. Záleží na každom, čo si kto vyberie a aké bude mať šťastie pri svojom výbere. Treba sa však spoliehať na vlastnú ľudskú inteligenciu a nezabúdať, že veľmi dôležitá je jej sociálna časť. Prežije len morálna spoločnosť a to je môj odkaz pre Vás žiakov a aj pre Vašich blízkych.


Je čas zavrieť školskú bránu. Celkom dlho som chodila do školy ;). Hádam to zúročím v ďalších dňoch. Čo budem robiť? To, čo prinesie každý deň a verím, že hodinky nebudem potrebovať a užijem si chvíle voľna v plných dúškoch ešte zopár rokov v zdraví a v kruhu svojich blízkych.

Prajem Vám pekné dni a zmysluplný život!

Bindzárová


Opäť v škole

Minigolf pre celú triedu


… to bola jedna z cien od Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš, ktorou sme obdarili víťazné tímy počas Olympijského dňa. Minuloročná IV. A a IX. A si až v tomto školskom roku zmerali svoje sily v minigolfe. Spoločne strávené poobedie s bývalými spolužiakmi a pani učiteľkami malo svoje čaro. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Správe športových zariadení mesta Veľký Krtíš za každoročné vstupenky na Biokúpalisko Krtko a na minigolf do balíčkov pre víťazov OLYMPIJSKÝCH DNÍ na našej škole.

Mgr. Lenka Klimentová a Mgr. Janka Magová

Medzinárodný deň mlieka


27.9. JE MEDZINÁRODNÝM DŇOM MLIEKA. Žiaci v V. A si tento deň pripomenuli najprv vďaka brožúrke MLIEČNA CHUŤ SLOVENSKA, videom a diskusiou k danej téme. Pani učiteľke prezradili, čo majú z mliečnych výrobkov najradšej a na čo by mali dnes chuť. Po dvojhodinovke telesnej im výborne padol malý "mliečny" piknik, kde ich priania na mliečko, syrové nite a syrové guličky boli splnené. Posledná fotka je jasným dôkazom...že minipiknik sa nám vydaril.

Mgr. Lenka Klimentová

Európsky deň jazykov


V roku 2001 vyhlásila Rada Európy 26. september za Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporovať jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a interkultúrne porozumenie. V škole si Európsky deň jazykov pripomíname rôznymi aktivitami.

Určite ste už zistili, že niektoré slová znejú v rôznych jazykoch veľmi podobne a pomenúvajú tú istú vec, či osobu, napríklad slovo mama alebo láska. Takéto slová nás privádzajú k tomu, že hoci v Európe a aj vo svete hovoríme rôznymi jazykmi, máme spoločné ľudské korene a aj jazyky majú pravdepodobne spoločný historický pôvod. V každom prípade, aktivitami v našej škole sme chceli poukázať nielen na význam ovládania iných jazykov, ale aj na potrebu vzájomnej komunikácie medzi národmi. Nech aj cudzie jazyky sú nám blízke. Pozrite si video

Spisovateľ Peter Gajdošík


13. 10. 2023 sa žiaci 4. A triedy zúčastnili v Mestskej knižnici vo Veľkom Krtíši besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom. Žiakov prekvapilo, že býva neďaleko Lučenci. Pred besedou si žiaci prečítali niekoľko jeho kníh. Najviac ich zaujala kniha Zvieratko pre Tadeáša. Bola vtipná a zábavná. V deň besedy nám pán P. Gajdošík, ktorý je zároveň správcom PC sietí v jednej ZŠ v LC, pútavo rozprával o tom, kedy začal písať knihy, odkiaľ bral námety na ich písanie, ako dlho mu trvalo napísanie jednej knihy a ešte plno zaujímavých vecí. Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky. Pán spisovateľ deťom ochotne odpovedal na každú otázku, ktorú si pre neho pripravili. Deťom prezradil aj to, že píše novú knihu.

V závere besedy sme sa poďakovali pánovi spisovateľovi za to, že sme mali možnosť sa s ním stretnúť a dozvedieť sa veci z jeho tvorby a aj života. Samozrejme sme sa s nim aj na pamiatku odfotili. Tr. uč. Mgr. S. VerešováMáme nových pedagógov


V novom školskom roku sme privítali nielen nových prvákov, ale aj nových pedagógov. Po odchode pani učiteliek v minulom školskom roku, doplnili kolektív zamestnancov novo prijatí pedagógovia. Od septembra sa na výučbe a výchove žiakov podieľajú aj pán učiteľ Mgr. Marek Greguš, pán učiteľ  Bc. Tomáš Valovič,  pani učiteľka Mgr. Katarína Baltová,  pedagogická asistentka Mgr. Laura Štefanidesová, vychovávateľka Michaela Matejčíková a vychovávateľka Kristína Székelyová. Pripravili sme pre vás video, v ktorom sa o nových zamestnancoch dozviete viac.

