ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Aktivity 2012-2013

Školský rok 2012/2013 sa skončil

Desať mesiacov učenia a nosenie tašiek do školy máme za sebou a pred sebou dni prázdnin, kedy budeme nosiť len vaky s potrebami na kúpanie, turistiku, či návštevu svojich babičiek....

Slávnostné ukončenie školského roka bola opäť na nádvorí školy, kde pán riaditeľ ocenil najúspešnejších žiakov. Následne v triedach triedne učiteľky odovzdali žiakom vysvedčenia a ďalšie pochvaly. Tešíme sa z toho, že mnoho našich žiakov pristupuje ku školským povinnostiam naozaj zodpovedne a preto býva pochvál na konci roka vždy neúrekom.

Osobitne prežívali tento deň deviataci, pre ktorých bol skutočne posledným dňom v našej škole. Od septembra ich už čakajú brány iných škôl. Pripravili si zaujímavý rozlúčkový program, pri ktorom slza dojatia skĺzla z oka nielen im, ale aj niektorým pedagógom.

Triedy sú už prázdne a my myslime len na to, ako si čo najkrajšie užiť leto. Ak by ste sa predsa chvíľočku nudili, prečítajte si nového Amoska. Zaspomínate si, ako sme prežili uplynulý školský rok...


Už päť úspešných ročníkov majú za sebou OLYMPIJSKÉ FESTIVALY  DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA (OFDMS). Spoločne ich každoročne vyhlasujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský olympijský výbor, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách  a samosprávne kraje na Slovensku. Záštitu nad týmto významným projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Vyvrcholením je olympiáda na konci školského roka.

V našej škole sa na organizáciu tejto športovej súťaže, tak ako minulý rok, podujala pani učiteľka Mgr. Janka Kušická. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórii: OLYMPIJSKE HVIEZDIČKY (I.- II. ročník), ktoré si merali sily v disciplínach  - beh, skok do diaľky, kolobežková dráha, hod loptičkou, daj gól a preťahovanie lanom. Starší žiaci - OLYMPIJSKÉ NÁDEJE (III.-IV. ročník) sa popasovali s rovnakými disciplínami, len kolobežkovú dráhu vymenili sa skákanie cez švihadlo. Na korektnosť a meranie výsledkov dbali rozhodcovia z radov pedagógov: Mgr. Ľ.Dula, Mgr. P.Mesároš, Ing. O. Trebula, Mgr. Olszevska, Mgr. Kiššimonová, Mgr. J.Mihalkin. Najlepších športovcov v rámci jednotlivých disciplín čakalo v závere podujatia miesto na stupni víťazov a medaila z rúka riaditeľa školy Mgr. D. Gálika.

V našej škole sa organizuje OFDMS už druhý rok a opäť mala vysokú úroveň. Jej slávnostné otvorenie spojené s olympijským ohňom a hymnou prináša medzi žiakov ducha lásky k športu a k disciplinovanosti. Na druhej strane je aj príležitosťou pre príjemný pobyt na čerstvom vzduchu a radosť zo športového zápolenia v čase, keď si už žiaci môžu vydýchnuť od učebníc....

