Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd trieda s RV TSV časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

2019-2020

2021-2022

2022-2023

2020-2021

NP Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

Pravidelné aktivity

Projekt MODULY - CHEER JE COOL

2023-2024

Tváre,

v ktorých bol zároveň

úsmev aj smútok


Takto opísal tváre deviatakov pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik. Vnímavo a zároveň poeticky, ako je jemu vlastné, pozoroval na odchádzajúcich žiakoch smútok za ľuďmi, s ktorými trávili školské roky. Spolužiaci, triedni učitelia a ďalší pedagógovia - s nimi prežili veľa pekných, ale i ťažkých chvíľ. To všetko zostane už len v ich spomienkach. Smútok však nemal šancu zvíťaziť. Prekrývali ho úsmevy a šťastie mladých, takmer dospelo vyzerajúcich ľudí, ktorí úspešne ukončili jednu veľkú etapu vzdelávania. „Ďakujem“ bolo asi najčastejšie vyslovené slovo. Ďakovali žiaci pedagógom, žiaci rodičom, pedagógovia rodičom a rodičia pedagógom. Opäť sa potvrdilo, že vzájomné spolupráca, pomoc a porozumenie je v procese vzdelávania a výchovy veľmi dôležitý prvok. Veríme, že deviataci si na stredné školy odnášajú potrebné poznatky a bude sa im v ďalšom štúdiu dariť.

Rozlúčka deviatakov so základnou školou

Ku koncu školského roka športovo


Olympijské dni sú nielen športová udalosť. Ich súčasťou je pestrosť pohybových disciplín, ktoré nepatria do svetových olympiád, ale určite patria k radosti z pohybu a športového zápolenia. Olympijské dni sa v našej škole stali tradíciou. Pár dní pred odovzdávaním koncoročných vysvedčení si takto, v športovom duchu, užívame voľný čas. Športovali sme dva dni. Dňa 25. júna 1. stupeň a 26. júna 2. stupeň. Priekopníčkou Olympijských dní v našej škole je pani učiteľka Mgr. Janka Kušická, disciplíny pre starších žiakov organizovala Mgr. Lenka Klimentová. Do podujatia sa však zapojila celá škola. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli s realizáciou a zvlášť sponzorom, ktorí sponzorovali hodnotné ceny pre víťazov.  

Pozrite si video

Pán riaditeľ, pod vašim vedením sa v škole udialo veľa zmien. Ktoré považujete za najdôležitejšie?

- Za 33 rokov vo funkcii riaditeľa školy som zažil 28 ministrov školstva. Nesmierne ma potešilo, keď nám v roku 2021 Ministerstvo školstva SR udelilo čestný názov Základná škola Vsevoloda Čechoviča.

Ja som nikdy prežité roky na našej škole nerátal. Až teraz si uvedomujem, že je to už viac ako 50 rokov. 8 rokov som ju navštevoval ako žiak, 43 rokov ako učiteľ a z toho 33 Kristových rokov ako riaditeľ školy. Za svojepracovné obdobie som bol učiteľom, neskôr riaditeľom, dokonca aj mojej bývalej pani riaditeľke a učiteľom, ktorí ešte mňa učili na našej škole, potom mojej generácii a mladším ako ja a naostatok aj tým najmladším, teda našim bývalým žiakom. No úžasné! Mať na zodpovednosti 3 generácie krásnych a múdrych ľudí.

Škola za toto obdobie prešla komplexnou rekonštrukciou. Zateplenie budov, nová fasáda a výmena okien na budovách priniesla úsporu financií na energiách. Učebne sú vybavené modernou IK technikou, škola disponuje ôsmimi odborne špecializovanými učebňami. Rozšírili sme priestory jedálne, kuchyňa je vybavená moderným zariadením a zo šatňových priestorov v budove ŠKD sme vybudovali ďalšiu telocvičňu pre ročníky 1. – 4. Vybudovalo sa multifunkčné ihrisko a detské ihrisko. Realizovalo sa veľa projektov, jedným z posledných je Zachytávanie dažďovej vody s výsadbou kvetinových záhonov a stromov. Staráme sa o prekrásny areál školy, ktorý rozvoniava kvetmi orgovánu a líp.-