Veríme, že v našej škole nájdu nielen uplatnenie, ale aj radosť z práce. My sa tešíme, že medzi nás priniesli novú mladú energiu.

Hudobno-tanečné predstavenie

Nemé tváre - Výkriky do tichaV sychravý deň, dňa 19. 10. 2023 sa žiaci 7.,8., a 9. ročníka zúčastnili hudobno-divadelného predstavenia Nemé tváre – Výkriky do ticha v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Po príchode do budovy divadla nás privítali uvádzačky, ktoré nás odprevadili do šatní, kde sme si ako vážení hostia odložili vetrovky. Už to bola predzvesť toho, že nie sme len v kultúrnom dome ale v inštitúcii, kde sa musíme slušne správať a kde má nielen etika, ale aj dress code svoje miesto.

Nemé tváre – Výkriky do ticha bol príbeh o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Príbeh chlapca, ktorý bol obeťou šikany, bol stvárnený hudbou, tancom a činoherným umením. Prostredníctvom pohľadu do života mladých ľudí inscenácia riešila vážny spoločenský problém násilia, ktoré je často nenápadné. Hlavným posolstvom predstavenia bolo, aby sme boli tolerantí a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechali šikanovať inými a sami nešikanovali iných. A hlavne...hovoriť o problémoch. S rodičmi, s učiteľmi, s akoukoľvek spriaznenou dušou. Veľmi silnou scénou bolo ospravedlnenie agresora obeti. (I keď neskoro). Po emotívnom kultúrnom zážitku, kde zlo bolo potrestané a agresor si vyskúšal byť v koži obete nasledovala klaňačka hercov, umelcov, ktorí zožali veľký potlesk a stand up ovation.

Za kultúrne podujatie a dozor boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lucia Havlíčková a Mgr. Lenka Kováčová.
Deň srdca a Deň jablka


Krv a jej darovanie bola hlavná téma tohtoročného dňa srdca na našej škole. Na interaktívnej prednáške od pani Simony Sabinovskej sme sa dozvedeli o zložení krvi, o tom, ako často sa dá krv darovať, od akého veku je možné stať sa darcom. Privítali sme aj darcov krvi, pani Luciu Keťkovú, ktorú v najbližšej dobe čaká desiaty odber a pána Erika Klátika, ktorý  daroval krv už 72krát. Obaja sa podelili s ich prípravou na darovanie a skúsenosťami. Vedeli ste, že pred darovaním krvi je dobré jesť potraviny s vysokým obsahom železa? Medzi darcov krvi patria aj naše pani učiteľky a pán učiteľ. A keď na konci nášho stretnutia padla otázka, či sú medzi nami noví darcovia krvi po dovŕšení 18 tich rokov, veľa, veľa, veľa rúk sa zodvihlo…. Máme z toho obrovskú radosť.V piatok 20.10.2023 sa konal jeden skvelý deň plný voňavých dobrôt z jabĺčka. Každá trieda mala na nádvorí pripravený svoj stôl. Na stoloch žiakom 2. stupňa rozvoniavali jabĺčka, koláčiky, torty, výživy, sušené jabĺčka a iné chutné dobroty od výmyslu sveta. Každý bol pozvaný a mohla začať ochutnávka. Trieda 5. B si z tohto dňa odniesla aj svoju putovnú cenu KRÁSNE JABĹČKO, ktorú získali v súťaži „Najjabĺčkovejšia trieda“. V rámci tohto dňa sa žiaci mohli zapojiť aj do ďalšej súťaže „Najkrajšie jabĺčko“. Táto súťaž mala obrovský úspech. Zapojených bolo 58 žiakov, ktorí doniesli naozaj krásne jabĺčka. Porota mala ťažkú úlohu. Síce, víťaz môže byť len jeden, my sme mali víťazov hneď dvoch. Najkrajšie jabĺčka priniesol Erik Ondrejka z V. A triedy a Samuel Mugele z VIII.B triedy. Hoci sme dva dni spojili v jeden kvalita oboch aktivít bola nielen poučná ale aj chutná.