Pozrite si fotografie

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA
V našej
 škole
Ježibabky – pani učiteľky sa zabávali rovnako ako žiaci
Pod strašidelnými maskami sa ukrývajú tváre našich blízkych – prváčik spoznal svoju maminu
Triedy sa ozývali piskotom
pojašených detí...
Po prestávke v zborovni: Ježibabkám vyschlo v krku...
V našej škole
„úradovali"
ježibaby
Pasovanie prvákov
Zvyky a tradície tvoria základ spolupráce a hrdosti na svoju krajinu, rodinu i školu. Mladou, no veľmi peknou tradíciou sa na našej škole stalo pasovanie prvákov do cechu školákov, ktorí pripravujú najstarší žiaci - deviataci.  Dňa 26. októbra 2012 krásne svietilo jesenné slniečko a v kráľovstve Amoskovo očakávalo 59 prvákov. Prváci prišli do slávnostne vyzdobenej spoločenskej miestnosti v budove ŠKD. Hrala príjemná hudba, rozprávkové postavičky driemali na stoličkách. Prváci sa usadili a zrazu na stôl vyskočil Klobúčnik (Domink György z 9.A). Privítal všetkých prítomných a zvlášť prvákov, s ktorými sa hneď pustil do reči. O chvíľu už spoločne privítali za zvukov fanfár kráľa Koménia
III. (Július Oláh z 9.A) a kráľovnú Koméniu III. (Michaela Schmiedtová z 9.A). Prváci kráľovskému páru zaspievali i zatancovali a potom museli splniť náročné úlohy, aby sa mohli stať právoplatnými prvákmi našej školy. Najskôr poskladali  pre kráľovský pár koberec a puzzle, potom snehuliakovi nahádzali kopu snehových gulí a uviazali šnúrky na topánkach. Zlatým klincom bola striga z domčeka (Martin Slatinský z 9.B), ktorá od prvákov žiadala slalom na čarodejnej metle. Kráľovná Koménia III. prvákov za splnenie úloh pochválila a pozvala ich spolu s deviatakmi k pasovaniu. Prváci zložili sľub a kráľ každého žiačika svojim kráľovským mečom pasoval za právoplatného prváčika. Kráľovná odovzdala pasovací dekrét a Klobúčnik sladký keksík. Nakoniec pasovaní prváci prešli slávnostnou kráľovskou bránou do Amoskova. Po krátkej, no veselej diskotéke ich slávnostným špalierom deviataci
vyprevadili do tried. Dúfame, že našim prvákom, ale aj deviatakom zostane táto pekná akcia v pamäti navždy. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o pekný deň pričinili.  
Žiaci 9.A a 9.B triedy.
„Naša pani učiteľka je ježibaba!“

Rozdali sme polročné vysvedčenia

31. január je dňom, kedy žiak získa hodnotenie svojej polročnej práce v podobe vysvedčenia. Vysvedčenie má osobitný význam pre prvákov - je to ich prvý doklad o školskej úspešnosti. Väčšina z nich môže byť naň právom hrdá. S vysvedčením sme rozdali aj mnoho pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy. Ich počet svedčí o vysokej kvalite vzdelávania v našej škole.

Vianočný program

Koniec kalendárneho roka a vianočné sviatky priniesli sviatočnú náladu aj do našej školy. Tak ako p o iné roky, aj v tomto si naši žiaci pod vedením pani učiteliek pripravili bohatý kultúrny program. Vo štvrtok 20.12.2012 sa v sále Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši spievalo, tancovalo, recitovalo aj hralo divadelné predstavenie. Najskôr so svojim programom vystúpili žiaci 1. stupňa a po nich patrilo javisko žiakom  2. stupňa. Okrem príjemného pocitu z vianočnej atmosféry nás hrial aj príjemný pocit z toho, že v našej škole je naozaj veľa žiakov, ktorí v sebe nosia umelecké nadanie. Nasledujúci deň - piatok bol posledným vyučovacím dňom starého roka, takže knihy a zošity sme nechali doma a v triedach sme si pripravili jedličkové slávnosti. Starší žiaci sa najviac tešili na tancovačku pri modernej muzike, ktorá sa rozozvučala na prízemí 2. pavilónu. Popoludní hudba doznela, všetci sme si navzájom popriali "šťastné a veselé!" a rozišli sme sa do svojich domovov vychutnať si naplno najkrajšie sviatky roka a zimné prázdniny.  


Príležitosť pre nesmelých

Navštívili  nás predškoláci

Koncom januára navštívili našu školu deti z krtíšskych predškolských zariadení. Budúci prváci v sprievode svojich pani učiteliek si mohli pozrieť priestory jednej z našich počítačových učební. Nielen pozrieť, ale radi si vyskúšali zábavné spoznávanie nových vecí s použitím počítača.