Napriek všetkému, čo pán riaditeľ pre rozvoj Základnej školy Vsevoloda Čechoviča vykonal, nebol by popis jeho osobnosti úplný, keby sme nespomenuli jeho umeleckú činnosť. Jeho výtvarné aj literárne diela získali významné ocenenia. Je autor knihy pre deti, svoje obrazy vystavoval v galériách na Slovensku aj v zahraničí. Jedno výtvarné dielo - slnečné hodiny je inštalované priamo na múre školy. Mnohí si ho tiež pamätajú ako staviteľa krbov. Je tiež autorom loga školy. Má výnimočný dar reči a komunikácie. Svojím rozhľadom a energiou, ktorú vyžaruje, stáva sa prirodzenou autoritou pre deti aj dospelých. Výstižné symboly - slnečné hodiny a logo školy budú navždy pripomínať malým i veľkým prácu a odkaz, ktorý pán riaditeľ Dušan Gálik v škole zanechal.

Ďakujeme, pán riaditeľ!

„Bolo to úžasné!”

Zhodnotil život v škole

 náš „Duško“


V máloktorej inštitúcii sa dejú zmeny s takou pravidelnosťou ako v škole. Každý rok odchádzajú deviataci a prichádzajú noví prváci. Menej pravidelné, ale nie zriedkavé, sú aj zmeny v pedagogickom zbore.  Z času na čas sa zmení aj obsadenie najvyššieho postu – postu riaditeľa školy. Práve na konci tohto školského roka sa deje takáto významná a zároveň výnimočná zmena, pretože súčasný pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik, zastával funkciu riaditeľa nepretržite 33 rokov.

Zanechali ste významnú stopu nielen vo vonkajšej premene školy, ale predovšetkým v mysliach ľudí, s ktorými ste zdieľali výchovný, vzdelávací aj riadiaci proces. Čo priniesla pedagogická práca vám?

- Riadiaca a pedagogická práca mi priniesla poznanie, že je pravdou, že je to nielen práca, ale hlavne poslanie, ktoré je veľmi náročné a hlavne zodpovedné. Škola disponuje kvalitnými odborne spôsobilými pedagogickými zamestnancami, ktorí sú kreatívni a dokážu bez problémov odovzdávať žiakom svoje odborné vedomosti a skúsenosti. Avšak dnes, viac ako inokedy, platí, že pribúdajú žiaci, ktorí dnes majú síce vedomosti v 21. storočí, ale srdcia v dobe kamennej. Je preto potrebné mať na zreteli, že výchovná stránka je dnes dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu. O tom je klíma školy, o tom je to, či chodia deti rady do školy. Posledné zistenia Štátnej školskej inšpekcie na našej škole sú vysoko pozitívne, pretože klíma školy nám vyšla na 98 %. A práve toto nás, a verím, že aj rodičov a našich žiakov teší a napĺňa spokojnosťou. Tu cítim okrem iného svoj výrazný podiel v tom, že napĺňame slová Malého princa a počúvame sa srdcom.-

Koniec školského roka

a koniec jednej veľkej éry


Ukončenie školského roka je vždy významnou udalosťou. Tešíme sa ňu všetci. Školské povinnosti skončili a pred nami sú letné dni plné oddychu. Neminú nikoho, bez ohľadu na to, ako sa počas školského roka snažil. Kto by sa neradoval? Na nádvorí školy sme rozdali pochvaly úspešným žiakom, ktorí zabodovali vo vedomostných súťažiach alebo podali výborný športový výkon.

Do galérie najúspešnejší v tomto školskom roku pribudla žiačka z 9. B Stella Rusnáková. Počas celého štúdia dosahovala vynikajúce výsledky, úspešne sa zúčastňovala vedomostných súťaží aj súťaží v recitácii. Jej správanie bolo tiež príkladné. Aj keď to, že sa často milo usmieva, sa do zásluh neráta, predsa jej to pripisujeme k pozitívam.  


Deň 28. jún 2024 bol mimoriadny nielen tým, že sme ukončili školský rok, ale aj tým, že nastala veľká zmena v živote našej školy. Pán riaditeľ Mgr. Dušan Gálik po 33 rokoch vedenia školy odovzdal svoju funkciu novej pani riaditeľke Mgr. Lenke Klimentovej. Viac sa o pánovi riaditeľovi dozviete z rozhovoru, ktorý sme s nim urobili a videa. Novej pani riaditeľke držíme palce a veríme, že dobré meno, ktoré naša škola má, bude udržiavať a rozvíjať.

V triedach žiaci dostali vysvedčenia, no tie už boli podľa zásluh.