Mgr. Lenka Klimentová,

Mgr. Gabriela Výbochová

Timravina studnička

(školské kolo)


Dňa 24. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese prózy, Timravina studnička. Poslaním tejto súťaže je  viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Súťažilo sa v troch kategóriách s nasledovným umiestnením:

I. kategória:

1. miesto Nina Klimentová z 3.B

2. miesto: Michaela Vetráková z 3. A


II. kategória:

1. miesto: Sabína Kováčová z 5. B

2. miesto: Nela Košičiarová z 5. A

3. miesto: Táňa Paľovová z 5. B


III. kategória:

1 . miesto: Stella Rusnáková z 9. BDo okresného kola postúpila Nina Klimentová, Sabína Kováčová, Nela Košičiarová a Stella Rusnáková. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Lucia HavlíčkováHalloweenHalloween sa spája so strašidlami, čarodejnicami, strigami, maskami a v neposlednom rade aj s tekvicami. Vyrezávané tekvice sú symbolom, a preto sa naša škola rozhodla vyhlásiť súťaž „Najkrajšia halloweenská tekvica”. Žiakom sa táto súťaž  natoľko zapáčila, že hneď sa doma pustili do výroby tej najkrajšej tekvice. Zapojilo sa viac ako 50 žiakov. Tekvice boli strašidelné, kreatívne, nápadité, originálne. Porota v zložení, pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik, pani zástupkyňa pre 1.stupeň PaedDr. Beáta Rusnáková a pani zástupkyňa pre 2. stupeň RNDr. Mária Murárová, mali veľmi ťažkú úlohu, no napokon vybrali niekoľko víťazov.


Vyhodnotenie:


1.stupeň


1.A Dávid Pavlovkin

2.A Anna Bukovenová

2.A Ela Roháčová

2.B Lea Parkániová

3.B Nina Klimentová


2. stupeň


5.A Alex Belic

5.A Tomáš Polčič

5.A Ján Prachár

6.B Leo Lajtoš

6.B Michal Moravčík

Víťazom blahoželáme.

Mgr. Gabriela Výbochová

Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.

/Jozef Štolc /


16. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Ako po iné roky, tak aj tento rok sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Organizuje sa každoročne ako

predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl a pozostáva z viacerých častí. Školské kolo prebehlo 17. októbra 2023 a zúčastnilo sa ho desať žiakov 9. a 8. ročníka. Súťažiaci riešili online test, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou OSJL. V tejto časti si počínali veľmi dobre a výsledky viacerých žiakov boli vyrovnané. Ťažšou sa pre súťažiacich ukázala druhá časť - transformácia textu. Víťazkou školského kola OSJL sa stala Lívia Klátiková, ktorá postupuje do okresného kola.

Blahoželáme jej a želáme veľa ďalších úspechov. Naša pochvala však patrí všetkým súťažiacim.

Mgr. Z. Kováčová

Posledný októbrový školský deň, teda skôr večer, sme opäť zavítali do našej telocvične, ktorá sa premenila na kino. Piataci, šiestaci a siedmaci sa patrične premenili na milé a pekné strašidielka. Vyrobili si vlastnú vstupenku na FILM. Priniesli si deky, vankúše, spacáky a dobrú náladu. Spoločne sme si pozreli nádhernú rozprávku Coco. V nej sa chce mladý dvanásťročný chlapec Miguel stať muzikantom. Ako každá rozprávka.


Aj táto skončila happyendom a my sme sa pobrali domov užívať si jesenné prázdniny.


Mgr. L. KlimentováKino v škole

Vianočný turnaj


Vianočný turnaj priniesol športovú radosť, bojovnosť a kolektívneho ducha medzi našimi športovcami. Piataci a šiestaci si zmerali sily vo vybíjanej. Dievčatá od siedmačiek po deviatačky v basketbale. Starší chlapci sa zapojili do futbalového zápolenia. Atmosféra v telocvični bola plná vzrušenia, fantastických výkonov, radosti z výhry, sklamania z prehry a skvelého povzbudzovania od spolužiakov a pani učiteliek. Takto sme spoločne a športovo uzavreli náš ŠPORTOVÝ ADVENTNÝ KALENDÁR.