Zaujímavý program si pre škôlkarov pripravili aj naše pani vychovávateľky v školskom klube. Deti sa s radosťou pustili do stavby zámku s molitanových tvarov. Energiu, ktorú spotrebovali pri stavbe si doplnili sladkou maškrtou pripravenou z piškót, banánov a čokolády. Pre deti, ktoré radi maľujú, boli pripravené omaľovánky. Takže, nik sa nenudil a potešenie zo vzácnej návštevy bolo aj na našej strane.


Zápis do 1. ročníka

V dňoch 8. a 9. februára 2013 sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka. V našej škole sme zapísali 65 detí, ktoré sa v septembri stanú našimi žiakmi.

Vedenie školy ďakuje rodičom za dôveru prejavenú našej škole a našim pedagógom. Sme pripravení urobiť maximum pre výchovu a vzdelávanie žiakov. Na prváčikov sa veľmi tešíme...


Foto

Video


Projekty zamerané na ľudí, ktorých máme radi, sú medzi žiakmi najobľúbenejšie. V rámci vlastivedy dostali žiaci  2.B od pani učiteľky Mgr. Evky Sliackej za úlohu vypracovať projekt o svojej rodine - vytvoriť rodokmeň s použitým ľubovoľnej výtvarnej techniky. Druháci kreslili tváričky a postavičky svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov, niektorí použili fotografie z albumov, ba našli sa aj žiaci, ktorí vyrobili priestorový model. Všetky práce boli na jednotku, pretože v nich bolo cítiť lásku a spolupatričnosť. Takto si deti mohli priniesť trochu "tepla" zo svojho domova do školy.


Projekt Moja rodinaValentínsky deň sa nazýva Dňom zaľúbených. Je tiež šancou pre tých, ktorí svoje city ukrývajú a nemajú dosť odvahy vyjadriť ich. Valentínsky pozdrav je ideálnou príležitosťou ako dať najavo, že niekoho ľúbime, máme ho radi, vážime si ho alebo niekomu zo srdca ďakujeme. Chodby školy boli vyzdobené srdiečkami od podlahy až po strop. Žiaci mohli svoje pozdravy vložiť do pripravenej valentínskej krabice už týždeň pred Valentínom a 14. februára sa ich pozdravili dostali k adresátom. Postarala sa o to dvojica deviatakov Michaela Schmidtová a Dominik Nota. Pozdravili rozniesli do jednotlivých tried a odovzdali ich do rúk tým, ktorým boli určené. Nabehali sa dosť, ale bola to príjemná povinnosť. Našli si čas aj na krátky rozhovor. Spýtali sme sa ich koľko pozdravov rozniesli. "Spolu to bolo asi 200 rôznych pohľadníc a srdiečok," povedala Miška Schmidtová. "Potešili sme nielen žiakov, ďakovné pozdravy dostali aj pani učiteľky a učitelia, pani kuchárky, pán školník, pán asistent. Niektorí dostali viac kusov - 3, 4 ba aj viac...." Boli medzi obdarovanými aj chlapci? "Pravdaže," povedal Dominik Nota. "Nebolo ich málo, dalo by sa povedať, že rovnako ako dievčat."

Je dôležité vedieť, že nás má niekto rád, že niekomu na nás záleží. A netreba sa báť prejaviť svoju úctu, či vďaku tomu, kto si to zaslúži. Urobte to hneď! Nečakajte na Valentína, ten bude až o rok....


Kolektív pani učiteliek našej  ZŠ naplánoval tohtoročný školský karneval na 18.2.2013. Hneď ráno bolo počuť v každej triede smiech. Rodičia s pani učiteľkami pomáhali obliekať nedočkavých žiačikov do pripravených kostýmov. Všade bolo vidieť masky, make-up, škrabošky, upírske zuby,  meče, korunky, ...

Masky boli nápadité, bolo ich v porovnaní s minulými rokmi oveľa viac.    