Tento rok budú putovné poháre zdobiť triedy V. A za vybíjanú, ôsmačky si odniesli výhru v basketbale a vo futbale si vybojovali prvé miesto chlapci z VIII.B. Víťazom blahoželáme a máme obrovskú radosť z toho, že každá jedna trieda mala zastúpenie v turnaji.

 Mgr. L.Klimentová a Mgr. M. Greguš


Pomôž mi pochopiť tvoj svet


Hontiansko – novohradská knižnica v spolupráci s banskobystrickým samosprávnym krajom a Nadáciou Orange realizuje v našej škole projekt s názvom Pomôž mi pochopiť tvoj svet. Projekt je zameraný na kyberbezpečnosť a ochranu mládeže pred radikalizáciou a dezinformáciami. Je to systémový vzdelávací projekt, ktorého dsúčasťou je séria besied so žiakmi 7. – 9. ročníka. Hosťami besied budú odborníci z rôznych oblastí - psychologička, influencerka, novinár, kybernalytik, knihovník. Prvá beseda so psychologičkou PhDr. Annou Balgovou sa konala 12. januára 2024 v priestorch našej školy. Žiaci sa oboznámili so zámermi projektu a získali informácie ohľadom nebezpečia, s ktorým sa na internete môžu stretnúť. Počas besedy sa zúčastnili vyplnenie dotazníka, ktorý anonymne zisťoval, aké názory a skúseností majú žiaci v tejto oblasti.

Predkladateľom projektu je Hontiansko – novohradská knižnica, ktorá, ako inštitúcia, môže mládeži poskytnúť alternatívu získavania zdrojov informácií, ktoré sú, na rozdiel od internetu, spoľahlivo overené. Koordinátorom projektu je PhDr. Jaroslav Hanko. Okrem vzdelávacieho a výchovného cieľa prišiel s myšlienkou vytvoriť filmový dokument, ktorý bude mapovať aktivity projektu a ktorý by mal byť zároveň materiálom pre ďalšiu prácu v oblasti digitálnej bezpečnosti. V tomto smere bude v projekte nápomocná aj Katedra filmovej dokumentárnej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici.Naša lyžiarska expedícia 2024 do Krahúľ - Stredu Európy bola nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov a učiteľov našej školy. Skvelá partia lyžiarov a aj žiakov, ktorí sa s lyžami stretli prvýkrát, prejavila svoje schopnosti nielen na svahu, ale aj v spoločne strávenom čase. Každý žiak sa úspešne naučil lyžovať, čo predviedol v súťažnom slalome. Najlepšími lyžiarmi LVVK sa stali Charlottka Kadišová a Alex Čapla, obaja z VIII.B. Atmosféra bola plná športu, smiechu a pohody. K dokonalému zážitku nám chýbalo iba  poriadne slniečko.

 Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Marek Greguš

Lyžiarsky výcvik

Žiaci V. A aktívne využívajú ľadovú plochu zimného štadióna. Každú stredu počas ich dvojhodinovej telesnej a športovej výchovy odchádzajú s korčuľami v ruksakoch na ľad. V rámci tohto času si užívajú korčuľovanie, rôzne hry, sútaže a štafety, čím sa podporuje nielen ich fyzická zdatnosť, ale aj kolektívna spolupráca. 

Mgr. L. Klimentová

Piataci si užívajú korčuľovanie

Poľnohospodári by nad takýmto titulkom mohli krútiť hlavou. No, keďže my sme školáci, vieme, že sa nezbieralo obilie, ale plody práce žiakov za uplynulý polrok. Trochu to máme s tými poľnohospodármi posunuté. Kým žiaci na jeseň začínajú „siať”, poľnohospodári zbierajú úrodu. V januári my žneme, zatiaľ čo poľnohospodári oddychujú. Z dobrých výsledkov sa mohli tešiť žiaci, ktorí od septembra neotáľali a usilovne sa venovali svojim povinnostiam každý deň. Kto len sedel na medzi /v lavici/ a čakal, že múdrosť v hlave rozkvitne sama, úspechu sa nedočkal. Môžeme však konštatovať, že veľká väčšina našich žiakov si svoje úlohy plnila svedomito, ba urobila veľa práce navyše. Svedčí o tom aj viac ako 120 pochvál riaditeľom školy a mnoho ďalších pochvál triednou učiteľkou. Sú to pochvaly za výborný prospech alebo reprezentáciou v rôznych súťažiach a olympiádach.

Osobitnú pochvalu si zaslúžia prváci, ktorý zasadili prvé malé, ale dôležité semienka vedomostí. Ujali sa výborne, sú dobrým základom pre ďalšie vzdelávanie. Od zajtra začíname ďalšiu sezónu vyučovacieho procesu, nech sa nám v ňom darí aspoň tak, ako doteraz!  

Dnes bola žatva

Všetkovedko


V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnila vedomostná súťaž pod názvom Všetkovedko, do ktorej sa zapojili žiaci 1. 4. ročníka. Súťažilo sa 28.11.2023. Zúčastnili sa žiaci: 1. A - 10 žiakov, 1. B – 9 žiakov, 2. A –  3 žiaci, 2.B – 4 žiaci, 3.A – 6 žiakov, 3. B – 5 žiakov, 4. A – 6 žiakov, 4. B – 5 žiakov.

Výsledky žiakov sú nasledovné: Každý žiak získal titul a diplom Všetkovedko a cenu /šatku, pravítko, nálepku, peračník, ceruzku/. Najúspešnejší žiaci boli títo: z 1. A – 1. miesto: Jakub Herman, Mária Kadlecová, Barbora Kuviková, Peter Vetrák.  Úspešní žiaci 1. A – Stanislav Kachnič, Michal malinovský, Dávid Pavlovkin, Adam Sȍlský, Dominik Balga. Z 1. B: Pavol Demeter – 1. miesto, Ondrej Suja – 3. miesto, Liliana Svinčáková – 3. miesto. Z 2. A Emília Havrilová, Noémi Zolnayová. Z 2. B: Ela Bernáthová, Beňo Eliáš, Matej Barčiak. Z 3. A: Roman Pelč, Viktória Urdová. Z 3. B: Vivien Bagdalová, Zuzana Belajová, Eliška Hodermanská, Nina Klimentová, Samuel Nyifor. Zo 4. A Lea Gerbáčová

Ostatní súťažiaci získali diplom Všetkovedkov učeň a ceruzku. Všetkým žiakom srdečne gratulujem a teším sa opäť v novom školskom roku.

 Koordinátorka Mgr. A. Krahulcová


Január už niekoľko rokov u nás v škole patrí vyhodnoteniu obľúbenej súťaže zo slovenského jazyka YPSILON - slovina hrou. Opäť sme dosiahli krásne výsledky. Tento rok nás bolo 31 a z toho až 27 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom so zlatou medailou. Mali sme aj žiakov so 100% úspešnosťou a napísať test bez jedinej chybičky nebol pre nich žiadny problém.

100% úspešnosť

1. ročník - Dávid Pavlovkin, Jakub Herman, Barbora Kuviková, Michal Malinovský,

2. ročník - Ela Roháčová, Emma Vargová, Lea Parkániová, Matej Barčiak

3. ročník - Michaela Vetráková

Úspešní riešitelia

2. ročník - Noémi Zolnayová,

3. ročník - Ninka Klimentová, Samuel Nyifor, Viktória Urdová

4. ročník - Mateo Cina, Alex Púpala, Lea Tomšů, Nela Košíková,

5. ročník - Nela Košičiarová, Adam Baláž, Hana Poláková, Richard Nyifor, Mikuláš Baltazár, Sabína Kováčová, Sofia Kuviková, Charlotte Baráthová

7. ročník- Nina Komárová

9. ročník -Stella RusnákováMilí rodičia, veľká vďaka patrí aj vám. Ďakujeme, že vediete a podporujete svoje deti v súťažiach, napriek tomu, že sú častokrát spoplatnené.

PaedDr. Beáta Rusnáková

 - koordinátor súťaže

YPSILON - slovina hrou

Základná škola

Pasovanie prvákov


Dňa 10. 11. 2023 bol pre našich prvákov slávnostný deň. Veď stať sa prvákom je predsa veľká vec! Naši prváci z 1. A a z 1. B triedy sa v tento deň ocitli v obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši. Žiakom sa prihovoril prednosta mestského úradu Ing. Marián Balko. Po slávnostnom obrade sa žiaci s triednymi pani učiteľkami presunuli do telocvične našej ľúbeznej základnej školy, ZŠ Vsevoloda Čechoviča, kde ich už netrpezlivo očakávali naši deviataci so svojimi triednymi pani učiteľkami. Pekným slovom  a privítaním sa prváčikom, rodičom, pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni i učiteľkám prihovorila pani učiteľka Mgr. L. Havlíčková. Program pasovania do cechu žiackeho pokračoval pod vedením pani učiteľky Mgr. G. VýbochovejMgr. L. Havlíčkovej.