Keď sa takmer všetky deti s pani učiteľkami premenili na rozprávkové bytosti, presunuli sme sa do vyzdobenej telocvične plnej balónikov, farebných retiazok a rôznych ozdôbok.

Karneval však nezačal ako každý rok. Tentokrát čakalo deti prekvapenie – kúzelník, ktorý mal pre ne pripravený bohatý program plný čarov a kúziel, do ktorých sa zapájali aj deti.

Po jeho skončení sa už začala poriadna zábava a diskotéka. Zábava by určite pokračovala ďalej, nebyť toho, že sa končí žiakom 1. stupňa ZŠ „vyučovanie“ a na ďalšie vystúpenie kúzelníka čakali starší žiaci.

A tak nám nezostávalo nič iné, než poďakovať všetkým, ktorí prišli a pomohli nám vytvoriť perfektnú atmosféru.

V triedach každá pani učiteľka vyhodnotila a ocenila masky. Prišli na rad cukríky. Tie boli veru pripravené spravodlivo pre všetky deti.

       Mgr.S.Verešová


KARNEVAL

Dňa 13. marca sa v našej škole uskutočnilo výchovno-vzdelávacie podujatie Jar v Honte, ktoré bolo zamerané na jarné zvykoslovie v Honte. Bolo spojené bolo s praktickými ukážkami výroby korbáča z vŕbového prútia, ktoré predviedol metodik Hontiansko - ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Juraj Matiaš o maľovania veľkonočných kraslíc, ktoré prezentovalapani Mgr. Ivana Lešková. Deťom sa podujatie veľmi páčilo a tešia sa na prichádzajúcu jar.

Jar v Honte

Pozrite si video

V stredu 27. marca, keď sa naša škola spolu so ZŠ A.H.Škultétyho rozhodla vyniesť Morenu z mesta, to vonku vyzeralo ako na Vianoce. Snehom boli pokryté ulice, lúky a j okolité kopce a akoby ho nebolo dosť, padali ďalšie vločky. Najvyšší čas skoncovať s Morenou podľa starého zvyku. Na poslednej ceste ju sprevádzalo asi 500 žiakov v doprovode svojich triednych učiteliek. Pri krtíšskom potoku zasievali jej obľúbený "hit" Morena, Morena, kde si prebývala..., potom ju vyzliekli z kroja, vyviedli na most, tam kde ju zapálili a hodili do potoka. Zvyšky slameného tela odniesla voda a my dúfame, že s nimi čoskoro odídu aj posledné zvyšky zimy. Deti sa už na jar veľmi tešia.  


Morena nás už "moriť "nebude

Pozrite si video

1.A

2.B

3.B

7. C

8.A

9.A

V prúde bežných dní si zväčša ani neuvedomujeme, že žijeme na jednej spoločnej planéte, ktorá tu bola dávno pred nami a ktorá tiež žije svojim vlastným životom. Deň 22. apríl bol vyhlásený za deň našej planéty - Deň Zeme. V tento čas by sme si mali pripomenúť, že Zem je naša matka a naše životy sú úzko späté s jej existenciou a pravidlami. Žiaci ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši prezentovali svoj vzťah k Zemi a k prírode kresbami na asfalt. Najkrajšie kresby získali diplom, no pani učiteľky, ktoré súťaž vyhodnocovali, uviedli, že vybrať tie najkrajšie bolo veľmi ťažké, pretože všetky mali vysokú estetickú hodnotu. Pochvalu si teda zaslúžia všetci, ktorí sa s kriedami v ruke realizovali na školskom dvore.


V triedach si pripomínali Deň Zeme žiaci pod vedením pedagógov tvorbou rôznych priestorových modelov vyrobených z odpadových materiálov. Pod ich rukami "vyrástli" zaujímavé stromy.


Ďalší žiaci sa zapojili do úprav školského areálu a tým skrášlili jej vzhľad a prispeli ku kvalite životného prostredia.