Tento rok bolo  úlohou prvákov ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakala na prvákov krásne vyzdobená telocvičňa s rozprávkovými postavami a zábavnými disciplínami – Čísielkovo, Písmenkovo, Rozprávkovo a Šikovníčkovo. I rodičia detí tak boli 10. novembra svedkami výnimočnej udalosti – pasovania žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Po zložení „Sľubu prváka“, kde sa všetci  zaviazali  svojim učiteľom,  a rodičom o zodpovednom plnení svojich povinností, boli prváci našim deviatakom, Arturom Králikom, pasovaní za prváka. Pani učiteľky slávnostne žiakom odovzdali šerpu vo farbách  a s logom našej školy. Okrem slávnostného  šerpovania prváci prechádzali pastelkovým chodníkom s obdržaným pasovacím dekrétom. Žiačka 9. A a členka žiackeho parlamentu, Vanessa Oračková sa k prvákom prihovorila milým a zároveň povzbudivým príhovorom. Spevom nám tento ceremoniál spestrila žiačka 9. B, Karolína Kókayová. A keďže ani prváci nezaháľali, na oplátku zaspievali deviatakom. Presvedčili nás však, že sa už vedia popasovať nielen  s písmenkami,  číslami, ale že vedia recitovať i spievať. Nakoniec si prváci s deviatakmi spoločne zatancovali. Všetci sme tak prežili pekné dopoludnie v sprievode hudby, smiechu, tanca. Poďakovanie patrí aj pánovi asistentovi, K. Cickovi, ktorý nám hral do tanca a pomáhal nám s ozvučením.

Osobitné poďakovanie patrí pani učiteľke Mgr. G. Výbochovej, ktorá držala záštitu nad celým podujatím, od prvej myšlienky až po realizáciu tohto vydareného dňa. ĎAKUJEME! Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti  a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.

Mgr. Lucia Havlíčková

Pozrite si video.

„Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíte  sami.“ Budha


iBobor


Aj tento školský rok na našej škole prebehla On-line súťaž Informatický bobor, čo je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky. Niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede, ďalšie sú interaktívne, v ktorých je potrebné presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Zúčastnilo sa 51 žiakov v rôznych kategóriách a z toho 20 žiakov bolo úspešných.


V kategórii Drobec (2. a 3. ročník) písali v utorok a úspešnými riešiteľmi sú Ela Bernáthová, Nina Klimentová, Eliška Hodermarská.


V kategórii Bobrík ( 4. a 5. ročník)

Karin Bečkeiová, Dominika Bačíková, Juraj Havrila, Hana Poláková, Tomáš Petrovský, Mikuláš Baltazár, Adam Baláž, Richard Nyifor, Eliana Krajčíková, Mateo Cina, Eliška Sölská, Táňa Paľovová, Alexander Púpala.


V kategórii Benjamín (6. a 7. ročník) písali dnes a úspešným riešiteľom je Andrea Klátiková.


V kategórii Kadet (8. a 9. ročník) písali v pondelok a úspešnými riešiteľmi sú Alex Julio Čapla, Patrik Krajčík, Peter Dudáš.

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.

Mgr. Lívia Klátiková

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Projekt s takýmto zaujímavým názvom realizuje Občianske združenie Koľko lásky. Ťažko povedať, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, my do krabíc budeme dávať darčeky. Dúfame, že lásku alebo vďačnosť pocítia v srdci obdarovaní – starčekovia a starenky v domovoch sociálnych služieb. Prispieť k tomuto dobročinnému skutku môžete aj vy. Inštruktážne video, ktoré vytvorili naši žiaci, vám poradí, ako to urobiť. Aj keď ide o humánnu  činnosť, je potrebné dodržať určité pravidlá, aby snaha nevyšla nazmar. Okrem toho, čo si vypočujete vo videu, pozorne si pozrite ďalšie pokyny, ako pripraviť darčekovú zásielku. Nezabudnite, že darčeková krabica by mala obsahovať:

niečo sladké

(napr. keksíky, perníky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA keksy, DIA čokoláda, piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa, krabičkový džús, maslové keksy, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie, detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie)


niečo slané

(napr. slané keksy, tyčinky, praclíky, kukuričné chrumky, krekery a pod.)


niečo teplé

(napr. káva, čaj, cappuccino, horúca čokoláda, Melta, Caro


niečo mäkké

(napr. teplé ponožky, papuče, rukavice, čiapka, šál, textilné vreckovky, malý mäkký uteráčik)


niečo voňavé

(napr. napríklad sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky, telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzam na pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum)


niečo na zábavu

(napr. kresbičky od Vašich detí, ručné výrobky, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou, drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, nahrievací vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku, ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok, lapač snov, fotka v rámiku)

Krabica nesmie obsahovať tieto veci:

Otvorené potraviny alebo potraviny po záručnej dobe

Čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (často sa pokazia kým je krabička odovzdaná)

Trvanlivé potraviny vhodné na tepelnú úpravu (napr. cestoviny, polievky, fazuľa, horčica, veci do mikrovlnky atď.)

Príliš veľké veci, ktoré zaberú veľkú časť krabice (napr. veľká krabica džúsu, veľké balenie papierových vreckoviek/ toal. papiera, veľká plyšová hračka)

Špecifický kus oblečenia (tepláky, sveter, pyžamo- ťažko trafiť veľkosť, keď neviete kto krabičku dostane)

Sviečky, zapaľovače, čistiace prostriedky

Lieky, alkohol

Šumivé rozpustné tablety do vody a rôzne vitamínové doplnky (nepoznáte zdravotný stav náhodného príjemcu)

Nebezpečné predmety (napr. ostré nožničky, pilníky, vreckový nožík atď.)

Zbytočnosti, ktoré Vám doma zavadzajú (napr. rôzne staré sošky, staré dekorácie, staré knihy nezaujímavého alebo pesimistického či hororového obsahu atď.)

Nezabalené krabičky vianočným papierom alebo zabalené krabičky vcelku (nezabalený vrch a spodok zvlášť)

Obsahovo nevyvážené krabičky (plná krabička len jedného kusu oblečenia, plná krabička len čajov alebo priveľa sladkostí či  kozmetiky)

Mašle a stuhy na vrchu krabice (s krabičkami sa potom zle  manipuluje a zle sa ukladajú na seba v obmedzenom priestore našich dobrovoľníkov)

Peniaze alebo iné hodnotné veci

Prosíme, nepoužívať príliš malé krabice z detských topánok  alebo naopak priveľké krabice od dámskych čižiem. Najlepší by bol  štandardný rozmer aby mali starkí približne rovnaké množstvo nádielky.


Viac informácií na: https://www.kolkolasky.sk

Bubnovačka - "Aby bolo deti lepšie počuť!"

Svetový deň pozdravovDobrý deň, ahoj, čau, nazdar, servus….


Počuli ste už o Svetovom dni pozdravov? Tento deň sa oslavuje už od roku 1973, presne 21. novembra. Vznikol ako reakcia na vojnu a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru. Stačí pozdraviť aspoň desať ľudí a človek tým 21. novembra oslávi Svetový deň pozdravov!


Nenechajte dnešok uplynúť bez toho, aby ste od srdca pozdravili svojho spolužiaka, suseda, kolegu alebo niekoho, koho vôbec nepoznáte.

Zdravá výživa


Určite ste sa stretli s tvrdením: „Sme to, čo jeme.“ Zdravá výživa je preto pre každého človeka veľmi dôležitá. 23.11.2023 žiaci štvrtých ročníkov mali prednášku práve na túto tému. Dve študentky zo strednej zdravotnej školy v Lučenci našim žiakom priblížili, vysvetlili čo patrí medzi zdravé  potraviny, ktorým potravinám sa má  človek naopak vyhýbať, spomenuli vitamíny, ktoré sú veľmi dôležité a zistili, že je potrebné jesť 5x denne ale striedmo a zdravo.

Zopakovali si aj pyramídu zdravého stravovania, s ktorou sa už oboznámili v 3. ročníku. Potvrdilo sa, že zdravá a vyvážená strava je základom toho, aby naše telo správne fungovalo. A naši žiaci – štvrtáci sľúbili, že sa budú snažiť stravovať zdravo.

 Mgr. Silvia VerešováJedna z najmladších v škole

a jeden z najväčších úspechov


Ninka Klimentová sa umiestnila na prekrásnom 3. mieste v CELOSLOVENSKEJ recitačnej súťaži Timravina studnička. V 1. kategórii, spomedzi 14 súťažiacich z celého Slovenska, získať takéto umiestnenie je naozaj úžasný výkon.