Pri príležitosti sviatku, zvykneme oslávencovi popriať dobré zdravie. Našej Zemi môžeme zdravie nielen popriať, ale sa aj vlastnoručne pričiniť k jeho zlepšeniu - tak ako to robíme v našej škole...


Naša škola pripravuje už niekoľko rokov kultúrny program pri príležitosti dňa matiek. V tomto roku bol však trochu iný. Pripravili sme divadelné predstavenie - muzikál, v ktorom sa jednotlivé výstupy - hovorené slovo, tanec, spev - spojili v jednom príbehu. Príbeh dotvárala aj videoprojekcia a pôsobivá hudba. Výkon žiakov bol výborný a v nejednej mamine vyvolával smutno krásne pocity.

Nácviku muzikálu sme sa venovali necelé dva mesiace. Svojou prácou a kreativitou  pri nácviku prispeli mnohé pani učiteľky z 1. aj 2. stupňa, osobitne Mgr.I.Krajčíková, Mgr.J.Kušická, Mgr.A. Melišíková, Mgr. D.Petríková, PaedDr. B. Rusnáková, Mgr.S.Verešová, Mgr.J.Juchová, Mgr. A. Krahulcová, Mgr. M. Mesárošová, Mgr. Z. Krýzová, Mgr.J. Trebulová, Mgr. L. Kázmerová, Mgr. Z. Kiapešová. Kulisy a rekvizity pripravila pani učiteľka Mgr. M. Kiššimonová. Autorom scenára a videoprojekcie je K. Cicko.

Muzikál s názvom "Som šťastná, že si tu..." nie je určený iba mamám. Je vlastne zamyslením sa nad rodinnými vzťahmi a hodnotami, ktoré sú nám najcennejšie. Napriek tomu, že sa jedná o našu prvotinu a v okrese Veľký Krtíš je unikátom svojho druhu, nesklamali sme a úspech nás veľmi potešil. Ak ste spomínaný muzikál ešte nevideli a váhate, či prísť, pozrite si video a fotografie z predstavenia. Určite vám pomôžu pri rozhodovaní.

V hlavných úlohách hrali žiaci Roderika Ďurovová, Martin Slatinský, Diana Cudzišová, Kristína Radošová, Sára Oláhová a pedagógovia Mgr. Lenka Kázmerová, Mgr. Ivona Krajčíková a Mgr. Pavel Demeter.

Hasič (staré označenie je požiarnik) je označenie pre profesionálneho alebo dobrovoľného člena hasičskej jednotky. Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravot-níckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.

O všetkých týchto činnostiach nám prišli porozprávať hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Želovciach. Žiaci ročníkov 1.-4. sa postavili okolo nich do kruhu a počúvali veľmi pozorne veliteľa zásahu M. Obertína, ktorý im všetko porozprával. Veľmi ochotne odpovedal na zvedavé otázky detí, ktoré sa ho spytovali na konkrétne zásahy aj pravidlá. Hasiči prišli na dvoch hasičských autách, deti mohli vidieť všetky pomôcky, ktoré hasiči používajú pri svojej práci, dokonca sa zahrali na požiar a vyskúšali si hasiť fiktívny požiar. Taktiež posadali do áut a hasiči im pustili sirénu, to bol veľmi veľký zážitok. V závere z auta pustili vodu a deti si jednotlivo s prilbami vyskúšali držať hadicu s vodou.

        Mgr. Jana Juchová

Hasiči v našej škole


Celý kolektív učiteľského zboru ako aj žiaci samotní posielajú svoje úprimné ďakujem všetkým hasičom Dobrovoľného hasičského zboru v Želovciach, osobitne veliteľovi hasičského zboru M. Obertínovi.   

1.
8.00 - 8,45
2.
8,55 - 9,40
3.
10,00 - 10,45
4.
10,55 - 11,40
5.
11,50 - 12,35
6.
12,40 - 13,25
7.
14,00 - 14,45
Časový rozpis vyučovacích hodín

Rok 2016_2017

Rok 2015-2016

Rok 2014-2015

Rok 2013-2014

Rok 2012-2013