Ninka, gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov (fotku s Alenkou Heribanovou tiež nemá hocikto).

PaedDr. B. Rusnáková

ZRODILI SA HVIEZDY

(aj kulinárskeho umenia)


Centrum poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši v spolupráci s našou školou realizovalo zaujímavé aktivity zamerané na spoznávanie sveta povolaní, objavovanie žiackych zručností, ale aj šikovnosti pri príprave cukrárskych dobrôt. V rámci podujatia „Zrodili sa hviezdy“ sa v školskej kuchynke dňa 29. 11. 2023 uskutočnila aktivita, do ktorej sa zapojili žiaci, ich rodičia a tiež partnerská škola SŠ Modrý Kameň. Viac sa dozviete z videa. Prezradíme len, že to bude sladké pozeranie.


Mikuláš v našej škole


Ani v tomto roku na našich žiakov Mikuláš nezabudol. Spolu s čertom a anjelom rozdali darčeky pre všetky deti na 1. stupni. Deti sa potešili a potešil sa aj Mikuláš, lebo bez odmeny nezostalo žiadne dieťa. Všetky boli dobré a tie, ktorým sa občas nedarilo, sľúbili, že sa do roka určite polepšia.  

Mikulášsky beh


Svätého Mikuláša si najčastejšie spájame s rozdávaním darčekov. Dáva darčeky tým, ktorí si to zaslúžia. Nemusí to byť vždy tak. Mikuláš má aj iné kritériá. Môže obdarovať tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú alebo dať im aspoň nádej. Čo má spoločné Mikuláš a Svetielko nádeje? Zistíte z videa, ktoré sme natočili v sobotu 9. decembra 2023.

Exkurzia – HvezdáreňDňa 12.12.2023 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do hvezdárne v Žiari nad Hronom.

V premietacej sále a prednáškových miestnostiach si žiaci mali možnosť zopakovať a doplniť informácie o vesmíre. Najväčším zážitkom pre žiakov bola práve spomínaná premietacia sála. Tešili sa aj na pozorovanie oblohy cez astronomický ďalekohľad ale počasie nám to neumožnilo.

Na záver mali priestor na zakúpenie suvenírov – záložky, pexeso, zápisníky, ... Verím, že žiaci si získané vedomosti zapamätajú a využijú v škole aj v živote.

Mgr. Silvia Verešová


Vianočný zázrak

Animovaný príbeh


Mediálny krúžok v našej škole produkuje dokumentárne videá o živote školy. Žiaci sa v ňom učia ako narábať s filmárskou technikou a väčšina z nich si už vyskúšala, aké je to byť pred kamerou. O šikovných moderátorov naozaj nie je núdza. V decembri sme sa rozhodli, že by sme našu prácu spestrili niečím novým. Podujali sme sa na výrobu animovaného príbehu. Členovia krúžku priniesli svoje scenáre, ktoré by sa dali zrealizovať. Vybrali sme scenár Julky Klátikovej, nakoľko tento bol pomerne jednoduchý na spracovanie a obsahoval vianočnú tému. Rozdelili sme si úlohy a práca sa mohla začať. Pri prípravách nám pomohla aj Julkina mamina – pani učiteľka Mgr. L. Klátiková. Výsledok si môžete pozrieť vo videokronike. Je to naše prvé animované video, ak si nájde divákov, možno budeme týmto smerom pokračovať ďalej. Členovia krúžku boli iniciatívni a nápadití, od vedúceho krúžku si zaslúžia pochvalu.


Vianočný program

Prichádzajúce vianočné sviatky sme v našej škole oslávili programom, ktorý sa konal  v priestoroch školskej telocvične. Pre žiakov 1. aj 2. stupňa ôsmaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Kiapešovej nacvičili tanec a piesne. Program moderovali Lívia KlátikováKarolína Kókayová. Šiestačka  Elizabeth Kortišová vyrozprávala veselý príbeh. V programe vystúpila aj študenta gymnázia Sára Oláhová, pozvaná ako hosť. Zaspievala vianočné piesne a prispela k sviatočnej  atmosfére. Spoločná záverečná pieseň v nás všetkých navodila príjemný pocit spolupatričnosti, veď škola je miestom, kde nachádzame veľa priateľov a prajeme si len to najlepšie.

Tak nech máme všetci

krásne a šťastné vianočné sviatky!


Pozrite si video